Tag Archives: Andrzej Adamczyk

Uczniowie Gminy Iwanowice w Stolicy

Jarosław Karczyński*

jkucznioweziwanowic59 lutego 2018 roku uczniowie z terenu Gminy Iwanowice wzięli udział w bardzo ciekawej patriotycznej wycieczce do Warszawy. W programie wyjazdu było zwiedzanie Sejmu, Pałacu Prezydenckiego oraz spotkanie z p. ministrem Andrzejem Adamczykiem w Ministerstwie Infrastruktury. Podczas zwiedzania Sejmu uczniowie mieli możliwość wejść na salę obrad, dowiedzieli się jak wygląda praca posłów, w jaki sposób odbywają się głosowania, gdzie zasiadają poszczególni posłowie oraz p. Prezydent, gdy uczestniczy w posiedzeniu Sejmu.

W Pałacu Prezydenckim pani przewodnik w bardzo ciekawy sposób przedstawiła uczniom historię budynku. Mieli oni możliwość zobaczyć wszystkie sale, w których odbywają się spotkania najważniejszych osób w państwie, podejmowane są ważne decyzje dotyczące naszego kraju oraz przyjmowani goście z zagranicy. Było to dla wszystkich uczestników wyjazdu niezwykłe doświadczenie – być osobiście w tak ważnych miejscach, które znamy z telewizji.

jkucznioweziwanowic4Na zakończenie dnia spędzanego w stolicy uczniowie wraz z opiekunami spotkali się w Ministerstwie Infrastruktury z p. ministrem Andrzejem Adamczykiem. Było to bardzo miłe i sympatyczne spotkanie. P. Minister podkreślił, że dobrze zna Gminę Iwanowice i cieszy, że może nas gościć. Po dniu pełnym wielu ciekawych doznań wszyscy zostali w ministerstwie poczęstowani pysznym obiadem i słodyczami.

jkucznioweziwanowic2Wycieczka została zorganizowana przez p. Ewelinę Kmitę na zaproszenie p. senatora Marka Pęka oraz p. ministra Andrzeja Adamczyka, była dla uczniów bezpłatna. Bardzo serdecznie dziękujemy p. Ewelinie za tę bardzo cenną inicjatywę. Dzięki niej uczniowie mieli możliwość zobaczyć naszą stolicę, być w miejscach, które na co dzień nie są dla wszystkich dostępne. Z pewnością pogłębili wiedzę na temat historii Warszawy i ważnych instytucji, które się tam znajdują.

* Autor jest pełnomocnikiem Prawa i Sprawiedliwości w Gminie Iwanowice.

Czy rząd przejmie kontrolę nad placem Piłsudskiego i nad Powązkami Wojskowymi?

jerzybukowskiJerzy Bukowski

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk chce, aby prezydent Warszawy przekazała zarządzanie placem Józefa Piłsudskiego Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu, ponieważ jest on potrzebny do organizowania uroczystości państwowych – dowiedziało się Radio ZET.

„W odpowiedzi na list Adamczyka Ratusz napisał, że konieczne jest wydzielenie działki pod płytą placu, w kolejnym piśmie minister zażądał przekazania pełnej dokumentacji placu. Obecnie zarządcą placu jest Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie, który podlega prezydent Warszawy” – czytamy na stronie internetowej rozgłośni.

jozefpilsudskiwarszawaTo bardzo ciekawa propozycja, nad którą zapewne pochylą się prawnicy obu zainteresowanych stron. Skoro mamy jednak drogi krajowe i wojewódzkie, nic chyba nie stoi na przeszkodzie, aby w centrum stolicy był państwowy plac (fot. Wikipedia).

Gdyby warszawski samorząd utracił władztwo nad nim, sugerowałbym kolejny krok w podobnej materii: przekazanie rządowi Powązek Wojskowych. Być może udałoby się wtedy usunąć wreszcie z tej narodowej nekropolii zajmujące sporą część alei zasłużonych okazałe grobowce zdrajców Polski, do czego nie kwapi się Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Ministerstwo Obrony Narodowej w porozumieniu z Instytutem Pamięci Narodowej z pewnością załatwiłoby tę sprawę szybko i godnie, czego od dawna domaga się wiele środowisk patriotycznych z całej Polski z Porozumieniem Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie na czele.

#RokNowychZadań: Inwestycje

premierbeataszydloSzanowni Państwo,

2017 rok będzie czasem inwestycji i mądrego dysponowania środkami unijnymi. Rozmawiałam dziś o tym z ministrem infrastruktury i budownictwa Andrzejem Adamczykiem oraz ministrem energii Krzysztofem Tchórzewskim.

Mieszkanie+ to jeden ze sztandarowych projektów mojego rządu. To pierwszy kompleksowy program, który ma rozwiązać problemy mieszkaniowe w Polsce. W 2016 roku ruszyły budowy inwestycji realizowanych w ramach pilotażu tego programu. A już w tym roku klucze do pierwszych mieszkań trafią do swoich właścicieli.

Resort kierowany przez ministra Andrzeja Adamczyka stoi także przed ważnym wyzwaniem, jakim jest racjonalne wykorzystanie środków unijnych przeznaczonych na rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej. Dogodny transport to nie tylko łatwiejsza podróż z domu do miejsca pracy dla mieszkańców naszego kraju. To także ważny argument, którym kierują się inwestorzy podczas wyboru miejsc, w których chcą rozwijać swoje firmy. Na 2017 rok planowane jest oddanie niemal 400 km dróg. A na powstanie kolejnych prawie 580 km podpisane zostaną umowy o wartości 24 mld zł. W tym roku realizowane będą między innymi kolejne odcinki dróg Via Carpatia i Via Baltica, a także autostrady A1. Polska kolej cieszy się coraz większym zainteresowaniem podróżnych, w tym roku ruszą przetargi na nowe inwestycje kolejowe o wartości 12 mld zł.

20170126bsWiemy, że kopalnie oraz inne firmy związane z branżą górniczą i energetyką zapewniają byt tysiącom polskich rodzin w naszym kraju. Utworzenie Ministerstwa Energii niezbicie świadczy o tym, że mój rząd przykłada olbrzymią wagę do problemów górnictwa i energetyki, a jednocześnie dostrzega ich ogromny potencjał.

W 2016 roku rozpoczęliśmy proces restrukturyzacji i modernizacji polskich kopalń. Ważnym krokiem było także utworzenie Polskiej Grupy Górniczej – największego przedsiębiorstwa górniczego w Europie. Powstanie grupy pozwoliło na uratowanie upadających zakładów i zachowanie miejsc pracy.

Mówimy jasno: polska energetyka oparta jest na węglu. Bierzemy jednak pod uwagę wyzwania, jakie przed nami stoją i będziemy tworzyć warunki do badań nad alternatywnym wykorzystaniem tego surowca oraz rozwoju innowacyjnych technologii węglowych. Współpraca z instytutami badawczymi, naukowymi i uczelniami ma dać podstawy do tego, by rok 2018 stał się rokiem nowoczesnego polskiego górnictwa:
https://www.youtube.com/watch?v=z50bzuVUjPU

Odsłonięcie tablic „Niezłomni Ludzie Pracy” i „Golgota Wschodu” w Morawicy nieopodal Krakowa

krakowniezaleznymkInformacja własna

3 września 2016 roku przy kościele Św. Bartłomieja w podkrakowskiej Morawicy odbyła się piękna, polska, patriotyczna uroczystość: Apel Pamięci i odsłonięcia tablic pamięci: „Niezłomni Ludzie Pracy” i „Golgota Wschodu”. Jest to kolejny element tworzonego wciąż pomnika – pamiątki Żołnierzy Niezłomnych i wszystkich innych Polaków, którzy umieli się w komunistycznej, powojennej rzeczywistości odnaleźć i uczciwie zachować.

20160903zg1Wcześniej, w parafialnej sali „Pod Aniołami” wojewoda małopolski, p. Józef Pilch i kurator małopolska, p. Barbara Nowak w towarzystwie gospodarza miejsca, wybitnego organizatora i kaznodziei, księdza Władysława Palmowskiego, wyróżnili wiele osób, szkół i środowisk okolicznościowym medalem „Niezłomnym Ojczyzna / 966-2016 / „Przechowujcie to dziedzictwo” (fot. p. Zbigniew Galicki). Wysłuchaliśmy również koncertu chóru „Wspólnota”.

20160903ph1W odsłonięciu tablic wzięli udział m.in. minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk, senator Zbigniew Cichoń, władze Małopolski, regionu małopolskiego NSZZ „Solidarność”, krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, służby mundurowe, uczniowie krakowskich szkół i oczywiście mieszkańcy (fot. p. Piotr Hlebowicz). Doniosłe i piękne obchody zakończyło wspólne spotkanie przy kawie i cieście.

