Tag Archives: Beata Szydło

Cyberbezpieczeństwo

premierbeataszydloSzanowni Państwo,

Zapewnienie cyberbezpieczeństwa stanowi jedno z największych wyzwań współczesnego świata i stało się przedmiotem licznych dyskusji oraz analiz toczących się na forum europejskim. Po ostatnim Cyfrowym Szczycie w Tallinie, dziś w Krakowie brałam udział w Europejskim Forum Cyberbezpieczeństwa, ponieważ dla mojego rządu temat ten ma charakter priorytetowy.

Dotyczy on nie tylko funkcjonowania instytucji państwa i gospodarki, ale także codziennego życia obywateli. Wraz z niezwykle szybkim postępem w przestrzeni cyfrowej musimy stawiać czoła kolejnym zagrożeniom – atakom hakerskim, włamaniom na konta bankowe, czy wojnie informacyjnej. Cyberprzestępczość stanowi także poważne wyzwanie dla obronności kraju i całej jego infrastruktury.

Kluczowe jest zatem wypracowanie adekwatnych narzędzi, które będą w stanie zagwarantować stabilność państwa i zwiększyć bezpieczeństwo obywateli. Mój rząd podejmuje szereg działań w tym zakresie. Jesteśmy pod tym względem w europejskiej czołówce, a nawet o krok dalej niż nasi partnerzy. Część z tych projektów realizujemy na forum międzynarodowym, część stanowi skoordynowaną pracę poszczególnych ministerstw.

Zdaję sobie sprawę, że przy nowoczesnym sprawowaniu urzędu premiera niezbędne jest pozostawanie na bieżąco z informacjami dotyczącymi cyberprzestrzeni. Dlatego zdecydowałam o powołaniu specjalnej komórki, która – stanowiąc moje zaplecze eksperckie – będzie te zagadnienia monitorować i analizować.

Poprzez nasze działania chcemy walczyć z poważnymi współczesnymi zagrożeniami, by zapewnić Polakom bezpieczeństwo: https://youtu.be/8wTEL7hr_a0

Kolejna spełniona obietnica

premierbeataszydloSzanowni Państwo,

1 października weszła w życie reforma obniżająca wiek emerytalny. Tym samym mój rząd spełnił jedną z najważniejszych obietnic wyborczych. Od teraz Polacy mają wybór: kobiety mogą przejść na emeryturę w wieku 60, a mężczyźni w wieku 65 lat. Co istotne, dobrowolną decyzję o zakończeniu pracy zawodowej będą mogli podjąć biorąc pod uwagę swoją sytuację rodzinną i materialną.

Wprowadzana przez nas reforma emerytalna stanowi odpowiedź na powszechnie wyrażane oczekiwania społeczne i ostatecznie cofa niekonsultowaną z Polakami decyzję poprzedniego rządu nakazującą pracę do 67 roku życia, co dla wielu osób byłoby obciążeniem ponad siły.

Przywracając poprzedni wiek emerytalny kolejny raz pokazaliśmy, że słuchamy Polaków i dotrzymujemy danego im słowa: https://youtu.be/cbgM93GCcZQ

Nowy budżet i Europejski Szczyt Cyfrowy

premierbeataszydloSzanowni Państwo,

Na ostatniej Radzie Ministrów przyjęliśmy projekt ustawy budżetowej na 2018 rok. Cieszę się, że udało nam się pogodzić realizację polityki prospołecznej z podejściem prorozwojowym.

Jest to budżet ambitny, który przede wszystkim gwarantuje kontynuację priorytetowych dla mojego rządu projektów społecznych. Zapewnia finansowanie sztandarowego programu Rodzina 500 plus, na który przeznaczymy ponad 24 mld złotych, ale pozwala także realizować nasze inne zobowiązania, takie jak program Mieszkanie plus czy darmowe leki dla seniorów. Projekt ten uwzględnia również wprowadzane przez nas reformy edukacji i służby zdrowia oraz zabezpiecza środki na reformę obniżającą wiek emerytalny, która wchodzi w życie już 1 października tego roku.

