Category Archives: POLITYKA jako misja

Polska gospodarka coraz silniejsza

premierbeataszydloSzanowni Państwo,

dynamiczny rozwój gospodarczy Polski to fakt. Potwierdzają to twarde dane.

W pierwszym kwartale tego roku wzrost PKB wyniósł 4%, co przewyższa zakładane prognozy. Zadłużenie skarbu państwa systematycznie spada. Na początku miesiąca zanotowaliśmy rekordowo niski deficyt budżetowy. Poprzez uszczelnienie systemu podatkowego zwiększyliśmy wpływy do budżetu państwa. Dochody podatkowe w okresie od stycznia do maja 2017 wzrosły o 18,8% r/r.

20170624bs123Cieszą także dane dotyczące rynku pracy. W maju 2017 r. stopa bezrobocia wyniosła zaledwie 7,5%. Jest to najlepszy wynik od 26 lat. Polska należy obecnie do sześciu państw Unii Europejskiej o najniższym bezrobociu. Rosną również płace. W maju przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 5,4% r/r.

Uznanie dla dynamiki wzrostu polskiej gospodarki potwierdzają słowa naszych zagranicznych partnerów i oceny agencji ratingowych. Dla mnie najcenniejsza jest jednak opinia samych Polaków. Mamy najwyższy od 1989 roku odsetek obywateli, którzy pozytywnie oceniają sytuację gospodarczą w kraju.

Mądra polityka gospodarcza i silny budżet to nie tylko środki na realizację programów prospołecznych takich jak Rodzina 500+, ale także możliwość dalszych inwestycji w budowę Gospodarki+.

20170624bs4Dwa tygodnie temu, podczas Kongresu Morskiego w Szczecinie mówiłam o potrzebie przywrócenia świetności polskiemu przemysłowi stoczniowemu. Dziś w Stoczni Szczecińskiej uroczyście rozpoczęła się budowa pierwszego od wielu lat promu. Nowoczesny prom będzie częścią floty Polskiej Żeglugi Bałtyckiej. Dodatkowo w najbliższych miesiącach szczecińska stocznia będzie realizować także zamówienia na budowę statków pasażerskich dla Polskiej Żeglugi Morskiej.

Bezpieczeństwo energetyczne

premierbeataszydloSzanowni Państwo,

zapewnienie Polsce bezpieczeństwa energetycznego to jeden z priorytetów mojego rządu. Naszą niezależność budujemy nie tylko poprzez inwestycje w polska energetykę, ale także udział w projektach międzynarodowych.

Dziś w Kopenhadze spotkałam się z premierem Danii Larsem Løkke Rasmussenem. Podpisaliśmy memorandum w sprawie budowy Baltic Pipe. Gazociąg umożliwi bezpośrednie dostawy gazu z Norwegii do Polski. Dla Polski to niezależność od dostaw gazu ze Wschodu oraz wzmocnienie znaczenia naszego kraju na europejskim rynku energetycznym: https://youtu.be/rXSuH6gzXMc

20170610bsWiemy, że dla zapewnienia bezpieczeństwa konieczna jest dywersyfikacja źródeł energii. Wczoraj do gazoportu w Świnoujściu wpłynął pierwszy gazowiec z dostawą LPG ze Stanów Zjednoczonych, w ubiegłym tygodniu uczestniczyłam w podpisaniu porozumienia na dofinansowanie przez Polski Fundusz Rozwoju budowy nowoczesnego bloku energetycznego w Elektrowni w Jaworznie.

Chcemy, aby polskie górnictwo i energetyka były nowoczesne i innowacyjne. Stawiamy na nowe technologie oraz rozwiązania przyjazne środowisku. Najważniejszy pozostaje jednak człowiek. Konsekwentnie realizowana przez mój rząd strategia rozwoju ma zagwarantować pracę, godziwe wynagrodzenia oraz bezpieczną przyszłość dla polskich obywateli. Ostatnie bardzo dobre wyniki gospodarcze i malejące bezrobocie wyraźnie wskazują, że to właściwa droga.

Sędzia mógłby mieć siłę ciemiężyciela

davMirosław Boruta

Kiedy w jednej i tej samej osobie lub w jednym i tym samym ciele władza prawodawcza zespolona jest z wykonawczą, nie ma wolności, ponieważ można się lękać, aby ten sam monarcha albo ten sam senat nie stanowił tyrańskich praw, które będzie tyrańsko wykonywał. Nie ma również wolności, jeśli władza sądowa nie jest oddzielona od władzy prawodawczej i wykonawczej. Gdyby była połączona z władzą prawodawczą, władza nad życiem i wolnością obywateli byłaby dowolną, sędzia bowiem byłby prawodawcą. Gdyby była połączona z władzą wykonawczą, sędzia mógłby mieć siłę ciemiężyciela” (Charles Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu – Monteskiusz, O duchu praw, Warszawa 1957, s. 244).

A później w historii państw monarchę zastąpił naród i to on stał się suwerenem. I to od niego, od narodu (ogółu obywateli państwa) pochodzi władza, pochodzą wszystkie trzy.

Dzisiaj zasada trójpodziału władz traktowana jest bardzo umownie, często zanika zupełnie pomiędy władzą ustawodawczą a wykonawczą, chociażby w Polsce, gdzie premier i ministrowie są jednocześnie posłami.

Jednak uporczywe domaganie się przez władzę sądowniczą absolutnej niezależności i niezawisłości jest nadużyciem. Jeśli władza sądownicza wypowiada się na temat dwóch pozostałych, niechaj się nie dziwi, gdy te chcą mieć coś o niej do powiedzenia, do decydowania o niej.

To – dla dobra nartodu i państwa – ma być dialog, negocjacje, współpraca… a nie dyktat. Bądź co bądź wszystkie pochodzą od suwerena, narodu…

Rekordowo niskie bezrobocie

premierbeataszydloSzanowni Państwo,

7,7% – to liczba dnia. Właśnie tyle wyniosła stopa bezrobocia w kwietniu 2017 roku. To najniższy wskaźnik bezrobocia od 1992 roku.

Cieszy fakt, że sytuacja na rynku pracy poprawiła się we wszystkich regionach Polski.

Cieszę się, że wraz z minister pracy, rodziny i polityki społecznej Elżbietą Rafalską mogłam przekazać te dobre dla nas wszystkich informacje:
https://www.youtube.com/watch?v=pEkxXPqJGPM

20170506bsMój rząd od początku stawiał sobie za cel wsparcie polskich rodzin, zapewnienie im bezpieczeństwa i godnego poziomu życia. Właśnie temu służą takie programy jak Rodzina 500+ czy Mieszkanie+. Do grona tych projektów dodaliśmy również kolejny: Gospodarka+. Ten ambitny program zakłada rozwój polskiej gospodarki oraz tworzenie dobrych warunków dla pracodawców i przedsiębiorców.

Dziś z satysfakcją możemy powiedzieć, że mądra polityka prorodzinna i dobry program gospodarczy przynoszą konkretne efekty.

