Poczet żołnierzy Armii Krajowej

jerzybukowskiJerzy Bukowski

Muzeum Armii Krajowej w Krakowie podejmuje prace nad stworzeniem elektronicznej bazy żołnierzy AK. Ma ona być wirtualnym pomnikiem największej podziemnej armii II wojny światowej i źródłem wiedzy historycznej.

Dyrekcja placówki zdaje sobie sprawę, że odtworzenie składu osobowego struktur AK po tylu latach jest niezwykle trudnym zadaniem.

„W Muzeum AK wierzymy jednak, że skompletowanie możliwie pełnych informacji na temat żołnierzy walczących w podziemiu niepodległościowym to zadanie czasochłonne, ale potrzebne. Właśnie dlatego w ubiegłym roku nawiązaliśmy współpracę z Instytutem Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, która zakłada m.in. stworzenie bazy żołnierzy AK. W czerwcu tego roku dyrektor Marek Lasota zawarł porozumienie z władzami Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, które zakłada podjęcie prac nad tym pomnikowym przedsięwzięciem. Zdajemy sobie sprawę, że inicjatywa ta powinna skupiać jak najwięcej podmiotów, które dysponują materiałami źródłowymi lub własnymi opracowaniami, dlatego już na tym etapie partnerem projektu jest Muzeum Powstania Warszawskiego” – czytamy na stronie internetowej Muzeum AK mieszczącego się przy ulicy Wita Stwosza 12.

muzeumarmiikrajowejW tej super nowoczesnej placówce muzealnej spotkać można nie tylko jej pracowników oraz zwiedzających. Od chwili powstania w 1990 roku (pierwotną siedzibą był neoklasycystyczny pałac Mańkowskich przy nieodległej ul. Topolowej, w którym wcześniej mieściło się Muzeum Lenina) jest ona drugim domem dla wielu kombatantów.

Oprócz Akowców regularnie przychodzą tam członkowie Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego, Polskiego Związku Więźniów Komunizmu, Związku Młodocianych Więźniów Politycznych 1944-56 „Jaworzniacy”, Stowarzyszenia Szarych Szeregów, Małopolskiego Niezależnego Związku Represjonowanych Żołnierzy Górników.

Pełniąc rolę świadków historii pomagają dyrekcji Muzeum AK w codziennej działalności, odbywają też swoje spotkania, zebrania, zjazdy. Z pewnością posłużą wydatną pomocą także przy realizacji najnowszej inicjatywy.