Jest to także budżet nastawiony na rozwój i inwestycje, uwzględniający dalsze podnoszenie kwoty wolnej od podatku. Pracując nad projektem nie zapomnieliśmy o pokrzywdzonych i potrzebujących. Założenia ustawy włączają do życia społecznego te grupy, które do tej pory zmagały się z ubóstwem. Jednocześnie zwiększyliśmy wydatki na fundusz klęskowy i pomoc humanitarną, by Polska mogła jeszcze skuteczniej pomagać ofiarom konfliktu na Bliskim Wschodzie: https://youtu.be/D0Eph1m6Tp0

Mijający tydzień przyniósł także ważne wydarzenie na arenie europejskiej. W Tallinie odbył się pierwszy w historii Szczyt Cyfrowy UE, którego Polska była współinicjatorem. Kluczową kwestią poruszaną podczas szczytu była przyszłość rynku cyfrowego Wspólnoty.

W tym kontekście, razem z przedstawicielami pozostałych państw członkowskich, rozmawialiśmy o cyberbezpieczeństwie, e-administracji, łączności i kompetencjach cyfrowych. Zastanawialiśmy się, jak uniknąć potencjalnych zagrożeń, a jednocześnie przełożyć rozwój całego sektora cyfrowego na wzrost gospodarczy. Szczyt w Tallinie był okazją do bardzo ciekawej dyskusji. Sądzę, że będzie ona kontynuowana i zaowocuje konkretnymi projektami i programami: https://youtu.be/GI1oe9PuCNg

Polska postuluje, by oprzeć budowę rynku cyfrowego UE o zasadę wolności przepływu danych, która powinna stać się piątą swobodą wspólnego rynku. Chcemy przedstawiać własne inicjatywy oraz aktywnie wprowadzać w życie rozwiązania dające szanse na szybszy rozwój. Jedną z takich inicjatyw jest wprowadzona do nowej podstawy programowej nauka programowania od pierwszej klasy szkoły podstawowej, co stanowi odpowiedź na potrzebę edukacji cyfrowej już od najmłodszych lat.

Sprawiedliwa Polska

premierbeataszydloSzanowni Państwo,

wszyscy chcemy żyć w sprawiedliwej Polsce. Dlatego reforma sądów jest konieczna. Dziś działają one źle. Zdecydowana większość Polaków, niezależnie od przekonań, poglądów politycznych, czy miejsca zamieszkania chce, by sądy działały sprawnie i uczciwie.

Każdy z nas ma w swoim najbliższym otoczeniu kogoś, kto został skrzywdzony przez wymiar sprawiedliwości. Przekonałam się o tym podczas setek spotkań w czasie kampanii wyborczej. Przekonuję się o tym codziennie, kiedy zrozpaczeni Polacy proszą mnie o interwencję, bo są bezradni w starciu z korporacją sędziowską.

Jako Prawo i Sprawiedliwość wsłuchujemy się w głos zwykłych Polaków. A oni mówią wyraźnie – Prawo ma służyć wszystkim, również tym najsłabszym, a dotąd tak w Polsce nie było.

Dziś władzę wykonawczą, czyli rząd, kontroluje demokratycznie wybrany parlament. Nad władzą ustawodawczą, czyli Sejmem i Senatem, jest kontrola nas wszystkich, jako obywateli głosujących w wyborach. Tylko nad trzecią władzą, sądowniczą, nie ma żadnej kontroli. Chcemy państwa prawa, a nie państwa prawników.