Kreatywna Polska

premierbeataszydloSzanowni Państwo,

W niedzielę wraz z kanclerz Niemiec Angelą Merkel otworzyłam najważniejsze i największe na świecie targi przemysłowe Hannover Messe 2017. Polska po raz pierwszy jest krajem partnerskim tego prestiżowego wydarzenia.

Status Polski jako kraju partnerskiego to wielkie wyróżnienie oraz świadectwo rosnącej siły polskiej gospodarki – jej konkurencyjności i innowacyjności. Na wszystkich odwiedzających targi czeka Polski Pawilon Narodowy, gdzie swoje pomysły i projekty prezentują startupy, uznane na rynku firmy, a także instytucje publiczne. W imprezie bierze udział w sumie ok. 200 wystawców z Polski: https://youtu.be/CHw_AI_eXjQ

20170424bsNa targach w Hanowerze prezentujemy Polskę innowacyjną, odważną i kreatywną. Polskę, która się zmienia, która ma ambicję, aby równać do najlepszych. Naszą najważniejszą wizytówką są jednak ludzie. Cieszę się, że w Hanowerze miałam okazję poznać tak wielu młodych ludzi, którzy z zapałem pracują nad nowymi wynalazkami, którzy budują dobrą przyszłość dla nas wszystkich.

Jestem przekonana, że nasz udział w targach zaowocuje wieloma nowymi kontaktami biznesowymi i instytucjonalnymi, a także umocni współpracę między Polską a Niemcami. Jednym z najważniejszych celów mojego rządu jest rozwój gospodarki. Zaangażowanie Polski w przygotowanie targów w Hanowerze to wielkie wyróżnienie, które pokazuje, że podążamy we właściwym kierunku.

#Rok500plus – Dobry rok dla polskiej rodziny

premierbeataszydloSzanowni Państwo,

rodzina i dzieci to najlepsza inwestycja. W sobotę świętowaliśmy wyjątkowy dzień – rok funkcjonowania programu Rodzina 500+. Śmiało można powiedzieć, że obchodziliśmy urodziny wszystkich rodzin w Polsce. Kiedy w ubiegłym roku przystąpiliśmy do jego realizacji było wielu takich, którzy twierdzili, że to się nie może udać. Tymczasem okazało się, że jeśli zaufa się polskim rodzinom, to pieniądze nie są marnowane, ale doskonale inwestowane. A największą inwestycją są dzieci, nasza wspólna przyszłość.

20170404bsDzisiaj, po roku funkcjonowania programu Rodzina 500+ możemy powiedzieć, że daliśmy radę. Obecnie ponad 3,8 mln dzieci otrzymuje świadczenie wychowawcze, a ponad 2,5 mln rodzin uczestniczy w programie. Przebiega on bez zakłóceń, dzięki czemu dotychczas do polskich rodzin trafiło ponad 21 mld złotych i program będzie kontynuowany przez polski rząd.

Celem programu jest to, żeby za kilka lat młode, odważne, mądre i dorosłe już pokolenie 500+ cieszyło się z tego, że mieszka w bezpiecznym państwie i właśnie w Polsce mogło realizować swoje marzenia i ambicje. Niesamowite i budujące jest to, że dzięki programowi Rodzina 500+ o ponad 94% zmalało ubóstwo wśród dzieci. To znak, że program zdaje swój egzamin:
https://www.youtube.com/watch?v=hfjs6Hv7mDE

Mam ogromną satysfakcję, że dzięki temu programowi dzieci mogą korzystać z dodatkowych zajęć i rozwijać swoje talenty. Rodzice mogą zabrać swoje dzieci na wakacje oraz ferie. Tworząc program Rodzina 500+ mojemu rządowi zależało również na tym, by w Polsce rodziło się więcej dzieci. Wszystkie dane wskazują, że z miesiąca na miesiąc w Polsce rośnie liczba urodzeń.

Program Rodzina 500+ był naszym wielkim zobowiązaniem wyborczym, które spełniliśmy.

Innowacyjna Polska, innowacyjna Europa

premierbeataszydloSzanowni Państwo,

innowacyjna Europa to nasza przyszłość. Wczoraj byłam gospodarzem szczytu premierów państw Grupy Wyszehradzkiej, który odbywał się w ramach warszawskiego Kongresu Innowatorów. Wśród istotnych tematów, jakie omawiałam z premierami Czech, Słowacji i Węgier był przede wszystkim rozwój gospodarczy naszego regionu.

Podczas Kongresu Innowatorów poruszaliśmy tematy dotyczące gospodarki, cyfryzacji i polityki regionalnej. W trakcie wspólnej debaty podkreśliliśmy, że chcemy zbudować w Europie Środkowej nową płaszczyznę współpracy, tak aby umożliwić wymianę dobrych praktyk i inspirować młodych ludzi do podejmowania wyzwań opartych na innowacyjności. Jako Grupa Wyszehradzka będziemy rozwijali współpracę w tym zakresie.

20170330bsPodczas spotkania z partnerami z Grupy Wyszehradzkiej omówiliśmy również sytuację w Unii Europejskiej związaną z Brexitem, nasze wspólne oczekiwania w odniesieniu do zbliżających się negocjacji i kwestie dotyczące problemu migracji, z którym od wielu miesięcy Unia Europejska nie potrafi sobie skutecznie poradzić.

Na zakończenie Kongresu Innowatorów wspólnie z premierami Czech, Słowacji i Węgier podpisaliśmy Deklarację Warszawską. Dokument, w którym największy akcent kładziemy na rozwój innowacji, tak aby stały się one znakiem rozpoznawczym i marką Grupy Wyszehradzkiej – zwłaszcza, że w naszym młodym, dynamicznie rozwijającym się regionie mamy ku temu potencjał:
https://www.youtube.com/watch?v=grFwiMcORLk

Unia Europejska – jubileusz i nowe otwarcie

premierbeataszydloSzanowni Państwo,

Unia Europejska to jeden z najważniejszych projektów naszych czasów. To wielka idea, wzniosła wizja wspólnych celów i zadań. Podjęcie wspólnej odpowiedzialności za los Europy. Fundamentem zjednoczenia naszego kontynentu była potrzeba zbudowania nowego ładu. Pokoju i dobrobytu dla mieszkańców Europy. Najpierw współpraca miała czysto ekonomiczny charakter, ale przez lata w obliczu nowych wyzwań i potrzeb, zrozumieliśmy, że potrzebujemy bliższych i mocniejszych więzi.

Przez 60 lat Unia Europejska zmieniała się, podejmowała różne decyzje, ewoluowała. Niestety, nie zawsze były to słuszne kierunki. Od pewnego czasu widzimy, że wspólnota utknęła na mieliźnie. Z wielkim zaangażowaniem rozwiązuje problemy, które albo sama wygenerowała, albo których znaczenie jest ograniczone. Natomiast ciężko i ospale reaguje na prawdziwe, realne zagrożenia i problemy.

Brexit czy kryzys migracyjny to są punkty zwrotne dla Wspólnoty. Właśnie dlatego szybko potrzebujemy odtworzenia tego niezwykłego europejskiego ducha, który legł u podstaw naszej integracji. Tym, co Ojcowie Założyciele Wspólnoty nam zostawili było wskazanie, że są wspólne wartości i zasady, które łączą nas pomimo różnic.

