Category Archives: SEJMIK Małopolski

Listy, petycje, prośby, skargi, wnioski (w zakresie kompetencji radnych Sejmików Wojewódzkich a także czterech Komisji: 1) Kultury, 2) Polityki Prorodzinnej i Społecznej, 3) Rozwoju Regionu, Promocji i Współpracy z Zagranicą oraz 4) Współpracy z Polakami i Polonią za Granicą) prosimy kierować na adres:
Dr Mirosław Boruta
Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56
30-017 Kraków

XLVIII sesja Sejmiku Województwa Małopolskiego

malopolskalogoRozstrzygnięcie konkursów: Kapliczki Małopolski 2018 oraz Małopolskie Remizy, a także przyjęcie apelu dotyczącego budowy zaplecza technicznego dla obsługi taboru kolejowego – to wybrane zagadnienia, którymi zajęli się radni województwa małopolskiego na poniedziałkowej sesji sejmiku. Zapraszamy również do obejrzenia zapisu wideo z obrad sesji.

Docenią sportowców, lekarzy i społeczników

W poniedziałek radni województwa jednogłośnie zdecydowali o tym, kto w tym roku zostanie wyróżniony najważniejszym odznaczeniem małopolskiego samorządu – Medalem Honorowym Za Zasługi dla Województwa Małopolskiego.

Medal Honorowy Za Zasługi dla Województwa Małopolskiego to wyróżnienie, które nadajemy osobom, instytucjom bądź organizacjom, które w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju Województwa Małopolskiego. Doceniamy nie tylko działalność gospodarczą, ale również społeczną, kulturalną czy sportową – podkreślał marszałek Jacek Krupa.

sejmik230418cW dowód wdzięczności za sukcesy sportowe, które promują szeroko również Małopolskę, złoty medal otrzyma Justyna Kowalczyk. Srebrnymi medalami zostaną natomiast odznaczeni: ks. Adam Boniecki, prof. dr hab. Jacek Purchla, Artur Puszko, Jan Kościuszko i Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki. Z kolei medal w stopniu brązowym zostanie przyznany: dr n. med. Annie Chrapuście, Pawłowi Ciećko, Wacławowi Jankowskiemu, Akiko Miwa, Krzysztofowi Orzechowskiemu, Kazimierzowi Tischnerowi i Towarzystwu Przyjaciół Sztuki w Miechowie. Medale honorowe zostaną wręczone 9 czerwca, podczas Święta Małopolski.

Radni apelują o wsparcie budowy zaplecza technicznego dla pociągów

sejmik230418b- Sejmik Województwa Małopolskiego wyraża głębokie zaniepokojenie sytuacją, która w wyniku decyzji spółki PKP S.A. uniemożliwia spółce Koleje Małopolskie sp. z o. o. realizacje kluczowego projektu, jakim jest budowa zaplecza technicznego dla obsługi taboru kolejowego – czytamy w apelu, który w czasie kwietniowej sesji przyjął małopolski sejmik.

Jak dodał prezentujący apel marszałek Jacek Krupa, Małopolska systematycznie kupuje nowoczesne pociągi, które muszą być serwisowane i sprzątane poza granicami województwa – m.in. w Dębicy i Katowicach. Idealną lokalizacją dla nowej bazy dla składów kolejowych m.in. KMŁ mogłyby być tereny przy ul. Składowej w Krakowie, którymi dysponuje PKP S.A.

Sejmik Województwa Małopolskiego zwraca się więc o wsparcie działań Województwa, których efektem będzie uzyskanie przez spółkę Koleje Małopolskie wieloletniej umowy dzierżawy z zapewnionym prawem pierwokupu lub możliwość przekazania przedmiotowego terenu samorządowi województwa, co pozwoli na obsługę serwisową taboru kolejowego obsługującego połączenia na terenie województwa małopolskiego, w tym taboru użytkowanego przez innych operatorów, jak Przewozy Regionalne Sp. z o.o., PKP Intercity S.A. – zakończył marszałek Jacek Krupa.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców na Sądecczyźnie?