(Od Redakcji) Naszą relację będziemy jeszcze uzupełniać, ale już dzisiaj zapraszamy Państwa do obejrzenia trzech zestawów zdjęć, autorstwa pp. Mirosława Boruty, Zbigniewa Galickiego i Piotra Hlebowicza:
https://goo.gl/photos/zFmXmbq3k5uzegUL8
https://plus.google.com/u/0/photos/111832975820267415038/albums/6326191053007577857?authkey=CIzV3O-3oemTjwE&cfem=1
https://goo.gl/photos/ubBCeh3MJxLw7SMb8

36. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych. Obchody w Krakowie

krakowniezaleznymkInformacja własna

We środę, 31 sierpnia 2016 roku Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” Region Małopolski zaprosił Krakowian i Małopolan na uroczystą Mszę Świętą, w intencji „Solidarności” i członków Związku w 36. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych.

davZ Katedry Wawelskiej, w asyście licznych pocztów sztandarowych (fot. p. Mirosław Boruta), uczestnicy uroczystości przeszli pod Krzyż Narodowej Pamięci (Krzyż Katyński).

Głos zabrali: przewodniczący Małopolskiej „Solidarności”, p. Wojciech Grzeszek oraz Minister Infrastruktury i Budownictwa, p. Andrzej Adamczyk, który odczytał również przygotowany na tę okazję list p. premier Beaty Szydło. List ten mogą Państwo przeczytać tutaj:
http://www.solidarnosc.krakow.pl/sites/default/files/img166.pdf

Uroczystość zakończyło złożenie wieńców i wiązanek kwiatów oraz odśpiewanie hymnu „Solidarności” – „Solidarni, nasz jest ten dzień…”

20160831zg1Wiązankę kwiatów w imieniu Stowarzyszenia im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie złożyli: prezes – p. dr Mirosław Boruta i wiceprezes – p. Maria Krakowska (fot. p. Zbigniew Galicki).

Warto dodać, że Patron Stowarzyszenia, śp. Lech Kaczyński od 1978 roku działał w Wolnych Związkach Zawodowych, prowadził wykłady z prawa pracy i historii PRL był delegatem na I Zjazd Krajowy Delegatów związku w 1981 roku, w czasie stanu wojennego był internowany w Strzebielinku, a w maju 1990 roku został wybrany na pierwszego wiceprzewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Zapraszamy Państwa do obejrzenia fotoreportażu, autorstwa p. Zbigniewa Galickiego oraz relacji filmowej przygotowanej przez p. Stefana Budziaszka:
https://plus.google.com/u/0/photos/111832975820267415038/albums/6325215410206767937?authkey=CInJ19Wbs8_o1gE&cfem=1
https://www.youtube.com/watch?v=uD93dG1yesI

Nieskuteczny rząd Platformy Obywatelskiej. Małopolska jako peryferie Europy

stefanbudziaszekStefan Budziaszek

3 września 2015 roku w krakowskim biurze poselskim Prawa i Sprawiedliwości, odbyła się konferencja prasowa w której udział wzięli: brytyjski deputowany p. Andrew Lewer, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury, poseł p. Andrzej Adamczyk oraz małopolski poseł do Parlamentu Europejskiego p. Edward Czesak.


• https://www.youtube.com/watch?v=JJhQ2usWxxg

Spotkanie opłatkowe Prawa i Sprawiedliwości w Małopolsce

krakowniezaleznymkInformacja własna

W niedzielę 25 stycznia 2015 roku w gościnnych progach kościoła i klasztoru OO. Kapucynów przy ulicy Loretańskiej w Krakowie odbyło się doroczne spotkanie opłatkowe Prawa i Sprawiedliwości.

20150125opl1Gościli na nim parlamentarzyści, samorządowcy oraz działacze i sympatycy partii, a wśród nich pp. posłowie Beata Szydło, przewodnicząca Prawa i Sprawiedliwości w Małopolsce i Andrzej Adamczyk, pełnomocnik okręgowy Prawa i Sprawiedliwości w Małopolsce (fot. p. Mirosław Boruta).

Spotkanie rozpoczęło się uroczystą, koncelebrowaną Mszą Świętą, po której udaliśmy się na salę w pomieszczeniach klasztornych. Po modlitwie ojca Jerzego Pająka OFMCap, kapelana żołnierzy Armii Krajowej i Środowisk Niepodległościowych, zebrani podzielili się opłatkiem i składali sobie wzajemnie noworoczne życzenia.

20150125opl2Przeczytano także list posła do Parlamentu Europejskiego, p. doktora Andrzeja Dudy, kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w zbliżających się wyborach prezydenckich, który – z racji swoich obowiązków – nie mógł osobiście gościć na spotkaniu (fot. p. Mirosław Boruta).

Treść listu, dzięki uprzejmości Biura Poselskiego, publikujemy poniżej:

Koleżanki i Koledzy z Prawa i Sprawiedliwości, Uczestnicy Noworocznego Spotkania, Szanowni Państwo,

Przepraszam za moją nieobecność. Bardzo żałuję, że nie mogę być teraz z Państwem i nie złożę Wam osobiście noworocznych życzeń. Kampania wyborcza nabiera rozpędu. Od kilku tygodni, przemierzając setki kilometrów podróżuję po Polsce i spotykam się z wyborcami w dziesiątkach miejscowości. Na dzisiaj miałem już zaplanowany cykl spotkań w województwie łódzkim. Proszę, zatem potraktować te słowa, jako usprawiedliwienie.

andrzejdudapeKandydowanie na Prezydenta Rzeczpospolitej, to zaszczyt dla polityka. Bardzo bym chciał, żeby mój start w wyborach prezydenckich stał się powodem do dumy dla wszystkich, którzy współtworzą Prawo i Sprawiedliwość w Małopolsce. Zawsze podkreślam, że jestem krakowskim politykiem, a Małopolska to mój okręg wyborczy. Głęboko wierzę, że zarówno wybory prezydenckie, jak i parlamentarne będą próbą z której Prawo i Sprawiedliwość wyjdzie zwycięsko, a mój sukces stanie się w szczególny sposób sukcesem małopolskiego Prawa i Sprawiedliwości.

Na nadchodzący miesiące patrzę z wielkim optymizmem, który jest w dużej mierze zasługą małopolskich działaczy Prawa i Sprawiedliwości. Zeszłoroczne zwycięstwo naszego obozu politycznego w wyborach do Rady Miasta Krakowa, kilkanaście mandatów w Sejmiku, dobry wynik Marka Lasoty, którym zdeklasował kandydatkę PO oraz sukcesy w wielu gminach i powiatach pokazują, że nasza polityczna oferta może liczyć na społeczne poparcie.

W nadchodzącym roku życzę Państwu wielu sił i jeszcze więcej powodów do radości. Niech spełnią się Państwa osobiste życzenia. Niech ten rok dobrze zapisze się w historii naszego Narodu.

Andrzej Duda, poseł do Parlamentu Europejskiego

Małopolska zasługuje na konkrety, nie obietnice

stefanbudziaszekStefan Budziaszek

12 stycznia 2015 roku podczas konferencji prasowej Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie p. poseł Andrzej Adamczyk zaapelował do mieszkańców i samorządów o wzięcie udziału w konsultacjach, celem zmuszenia rządu Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego do realizacji inwestycji: droga S7 i północna obwodnica Krakowa.


• https://www.youtube.com/watch?v=2_DVNnPgpwU

Wybory samorządowe w Małopolsce, podsumowanie i plany

stefanbudziaszekStefan Budziaszek

18 listopada 2014 roku w Biurze Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie odbyła się konferencja prasowa wiceprezes partii, p. poseł Beaty Szydło oraz szefa Małopolskiego Sztabu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, p. posła Andrzeja Adamczyka. Tematem konferencji było podsumowanie wyborów samorządowych w Małopolsce oraz plany sztabu odnośnie drugiej tury wyborów prezydentów i burmistrzów małopolskich miast, w tym oczywiście także i Krakowa.


• https://www.youtube.com/watch?v=W4x-EvNTvdQ

Oświadczenie w sprawie Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego

W dniu wczorajszym marszałek Marek Sowa ogłosił założenia Kontraktu Terytorialnego – umowy pomiędzy rządem PO – PSL, a samorządem Województwa Małopolskiego, określającej cele i przedsięwzięcia istotne dla rozwoju regionu. Zatwierdzony dokument ma obowiązywać w latach 2014-2023, a w ramach przyjętej listy zadań Marek Sowa obiecuje po raz kolejny, m.in. budowę drogi S7 od Lubnia do Rabki oraz od Krakowa do granicy z Województwem Świętokrzyskim.