Wspólnie z naszymi partnerami z Grupy Wyszehradzkiej przygotowaliśmy Deklarację Warszawską z propozycjami nowych zadań i działań, które pozwoliłyby Unii Europejskiej nabrać nowej siły i energii. Polska wzmocniona tym wspólnym stanowiskiem, przedstawi na szczycie w Rzymie cztery główne cele: potwierdzenie niepodzielności wspólnoty, integralności wspólnego rynku i zasad ekonomicznych, budowania bezpieczeństwa Europy w oparciu o struktury NATO i wzmocnienia roli parlamentów narodowych.

Silna, niepodzielona Europa suwerennych państw – to wielka rzecz. Musimy podjąć ten wysiłek i to zadanie. Polska jest na nie gotowa: https://www.youtube.com/watch?v=VAPj5Dx1UJ4

Szybszy rozwój gospodarczy

premierbeataszydloSzanowni Państwo,

W zeszłym roku skupialiśmy się na poprawie życia zwykłych Polaków poprzez wdrożenie wielu reform społecznych. W tym roku naszym celem jest wprowadzenie zmian przyczyniających się do jeszcze szybszego rozwoju gospodarczego Polski. Warto dodać, iż te dwie sfery w wielu projektach się wzajemnie przenikają. Na przykładzie programu Rodzina 500+ możemy stwierdzić, że osiągnęliśmy nie tylko zamierzone efekty prospołeczne, prodemograficzne, ale również ekonomiczne w postaci zwiększonego popytu wewnętrznego i konsumpcji, co przyczyniło się do wysokiego wzrostu gospodarczego.

Polska, biorąc pod uwagę inne kraje europejskie, szybko się rozwija i jest doskonałym miejscem, w którym można realizować się zawodowo. Świadczy o tym nie tylko jeden z najniższych wskaźników bezrobocia w Unii Europejskiej, ale także rosnący poziom wynagrodzeń. Potwierdzają to wysokie lokaty w wielu międzynarodowych rankingach.

20170315bsDzięki skutecznym działaniom naszej dyplomacji, Polska po raz pierwszy w historii została zaproszona na odbywający się w tym roku szczyt G20, gdzie reprezentować będzie nasz kraj wicepremier Mateusz Morawiecki. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele największych światowych gospodarek, a obecność Polski na szczycie z całą pewnością jest ukoronowaniem naszych działań i licznych reform, ułatwień, które wprowadzamy w związku z realizowanym od wielu miesięcy ,,Planem na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. Będziemy dążyli do stałego członkostwa w grupie G20, choć wiemy, że jest to cel bardzo ambitny:
https://www.youtube.com/watch?v=pG6i2X1voJg

W minionym roku Polska osiągnęła 2,7% wzrostu gospodarczego. Świadczy to o tym, iż nasze programy zaczęły działać. To najszybszy wzrost IV kwartału od dziewięciu lat i jeden z najlepszych wyników w Europie. Rosną też wynagrodzenia. Za czasów rządu koalicji PO-PSL średni, roczny wzrost wynagrodzeń wynosił 2%, a na koniec dwóch pierwszych lat rządu PiS ten współczynnik wyniesie 4,5 do 5%.

Wszystkie programy jakie wdrażamy mają poprawić standard życia Polaków i otoczenie ekonomiczne dla przedsiębiorców, bo chcemy, aby Polska się rozwijała. Będziemy w tym konsekwentni. Dotrzymujemy słowa.

Lepsza Europa

premierbeataszydloSzanowni Państwo,

Wczoraj w Warszawie odbył się nadzwyczajny szczyt państw Grupy Wyszehradzkiej, gdzie spotkałam się z premierami Czech, Słowacji i Węgier. Głównym tematem naszych rozmów były sprawy związane bezpośrednio z wizją przyszłości Unii Europejskiej: wypracowanie wspólnego stanowiska dla państw regionu oraz przygotowanie się do nadchodzących spotkań przywódców UE w Brukseli i Rzymie.

Unia Europejska musi stworzyć nową drogę i plan, który pozwoli na to, by dalej się rozwijała i spełniała oczekiwania Europejczyków. Obecnie dyskusja powinna toczyć się nie o tym czy mniej, czy więcej Europy, lecz o tym, że Europa powinna być lepsza. Lepsza Europa oznacza, że Unia powinna zajmować się realnymi sprawami Europejczyków. Powinna pochylać się nad tymi kwestiami, które dzisiaj ich nurtują i są ich problemami. Powinna im gwarantować bezpieczeństwo, godne życie, sprawiedliwość i jednakowe traktowanie poszczególnych państw członkowskich:
https://www.youtube.com/watch?v=RAoeaa-_8DU

20170303bsPodczas spotkania w Warszawie wraz z pozostałymi państwami Grupy Wyszehradzkiej wypracowaliśmy wspólne oświadczenie, będące wkładem do Deklaracji Rzymskiej 2017 – „Silna Europa – Unia Działania i Zaufania”.

Sześćdziesiąta rocznica podpisania Traktatów Rzymskich daje sposobność do refleksji na temat dotychczasowych działań, osiągnięć i przyszłego kierunku integracji europejskiej. Cieszę się, że wypracowane stanowisko będziemy mogli przedstawić wspólnie na zbliżającym się szczycie w Rzymie.

Rozmowy o Europie

premierbeataszydloSzanowni Państwo,

ostatnie dni obfitowały w ważne spotkania międzynarodowe.

W ubiegły piątek wzięłam udział w nieformalnym szczycie Rady Europejskiej na Malcie, a w tym tygodniu spotkałam się z kanclerz Niemiec Angelą Merkel, premierem Holandii Markiem Rutte oraz premierem Irlandii Endą Kennym. Wspólnym mianownikiem wszystkich tych spotkań była przyszłość Unii Europejskiej.

20170209bs1Podczas szczytu na Malcie w gronie europejskich liderów rozmawialiśmy o migracji, Brexicie oraz przygotowaniach do 60. rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich. Przyjęliśmy deklarację dotyczącą polityki migracyjnej Unii. Z satysfakcją mogę stwierdzić, że jej założenia w dużym stopniu wynikają ze zdecydowanego stanowiska Polski. Od początku kładliśmy silny akcent na potrzebę rozwiązania kryzysu migracyjnego poza granicami Europy. I właśnie taki model, niesienia pomocy w miejscach, w których problem powstaje, został przyjęty. Cieszę się, że po raz kolejny miałam również okazję spotkać się z naszymi najbliższymi partnerami z Grupy Wyszehradzkiej. Nieformalny szczyt na Malcie pokazał, że wspólne stanowisko Polski, Czech, Słowacji i Węgier jest ważnym głosem w dyskusji nad problemami Europy.