Dzięki tzw. konstytucji dla biznesu, mali i średni przedsiębiorcy zyskali swojego rzecznika. To zupełnie nowa instytucja, dlatego radni województwa postanowili podjąć apel, w którym zachęcają centralne władze do ulokowania siedziby nowego rzecznika właśnie w Małopolsce.

sejmik230418aApelujemy o ustanowienie Nowego Sącza siedzibą Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Jesteśmy pewni, że taka decyzja przyczyni się do umocnienia prestiżu wszystkich średnich miast w Polsce, będzie też stanowić wyraz docenienia gospodarności Nowego Sącza i całego regionu, z którego pochodzi wiele renomowanych przedsiębiorstw o marce uznanej na całym świecie. Przede wszystkim będzie to jednak ważny symbol dbałości o zrównoważony rozwój państwa – czytamy w uchwale sejmiku.

Wsparcie dla kapliczek i strażaków OSP

sejmik230418dW trakcie poniedziałkowej sesji radni wyrazili również zgodę na przekazanie pomocy finansowej dla gmin na remonty w 83 strażnicach w całym regionie. Na realizację programu Małopolskie Remizy 2018 samorząd województwa przeznaczył w tym roku niemal 3 mln zł. To nie wszystko – sejmik jednogłośnie przyjął również uchwałę o kontynuacji popularnego programu Małopolskie Kapliczki. W tym roku uda się dzięki temu wyremontować aż 75 kapliczek.

Tekst i ilustracje za: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/samorzad/xlviii-sesja-sejmiku-wojewodztwa-malopolskiego-1

XLVII sesja Sejmiku Województwa Małopolskiego

malopolskalogoMałopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych oraz Program przeciwdziałania narkomanii – małopolscy radni podczas marcowej sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego zajmowali się m.in. tematami zdrowotnymi. Przyjęto też nowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego.

Małopolska z nową wizją rozwoju regionu

20180326sm1Na marcowej sesji sejmiku radni województwa zajęli się m.in. nowym planem zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego. To dokument, który obok strategii rozwoju regionu, określa najważniejsze kierunki rozwoju Małopolski. Plan zawiera też inwentaryzację najważniejszych potencjałów regionu, nie ma natomiast charakteru prawa miejscowego i nie wywołuje bezpośrednio skutków finansowych dla mieszkańców.

Od uchwalenia poprzedniego planu minęło już 15 lat, więc tamte zapisy zdążyły się już zdezaktualizować. Nowy dokument przedstawia wizję rozwoju województwa, która ma się opierać o cztery ośrodki regionalne. Zawiera też rekomendacje do podjęcia dalszych działań w najważniejszych dziedzinach, takich jak np. transport, środowisko czy turystyka. Dlatego znajdziemy w nim zapisy dotyczące tego, aby ograniczyć różnice wewnątrzregionalne, uzupełnić i poprawić kluczowe fragmenty infrastruktury drogowej, jak np. droga S7 czy trasa łącząca Nowy Sącz z Brzeskiem i autostradą A4 czy nadal rozwijać transport kolejowy – mówił, prezentując założenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego jego twórca i były marszałek województwa małopolskiego Janusz Sepioł. Podkreślał przy tym, że plan to raczej drogowskaz i inspiracja niż zbiór konkretnych nakazów i zakazów.

Zapisy aktualizacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego zyskały aprobatę radnych, którzy przyjęli je w głosowaniu.

Małopolska wspiera niepełnosprawnych

20180326sm2Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych to inicjatywa, której głównym zadaniem jest oswajanie społeczeństwa z różnymi formami niepełnosprawności oraz uświadamianie, że takie osoby powinny mieć szansę na normalne funkcjonowanie i równe traktowanie. Kolejny już raz wydarzenie zyskało wsparcie finansowe Województwa Małopolskiego. Z budżetu województwa przekazano na ten cel ponad 156 tys. zł.