Rozpoczynając reformę sądownictwa, wiedzieliśmy, że zadanie jest niezwykle trudne, że kierunek, który obraliśmy wymaga konsekwencji, determinacji i ciężkiej pracy. Wsparcie, które tak licznie dostawaliśmy od Polaków było niezwykle potrzebne. Za to chcę serdecznie podziękować. Chcę też prosić – nie traćcie wiary. Zapewniam Was, że wypełnimy nasze zobowiązanie. Naprawimy Polskę: https://youtu.be/njzV1xa-zno

Reforma wymiaru sprawiedliwości

premierbeataszydloSzanowni Państwo,

parlament pracuje nad reformą sądów. Wiemy, że funkcjonują one źle. Dlatego odpowiadamy na powszechne oczekiwanie Polaków, którzy chcą, by sądy działały sprawnie i uczciwie. Dziś tak nie jest. Nad korporacją sędziowską nie ma w Polsce demokratycznej kontroli. Chcemy ją wprowadzić, tak jak ma to miejsce choćby w krajach Europy Zachodniej: Niemczech, Danii, Norwegii, Szwajcarii, Holandii czy Belgii.

Opozycja dziś krzyczy i tupie. Dlatego apeluję o rozsądek i odpowiedzialność. A Państwa pragnę zapewnić, że oczekiwane przez Was reformy wejdą w życie.

W czasie niedzielnej demonstracji politycy opozycji wyświetlili na murze Sądu Najwyższego napis: „to jest nasz sąd”. Prawo i Sprawiedliwość reformuje sądy po to, by pracowały dobrze i uczciwie i aby służyły wszystkim Polakom: https://youtu.be/Dl56cVOWjYo

Ku czci sławnego kawalerzysty

jerzybukowskiJerzy Bukowski

Fotografie w tekście p. Alicja Rostocka.

Kraków pięknie uczcił 75. rocznicę śmierci pierwszego ułana II Rzeczypospolitej, żołnierza Pierwszej Kompanii Kadrowej, legionisty, adiutanta Józefa Piłsudskiego, dowódcy pułków, brygady i dywizji kawalerii, ambasadora w Rzymie, niedoszłego Prezydenta RP na Uchodźstwie – generała dywizji Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego.

20170701ar1Z inicjatywy pełniącego obowiązki szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka przy jego grobie znajdującym się na kwaterze legionowej cmentarza Rakowickiego odbyły się Apel Pamięci i ceremonia składania kwiatów.

Uczestniczyli w niej m.in. wojewoda małopolski Piotr Ćwik, który odczytał list od premier Beaty Szydło oraz prezydent Krakowa profesor Jacek Majchrowski – autor pierwszej monografii Wieniawy pt. „Ulubieniec Cezara”, a także liczni kombatanci, strzelcy, działacze organizacji patriotycznych. Nie mogło również zabraknąć młodych ludzi w ułańskich mundurach.

Obaj przemawiający: Kasprzyk i Majchrowski podkreślali bogatą osobowość Długoszowskiego, który był człowiekiem wszechstronnie wykształconym, znającym kilka języków, doskonale czującym się w towarzystwie artystów, ale zawsze na pierwszym miejscu stawiającym dobro Rzeczypospolitej i honor oficerski.

20170701ar2Szef UdSKiOR ubarwił swoje wystąpienie fragmentami wierszy Wieniawy, a zakończył je jednym z jego słynnych powiedzeń z okresu, kiedy reprezentował Polskę w stolicy Włoch: „dyplomata może popełniać świństwa, ale nigdy głupstw, a kawalerzysta może popełniać głupstwa, ale nigdy świństw”.

- To jest postać, wokół której mogą skupić się młodzi ludzie, bo Wieniawa był człowiekiem z krwi i kości. Takiego patriotyzmu, jaki on prezentował, trzeba uczyć młodych ludzi. Patriotyzmu, który jest radosną formą przeżywania niepodległości – dodał Kasprzyk.