We wtorek gościłam w Kancelarii Premiera kanclerz Niemiec Angelę Merkel. Obie stoimy na stanowisku, że Polska i Niemcy mają ogromną rolę do odegrania podczas reformy Unii Europejskiej. W rozmowie z kanclerz Merkel podkreśliłam, że dla mojego rządu ważne jest utrzymanie jedności Unii, a jednocześnie wzmocnienie roli parlamentów narodowych:
https://www.youtube.com/watch?v=CPbFjTfaj3Q

O zmianach, jakie zachodzą w Europie mówiłam także w Hadze. Z szefem holenderskiego rządu Markiem Rutte (zdjęcie poniżej) ustaliliśmy, że naszym wspólnym celem jest obrona rynku wewnętrznego po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Dziś natomiast spotkałam się z premierem Irlandii Endą Kennym. Polska i Irlandia mają wspólne spojrzenie na temat przyszłości Unii Europejskiej. Jesteśmy zdania, że musimy zrobić wszystko, aby ograniczyć negatywne skutki opuszczenia wspólnoty przez Wielką Brytanię oraz zmienić Unię tak, by żadne państwo nie chciało już iść drogą Brytyjczyków.

20170209bs2Muszę wspomnieć również o jeszcze jednym bardzo ważnym wątku moich rozmów z europejskimi politykami. To temat sytuacji Polaków mieszkających za granicą: w Niemczech, Holandii czy Irlandii. Dla mojego rządu priorytetem jest zagwarantowanie polskim obywatelom ich praw oraz tworzenie dla nich jak najlepszych warunków do życia, pracy i rozwoju. Jestem przekonana, że Polacy, gdziekolwiek mieszkają, są zawsze najważniejszymi ambasadorami naszego kraju i to oni poprzez swoje sukcesy budują międzynarodowy wizerunek naszej Ojczyzny.

Dziś w Sejmie minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski przedstawił plan działania w zakresie polskiej polityki międzynarodowej w 2017 roku. Przed nami wiele istotnych wyzwań, wśród których najważniejsze jest zapewnienie bezpieczeństwa poprzez realizację postanowień warszawskiego szczytu NATO oraz stworzenie nowych ram dla funkcjonowania Unii Europejskiej. Polska jest dzisiaj szczególnie aktywnym uczestnikiem tych międzynarodowych procesów. Z dumą mogę powiedzieć, że nasza Ojczyzna odzyskała swoją podmiotowość na arenie międzynarodowej. Potrafimy nie tylko jasno sformułować swoje oczekiwania, ale też bronić naszych interesów i negocjować rozwiązania dobre dla Polski i Polaków.

#RokNowychZadań: Rolnictwo i ochrona środowiska

premierbeataszydloSzanowni Państwo,

dziś zakończyłam trwający dwa tygodnie przegląd ministerstw. W ramach ostatniego ze spotkań rozmawiałam z ministrem środowiska Janem Szyszko oraz ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofem Jurgielem.

W 2016 roku dzięki pracy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadziliśmy przepisy, które chronią polską ziemię przed wykupem. Ustawa, która weszła w życie w maju ubiegłego roku wprowadza jasne zasady sprzedaży ziemi, a także pozwala na zatrzymanie niekorzystnego trendu w strukturze agrarnej kraju. Przede wszystkim jednak stanowi wsparcie dla rolników i ich rodzin.

Prawo ma służyć obywatelom, właśnie dlatego głównym zadaniem resortu rolnictwa w 2017 roku będzie wprowadzanie dobrych rozwiązań dla mieszkańców polskiej wsi. To m.in. objęcie szerszej grupy rolników ubezpieczeniami, dopłaty do prowadzonej działalności oraz powstanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Po raz pierwszy za rozwój obszarów wiejskich będzie odpowiadał cały rząd w ramach Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – ten kompleksowy program uwzględnia zrównoważony rozwój obszarów wiejskich oraz nowoczesnego rolnictwa.

20170206bsKonsumenci chcą kupować polskie produkty, naszym celem jest więc rozwój rynku rolnego i wzmocnienie konkurencyjności naszego rolnictwa. Chcemy, aby polskie wyroby były dostępne nie tylko w kraju, ale też za granicą. W ubiegłym roku produkty z Polski trafiły na 27 nowych rynków, w tym do Chin.

Głównym celem działalności Ministerstwa Środowiska jest udostępnienie krajowych zasobów naturalnych dla dobra człowieka i gospodarki przy jednoczesnym poszanowaniu przyrody. Polska jest unikatem na światową skalę. Z jednej strony posiadamy ogromne zasoby tradycyjnych źródeł energii, takich jak m.in. węgiel kamienny, brunatny, gaz łupkowy i wody geotermalne. A z drugiej naszą dumą jest bogactwo i bioróżnorodność polskiej przyrody.

Od kilku lat tematem, który angażuje rządy, organizacje III sektora oraz samych obywateli we wszystkich niemal częściach świata, są zmiany klimatyczne. Polska odegrała ogromną rolę podczas konferencji klimatycznej ONZ w Paryżu. Dzięki naszym działaniom nowe zasady polityki klimatycznej nie tylko służą ochronie środowiska, ale też uwzględniają specyfikę polskiej gospodarki.

Polska wychodzi na pozycję lidera w zakresie kształtowania polityki klimatycznej. W 2018 roku będziemy gospodarzem COP24 – kolejnego szczytu klimatycznego ONZ, w którym weźmie udział ponad 200 delegacji z całego świata:
https://www.youtube.com/watch?v=31yaTHurjyw

#RokNowychZadań: Przemysł i informatyzacja

premierbeataszydloSzanowni Państwo,

Dziś z minister cyfryzacji Anną Streżyńską oraz ministrem gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Markiem Gróbarczykiem rozmawiałam o pracy ich resortów w najbliższych miesiącach. Oba ministerstwa mają przed sobą ambitne zadania do wykonania.

W ubiegłym roku rozpoczęliśmy proces odbudowy polskiego przemysłu stoczniowego. 1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych, która stwarza dobre warunki do inwestycji w tym sektorze. Kilka dni temu udało się doprowadzić do finalizacji umowy, która przywróci produkcję w Stoczni Szczecińskiej i sprawi, że stanie się ona częścią największej grupy stoczniowej w Europie.

Odbudowa przemysłu stoczniowego to nie jedyne zadanie ministra Marka Gróbarczyka. W 2017 roku kontynuowane będą prace nad przywróceniem znaczenia żegludze śródlądowej. Rozpoczął się proces budowy kanału przez Mierzeję Wiślaną. Przygotowujemy się też do powołania nowych szkół żeglugi śródlądowej.

20170202bsResort tworzy również warunki do rozwoju rybołówstwa i wspiera polskich rybaków. Polska ma olbrzymi potencjał, by stać się europejskim liderem w zakresie gospodarki morskiej. Potencjał, który do tej pory nie był wykorzystany.

Dla Ministerstwa Cyfryzacji ubiegły rok był czasem porządkowania systemów informatycznych kraju oraz skoordynowania prac różnych resortów w zakresie cyfryzacji. Polska administracja musi sprostać wyzwaniom, które niesie współczesny świat oparty na technologiach IT. W 2017 roku resort będzie kontynuował prace nad uruchomieniem portalu administracji rządowej. Dzięki dostępnym tam e-usługom Polacy będą mogli bez wychodzenia z domu m.in. wyrobić dowód osobisty czy zapisać dziecko do szkoły.