Dzięki temu w całej Małopolsce odbędą się ciekawe imprezy integrujące osoby z niepełnosprawnościami oraz promujące ich aktywność i pasje.

Wspólnie przeciw narkomanii

20180326sm3Jednym z programów profilaktycznych realizowanych w Małopolsce jest program przeciwdziałania narkomanii. To odpowiedź samorządu na występujący – także wśród nieletnich – problem z uzależnieniami od alkoholu i narkotyków. Tylko w 2017 roku na realizację tego programu przekazano ponad 1,4 mln zł.

- Dzięki temu udało się zrealizować wiele inicjatyw, zwłaszcza profilaktycznych i edukacyjnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Niestety to trudna walka. Mimo wielu wysiłków wciąż powstają chociażby nowe punkty sprzedaży dopalaczy. W moim przekonaniu kary za tego typu działalność są niewystarczające – zaznaczył wicemarszałek Wojciech Kozak.

Niestety, jak wynika z danych Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie nasila się przestępczość „narkotykowa” na terenie Małopolski. W 2017 roku policjanci stwierdzili 11 904 tego typu przestępstw, czyli o ponad 2 tys. więcej niż w 2016 roku.

Za: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/samorzad/xlvii-sesja-sejmiku-wojewodztwa-malopolskiego-1

Komisja ds. Współpracy z Polakami i Polonią za Granicą o tegorocznych konkursach na wsparcie Rodaków

malopolskalogo21 marca 2018 roku odbyło się posiedzenie Komisji ds. Współpracy z Polakami i Polonią za Granicą.

Głównym punktem środowych obrad było omówienie działań samorządu województwa w dziedzinie wspierania Polonii, ze szczególnym uwzględnieniem kursów, podczas których nauczyciele polonijni będą poznawać polskie dziedzictwo, natomiast nauczyciele polscy zapoznają się podczas wizyt studyjnych z pamiątkami kultury polskiej na dawnych Kresach Rzeczpospolitej.

20180321kpmbRadni dyskutowali także nad informacją Kancelarii Zarządu poświęconej finansów na działalność komisji w 2018 roku.

Zostaną one spożytkowane na wsparcie środowisk polonijnych, lecz także tradycyjnie na organizację warsztatów dla polonijnych nauczycieli języka polskiego oraz organizację w Małopolsce wypoczynku letniego dla dzieci ze Wschodu.

Za: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/samorzad/komisja-ds-wspolpracy-z-polakami-i-polonia-za-granica-o-tegorocznych-konkursach-na-wsparcie-rodakow

XLVI sesja Sejmiku Województwa Małopolskiego – 26 lutego 2018 roku

malopolskalogoŚlubowanie Mirosława Boruty, który w sejmiku województwa małopolskiego zajął miejsce minister Jadwigi Emilewicz, a ponadto rozstrzygnięcie projektu „Małopolskie boiska” czy kontynuacja dwóch programów zdrowotnych: szczepień przeciwko pneumokokom i HPV – to tylko niektóre tematy, jakimi zajęli się małopolscy radni podczas dzisiejszej sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego.

XLVI sesja sejmiku rozpoczęła się od uczczenia minutą ciszy zmarłego 2 lutego Artura Puszko, dyrektora szpitala im. Śniadeckich w Nowym Sączu oraz burmistrza Trzebini Adama Adamczyka, który odszedł w miniony weekend – w nocy z 24 na 25 lutego.

Małopolski sejmik z nowym radnym

20180226sm0Podczas lutowej sesji SWM ślubowanie złożył Mirosław Boruta, który w małopolskim sejmiku zajął miejsce Jadwigi Emilewicz. Przypomnijmy, że w styczniu Jadwiga Emilewicz objęła urząd minister przedsiębiorczości i technologii i zrezygnowała z mandatu radnej. Nowy radny, Mirosław Boruta jest doktorem socjologii, pracuje w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

20180226sm1- Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej województwa i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg – ślubował Mirosław Boruta.

