Category Archives: BĘDZIE w Krakowie

27 września (czwartek), 18:00 – Powiedziane po krakowsku

20180927bkJury Nagrody Krakowskiej Książki Miesiąca we wrześniu uhonorowało książkę „Powiedziane po krakowsku” pod redakcją Donaty Ochmann i Renaty Przybylskiej. Na wręczenie Nagrody zapraszamy 27 września o godz. 18.00 do Klubu Dziennikarzy „Pod Gruszką”. Spotkanie poprowadzi dr Stanisław Dziedzic. Gościnnie wystąpią Laureaci VII Festiwalu Godki Krakowskiej w Modlnicy – 2018: Anna Madej (I miejsce) oraz Ziemowit Duch i Miłosz Hanula (II miejsce).

Linka do wszystkich ogłoszeńhttp://www.krakowniezalezny.pl/category/bedzie-w-krakowie

29 września (sobota) – Forum Inicjatyw na rzecz Rodziny i Wychowania

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w Forum Inicjatyw na rzecz Rodziny i Wychowania, które odbędzie się w sobotę 29 września 2018r. w Krakowie. Jest to część szerszego projektu pn. „Budowanie sieci współpracy między organizacjami. Aktywizacja i integracja liderów środowisk”, realizowanego w województwach Małopolskim i Lubelskim a dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Adresaci / Forum w Krakowie adresowane jest do reprezentantów organizacji z terenu woj. Małopolskiego (stowarzyszenia, fundacje, związki, itp.) oraz grup niesformalizowanych, dla których rodzina lub wychowanie są głównymi obszarami zainteresowań, jak i do tych, które podstawową działalność prowadzą w innych dziedzinach, ale dobro rodzin i bezpieczny rozwój dzieci i młodzieży uważają za wartości fundamentalne. Zapraszamy zarówno większe organizacje jak i podmioty czy inicjatywy mniejsze, lokalne i mniej doświadczone. Zaproszenie kierujemy także do liderów środowisk nieformalnych i aktywnych społecznie rodziców. Celem Forum jest stworzenie przestrzeni do spotkania się przedstawicieli różnych podmiotów, do wzajemnego poznania siebie i swoich działalności, do wymiany doświadczeń i inspiracji. Zamierzeniem organizatorów jest też udzielenie wsparcia tym, którzy są otwarci na współpracę z innymi przy realizacji projektów, przy poszukiwaniu funduszy itp. W trakcie Forum planujemy również czas na dyskusję n.t. możliwości „sieciowania”, zawiązywania koalicji oraz integrowania organizacji i środowisk, w celu zwiększania siły oddziaływania dobrych inicjatyw.

schdwOrganizatorzy / Na Forum zaprasza Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania. Przy realizacji całego projektu współpracujemy z grupą organizacji: Fundacja Homo Homini im. Karola de Foucauld, Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce, Stowarzyszenie Klucz Muszyński, Stowarzyszenie Pedagogów NATAN, Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo, Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja”, Dom Pojednania i Spotkań im. M.Kolbego, Młodzieżowy Klub Środowiskowy GRUPKA, Instytut Rozwoju Społecznego, Koalicja Obywatelska DLA RODZINY. W planowaniu działań wychowawczych korzystamy m.in. z zaplecza eksperckiego Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej. Po zakończeniu projektu w woj. Małopolskim i Lubelskim planujemy od 2019 r. podobnymi działaniami objąć także inne regiony Polski.

Miejsce / Akademia Ignatianum, Kraków, ul. Kopernika 26. Koszty Forum pokrywane są z Funduszu FIO. Uczestnicy z miejsc oddalonych od Krakowa będą mogli otrzymać dofinansowanie do kosztów dojazdu.

Zgłoszenia w terminie do 12 września. Z jednej organizacji można zgłosić więcej niż jedną osobę. Na zgłoszenia lub zapytania przesłane do 24 sierpnia możemy odpowiadać z opóźnieniem (sezon urlopowy). Prosimy przesyłać to zaproszenie także do innych organizacji i osób z terenu woj. Małopolskiego lub sąsiednich, potencjalnie zainteresowanych takim spotkaniem. Materiały informacyjne o projekcie są dostępne na stronie internetowej SChDW:
http://www.schdw.org.pl/wiadomoscim/forum-inicjatyw-na-rzecz-rodziny-i-wychowania

W imieniu Zarządu SChDW, Wojciech M. Słonina, Jacek Gazda, Zbigniew Barciński

Linka do wszystkich ogłoszeńhttp://www.krakowniezalezny.pl/category/bedzie-w-krakowie

3 listopada (sobota), 10:00 – V Krakowskie Zaduszki za Żołnierzy Wyklętych-Niezłomnych

20181103znPo raz piąty spotkamy się w Krakowie by upamiętnić i modlić się za Żołnierzy Wyklętych. Oni oddali za nas życie, winniśmy im pamięć i modlitwę. Chcemy by wartości Bóg, Honor, Ojczyzna, o które walczyli przekazać następnym pokoleniom młodych Polaków. Zapraszamy gorąco!

10:00 – PRZEMARSZ WYKLĘTYCH – spod kościoła św. Wojciecha, Rynek Główny.
10:30 – WYPOMINKI i MSZA ŚWIĘTA pod przewodnictwem abp Marka Jędraszewskiego, Bazylika Mariacka.
14:00 – Gala, poczęstunek i pokaz filmu dokumentalnego p. Dariusza Walusiaka „WIĘZY KRWI” – Aula Jana Pawła II w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach (dla gości dojazd autokarem z Małego Rynku).

PATRONAT HONOROWY NAD ZADUSZKAMI OBJĘLI: Arcybiskup Marek Jędraszewski / Prezes IPN dr Jarosław Szarek / Szef UDSKIOR Jan Józef Kasprzyk. Zaduszki dofinansowane są przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

FB: https://www.facebook.com/events/1105082349659304

Linka do wszystkich ogłoszeńhttp://www.krakowniezalezny.pl/category/bedzie-w-krakowie