W połowie 2017 roku Ministerstwo Cyfryzacji ruszy z pilotażem programu mDokumenty. Dzięki niemu nie będziemy musieli mieć przy sobie podstawowych dokumentów, a nasz dowód osobisty czy prawo jazdy będzie dostępne na ekranie telefonu. Cyfryzacja to także olbrzymie ułatwienia dla przedsiębiorców w zakładaniu i prowadzeniu ich działalności.

Polacy oczekują sprawnego i bezpiecznego państwa, dlatego Ministerstwo Cyfryzacji aktywnie działa w zakresie poprawy cyberbezpieczeństwa i ochrony danych, które pozostawiamy w Sieci. Resort opracował projekt podłączenia wszystkich polskich szkół do szybkiego Internetu. Informatyzacja to nie tylko wyzwanie, ale także szansa dla młodych ludzi na lepsze wykształcenie i rozwój zawodowy: https://www.youtube.com/watch?v=pTqzu1PC1kI

#RokNowychZadań: Kultura i historia

premierbeataszydloSzanowni Państwo,

o zadaniach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozmawiałam dziś z szefem tego resortu, wicepremierem Piotrem Glińskim.

W 2016 roku mój rząd obrał nowy kurs, jeżeli chodzi o działania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To nie tylko wsparcie dla środowisk artystycznych oraz promocja polskiej kultury w kraju i poza jego granicami. Po raz pierwszy resort zajął się kompleksowym prowadzeniem polityki historycznej. W końcu zaczęliśmy dbać o prawdę historyczną i śmiało dopominać się o dobre imię Polski.

Patrzymy w przeszłość, aby móc tworzyć lepszą przyszłość. Mamy ambitne plany związane z rozwojem nowoczesnych polskich mediów oraz przemysłu audiowizualnego. Trwają prace nad przygotowaniem Ogólnopolskiej Konferencji Kultury, której owocem będzie nowa ustawa o prowadzeniu działalności kulturalnej.

20170131bsW roku 2017 wydatki na kulturę wyniosą ponad 4 mld złotych, co znaczy, że wzrosną one o 220 mln zł w porównaniu z ubiegłym rokiem. Skupiamy się nie tylko na rozwoju oraz promocji kultury, ale także inwestujemy w to, co niezwykle cenne – nasze dziedzictwo.

Właśnie takie kierunki pracy resortu będą kontynuowane w 2017 roku. Ich wyrazem będzie m.in. budowa sieci muzeów, w tym Muzeum Historii Polski czy Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, a także powołanie Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego. Ministerstwo przeznaczy również ponad 120 mln złotych na ratowanie polskich zabytków.

Zdecydowanie najważniejszy jest jednak projekt dotyczący 100. rocznicy obchodów polskiej niepodległości. Wieloletni Program Rządowy „Niepodległa” to szereg inicjatyw, wydarzeń i uroczystości, które mają nie tylko uczcić ważną rocznicę, ale przede wszystkim sprawić, że my – Polacy będziemy świętować ją wspólnie:
https://www.youtube.com/watch?v=q2dPg5bbn14

#RokNowychZadań: Inwestycje

premierbeataszydloSzanowni Państwo,

2017 rok będzie czasem inwestycji i mądrego dysponowania środkami unijnymi. Rozmawiałam dziś o tym z ministrem infrastruktury i budownictwa Andrzejem Adamczykiem oraz ministrem energii Krzysztofem Tchórzewskim.

Mieszkanie+ to jeden ze sztandarowych projektów mojego rządu. To pierwszy kompleksowy program, który ma rozwiązać problemy mieszkaniowe w Polsce. W 2016 roku ruszyły budowy inwestycji realizowanych w ramach pilotażu tego programu. A już w tym roku klucze do pierwszych mieszkań trafią do swoich właścicieli.

Resort kierowany przez ministra Andrzeja Adamczyka stoi także przed ważnym wyzwaniem, jakim jest racjonalne wykorzystanie środków unijnych przeznaczonych na rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej. Dogodny transport to nie tylko łatwiejsza podróż z domu do miejsca pracy dla mieszkańców naszego kraju. To także ważny argument, którym kierują się inwestorzy podczas wyboru miejsc, w których chcą rozwijać swoje firmy. Na 2017 rok planowane jest oddanie niemal 400 km dróg. A na powstanie kolejnych prawie 580 km podpisane zostaną umowy o wartości 24 mld zł. W tym roku realizowane będą między innymi kolejne odcinki dróg Via Carpatia i Via Baltica, a także autostrady A1. Polska kolej cieszy się coraz większym zainteresowaniem podróżnych, w tym roku ruszą przetargi na nowe inwestycje kolejowe o wartości 12 mld zł.

20170126bsWiemy, że kopalnie oraz inne firmy związane z branżą górniczą i energetyką zapewniają byt tysiącom polskich rodzin w naszym kraju. Utworzenie Ministerstwa Energii niezbicie świadczy o tym, że mój rząd przykłada olbrzymią wagę do problemów górnictwa i energetyki, a jednocześnie dostrzega ich ogromny potencjał.

W 2016 roku rozpoczęliśmy proces restrukturyzacji i modernizacji polskich kopalń. Ważnym krokiem było także utworzenie Polskiej Grupy Górniczej – największego przedsiębiorstwa górniczego w Europie. Powstanie grupy pozwoliło na uratowanie upadających zakładów i zachowanie miejsc pracy.

Mówimy jasno: polska energetyka oparta jest na węglu. Bierzemy jednak pod uwagę wyzwania, jakie przed nami stoją i będziemy tworzyć warunki do badań nad alternatywnym wykorzystaniem tego surowca oraz rozwoju innowacyjnych technologii węglowych. Współpraca z instytutami badawczymi, naukowymi i uczelniami ma dać podstawy do tego, by rok 2018 stał się rokiem nowoczesnego polskiego górnictwa:
https://www.youtube.com/watch?v=z50bzuVUjPU

#RokNowychZadań: Edukacja i sport

premierbeataszydloSzanowni Państwo,

na dzisiejszym spotkaniu z ministrami rozmawiałam o połączonych działaniach, które prowadzą Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wspólne inicjatywy podejmowane przez obydwa resorty dadzą młodym Polakom możliwość lepszego rozwoju zawodowego.

Warto przypomnieć, że Ministerstwo Edukacji Narodowej w 2016 roku przeprowadziło wiele kluczowych zmian w systemie oświaty. Najważniejszym było zniesienie obowiązku szkolnego dla sześciolatków. Ponadto zlikwidowaliśmy tzw. godziny karciane i sprawdzian dla szóstoklasistów, wzmocniliśmy nadzór pedagogiczny i wprowadziliśmy centralny rejestr orzeczeń dyscyplinarnych wobec nauczycieli.