Już niebawem… Dożynki i Dzień Samorządowca

Małopolanie co roku – pod koniec sierpnia – spotykają się w innej części regionu, aby dziękować rolnikom za ich trud i ciężką pracę. I choć zima w Małopolsce jeszcze nie ustępuje, już teraz wiemy, gdzie w tym roku odbędą się dożynki wojewódzkie – 26 sierpnia 2018 r. zostaną one zorganizowane w Radziszowie (pow. krakowski). Dzięki decyzji radnych, na organizację tegorocznego święta plonów przekazano dotację w wysokości 120 tys. zł.

20180226sm2Z kolei wcześniej, w maju, odbędą się obchody Małopolskiego Dnia Samorządowca. Tradycyjnie, będą one obchodzone w Starym Sączu – mieście św. Kingi, patronki samorządowców. Warto przypomnieć, że dzień ten upamiętnia pierwsze, w pełni wolne wybory samorządowe do rad gmin i miast z 27 maja 1990 r. Umożliwiły one mieszkańcom współdecydowanie o losie swoich „małych ojczyzn” i dały początek powstania lokalnych, demokratycznych samorządów. Co roku spotkanie to jest doskonałą okazją do rozmów, podsumowania osiągnięć, wymiany doświadczeń oraz wspólnego świętowania w gronie samorządowców z całej Małopolski. Na wsparcie tej inicjatywy przeznaczono 100 tys. zł. z budżetu województwa.

Radni w obronie prywatności obywateli

Radni sejmiku województwa przyjęli apel w sprawie projektu ustawy o jawności życia publicznego. Wyrazili w nim głębokie zaniepokojenie dla planowanych zmian w polskim prawie, wedle których pracownicy administracji publicznej – także ci, którzy nie pełnią funkcji decyzyjnych – musieliby przekazywać szczegółowe informacje o stanie majątku, a także posiadanych przedmiotów i nieruchomości. Informacje te miałyby być publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Obowiązek ten może objąć nawet milion obywateli.

20180226sm3Ta ustawa będzie mieć ogromny wpływ na prywatność osób pracujących w instytucjach administracji publicznej oraz na bezpieczeństwo ich i ich rodzin. W internecie będą publikowane bowiem nie tylko informacje o posiadanym majątku, ale też o wszystkich kupionych przedmiotach o wartości powyżej tysiąca złotych. Ludzie mogą przez to bać się pracy w administracji publicznej, ale to nie wszystko – nowe rozwiązania prawne przewidują również, że osoby, które donoszą na swoich sąsiadów czy kolegów z pracy, będą chronione przez ustawodawcę – mówił do radnych marszałek Jacek Krupa, prosząc o poparcie tego apelu. – Mamy poważne obawy wobec tego projektu ustawy, stąd nasz apel. To kwestia sumienia każdego z nas, radnych, reprezentujących interesy lokalnej społecznej – podkreślał marszałek Krupa.

Apel został przyjęty – „za” było 19 radnych, „przeciwko” – 17 (tak właśnie głosował cały Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości – dop. Mirosław Boruta). Zostanie on wysłany do prezydenta RP, prezesa rady ministrów, posłów i senatorów…

Szczepienia dla Małopolan i Małopolanek

Podczas dzisiejszej sesji radni zdecydowali także o przekazaniu dotacji na dwa programy profilaktyczne. Pierwszy z nich dotyczy zapobiegania zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce. Wsparcie finansowe w wysokości prawie 280 tys. zł pozwoli zaszczepić w tym roku kolejne dziewczęta w wieku 13 lat.