Kontrakt nie gwarantuje jednak, jak twierdzi Marek Sowa, „miliardów złotych na rozwój”. Jest to wyłącznie dokument ramowy, który w okresie kampanii wyborczej traktować należy jako narzędzie „propagandy sukcesu”. Zapisy Kontraktu mają charakter bardziej deklaracji woli niż konkretnych zobowiązań finansowych.

Rząd podpisał Kontrakt Terytorialny dla Województwa Śląskiego /dokument zarejestrowany w Centralnym rejestrze umów Województwa Śląskiego nr 2901/RR/2014/. Zapisy powyższej umowy będą prawdopodobnie powielane we wszystkich województwach.

Artykuł 14, pkt 2 Kontraktu mówi wprost:
Niniejszy kontrakt ma charakter umowy ramowej i do chwili uzgodnienia pomiędzy stronami w formie załączników do Kontraktu: szczegółowych warunków realizacji poszczególnych przedsięwzięć, w tym sposobu ich finansowania, nie stanowi prawnie wiążącego zobowiązania stron do realizacji poszczególnych przedsięwzięć czy też ich finansowania. W przypadku braku realizacji poszczególnych przedsięwzięć lub zmiany warunków ich realizacji żadnej ze stron nie będą w związku z tym przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu, w szczególności roszczenia o charakterze pieniężnym„.

Realną szansę otrzymania gwarancji finansowych na realizację zadań daje jedynie Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020, który przez obecny rząd do tej pory nie został przyjęty. Podczas dzisiejszej konferencji prasowej wiceminister infrastruktury Zbigniew Rynasiewicz ogłosił, że powyższy dokument zostanie przyjęty za dwa tygodnie.

Jest to nierealne. Program budowy dróg krajowych nie zostanie uchwalony przez Radę Ministrów w przeciągu dwóch tygodni. Nie ma możliwości przeprowadzenia konsultacji społecznych i międzyresortowych, jeśli projektów nikt nie widział publicznie. To kolejna obietnica bez pokrycia.

Odnosimy zatem nieodparte wrażenie, że wszystkie obecne działania związane z inwestycjami drogowymi w Małopolsce mają charakter pozorowany i służą jedynie celom wyborczym.

Mieszkańcy Małopolski od dawna oczekują na realizację wielokrotnie obiecywanych inwestycji.

W ostatnich latach, karmieni są obietnicami realizacji inwestycji infrastrukturalnych składanych przez prominentnych polityków PO. Zjawisko to nasila się szczególnie w trakcie trwania kampanii wyborczych. Obietnice PO odnośnie budowy drogi S7 w Małopolsce, obwodnicy Krakowa, Beskidzkiej Drogi Integracyjnej czy drogi Brzesko – Nowy Sącz stały się swoistymi „czekami bez pokrycia”, negatywnymi symbolami politycznej bezradności i zakłamania. Rząd milczy, a posłowie PO i PSL z Małopolski wykazują się wręcz skandaliczną nieporadnością, biernością i brakiem jakichkolwiek możliwości sprawczych. Co gorsza po wyborach bardzo szybko wycofują się ze swoich obietnic.

Dzisiaj, po raz kolejny, z niepokojem obserwujemy powtarzający się scenariusz. Władza obiecuje Małopolanom budowę drogi S7, wpisując ją w Kontrakt Terytorialny dla Województwa Małopolskiego. Niestety zapisy zawarte w tym dokumencie, nie dają żadnych gwarancji finansowania inwestycji.

* * * * *

Domagamy się, aby mieszkańcy naszego regionu byli traktowani przez obecną władzę poważnie i podmiotowo. W przypadku gdy odpowiedzialność za Polskę przejmie Prawo i Sprawiedliwość inwestycje infrastrukturalne w Małopolsce zostaną ujęte w odpowiednich programach, gwarantujących ich finansowanie i zrealizowane. To jest nasze głębokie zobowiązanie wobec mieszkańców Małopolski.

Beata Szydło, poseł na Sejm RP, Andrzej Adamczyk, poseł na Sejm RP

Małopolska pomijana w podziale środków na inwestycje drogowe

stefanbudziaszekStefan Budziaszek

29 października 2014 roku w Krakowie odbyła się konferencja prasowa, podczas której posłowie Prawa i Sprawiedliwości zaapelowali do rządzącej koalicji PO-PSL o uwzględnienie w „Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020″ najpotrzebniejszych inwestycji drogowych w Małopolsce.


• https://www.youtube.com/watch?v=1ky2uFFLvzQ

„Polskie Orły” w Morawicy

miroslawborutaMirosław Boruta

Walczyłem o dobrą sprawę. W biegu wytrwałem do końca. Dochowałem wiary” (słowa Św. Pawła wypisane na Pomniku Lotników w Newark-upon-Trent w Nottinghamshire)

morawicalotnikom1W sobotę – 30 sierpnia 2014 roku, tuż przed 75 rocznicą wybuchu II wojny światowej, w podkrakowskiej Morawicy odsłonięto i poświęcono polskim lotnikom pomnik „Polskie Orły”.

Warto dodać, że pomnik postawiono na cmentarzu tuż obok grobu w którym spoczywa kapitan Mieczysław Medwecki, który 1 września 1939 około godziny 7:00 wystartował z lotniska w pobliskich Balicach by walczyć z nadlatującymi po haniebnym zbombardowaniu Krakowa niemieckimi pilotami.

morawicalotnikom2Uroczystości rozpoczęły koncert pieśni patriotycznej w wykonaniu chóru szkolno-parafialnego oraz Msza Święta w intencji: „Za Ojczyznę i poległych” – z udziałem młodzieży szkolnej i ich rodziców oraz zaproszonych, licznych gości. Potem odbyło się przejście na cmentarz i odsłonięcie pomnika, a także apel poległych, złożenie kwiatów, zapalenie zniczy i okolicznościowe przemowy. Odczytano także list od premiera Jarosława Kaczyńskiego.

morawicalotnikom3W uroczystościach wzięli udział m.in. p. Ewa Maria Tarkowska, krewna kapitana Mieczysława Medweckiego; kombatanci środowiska lotników wojskowych i „Solidarności”, kanclerz kurii polowej Wojska Polskiego ks. dr Jan Dohnalik; przewodniczący Zarządu Okręgu Prawa i Sprawiedliwości, p. poseł Andrzej Adamczyk; przewodniczący Zarządu Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność”, p. Wojciech Grzeszek, władze samorządowe i obydwa krakowskie Kluby Gazety Polskiej – im. Janusza Kurtyki i Nowohucki.

Uroczystość i dzieło społeczności parafii pod wezwaniem Świętego Bartłomieja w Morawicy, działającej pod przewodnictwem proboszcza, księdza Władysława Palmowskiego i wysiłek fundatorów pomnika uwiecznił na zdjęciach p. Józef Bobela, dziękujemy ;-)
https://picasaweb.google.com/103511753291993799832/30Sierpnia2014

Na Kasprowy do Luksemburga?

michalciechowskiMichał Ciechowski

Informacja Prasowa

Małopolscy posłowie Prawa i Sprawiedliwości apelują do ministra spraw wewnętrznych, by nie wyrażał zgody na przeniesienie własności nieruchomości należących do spółki Polskie Koleje Linowe do spółki Polskie Koleje Górskie, której większościowym właścicielem jest fundusz Mid Europa Partners poprzez luksemburską spółkę Altura S.a.r.l. Transakcja ta ich zdaniem służy wyprowadzeniu polskiego dobra narodowego, jakim jest m.in. kolejka na Kasprowy Wierch do zagranicznego podmiotu.

Prawo i Sprawiedliwość składa wniosek do marszałek Sejmu o poszerzenie porządku obrad najbliższego posiedzenia o informację rządu dotyczącą prywatyzacji spółki Polskie Koleje Linowe.

„Konieczne jest udzielenie przez rząd informacji i wyjaśnienie, czy aby Komisja Infrastruktury nie została rok temu wprowadzona przez rząd w błąd lub udzielono jej niepełnej i nierzetelnej informacji na temat przekształceń własnościowych PKL S.A.” – mówił Andrzej Adamczyk (Prawo i Sprawiedliwość), wiceprzewodniczący sejmowej komisji infrastruktury.

Dnia 10 lipca 2013 roku, odbyło się zamknięte posiedzenie Komisji Infrastruktury, w trakcie którego została przedstawiona informacja Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie zmian własnościowych w spółkach Polskie Koleje Górskie SA i Polskie Koleje Linowe SA. Poseł Adamczyk poinformował, że podczas posiedzenia, ani za pośrednictwem ówczesnego właściwego ds. kolei Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela, ani też Członka Zarządu PKP SA Marii Wasiak Komisja Infrastruktury nie została poinformowana o chęci sprzedaży spółki PKL podmiotowi pochodzenia luksemburskiego, ani też nie pojawiła się nazwa spółki Altura. Co więcej nie zostały w trakcie posiedzenia przedstawione Komisji żadne informacje na temat powiązań spółki Polskie Koleje Górskie, która była nabywcą akcji PKL SA ze spółką Altura z Luksemburga.