Bardzo ważnym zadaniem, stojącym przed nami w tym roku, jest wdrożenie reformy oświaty likwidującej gimnazja – konieczna jest tutaj współpraca z rodzicami, nauczycielami i dyrektorami oraz samorządowcami. To jest dobra i potrzebna reforma, przyjazna dzieciom i przyjazna polskiej szkole.

Rok 2016 w resorcie nauki to przede wszystkim ograniczenie biurokracji na uczelniach. Zmieniliśmy także przepisy dotyczące finansowania, które sprawią, że uczelnie stawiać będą nie na liczbę studentów, ale na jakość kształcenia.

20170125bsPriorytetem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego będzie przygotowanie zmian w ustawie o szkolnictwie wyższym. Wprowadzimy reformy, które są potrzebne polskiej nauce – nasze uczelnie i instytuty badawcze zostaną głęboko przebudowane i zaczną nadrabiać dystans dzielący je od najlepszych ośrodków akademickich świata. Bardzo ważnym jest fakt, że nowa ustawa nie powstaje na biurkach urzędników, ale w dialogu ze środowiskiem akademickim.

W minionym roku resort sportu i turystki wdrożył wiele projektów – ruszył m.in. program „Klub”, dzięki któremu 2151 klubów sportowych otrzymało dofinansowanie. W tym roku jego budżet dodatkowo wzrośnie, dzięki czemu będziemy mogli wesprzeć więcej małych i średnich klubów. Również w ubiegłym roku rozpoczęliśmy prace nad nowelizacją ustawy o sporcie, a za priorytet postawiliśmy sobie zwalczanie dopingu, w efekcie czego w połowie 2016 roku funkcjonowanie rozpoczęła Polska Agencja Antydopingowa.

W tym roku więcej uwagi poświęcimy dbaniu o przejrzystość i transparentność polskich związków sportowych. Ponad 43 mln zł przeznaczymy na sport niepełnosprawnych, a budżet na inwestycje sportowe wzrośnie do 443,3 mln zł.

Turystyka jest ważną gałęzią polskiej gospodarki, jest to też priorytet Ministerstwa Sportu i Turystyki na rok 2017. Jeszcze w tym roku przeprowadzimy zmiany w Polskiej Organizacji Turystycznej, która stanie się nowoczesną agencją promocji turystyki w kraju i za granicą:
https://www.youtube.com/watch?v=3X3HnG4NX0s

#RokNowychZadań: Dobre relacje

premierbeataszydloSzanowni Państwo,

obowiązkiem rządu jest dbanie o sytuację Polski na arenie międzynarodowej i budowanie partnerskich relacji z innymi państwami. Właśnie o współpracy międzynarodowej rozmawiałam dziś z ministrem spraw zagranicznych Witoldem Waszczykowskim.

2016 rok był okresem bardzo aktywnej polityki zagranicznej polskiego rządu. W ciągu ostatnich 12 miesięcy spotkałam się z najważniejszymi światowymi politykami, szefami państw oraz rządów. W Kancelarii Premiera gościłam m.in. premier Wielkiej Brytanii Theresę May i kanclerz Niemiec Angelę Merkel. Od lipca Polska sprawuje prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej, byliśmy także gospodarzami ważnych wydarzeń, takich jak szczyt NATO.

W 2017 roku będziemy kontynuować politykę ukierunkowaną na wzmocnienie roli Polski w Europie i świecie. Wśród priorytetów Ministerstwa Spraw Zagranicznych znalazło się zacieśnianie relacji z krajami Grupy Wyszehradzkiej. Widzimy także olbrzymi potencjał, jaki niesie współpraca z najsilniejszymi gospodarkami świata, takimi jak m.in. Chiny. Umacniamy również partnerstwo ze Stanami Zjednoczonymi, a jednym z pierwszych efektów realizacji postanowień szczytu NATO w Warszawie jest obecność wojsk amerykańskich w Polsce. Właśnie z myślą o zapewnieniu stabilnej sytuacji w naszym regionie, polska dyplomacja będzie w tym roku prowadzić kampanię na rzecz niestałego członkostwa Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.

20170123bsDbamy nie tylko o dobre relacje zagraniczne, ale również o sytuację Polaków przebywających poza granicami kraju. W tym roku otwarte zostaną dwie nowe ambasady RP: w Zjednoczonej Republice Tanzanii oraz w Panamie. Na ten rok planowane jest uruchomienie dwóch konsulatów: w Belfaście oraz w Houston, a także Instytutu Polskiego w Tbilisi. Zostanie otwarte również Centrum Informacji Konsularnej dla Polaków w Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Przed nami rok, w którym Europa będzie musiała zmierzyć się z dwoma wyzwaniami: kryzysem migracyjnym i Brexitem. W kwestii migracji stoimy na jasnym stanowisku: zrobimy wszystko, by problem ten był rozwiązany tam, gdzie powstaje – poza granicami Europy. Widzimy również potrzebę głębokich reform Unii Europejskiej, tak aby już żaden z krajów wspólnoty nie chciał podążać drogą Wielkiej Brytanii. Jestem przekonana, że Polska jest dobrze przygotowana, by aktywnie uczestniczyć w rozwiązywaniu tych międzynarodowych problemów:
https://www.youtube.com/watch?v=hIsUk5KtQCw

#RokNowychZadań: Gospodarka i rozwój

premierbeataszydloSzanowni Państwo,

dzisiaj spotkałam się z wicepremierem, ministrem rozwoju i finansów Mateuszem Morawieckim oraz ministrem Henrykiem Kowalczykiem, przewodniczącym Komitetu Stałego Rady Ministrów.

W najbliższych tygodniach uruchomione będą zmiany pomagające polskim przedsiębiorcom. Przygotowaliśmy projekty prorozwojowe, inwestycyjne, które będą w tym roku wprowadzane w życie. Wdrażamy kilkadziesiąt nowych projektów, w tym te związane z tzw. „Konstytucją dla biznesu”.

Skupiamy się przede wszystkim na strategii, która ma dać zrównoważony rozwój: równe szanse wszystkim regionom, województwom, tym wszystkim miastom, miasteczkom, niewielkim miejscowościom, które dzisiaj mają problemy gospodarcze.

20170123bsUszczelnienie systemu podatkowego to kolejny ważny punkt, którego realizację rozpoczęliśmy w zeszłym roku. Chcemy, by z tego źródła jak najwięcej środków wpływało do budżetu państwa – i przekładało się na realizację projektów społecznych oraz na realizację inwestycji.

Pokazujemy, że w Polsce jest wystarczająca ilość środków budżetowych, trzeba nimi tylko umiejętnie gospodarzyć. Stawiamy na gospodarkę i ekonomię, która ma służyć obywatelom. Pieniądze publiczne powinny być wydawane w sposób transparentny, uczciwy i rozsądny.

Rozwój i transparentność spółek Skarbu Państwa to kolejny priorytet na nadchodzący rok. Chcemy, żeby spółki Skarbu Państwa były kołem napędowym polskiej gospodarki, aby inwestowały i stawały się coraz większymi graczami na europejskim i światowym rynku.