20180226sm4Kontynuowana będzie też realizacja programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych – radni zdecydowali, że w 2018 r. na te szczepienia zostanie przeznaczone prawie 482 tys. zł z budżetu województwa. Warto przypomnieć, że do tej pory – dzięki corocznemu wsparciu samorządu województwa – zaszczepiono ponad 10 tys. małych dzieci z Małopolski. Łącznie w latach 2011-2017 na ten cel Województwo Małopolskie przekazało ponad 3,2 mln zł.

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że lepiej zapobiegać, niż leczyć. Dlatego samorząd województwa od kilku lat realizuje programy profilaktyczne, dzięki którym co roku szczepimy kolejne setki mieszkanek i mieszkańców Małopolski. To jednak nie wszystko – nie tylko finansujemy szczepienia, ale zauważając coraz większy ruch antyszczepionkowy, informujemy też dorosłych o tym, jak ważna jest profilaktyka – mówił wicemarszałek Wojciech Kozak.

Zabytki zyskają dawny blask

Podczas dzisiejszej sesji jednogłośnie podjęto także decyzję o dofinansowanie kwotą 2,6 mln zł renowacji aż 120 zabytkowych obiektów z regionu. Jakich? Chociażby urokliwie położonych dworków, średniowiecznych zamków oraz zachwycających kościołów czy cerkwi…
Moc wydarzeń kulturalnych

20180226sm5W tym roku w całej Małopolsce nie zabraknie możliwości obcowania z kulturą na najwyższym poziomie. Radni SWM zdecydowali o przyznaniu dofinansowania w wysokości 600 tys. zł dla Gminy Miejskiej Kraków na działalność Krakowskiego Biura Festiwalowego. Dzięki temu odbędą się kolejne ciekawe inicjatywy, z których będą mogli skorzystać chociażby miłośnicy filmu: na Regionalny Fundusz Filmowy przekazano 500 tys. zł, a na Forum Audiowizualne przy Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie – 100 tys. zł.

Ciekawe wydarzenia będą odbywać się jednak nie tylko w stolicy regionu – dzięki dotacji w wysokości 100 tys. zł na ziemi gorlickiej po raz kolejny odbędzie się Kromer Biecz Festival, czyli festiwal muzyki dawnej organizowany corocznie od 2015 r. Mieszkańcy i odwiedzający miasto Marcina Kromera, czyli Biecz, mogą liczyć na mnóstwo muzycznych uniesień w dawnych, epokowych wnętrzach i w wykonaniu wybitnych artystów. Z kolei w Myślenicach nie zabraknie spotkań z folklorem całego świata za sprawą tegorocznego Międzynarodowych Małopolskich Spotkań z Folklorem 2018 – na ten cel przeznaczono 198 tys. zł.

To jednak nie wszystkie inicjatywy kulturalne, które zostały wsparte przez radnych podczas XLVI sesji SWM. Dzięki dotacjom w wysokości 190 tys. zł każda – w gminach Olkusz i Miechów będą mogły rozwijać swoją działalność biura wystaw artystycznych, upowszechniające sztukę oraz organizujące ciekawe inicjatywy kulturalne dla mieszkańców. Dotacja w wysokości 100 tys. zł trafi z kolei do Tarnowa, gdzie będzie mogła rozwijać się sztuka współczesna.

Będą boiska jak malowane

To kolejna sportowa inicjatywa Województwa Małopolskiego skierowana do dzieci i młodzieży z regionu. Już niedługo uczniowie z całego województwa będą mogli uprawiać sport i trenować w jeszcze bardziej komfortowych warunkach. Dzięki programowi „Małopolskie boiska” we wszystkich zakątkach regionu, w blisko 60 miejscowościach, zostaną wyremontowane przyszkolne boiska. Starą, często niebezpieczną dla młodych sportowców nawierzchnię, zastąpi nowoczesna – poliuretanowa…

Za: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/samorzad/xlvi-sesja-sejmiku-wojewodztwa-malopolskiego