20140716ipPosłowie Prawa i Sprawiedliwości informowali, że cały czas byli zapewniani, że spółkę PKL SA kupują Polskie Koleje Górskie SA (PKG SA) – konsorcjum czterech tatrzańskich samorządów, a fundusz inwestycyjny jest tylko gwarantem finansowym przedsięwzięcia. Samorządy miały mieć głos decydujący w nowej spółce. Dziś okazuje się, że samorządy mają w spółce 0,23% udziałów, a reszta należy do podmiotu zagranicznego.

Przekształcenia własnościowe w Polskich Kolejach Linowych SA, o których komisja nie została poinformowana będą skutkowały przeniesieniem majątku PKL do PKG w tym nie tylko urządzeń służących obsłudze turystów, ale także praw własności nieruchomości i praw użytkowania wieczystego nieruchomości. Chodzi o ziemię w Tatrach i na Podhalu. Ziemię, ze względu na bliskość granicy, także o charakterze strategicznym z punktu widzenia obronności kraju. Przeciw temu protestują lokalne samorządy. Negatywnie zaopiniowały transakcję m.in. starostwa: tatrzańskie i nowotarskie, burmistrz Szczawnicy i wójt Zawoi. Decyzję w tej sprawie wydać ma Minister Spraw Wewnętrznych.

„Minister ma w tej chwili w swoim ręku ogromny oręż. Rząd może się wycofać ze swojej złej decyzji nie wyrażając zgody na finalizację tego procesu. To dziś jest w interesie państwa i apelujemy o opamiętanie do polityków PO, ale także PSL. Transakcja ta naszym zdaniem służy wyprowadzeniu polskiego dobra narodowego, jakim jest m.in. kolejka na Kasprowy Wierch do zagranicznego podmiotu. – mówiła wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Beata Szydło.

Poseł zwróciła też uwagę, że Prawo i Sprawiedliwość od kilku lat, wraz z lokalnymi samorządowcami, społecznościami a także licznymi przedstawicielami środowisk naukowych sprzeciwiało sie pomysłowi rządu aby sprzedawać Polskie Koleje Linowe. Niestety rząd postawił na swoim i sprzedał PKL za jedyne 215 mln. złotych a docelowy, jak informowano – jedynie gwarant finansowania przedsięwzięcia, stał się właścicielem.

„Będziemy żądać także od ministra spraw wewnętrznych szczegółowej informacji dotyczącej działania służb, które nadzorowały i analizowały prywatyzację PKL. Do tej pory byliśmy informowani, ze służby kontrolują proces prywatyzacji, i ze strona polska, poprzez samorządy nie utraci kontroli nad Polskimi Kolejami Linowymi” – poinformowała na koniec konferencji wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości.

Spotkanie z kandydatami Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego – Chrzanów

Mateusz Jarczyk

W ostatni poniedziałek, tj. 5 maja 2014 roku odbyło się spotkanie mieszkańców z kandydatami Prawa i Sprawiedliwości do Europarlamentu. Stolicę naszego powiatu odwiedziło wielu znamienitych gości.

20140505chWśród obecnych znaleźli się kandydaci do PE: obecny poseł w Parlamencie Europejskim prof. Ryszard Legutko, posłowie na sejm RP: Andrzej Duda, prof. Ryszard Terlecki, Barbara Bartuś, Edward Czesak, senator Bogdan Pęk, oraz były poseł RP Leszek Murzyn (fot. p. Jan Lorek). Wśród zaproszonych gości znaleźli się także: wiceprezes PiS Beata Szydło, posłowie: Krzysztof Szczerski, Marek Łatas, Marek Polak, Andrzej Adamczyk oraz senator Andrzej Pająk.

Pierwszym etapem spotkania było przedstawienie przez kandydatów celów, jakie stawiają przed sobą w razie elekcji do PE. Przede wszystkim skupiono się na tym, iż głównym zadaniem będzie obrona polskich interesów, a jednym z najważniejszych punktów, będzie zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski, zwłaszcza w obliczu sytuacji, która obecnie rozgrywa się na Ukrainie.

andrzejdudafbPoseł Duda (fot. https://pl-pl.facebook.com/andrzejduda) podkreślił, iż należy uważać na słowa obecnego Premiera RP Donalda Tuska, który szczyci się, że Polska za jego rządów płynie w głównym nurcie polityki europejskiej. Według Dudy oznacza to, iż obecnie Polska dryfuje w nurcie który jest nam narzucany przez mocniejszych. Na potwierdzenie tej tezy, podał przykład zamknięcia naszych stoczni, co uratowało stocznie francuskie i niemieckie oraz brak reakcji władz polskich, na budowę gazociągu północnego. Zaznaczył, iż było to wbrew naszym interesom energetycznym, a nawet gospodarczym, gdyż gazociąg blokuje częściowo port w Świnoujściu. Mówiono także o polskich złożach gazu łupkowego, ponieważ ostatnio często mówi się, że ilość gazu w łupkach nie jest tak duża, jak wcześnie zakładano. Poseł Duda podkreślił, iż główni specjaliści, którzy są odpowiedzialni za badanie naszych łupków, są silnie związani z rosyjskim Gazpromem, w którego interesie nie jest uzależnienie się Polski od tak potężnego źródła energii.

miedzymorzeProfesor Terlecki uważa natomiast, że w naszym interesie jest zbudowanie porozumienia między krajami które leżą między Niemcami a Rosją lub w ich pobliżu, czyli m.in. Czechami, Słowacją, Ukrainą, Węgrami, Mołdawią, Rumunią, Bułgarią, Gruzją, Litwą i Łotwą (il. Mapa Międzymorza, za: Wikipedią). To dało by nam mocniejszy głos w sprawach europejskich. Wszyscy z obecnych podkreślali, jak ważna będzie frekwencja na eurowyborach, dlatego że istnieje ryzyko, iż nadal będą rządzić nami nieudolni politycy.

Po przedstawieniu programu, nadszedł czas na pytania od mieszkańców. Zgromadzonych najbardziej interesował temat naszych kopalni, zwłaszcza biorąc pod uwagę ograniczenia, które Unia Europejska wprowadza na emisję gazów cieplarnianych do atmosfery. Politycy podkreślili, iż nie ma zgody na to, by Polska miała tak duże ograniczenia na wykorzystywanie węgla, zwłaszcza w sytuacji, gdy jest to jedno z źródeł energii, które daje nam możliwość jakiejkolwiek niezależności od innych państw.

fabloklokomotywaPadło też pytanie o Fablok (il. Lokomotywa spalinowa 6D (SM42) produkowana w latach 1965-1992). Tutaj bardzo dużym znawcą tematu okazał się poseł z Krzeszowic, Andrzej Adamczyk. Mówił, że również osoby z jego rodziny pracowały w Fabloku i zdaje sobie sprawę, jak wiele ten zakład znaczył dla Chrzanowian. Zaznaczył, że najbardziej Fablokowi zaszkodził brak wsparcia od władz miasta. Podkreślił, że najbardziej zmarnowaną sytuacją, była możliwość podpisania kontraktu na budowę 330 platform kolejowych pod kontenery, we wrześniu ubiegłego roku. Wartość kontraktu opiewała na 148 mln zł. Kontrakt w końcu przypadł firmie w Ostrowa Wlkp. Bardzo pocieszające były słowa wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Beaty Szydło, która powiedziała, że jeśli uda się wygrać przyszłoroczne wybory parlamentarne w Polsce, to na nasz region głównym celem jest uruchomienie na nowo Fabloku, a może nawet i Kopalni Siersza.

Bardzo miłym punktem spotkania była możliwość indywidualnej rozmowy z każdym z parlamentarzystów, ponieważ po oficjalnej części, każdy z zaproszonych gości pozostał na sali przez blisko 1,5 godziny. Poproszony o komentarz na temat spotkania, przewodniczący Prawa i Sprawiedliwości w Chrzanowie Krzysztof Kasperek podkreślił, iż cieszy go, że coraz częściej do naszego miasta przyjeżdżają tak ważni politycy, a spotkania z nimi cieszą się dużym zainteresowaniem. Powiedział także, że jest pod dużym wrażeniem poziomu dyskusji w czasie trwania spotkania.

223-cia Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Krakowie

miroslawborutaMirosław Boruta

Już przed godziną 10:00 członkowie i sympatycy Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie oraz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Regionu Małopolska zebrali się wokół sarkofagu śp. Pary Prezydenckiej – Lecha i Marii Kaczyńskich. Po okolicznościowym przemówieniu prof. Jana Tadeusza Dudy i modlitwie  mieliśmy także okazję oddać modlitewny hołd spoczywającemu obok Marszałkowi Polski – Józefowi Piłsudskiemu.