Dbamy o majątek narodowy systematycznie go odbudowując. Przykładem takich działań są chociażby repolonizacja banków, program modernizacji stoczni, czy wielu innych zakładów przemysłowych. Nasze plany stopniowo stają się rzeczywistością:
https://www.youtube.com/watch?v=dpuH6tC-cAE

#RokNowychZadań: Służba Polakom

premierbeataszydloSzanowni Państwo,

służba obywatelom to priorytet mojego rządu. O bezpiecznym i sprawiedliwym państwie rozmawiałam dziś z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą oraz ministrem, koordynatorem służb specjalnych Mariuszem Kamińskim.

Brak zaufania Polaków do sądów oraz potrzeba zmian w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości – to problemy, z którymi po objęciu urzędów musieliśmy się zmierzyć. W 2016 roku Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało i wprowadziło przepisy, które usprawniły działanie prokuratury, a dzięki zmianom w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym dzieci nie są już zabierane rodzicom z powodu biedy. Ważnym osiągnięciem jest także wprowadzenie przepisów, które eliminują patologie w sferze gospodarczej. Zmiany te pozwalają skutecznie walczyć z wielomilionowymi wyłudzeniami podatków oraz bronić uczciwych przedsiębiorców.

Przed nami nowe wyzwania: najważniejszym jest reforma sądownictwa. Zwiększenie profesjonalizmu sądów, gwarancja bezstronności sędziów oraz ograniczenie przewlekłości postępowań – to główne cele, który chcemy osiągnąć. Oprócz tego w 2017 roku Ministerstwo Sprawiedliwości planuje wprowadzenie większej elastyczności w zakresie wymierzania kar – chodzi o zaostrzenie kar za najbrutalniejsze przestępstwa i adekwatne reagowanie na drobne występki.

20170121bsNad bezpieczeństwem naszego kraju codziennie czuwają polskie służby specjalne. To dzięki ich pracy w ubiegłym roku mogliśmy ze spokojem brać udział w takich wydarzeniach jak Światowe Dni Młodzieży czy szczyt NATO w Warszawie.

Rok 2017 będzie poświęcony modernizacji oraz wzmocnieniu tych służb. Do priorytetów na kolejne miesiące zaliczamy także skuteczniejszą walkę z korupcją. Obecnie pracujemy nad projektem ustawy o jawności życia publicznego.

To ważne, by Polacy odzyskali zaufanie do osób, które pełnią funkcje publiczne. By wiedzieli, że państwo stoi po ich stronie: https://www.youtube.com/watch?v=BzI5cBnaR-s

#RokNowychZadań: Rodzina i zdrowie

premierbeataszydloSzanowni Państwo,

dzisiaj, w ramach trwającego przeglądu resortów, spotkałam się z minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietą Rafalską oraz ministrem zdrowia Konstantym Radziwiłłem.

Zapewnienie Polakom dostępu do profesjonalnej opieki zdrowotnej, rozwój rynku pracy oraz tworzenie kompleksowych programów prorodzinnych – to ważne zadania dla mojego rządu.

W 2016 roku skupiliśmy się na zagwarantowaniu polskim rodzinom godnych warunków życia. Służy temu m.in. sztandarowy program mojego rządu Rodzina 500+. W nowym roku zamierzamy kontynuować ten kierunek: wydatki na politykę prorodzinną w 2017 wyniosą ponad 71 mld zł. W budżecie zabezpieczyliśmy środki na realizację programu Rodzina 500+, ponadto będziemy rozwijać miejsca opieki dla najmłodszych – żłobki, przedszkola i kluby dziecięce oraz poszerzymy zakres funkcjonowania Karty Dużej Rodziny.

W ubiegłym roku zanotowaliśmy najniższy od wielu lat wskaźnik bezrobocia, a od 1 stycznia 2017 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2 tys. zł. Wśród planów na 2017 rok znajduje się m.in. przeprowadzenie reformy urzędów pracy oraz zwiększenie wysokości zasiłku dla bezrobotnych do 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

20170120bsMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pracuje także nad programem „Za Życiem”. Zacznie on obowiązywać od 1 lipca 2017 roku i będzie realnym wsparciem dla kobiet w trudnych ciążach i ich rodzin.

W 2016 roku rozpoczęliśmy pracę nad systemową reformą służby zdrowia oraz wprowadziliśmy darmowe leki dla seniorów 75+. Przed nami kolejne zmiany, które będziemy realizować mając na uwadze przede wszystkim dobro i bezpieczeństwo pacjentów.

Ministerstwo Zdrowia pracuje nad likwidacją Narodowego Funduszu Zdrowia tak, aby już w 2018 roku z publicznej służby zdrowia mógł korzystać nieodpłatnie każdy obywatel. Planowane jest także utworzenie Urzędu Zdrowia Publicznego – instytucji, która skoordynuje działania rozproszone do tej pory w instytucjach takich jak m.in. SANEPID, NFZ, Krajowe Centrum ds. AIDS, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dbamy nie tylko o pacjentów, ale też o pracowników służby zdrowia. Godne warunki pracy i uczciwe wynagrodzenie zapewnić należy nie tylko lekarzom, ale też pielęgniarkom, położnym czy ratownikom medycznym. W 2017 roku planujemy wprowadzenie ustawy o minimalnych wynagrodzeniach dla pracowników medycznych, do których trafi dodatkowo 6,7 mld zł.

Wiemy, że nowoczesna, profesjonalna opieka medyczna wymaga zwiększenia nakładów na służbę zdrowia. Chcemy, aby w kolejnych latach wsparcie finansowe służby zdrowia stopniowo rosło i osiągnęło poziom 6% PKB, podobnie jak to jest w wielu krajach zachodniej Europy:
https://www.youtube.com/watch?v=O5yPK7DBEi8

#RokNowychZadań: Bezpieczna Polska

premierbeataszydloSzanowni Państwo,

Dziś rozpoczęłam przegląd ministerstw. Razem z szefami poszczególnych resortów rozmawiam o ich planach i najważniejszych zadaniach do wykonania w 2017 roku. Priorytetem działań mojego gabinetu na ten rok są bezpieczeństwo, rozwój, rodzina i sprawy społeczne. W związku z tym pierwsze spotkanie poświęciłam MON oraz MSWiA. W 2016 roku zrealizowaliśmy wiele zadań poprawiających bezpieczeństwo Polaków i Polski. Podziękowałam ministrowi Antoniemu Macierewiczowi i ministrowi Mariuszowi Błaszczakowi za sprawną pracę podlegających im służb zaangażowanych w organizację dwóch największych wydarzeń minionego roku – Światowych Dni Młodzieży i szczytu NATO w Warszawie.

0170118bsEfekty szczytu NATO właśnie obserwujemy. Na skutek podjętych decyzji przez zebranych w Warszawie liderów państw NATO, do Polski przybywają sojusznicze wojska. W ostatnią sobotę brałam udział w ceremonii powitania żołnierzy armii amerykańskiej.