Sejmik Małopolski

miroslawborutaks1Mirosław Boruta

Szanowni Państwo,

w listopadzie 2014 roku Dzięki Państwu zdobyłem 2.488 głosów w wyborach w okręgu Kraków do Sejmiku Województwa Małopolskiego, co dało mi bardzo dobry wynik wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy. Był to piąty wynik wśród wszystkich szesnastu kandydatów, choć uzyskany z dziesiątego miejsca ;-)

prawoisprawiedliwoscOd dzisiaj – 26 lutego 2018 roku – obejmuję mandat w Sejmiku Małopolskim właśnie z Państwa woli, woli moich Wyborców.

Głównym założeniem programu Prawa i Sprawiedliwości jest zrównoważony rozwój Małopolski. Gospodarka, infrastruktura, służba zdrowia, polityka prorodzinna, edukacja oraz efektywne wdrażanie pieniędzy unijnych z naciskiem na działania prorozwojowe, tworzące nowe miejsca pracy to główne obszary zainteresowania partii.

Także i ja, w swoich przedwyborczych wywiadach, akcentowałem konieczność stworzenia jak największej liczby miejsc pracy… A przy tym powrót do tradycyjnych wartości, szacunku dla historii narodu i Państwa Polskiego.

miroslawborutarswmTo, dane mi przez Państwa, półrocze w Sejmiku to wyzwanie wynikające z potrzeby działania dla dobra wspólnego, dla innych, dla miasta, województwa, Polski, z potrzeby udowodnienia, że polityka jest ważna, że trzeba się nią zajmować, nawet gdyby inni nas do niej zniechęcali.

Mało tego, do uprawiania trzeba wszystkich namawiać. Warto iść razem z aktywnymi, nawet jeśli należą do innych środowisk… Warto wstępować do partii politycznych, zmieniać je na lepsze, tak zmieniać priorytety, by codziennie podnosić standard życia. I zmieniać prawo, tak, by służyło ludziom, by było sprawiedliwe.

Dziękując za okazane mi przed laty zaufanie, serdecznie zapraszam Państwa do współpracy. Dobra zmiana wciąż trwa, wspólnie osiągniemy więcej!

Sejmik Małopolski – wyniki w Krakowie – według protokołu Miejskiej Komisji Wyborczej

krakowniezaleznymkInformacja własna

Procentowy podział głosów pomiędzy dwie największe partiie polityczne Platformę Obywatelską oraz Prawo i Sprawiedliwość w Krakowie (w wyborach do Sejmiku Województwa Małopolskiego) to 57,33% do 42,67%. Kandydaci Prawa i Sprawiedliwości zdobyli tym samym trzy mandaty.

malopolskaherbKolejność osób na liście Prawa i Sprawiedliwości jest następująca (w nawiasach miejsce na liście przyznane przez władze partii, potem liczba głosów): (1) Jan Duda [3] 27.433 głosy (po poprawce sądowej z 8 grudnia), (2) Jadwiga Emilewicz [1] 18.726 głosów, (3) Wojciech Grzeszek [2] 5.578 głosów, (4) Zbigniew Cichoń [4] 4.727 głosów, (5) Mirosław Boruta [10] 2.488 głosów, (6) Maria Malinowska [6] 1.982 głosy, (7) Witold Śmiałek [5] 1.914 głosów, (8) Szymon Huptyś [16] 1.589 głosów, (9) Barbara Marszałek [14] 1.102 głosy, (10) Krystyna Frankiewicz [11] 1.021 głosów, (11) Bogdan Kondratowicz [8] 934 głosy, (12) Zbigniew Górski [9] 913 głosów, (13) Bożena Gołda [13] 883 głosy, (14) Iwona Kornaś-Pierzak [12] 673 głosy, (15) Jacek Krzyżak [15] 637 głosów (po poprawce sądowej z 8 grudnia) i (16) Filip Mocie [7] 556 głosów.