20140503spPo odprawieniu uroczystej Mszy Świętej w intencji Ojczyzny miał miejsce krakowski pochód patriotyczny ze Wzgórza Wawelskiego (fot. p. Konrad Boruta) na plac Jana Matejki, w tym złożenie kwiatów przy Krzyżu Narodowej Pamięci (Krzyżu Katyńskim) i przy Grobie Nieznanego Żołnierza.

Zebranych na placu Jana Matejki Krakowian i gości Naszego Miasta powitał przewodniczący Zarządu Okręgu Prawa i Sprawiedliwości, p. poseł Andrzej Adamczyk, a po nim przemówili: wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, p. poseł Beata Szydło oraz przewodniczący Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”, p. Wojciech Grzeszek. W tej części uroczystości do głosu nie dopuszczono przedstawiciela Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych p. Krzysztofa Bzdyla, odbyło się natomiast złożenie wiązanek kwiatów.

Dopiero później przemówił p. Krzysztof Bzdyl. Tekst Jego wystąpienia mogą Państwo przeczytać poniżej, zawiera je także relacja filmowa przygotowana przez p. Stefana Budziaszka. Uroczystość zakończyło odśpiewanie Roty oraz Hymnu Narodowego.


https://www.youtube.com/watch?v=xkWknnuObt4

Zapraszamy Państwa także do obejrzenia pięciu relacji fotograficznych. Ich autorami są pp. Alicja Rostocka (fot. 1-20) i Stanisław Jacek Jasiński (fot. 21-27) oraz Kazimierz Bartel, Konrad Boruta, Zbigniew Galiński, Józef Więcek i Zbigniew Zegan:

https://picasaweb.google.com/103511753291993799832/3Maja2014
https://picasaweb.google.com/103511753291993799832/3Maja2014kab
https://picasaweb.google.com/103511753291993799832/3Maja2014kb
https://picasaweb.google.com/ZbigniewGalicki/20140503_WawelKrzyzKatynskiPlMatejki?authkey=Gv1sRgCIfftsHtwNjTHA&feat=email
https://plus.google.com/photos/115233674866940385313/albums/6009273305181952385?banner=pwa
https://picasaweb.google.com/103511753291993799832/3Maja2014zz

W trosce o Kraków Prawo i Sprawiedliwość składa wniosek do CBA

stefanbudziaszekmichalciechowskiStefan Budziaszek, Michał Ciechowski

Informacja prasowa

Ostatnie wydarzenia, które za sprawą prowokacji dziennikarskiej wyszły na światło dzienne, rzucają ponury cień – zarówno na działalność Komitetu Konkursowego Kraków 2022, jak i całą ideę Igrzysk Olimpijskich. Dlatego składamy wniosek do CBA o kontrolę. Działalność Komitetu musi być transparentna, a w chwili obecnej nie jest. Wygląda raczej na drogi lans władzy za publiczne pieniądze – mówił podczas dzisiejszej konferencji prasowej poseł Andrzej Duda.

20140414kp19 kwietnia br., na jednym z portali internetowych, ukazał się artykuł pt. „Komitet Konkursowy ZIO to siedlisko patologii”, w którym autor opisuje podejmowane przez posłankę Platformy Obywatelskiej a zarazem przewodniczącą zarządu w/w stowarzyszenia, panią Jagnę Marczułajtis–Walczak (w sobotę 12.04.2014 – p. Marczułajtis podała się do dymisji) oraz jej męża Andrzeja, próby pozyskania przychylności dziennikarzy dla podejmowanych przez Kraków starań o organizację igrzysk olimpijskich w 2022 roku. Celem tych zabiegów miało być zapewnienie publikacji pozytywnych dla Krakowa artykułów, które w szczególności miały zaprzeczać informacjom o wysokości całkowitego kosztu organizacji igrzysk. Co istotne, wszystko wskazuje na to, że wspomniane wyżej wynagrodzenie miało zostać wypłacone z pieniędzy będących w dyspozycji komitetu, a pochodzących – w myśl §33 Statutu tego stowarzyszenia – m.in. ze składek członkowskich tj. ze środków wpłaconych m.in. przez stowarzyszone gminy oraz województwo małopolskie, a więc z pieniędzy publicznych.

W przywołanym artykule pojawiły się także informacje świadczące o silnych związkach osobistych pracowników komitetu oraz o możliwości wpływania przez osoby nieuprawnione na podejmowane w nim decyzje. Informacje te uprawdopodabnia inna publikacja prasowa pt. „Tajny komitet igrzysk 2022. Coś ukrywają?”, która również pojawiła się w Internecie 9 kwietnia br. Opisano w niej nieudaną próbę uzyskania przez dziennikarzy informacji o tym kto został zatrudniony do pracy w komitecie. Z treści artykułu dowiadujemy się, że powołaną przez przedstawicieli komitetu podstawą odmowy udzielenia tych informacji był formalny brak oświadczenia zatrudnionych osób o rezygnacji z prawa do ochrony prywatności oraz fakt, że aktualnie nie pełnią żadnych funkcji publicznych. Odmowa ta oznacza, że nie można zweryfikować tego kto i za co pobiera pensję, która wynosić ma – wg. przekazywanych informacji – średnio ok. 5 100 zł miesięcznie.

20140414kp2Wszystkie opisane powyżej zachowania przedstawicieli Komitetu Konkursowego Kraków 2022 nie wyczerpują listy podnoszonych publicznie przez różne środowiska zastrzeżeń. Ich syntetyczne omówienie już z końcem lutego br. przedstawiła na swoich łamach gazeta „Newsweek”. Już wówczas w artykule „Olimpiada po krakowsku” autor wskazywał na wątpliwą celowość wydawanych przez komitet pieniędzy i niejasne podstawy zatrudniania. Chodzi głównie o klip promujący organizację igrzysk w Krakowie, który został wyemitowany podczas telewizyjnej relacji z olimpiady w Soczi. Film powstał pomimo tego, że de facto nie był potrzebny, ponieważ nie może go wyemitować żadna zagraniczna stacja z uwagi na zakaz reklamy starań o organizację igrzysk do jesieni br. wprowadzony przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski.

„Doniesienia o podejmowanych próbach pozyskania (…) przychylności dziennikarzy obietnicami przekazania znacznych kwot pieniędzy, jak również podejrzenia o nepotyzm i marnotrawienie funduszy zgromadzonych w budżecie komitetu, skłoniły nas do niezwłocznego wystąpienia z prośbą o rozważenie możliwości podjęcia przez Centralne Biuro Antykorupcyjne działań (…) w celu zweryfikowania pojawiających się informacji, dokonania ich karnoprawnej oceny i zabezpieczenia prawidłowości wydatkowania publicznych środków” – czytamy we wniosku do Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego – Pawła Wojtunika.

Posłowie PiS ponowili swoje żądanie aby Prezydent Krakowa oraz Marszałek Województwa Małopolskiego przedstawili tzw. „białą księgę” wszystkich dotychczasowych wydatków finansowych oraz wielkości potwierdzonych umowami przyszłych zobowiązań Komitetu wobec osób i podmiotów zewnętrznych. – „Mieszkańcy Krakowa, przed zbliżającym się referendum mają prawo poznać pełną prawdę o działalności Komitetu.”

20140414kp3Poseł Krzysztof Szczerski zwrócił uwagę, że działalność członków komitetu na razie ogranicza się do drogich wyjazdów, wycieczek za publiczne  pieniądze. Pisanie wniosku natomiast zlecono firmie zagranicznej, która ma jedynie wypełnić druki przygotowane już przez Komitet Olimpijski. „Cała działalność Komitetu wydaje się, że nie polega na organizowaniu, ale na imprezowaniu”

Za przykład budzącej kontrowersje aktywności promotorów igrzysk w Krakowie podaje się wyjazd byłej już przewodniczącej komitetu do Rosji, gdzie – oficjalnie – wraz z 8 innymi osobami z Polski miała promować Kraków oraz uczyć się przygotowywania dokumentacji „Wycieczka” ta – jak można przeczytać w prasie – miała kosztować 90 tysięcy złotych.

