Nowy budżet i Europejski Szczyt Cyfrowy

premierbeataszydloSzanowni Państwo,

Na ostatniej Radzie Ministrów przyjęliśmy projekt ustawy budżetowej na 2018 rok. Cieszę się, że udało nam się pogodzić realizację polityki prospołecznej z podejściem prorozwojowym.

Jest to budżet ambitny, który przede wszystkim gwarantuje kontynuację priorytetowych dla mojego rządu projektów społecznych. Zapewnia finansowanie sztandarowego programu Rodzina 500 plus, na który przeznaczymy ponad 24 mld złotych, ale pozwala także realizować nasze inne zobowiązania, takie jak program Mieszkanie plus czy darmowe leki dla seniorów. Projekt ten uwzględnia również wprowadzane przez nas reformy edukacji i służby zdrowia oraz zabezpiecza środki na reformę obniżającą wiek emerytalny, która wchodzi w życie już 1 października tego roku.

Jest to także budżet nastawiony na rozwój i inwestycje, uwzględniający dalsze podnoszenie kwoty wolnej od podatku. Pracując nad projektem nie zapomnieliśmy o pokrzywdzonych i potrzebujących. Założenia ustawy włączają do życia społecznego te grupy, które do tej pory zmagały się z ubóstwem. Jednocześnie zwiększyliśmy wydatki na fundusz klęskowy i pomoc humanitarną, by Polska mogła jeszcze skuteczniej pomagać ofiarom konfliktu na Bliskim Wschodzie: https://youtu.be/D0Eph1m6Tp0

Mijający tydzień przyniósł także ważne wydarzenie na arenie europejskiej. W Tallinie odbył się pierwszy w historii Szczyt Cyfrowy UE, którego Polska była współinicjatorem. Kluczową kwestią poruszaną podczas szczytu była przyszłość rynku cyfrowego Wspólnoty.

W tym kontekście, razem z przedstawicielami pozostałych państw członkowskich, rozmawialiśmy o cyberbezpieczeństwie, e-administracji, łączności i kompetencjach cyfrowych. Zastanawialiśmy się, jak uniknąć potencjalnych zagrożeń, a jednocześnie przełożyć rozwój całego sektora cyfrowego na wzrost gospodarczy. Szczyt w Tallinie był okazją do bardzo ciekawej dyskusji. Sądzę, że będzie ona kontynuowana i zaowocuje konkretnymi projektami i programami: https://youtu.be/GI1oe9PuCNg

Polska postuluje, by oprzeć budowę rynku cyfrowego UE o zasadę wolności przepływu danych, która powinna stać się piątą swobodą wspólnego rynku. Chcemy przedstawiać własne inicjatywy oraz aktywnie wprowadzać w życie rozwiązania dające szanse na szybszy rozwój. Jedną z takich inicjatyw jest wprowadzona do nowej podstawy programowej nauka programowania od pierwszej klasy szkoły podstawowej, co stanowi odpowiedź na potrzebę edukacji cyfrowej już od najmłodszych lat.