S – Sejmik Województwa Małopolskiego. Informacje ogólne

malopolskaherbSejmik Województwa Małopolskiego. Informacje ogólne

Sejmik Województwa Małopolskiego jest organem stanowiącym i kontrolnym Województwa Małopolskiego. W jego skład wchodzi 39 radnych, którzy wybierani są w wyborach bezpośrednich. Kadencja sejmiku województwa trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów.

Do wyłącznej właściwości sejmiku województwa należy:

1. stanowienie aktów prawa miejscowego, w szczególności:
a) statutu województwa,
b) zasad gospodarowania mieniem wojewódzkim,
c) zasad i trybu korzystania z wojewódzkich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej;
2. uchwalanie strategii rozwoju województwa;
3. uchwalanie planu zagospodarowania przestrzennego;
4. podejmowanie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej;
5. podejmowanie uchwały w sprawie szczegółowości układu wykonawczego budżetu województwa, z zastrzeżeniem, że szczegółowość ta nie może być mniejsza niż określona w odrębnych przepisach;
6. uchwalanie budżetu województwa;
7. określanie zasad udzielania dotacji przedmiotowych i podmiotowych z budżetu województwa;
8. rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu województwa, sprawozdań finansowych województwa oraz sprawozdań z wykonywania wieloletnich programów województwa;
9. podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi województwa z tytułu wykonania budżetu województwa;
10. uchwalanie, w granicach określonych ustawami, przepisów dotyczących podatków i opłat lokalnych;
11. podejmowanie uchwał w sprawie powierzenia zadań samorządu województwa innym jednostkom samorządu terytorialnego;
12. uchwalanie „Priorytetów współpracy zagranicznej województwa”;
13. podejmowanie uchwał w sprawie uczestnictwa w międzynarodowych zrzeszeniach regionalnych i innych formach współpracy regionalnej;
14. wybór i odwołanie zarządu województwa oraz ustalanie wynagrodzenia marszałka województwa;
malopolskaflaga15. rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu województwa, w tym w szczególności z działalności finansowej i realizacji programów, o których mowa w pkt 2;
16. powoływanie i odwoływanie, na wniosek marszałka województwa, skarbnika województwa, który jest głównym księgowym budżetu województwa;
17. podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia stowarzyszeń i fundacji oraz ich rozwiązywania, a także przystępowania do nich lub występowania z nich;
18. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych województwa dotyczących:
a) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała sejmiku województwa jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą sejmiku województwa,
b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd województwa oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd województwa w roku budżetowym,
e) tworzenia spółek prawa handlowego lub spółdzielni i przystępowania do nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,
f) tworzenia, przekształcania i likwidowania wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek;
19. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów;
20. podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami i statutem województwa do kompetencji sejmiku województwa;
21. uchwalanie przepisów dotyczących organizacji wewnętrznej oraz trybu pracy organów samorządu województwa.

malopolskalogoSejmik województwa wybiera ze swojego grona przewodniczącego oraz nie więcej niż trzech wiceprzewodniczących. Zadaniem przewodniczącego sejmiku województwa jest wyłącznie organizowanie pracy sejmiku oraz prowadzenie obrad sejmiku. Sesje zwoływane są przez przewodniczącego co najmniej raz na kwartał.

Sejmik województwa może powoływać ze swojego grona stałe i doraźne komisje do wykonywania określonych zadań. Statut Województwa Małopolskiego (Uchwała Nr XXI/290/08 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2008 roku, Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 466 poz. 3005 z dnia 11 lipca 2008 roku) określa przedmiot działania, zakres zadań, zasady dotyczące składu, organizację wewnętrzną i tryb pracy komisji powoływanych przez Sejmik Województwa Małopolskiego.

Tekst i ilustracje za: http://bip.malopolska.pl/umwm/Article/id,5.html