20140414kp4Obecny na konferencji poseł Andrzej Adamczyk odniósł się także do dzisiejszej wypowiedzi Marszałka Województwa Małopolskiego – Marka Sowy, który w audycji radiowej stwierdził: „Mamy szereg inwestycji wprowadzonych warunkowo. Ich gwarancje są zależne od przyznania nam ZIO. Deklaracje rządu są warunkowe. Będą Igrzyska – będą drogi ” (Radio Kraków, 14.04.2014 – http://www.radiokrakow.pl/www/index.nsf/ID/KORI-9J69ZM)

„To jest swoiste draństwo ze strony Platformy Obywatelskiej. Marszałek Województwa Małopolskiego nie powinien warunkować realizacji inwestycji drogowych powiedzeniem „tak” w referendum. To jest szantaż. Wstyd, panie Marszałku – komentował poseł Adamczyk. Poseł przypomniał, że wśród inwestycji warunkowych jest m. in. droga S7, którą ministrowie i posłowie PO obiecują mieszkańcom regionu już od kilku lat, a najgorliwiej podczas kampanii wyborczych.


https://www.youtube.com/watch?v=hWTmqWr3j7k

Prawo i Sprawiedliwość. Sztab oraz główne założenia kampanii wyborczej

michalciechowskiMichał Ciechowski

Informacja prasowa

Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło sztab wyborczy oraz główne założenia kampanii wyborczej ugrupowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 10 obejmującym województwa: małopolskie i świętokrzyskie. Prezentacji dokonała wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości poseł Beata Szydło: Andrzej Adamczyk szefem sztabu PiS, Krzysztof Szczerski – rzecznikiem prasowym.

W sztabie oprócz Andrzeja Adamczyka i Krzysztofa Szczerskiego znaleźli się parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości ze wszystkich subregionów okręgu wyborczego nr 10 oraz eksperci. Województwo Świętokrzyskie na konferencji reprezentował poseł Krzysztof Lipiec. „Będziemy stawiać na merytoryczną i bezpośrednią debatę z mieszkańcami Małopolski. Traktujemy ich uczciwie i podmiotowo, nie próbujemy wabić znanymi nazwiskami  bo w naszym mniemaniu jest to nieuczciwe i w takich działaniach widać przede wszystkim interes polityczny innych ugrupowań, a nie dobro mieszkańców”. – mówił Krzysztof Szczerski.

20140407szzPrzewodnicząca Prawa i Sprawiedliwości w Małopolsce Beata Szydło poinformowała, że w trakcie kampanii, w Krakowie odbędzie się duża konwencja wyborcza ugrupowania z udziałem wszystkich kandydatów oraz władz Prawa i Sprawiedliwości (fot. p. Stefan Budziaszek). Andrzej Adamczyk odniósł się do procesu zbierania podpisów pod listami Prawa i Sprawiedliwości. Ugrupowanie zebrało ich dotychczas prawie 40 tysięcy, a więc o wiele więcej niż wymaga tego Państwowa Komisja Wyborcza (10 tys.) i zbiera nadal. „Listy będziemy rejestrować 12 kwietnia. Do tego czasu zbieramy podpisy. Jesteśmy pod wrażeniem liczby oraz szybkości z jaką zebraliśmy je do tej pory. Wszystkim zbierającym, a także wszystkim tym, którzy pod naszymi listami się podpisali – serdecznie dziękujemy” -  mówił poseł Adamczyk.

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości deklarują walkę o zwycięstwo. Mamy program, strategię, sztab oraz motywację, aby zmieniać Polskę począwszy od tych najbliższych wyborów do europarlamentu – podsumowała Beata Szydło.

Relację z konferencji prasowej Sztabu przygotowal p. Stefan Budziaszek:


https://www.youtube.com/watch?v=yKGcFKQ8Zls

Północna obwodnica Krakowa budowana wyborczymi obietnicami

michalciechowskiMichał Ciechowski

Informacja prasowa

Przed zbliżającymi się wyborami obserwujemy wysyp kolejnych obietnic polityków PO dotyczących budowy północnej obwodnicy Krakowa. Robili to już Cezary Grabarczyk, Jarosław Gowin, Ireneusz Raś i inni. Dziś do chóru obiecujących dołączają członkowie Zarządu Województwa Małopolskiego powołując się na rozmowy z Główną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Obiecują obwodnicę w 2023. Równie dobrze mogliby wskazać na rok np.: 2051 r.  Wtedy też będą przecież jakieś wybory…

Tylko te inwestycje, które znajdują się w Programie Budowy Dróg Krajowych i Autostrad finansowane są ze środków krajowych z wykorzystaniem także dotacji unijnych i realizowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Jednak północnej obwodnicy Krakowa nie ma w obowiązującym Programie. Co więcej – na liście jedenastu inwestycji obwodnicowych proponowanych w Programie przez ministra transportu ani jedna nie jest ulokowana w Małopolsce.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAPoseł Andrzej Adamczyk jeszcze w zeszłym roku zwrócił się z interpelacją do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie zmian proponowanych w „Programie budowy dróg krajowych na lata 2011-2015˝ i nie ujęcia w nim żadnej obwodnicy w Małopolsce. Pytał:

Co zadecydowało o braku ujęcia obwodnic miast i miejscowości w Małopolsce w załączniku nr 6 do projektowanych zmian w „Programie budowy dróg krajowych na lata 2011-2015˝?
Kiedy mieszkańcy i samorządowcy mogą spodziewać się realizacji północnej obwodnicy Krakowa, obwodnicy Zabierzowa, obejścia drogowego Słomnik?

Poseł Andrzej Adamczyk uzyskał odpowiedź, że dokumentacja dotycząca przedsięwzięcia północnej obwodnicy Krakowa jest opracowywana bez udziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Przedsięwzięcie to powinno być rozpatrywane jako inicjatywa właściwego samorządu, a Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie jest inwestorem dla postulowanej inwestycji.

Poseł wystąpił zatem z pytaniem do wicemarszałka Województwa Małopolskiego Romana Ciepieli (PO) dotyczącym możliwości realizacji ww. inwestycji. Otrzymał odpowiedź, ze Województwo Małopolskie razem z miastem Kraków zleciło opracowanie koncepcji programowo przestrzennej oraz kompletnych materiałów do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody na realizacje przedsięwzięcia. Jednak – jak pisze wicemarszałek Ciepiela – „zdaniem ministerstwa transportu – układ dróg krajowych w rejonie Krakowa jest wystarczający i spełnia zadania przewidziane dla głównych dróg tranzytowych w tym obszarze, a północna obwodnica nie jest elementem niezbędnym w sieci dróg krajowych” ???

Medialna „ustawka” Platformy Obywatelskiej

michalciechowskiMichał Ciechowski

Komunikat prasowy

Otwarcie Dworca Kolejowego w Krakowie

Na otwarcie dworca kolejowego w Krakowie zaproszono tylko wybranych. Była minister Bieńkowska, był wojewoda Miller oraz prezydent Majchrowski był także cały regiment parlamentarzystów i działaczy Platformy Obywatelskiej oraz prezesów spółek kolejowych z nominacji PO. Nie zaproszono żadnego przedstawiciela opozycji: ani jednego posła, ani jednego radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego ani jednego radnego miasta Krakowa. Ci którzy chcieli wejść – nie zostali wpuszczeni. Tak jak i związkowcy protestujący pod Dworcem.

Minister Bieńkowska mówiła długo i kwieciście. Wspominała o „morzu inwestycji”. O tym ile polskich firm to wzburzone rzekome „morze” zatopiło – nie wspominała. Sorry taki mamy klimat – chciałoby się, cytując klasyka, skomentować. Umknął jej uwadze pewnie także fakt, że dworzec który w towarzystwie „samych swoich” dziś tak szumnie otwierała, miał być oddany do użytku w 2011 r. jeszcze przed EURO 2012. Trzy lata temu…

Dziś mamy rok 2014. Przed nami wybory do Parlamentu Europejskiego, potem samorządowe i krajowe. Platforma Obywatelska chce medialnie zaistnieć. Tylko dlaczego za publiczne pieniądze.

Andrzej Adamczyk – wiceprzewodniczący sejmowej komisji infrastruktury poinformował, że w tej sprawie złoży interpelację do ministra Infrastruktury i Rozwoju, a także do prezesa PKP. Poruszy ten temat także na przyszłotygodniowej sejmowej komisji infrastruktury. Będzie pytał jaki był koszt tego propagandowego przedsięwzięcia i dlaczego zostali na nie zaproszeni i wpuszczeni jedynie wybrani.

„Społeczeństwo ma prawo dowiedzieć się ile zapłaciło za imprezę zorganizowaną przez Platformę Obywatelską dla Platformy Obywatelskiej” – mówi poseł Andrzej Adamczyk.

Jest to szczególnie bulwersujące w kontekście chronicznego braku pieniędzy na cokolwiek w PKP. Obecnie w Małopolskich Przewozach Regionalnych grupowo zwalnia się ludzi z pracy. Kolej w Polsce przeżywa ogromny regres. Pasażerowie odwracają się od transportu kolejowego. Władza i nominanci władzy w licznych zarządach spółek kolejowych nie potrafią wykorzystać miliardów euro z dotacji unijnych na modernizację kolei. Jednak na lans Platformy Obywatelskiej za pieniądze obywateli zawsze się znajdzie.