W roku 2017 kontynuujemy wzmacnianie bezpieczeństwa Polski. Utworzone zostaną 3 kolejne brygady Wojsk Obrony Terytorialnej – razem będzie ich już 6. Ponadto priorytetem MON będzie modernizacja techniczna wojska skupiająca się na obronie przeciwrakietowej, cybernetycznej i marynarce wojennej. Równie szerokie i ważne są plany MSWiA, którego głównym zadaniem w 2017 roku jest modernizacja służb mundurowych. W ciągu czterech najbliższych lat dostaną one na ten cel 9,2 miliarda złotych. Pieniądze te pozwolą między innymi na odtworzenie zlikwidowanych posterunków Policji. W roku 2016 do pracy wróciło 37 posterunków. Kolejne 33 zostały wytypowane do ponownego otwarcia w 2017 r. Plany modernizacyjne przewidują również wyposażenie funkcjonariuszy w nowoczesny sprzęt i podwyżkę wynagrodzeń. O szczegółach zadań, które MON i MSWiA będą realizować w 2017 roku mówiliśmy wspólnie na konferencji prasowej:
https://www.youtube.com/watch?v=KvTE8BxImSk

Dobra szkoła

premierbeataszydloSzanowni Państwo,

Rozpoczynamy nowy etap wdrażania reformy edukacji, jednej z najbardziej potrzebnych i oczekiwanych reform.

Te zmiany to olbrzymia szansa dla polskich uczniów, rodziców i nauczycieli. Zreformowana szkoła zapewni dzieciom i młodzieży bezpieczeństwo oraz kompleksowe kształcenie i wychowanie. Stanie się miejscem, w którym uczniowie będą mogli rozwijać swoje talenty i zainteresowania. Zmiany w systemie edukacji to także gwarancja dla rodziców, że będą współdecydować o tym, jak szkoła realizuje cele pedagogiczne oraz wychowawcze.

Reforma edukacji to również szansa nauczycieli na godne zarobki oraz doskonalenie zawodowe:
https://www.youtube.com/watch?v=MU-Zv1mxGRc

Od przyszłego roku szkolnego obecne 6-letnie szkoły podstawowe staną się 8-letnimi szkołami podstawowymi, 3-letnie licea ogólnokształcące staną się 4-letnimi liceami, a 4-letnie technika szkołami 5-letnimi. W systemie edukacji pojawią się dwustopniowe szkoły branżowe.

Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej poświęconej reformie: http://reformaedukacji.men.gov.pl

20170111bsWprowadzenie kompleksowych zmian w systemie oświaty jest realizacją jednego ze sztandarowych projektów mojego rządu. Nie mam wątpliwości, że ta reforma jest doskonale przygotowana, dopracowana. Zmiana w edukacji jest ewolucyjna i jest rozłożona na wiele lat.

Wiem, że wszelkie reformy wymagają współpracy wielu środowisk: nie tylko polityków i samorządowców, ale także nauczycieli, rodziców i uczniów. Wierzę, że razem możemy stworzyć dobrą szkołę.

PiS. Polityka i socjologia w 140 znakach (CII)

miroslawborutapisMirosław Boruta

Szczęśliwego Nowego Roku, Happy New Year, Próspero Año Nuevo, Felice Anno Nuovo, Bonne année, Laimingų Naujųjų Metų, Boldog uj evet… 2017.

Premier Beata Szydło: Co nasi krytycy robili z pieniędzmi z budżetu państwa przez 8 lat? Czyich interesów bronicie? http://wpolityce.pl/polityka/321322-premier-szydlo-oglasza-decyzje-rzadu-ulatwimy-sciaganie-alimentow-i-utrudnimy-uchylanie-sie-przed-tym-obowiazkiem-co-na-to-kijowski

Kurier Wileński to nasz bezcenny skarb narodowy, jedyny polski dziennik poza granicami kraju. Warto o tym pamiętać: http://wpolityce.pl/polityka/320968-wydawca-kuriera-wilenskiego-litwini-zrozumieli-ze-polska-nie-jest-dla-nich-wrogiem-ale-przyjacielem-nasz-wywiad

26 XII 1820 roku Adam Mickiewicz: Pryskają nieczułe lody / I przesądy, światło ćmiące… / Witaj jutrzenko swobody / Zbawienia za tobą słońce!

PiS. Polityka i socjologia w 140 znakach (CI)

miroslawborutapisMirosław Boruta

Para Prezydencka życzy nam – Polakom: Wesołych, spokojnych Świąt! Wszelkiej pomyślności dla wszystkich polskich rodzin w kraju i za granicą!

J. Kaczyński: „Przed Polską pod rządami ludzi uczciwych, zaangażowanych, ciężko pracujących dla kraju rysują są naprawdę dobre perspektywy”.

W Polityce: Bez względu na to co wypisują i co mówią na konferencjach, Polacy wiedzą swoje. Chcą bezpieczeństwa, stabilizacji, dobrej zmiany.

Polak bohaterem. Z badań ciała Łukasza Urbana wynika, że żył w chwili, gdy ciężarówka taranowała ludzi, i próbował ocalić ich jak najwięcej.

Dotrzymamy danego Wam słowa

premierbeataszydloSzanowni Państwo,

Obowiązkiem rządzących jest dbanie o obywateli i państwo. Chcę dziś zapewnić, że w pełni wywiązujemy się z tego obowiązku. Sytuacja wywoływania przez opozycję skrajnej emocji politycznej, z którą wczoraj mieliśmy do czynienia, nie ma nic wspólnego z rzeczywistą kondycją naszego kraju. Wręcz przeciwnie. Wynika z bezradności i frustracji tych, którzy władzę utracili i tych, którzy nie mają pomysłu na to jak przekonać Polaków do swoich racji. Krzyk, sianie zamętu, destabilizacja to metody, które niestety stały się narzędziem partii opozycyjnych. Nie ma to nic wspólnego z zasadami demokratycznego państwa prawa, ze standardami europejskich demokracji.

Jako politycy mamy obowiązek roztropnej troski o dobro wspólne. Polityka może nas dzielić, ale nie powinien dzielić nas szacunek do zasad i wartości, u podstaw których zawsze leży myślenie o Państwie i dobru wspólnoty, o bezpieczeństwie i interesie Polaków.

Opozycja mówi o złym stanie państwa. Może warto odnieść się do tego stwierdzenia. Odnieść się do faktów, a nie emocji. Prawo i Sprawiedliwość rządzi rok. Tylko przez ten czas zrobiliśmy więcej niż nasi poprzednicy przez ostanie 8 lat rządów. Mogę powiedzieć, że dla Polaków i dla Polski to był dobry rok. I następny też taki będzie. Potrzeba jedynie spokoju i dalszej rzetelnej pracy. Realizujemy nasze zobowiązania. Dotrzymujemy słowa. Wszystkie programy i przedsięwzięcia mają zapewnione stabilne finansowanie w przyszłym roku.

Obiecaliśmy Wam sprawiedliwe i sprawne państwo, które każdemu daje takie same szanse i możliwości. Dotrzymamy danego Wam słowa.

Zapraszam do obejrzenia mojego wystąpienia:
https://www.youtube.com/watch?v=GsgZcGfIqeQ