PKP. Na odcinku Kraków Katowice – Miliard utracony!

michalciechowskiMichał Ciechowski

Informacja prasowa

Prawo i Sprawiedliwość zgłasza wniosek do Najwyższej Izby Kontroli o kontrolę inwestycji.
 
Modernizacja linii kolejowej na odcinku Kraków – Katowice miała się zakończyć w 2016 r. Termin ten nie zostanie jednak dotrzymany. Z tego powodu przepada miliard sto tysięcy zł z funduszy unijnych przeznaczonych na modernizację linii. Poseł Andrzej Adamczyk informuje, że Prawo i Sprawiedliwość kieruje wniosek do Najwyższej Izby Kontroli o sprawdzenie inwestycji.

W 2010 r. rozpoczęto projekt „Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II, odcinek Zabrze-Katowice-Kraków” Jego zakończenie prognozowano na lata 2014 – 15. Dziś wiemy że prace potrwają znacznie dłużej. Jednym z czynników mających wpływ na nieterminowość inwestycji było ogłoszenie upadłości Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. będącego liderem konsorcjum odpowiedzialnego za projektowanie i budowę linii kolejowej na odcinku Krzeszowice – Kraków Główny Towarowy.

OLYMPUS DIGITAL CAMERATermin rozliczenia inwestycji mija w 2015 r. Jednak projekt nie jest ukończony nawet w 20%. Na odcinku Sosnowiec Jęzor – Jaworzno Szczakowa oraz Jaworzno Szczakowa – Trzebinia zaawansowanie finansowe na kontrakcie wynosi ok. 9%, na odcinku Trzebinia – Krzeszowice – ok. 1,5%, na odcinku Krzeszowice – Kraków Główny Towarowy – ok. 77% i dotyczy tylko części projektowej (fot. p. poseł Andrzej Adamczyk podczas konferencji prasowej na stacji PKP Kraków-Łobzów).

Szacowana wartość przedsięwzięcia wynosi 1 mld 388 mln zł, z czego dofinansowanie UE pierwotnie powinno stanowić 85%. Biorąc pod uwagę aktualne opóźnienie projektu, jak również zidentyfikowane ryzyka, duża część wydatków dla tego projektu będzie niekwalifikowana.

Zachodzi uzasadniona, granicząca z pewnością obawa utraty środków unijnych przeznaczonych na modernizację linii kolejowej na odcinku Katowice – Kraków. Chodzi o kwotę grubo ponad miliarda złotych – mówił podczas dzisiejszej konferencji prasowej na stacji kolejowej Kraków/Łobzów – wiceprzewodniczący sejmowej komisji infrastruktury – poseł Andrzej Adamczyk (PiS). Poseł powołuje się na korespondencję z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju.

OLYMPUS DIGITAL CAMERANadzór nad realizacją projektów wykorzystujących środki unijne sprawował Minister Rozwoju Regionalnego (Elżbieta Bieńkowska). Mimo przedłużających się prac, a także negatywnych sygnałów dobiegających przez ostatnie lata ze strony inwestora w zakresie problemów z terminową realizacją inwestycji Ministerstwo prawdopodobnie nie podjęło żadnych skutecznych działań. Poseł Adamczyk zauważył, iż warunkiem terminowego ukończenia prac jest stabilność przedsiębiorstw projektowych i budowlanych realizujących inwestycje. Tu tej stabilności nie było i wszyscy o tym wiedzieli (fot. p. poseł Andrzej Adamczyk podczas konferencji prasowej na stacji PKP Kraków-Łobzów).

Dlatego Prawo i Sprawiedliwość składa wniosek do Najwyższej Izby Kontroli o wszczęcie kontroli pod względem legalności, gospodarności, rzetelności i celowości działań:
- Ministra właściwego ds. Transportu oraz spółek PKP S.A. i PKP PLK S.A. w zakresie realizacji inwestycji na odcinku „Zabrze-Katowice-Kraków”, dofinansowanej przez UE ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i środowisko”,

a także:
- Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie nadzoru nad prawidłowością i terminowością wydatkowania środków unijnych dla w/w inwestycji.
Prawo i Sprawiedliwość pyta we wniosku:
- czy Minister ds. Transportu oraz spółka PKP S.A. w sposób właściwy i zgodny z interesem publicznym reagowali na niepokojące sygnały docierające z obszaru realizacji inwestycji, wskazujące wyraźnie na występowanie dużych ryzyk dla powodzenia całości projektu
- czy Minister Rozwoju Regionalnego w sposób prawidłowy wykonywał funkcje monitorowania i nadzoru nad przebiegiem tej inwestycji, w kontekście skutecznego i celowego wykorzystania środków unijnych dla tej inwestycji na założonym poziomie?

Prawo i Sprawiedliwość składa wniosek do CBA

michalciechowskiMichał Ciechowski

Informacja prasowa

Prawo i Sprawiedliwość składa wniosek do CBA w sprawie przetargu na dostarczanie przesyłek z sądów i prokuratur

15 stycznia 2014, podczas konferencji Andrzej Adamczyk zaapelował do premiera oraz marszałka Sejmu o specjalną debatę w Parlamencie w sprawie przetargu na dostarczanie przesyłek sądowych, który kosztem Poczty Polskiej wygrała cypryjska firma Polska Grupa Pocztowa (PGP). Zapowiedział także złożenie wniosku do CBA odnośnie kontroli przetargu. Wniosek zostanie dziś (30 stycznia) złożony. Podpisali się pod nim posłowie Andrzej Adamczyk oraz Adam Kwiatkowski.

Przejęcie rynku przesyłek sądowych i prokuratorskich przez PGP może rodzić wiele potencjalnych zagrożeń dla obywateli. Przede wszystkim chodzi tu o skuteczność doręczania korespondencji i związanej z nią terminowości przebiegu postępowań sądowych, a także, z uwagi na możliwy brak przeszkolonych i doświadczonych pracowników – zagrożenie prywatności obywateli.

 „Z otrzymanych przez nas informacji wynika, że istnieje możliwość braku rzetelnej weryfikacji w trakcie postępowania przetargowego prawdziwości oświadczenia PGP w zakresie posiadania placówek na dzień składania ofert, a także po 1 stycznia br.(…) Nie jest również jasne, czy PGP w trakcie przetargu rzetelnie zweryfikowano pod kątem ochrony danych osobowych i tajemnicy korespondencji” – czytamy we wniosku.

Wątpliwości posłów Prawa i Sprawiedliwości budzi także proces legislacyjny dotyczący wprowadzania przez rząd zmian do polskiego porządku prawnego. W rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – kodeks postępowania karnego, ustawy – kodeks karny i niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 870, uchwalony 27 września 2013 r.) zmieniono art. 124 k.p.k. w kierunku umożliwienia doręczeń przesyłek sądowych i prokuratorskich, poprzez nadanie pisma w placówce podmiotu zajmującego się doręczeniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej, a nie jak dotychczas, w placówce operatora wyznaczonego.

Zmiana brzmienia art. 124 k.p.k. podyktowana jest przekonaniem, że brak jest obecnie uzasadnienia dla utrzymywania monopolu operatora publicznego, to jest Poczty Polskiej S.A., na poświadczanie terminu nadania w placówce pocztowej pisma procesowego, kiedy wiąże się to z zachowaniem terminu.

Ta, z pozoru drobna zmiana legislacyjna przesądziła o możliwości udzielenia intratnego zlecenia w ramach przetargu podmiotowi innemu, niż Poczta Polska S.A.

Rząd skazuje Przewozy Regionalne na powolną agonię

michalciechowskiMichał Ciechowski

Informacja prasowa

1/4 załogi Małopolskich Przewozów Regionalnych do zwolnienia. Rząd i władze województwa umywają ręce.

W Małopolskich Przewozach Regionalnych, spółki kolejowej podległej, decyzją rządu PO-PSL z 2008 r., samorządowi Województwa Małopolskiego szykują się kolejne zwolnienia. Mówi się o 250 pracownikach co stanowi 1/4 obecnej załogi. Pracownicy, samorządowcy oraz parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości mówią o możliwej całkowitej likwidacji przedsiębiorstwa. Obawiają się tu celowych działań rządu i władz województwa mających doprowadzić do sprzedaży za bezcen polskich kolei.

Marszałek Województwa Małopolskiego nie chce przeznaczyć dodatkowych pieniędzy na ratowanie spółki, a koszty jej funkcjonowania znacząco wzrosły. Urosły ceny za korzystanie z infrastruktury kolejowej. Ze względu na przeciągające się remonty, co skutkuje ogromnym wzrostem czasu przejazdów oraz likwidacje wielu połączeń spora grupa dotychczasowych klientów odwróciła się od transportu kolejowego i może już do niego nie wrócić.

Grzegorz Biedroń, przewodniczący klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości w Sejmiku Województwa Małopolskiego argumentował, że Zarząd Województwa Małopolskiego nie radzi sobie, (albo radzić sobie nie chce), ze skutecznym zarządzaniem podległymi mu Przewozami Regionalnymi. Nie dysponuje też odpowiednimi środkami finansowymi, a o dofinansowanie do Warszawy boi się zwrócić. Przeszkadza mu fakt, że jest partyjnie uzależniony od rządu i boi się podjąć zdecydowane działania. Ponadto wzorem Kolei Śląskich powołał niedawno nową, spółkę kolejową – Koleje Małopolskie, do której włączył tylko te najbardziej oblegane linie kolejowe w Małopolsce.

„Skazuje to Przewozy Regionalne na powolna agonię. Skutkuje pogłębieniem się chaosu na kolei, kolejnymi zwolnieniami, a docelowo likwidacją Przewozów Regionalnych” – mówił Grzegorz Biedroń.

Radni Prawa i Sprawiedliwości w Sejmiku Województwa Małopolskiego zapowiedzieli, że jeżeli Marszałek Województwa Małopolskiego nie znajdzie dodatkowych pieniędzy z przeznaczeniem na Przewozy Regionalne zgłoszą na następnej sesji sejmiku rezolucję wzywającą  rząd do udzielenia finansowego wsparcia spółki.

20140128ip„Obawiamy się likwidacji przedsiębiorstwa i wyrzucenia wszystkich pracowników na bruk. Jedynymi skutkami przekształceń na kolei jakie obserwujemy są chaos oraz – z jednej strony niedofinansowanie kolei, a z drugiej  więcej stanowisk w zarządach poszczególnych spółek i pieniędzy na wysokie pensje dla  prezesów z politycznego nadania. Sytuacja w kolejnictwie jest z każdym rokiem coraz gorsza, a rok 2014 może być ostatnim dla przewozów regionalnych” – ostrzegał Wojciech Grzeszek, przewodniczący NSZZ Solidarność w Małopolsce (fot. pp. Andrzej Adamczyk, Grzegorz Biedroń i Wojciech Grzeszek).

Decyzją rządu, o podziale PKP na mniejsze spółki kolejowe, w tym podległe poszczególnym samorządom wojewódzkim, mamy w naszym kraju luźną federacje kilkunastu samorządowych spółek kolejowych. Skutkuje to chaosem, destabilizacją i brakiem wspólnej, zintegrowanej polityki transportowej. Koszty tych decyzji spadają na pracowników oraz podróżnych.

Obecny na konferencji poseł Andrzej Adamczyk przekonywał, że działania rządu w sprawie Kolei Regionalnych noszą znamiona niemalże działań celowych. Najpierw doprowadza się je do stanu upadłości, rękami samorządów, aby nie brukać wizerunku premiera, zwalnia się ludzi, a potem masę upadłościową sprzeda się za bezcen.  Żadne europejskie państwo nie prowadzi tak destrukcyjnej polityki dotyczącej kolei. Rządy w Europie dbają o kolej, gdyż jest ona kluczowa dla bezpieczeństwa gospodarczego danego kraju.

Andrzej Adamczyk poinformował, ze na specjalnym posiedzeniu sejmowej komisji infrastruktury posłowie opozycji pytali o stan spółki Przewozy Regionalne.  Uzyskali odpowiedź, że Przewozy Regionalne pozostają w wyłącznej gestii samorządów województw. „Rząd, niczym Piłat, umył ręce. Otrzymaliśmy odpowiedź, ze minister transportu nie sprawuje funkcji właścicielskich wobec Przewozów Regionalnych. I tylko tyle…”.

Opłatek Małopolskiej „Solidarności”

michalciechowskiMichał Ciechowski

16 stycznia w siedzibie Zarządu Regionu Małopolskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” spotkali się członkowie i sympatycy Związku, by przy udziale księdza kardynała Stanisława Dziwisza połamać się opłatkiem, zaśpiewac kolędy i złożyć sobie życzenia na Nowy Rok.

20140116osA rok 2014 to rok kanonizacji błogosławionego Jana Pawła II, którego postać wiąże się nierozerwalnie z powstaniem „Solidarności”. W spotkaniu udział wzięli gospodarze: przewodniczący Wojciech Grzeszek, Jacek Smagowicz, ksiądz Władysław Palmowski i goście, w tym politycy Prawa i Sprawiedliwości: senator Bogdan Pęk, poseł Andrzej Adamczyk, przewodniczący Klubu Radnych Bolesław Kosior i przewodniczący Krakowskiego Klubu Gazety Polskiej dr Mirosław Boruta.

Przy tej okazji poseł Andrzej Adamczyk wręczył Złoty Krzyż Zasługi krakowskiej działaczce „Solidarności”, p. Walerii „Wali” Tumanik-Banasik. W uroczystości wzięły udział także wspaniale śpiewające dzieciaki z Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego „Dzieło Pomocy Dzieciom” przy ul. Rajskiej 10 w Krakowie i filii tegoż w Żmiącej.

Zapraszam Państwa także do obejrzenia kilku pamiątkowych fotografii:
https://picasaweb.google.com/103511753291993799832/16Stycznia2014mc

Prawo i Sprawiedliwość chce konsultacji społecznych w sprawie organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Krakowie

michalciechowskiMichał Ciechowski

Informacja prasowa
 
Prawo i Sprawiedliwość zwróciło się do radnych miasta Krakowa z apelem o poparcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Krakowa dotyczącymi udziału stolicy Małopolski w staraniach o organizację Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Uchwała głosowana będzie na sesji rady miasta w najbliższą środę.

Poseł Andrzej Adamczyk zwrócił uwagę, że w krajach gdzie przeprowadzano podobne przedsięwzięcia kolejność działań była następująca – najpierw konsultacje społeczne potem, jeśli by pojawiły  się sprzeciwy – referendum, a dopiero na końcu, jeżeli mieszkańcy w referendum wypowiedzą się za organizacją odpowiedni wniosek o organizację imprezy. Taką drogę przechodziły kraje i regiony w Europie, które organizowały, zamierzały się ubiegać lub nie zdecydowały na zgłoszenie swojej kandydatury. Poseł za przykład podał Monachium i Bawarię oraz Oslo i Norwegię.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA„Mieszkańcy naszego miasta maja prawo poznać najpierw twarde fakty związane z kosztami organizacji Igrzysk Zimowych. Na razie poruszamy się bowiem jedynie w obszarze niesprecyzowanych idei PR oraz deklaracji bez pokrycia. Najpierw fakty, potem PR” – mówił wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury.

Autor projektu konsultacji dotyczących udziału Krakowa w staraniach o organizację Zimowych Igrzysk Olimpijskich – krakowski radny Adam Kalita – chce aby powstała specjalna strona internetowa gdzie krakowianie będą mogli powziąć konieczne informacje na temat szans i zagrożeń wynikłych z organizacji Igrzysk oraz wyrazić swoje zdanie. Konsultacje społeczne miały by objąć także cykl spotkań urzędników miejskich z mieszkańcami poszczególnych dzielnic oraz organizacjami pozarządowymi. Okres trwania konsultacji to 3 miesiące.

Uczestnicy konferencji zwrócili się do radnych miasta Krakowa o poparcie uchwały. Jeżeli radni, w szczególności mający większość w Radzie Miasta – radni PO, chcą zgłosić poprawki do naszej uchwały – jesteśmy jak najbardziej otwarci na dyskusję. Tu chodzi o przyszłość miasta i jego mieszkańców. Mają oni prawo poznać podstawowe fakty by świadomie powziąć decyzję – powiedział Adam Kalita.

Andrzej Adamczyk wytknął rządowi, że mówiąc o organizacji Igrzysk do tej pory niewiele robi aby inwestować w konieczną infrastrukturę w Małopolsce. „Z obecną nie mamy czego szukać konkurując z takimi potentatami jak choćby Oslo w Norwegii”. Co więcej, można powiedzieć, że rząd na Małopolsce oszczędza. Nie przewidziano budowy żadnej koniecznej obwodnicy (Kraków, Tarnów, Zabierzów, Dąbrowa inne), trwa ciągłe zamieszanie przy budowie autostrady A4, nie ma w regionie właściwego połączenia północ – południe, w najbliższym czasie nie powstanie Beskidzka Drga Integracyjna, nie zostanie także udrożniona popularna Zakopianka. Nie możemy liczyć na budowę linii kolejowej Kraków – Nowy Sącz. Wszystko decyzjami rządu. Ponadto ważne małopolskie przedsiębiorstwa jak choćby Polskie Koleje Linowe w Zakopanem są z powodów dziury budżetowej Tuska i Rostowskiego przez rząd wyprzedawane.