Prezydent Krakowa zwrócił uwagę na prestiż, jakim cieszył się oficer często traktowany wyłącznie jako nieodpowiedzialny hulaka w elicie II Rzeczypospolitej, którą znakomicie reprezentował. Przypomniał, że to właśnie jemu Piłsudski zlecał najbardziej poufne misje, mając do niego całkowite zaufanie oraz to, że wbrew opinii piłsudczyków zdecydował się służyć Polsce także wtedy, gdy na jej czele stanął główny wróg tego środowiska – generał broni Władysław Sikorski.

Wojskową asystę honorową wystawił podległy Dowództwu Garnizonu Warszawa Pułk Ochrony, której patronem jest gen. Bolesław Wieniawa-Długoszowski.

20170701ar3Do dzisiaj nie są wyjaśnione okoliczności tragicznej śmierci ulubionego żołnierza Komendanta, który spadł z niedużej wysokości z jednego z budynków w Nowym Jorku 1 lipca 1942 roku, niedługo przez objęciem stanowiska ambasadora RP na Kubie. Nie przeprowadzono wówczas śledztwa, nie zrobiono sekcji zwłok, szybko uznano, że było to samobójstwo.

W 1990 roku urnę z jego prochami przewieziono do Krakowa i uroczyście złożono na cmentarzu Rakowickim. Pogrzeb poprzedziło żałobna Msza Święta w bazylice Mariackiej na Rynku Głównym, w której wzięli udział m.in. córka generała Zuzanna Vernon z Londynu i jego bratanek Leszek Wieniawa-Długoszowski.

20170701ar4- Kiedy obserwowałem kondukt zmierzający w kierunku Rakowic, gdy zobaczyłem okrytego kirem konia prowadzonego za trumną wiezioną na lawecie artyleryjskiej, uświadomiłem sobie, że wszystko było tak, jak Wieniawa wymarzył sobie niegdyś w wierszu „Ułańska jesień”: „A potem mnie wysoko złożą na lawecie / za trumną stanie biedny sierota mój koń / I wy mnie szwoleżerzy do grobu zniesiecie / A piechota w paradzie sprezentuje broń” – wspomina ten dzień krakowski historyk i publicysta Jarosław Kazubowski.

Za zasługi w walce o odzyskanie niepodległości i w służbie państwowej gen. dyw. Bolesław Wieniawa-Długoszowski był odznaczony Orderem Wojennym Virtuti Militari V klasy, Krzyżem Komandorskim i Oficerskim Polonia Restituta, Krzyżem Niepodległości z Mieczami, czterokrotnie Krzyżem Walecznych, licznymi odznaczeniami zagranicznymi, m.in. francuską Legią Honorową, węgierskim Orderem Krzyża Zasługi z Gwiazdą II klasy, rumuńską Gwiazdą Rumunii III klasy.

A na koniec, oczywiście, anegdota, które tak lubił pierwszy ułan II Rzeczypospolitej: w 1931 roku w rozmowie z Antonim Wasilewskim żartobliwie, lecz proroczo powiedział: „U was, w Krakowie, to pewnie ludzie prochu nie wymyślą, ale zawsze wymyślą, czyje by tu jeszcze prochy sprowadzić”.

(Od Redakcji): Zapraszamy Państwa do obejrzenia 65 zdjęć, autorstwa p. Alicji Rostockiej:
https://goo.gl/photos/dYaKGXW5tHTAEzwq5

Udany rok polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej

premierbeataszydloSzanowni Państwo,

dzisiaj formalnie kończy się prezydencja Polski w Grupie Wyszehradzkiej. Choć Grupa Wyszehradzka ma już 25 lat, trzeba przyznać, że Polska, Węgry, Czechy i Słowacja jeszcze nigdy nie były połączone tak silną więzią, a nasz wspólny głos nie był tak dobrze słyszany w Europie.

Przez ostatni rok Polska podejmowała aktywne działania przewodnicząc pracom V4. Nasza prezydencja to ponad 100 spotkań na różnych szczeblach. Miałam okazję nie tylko gościć premierów V4 w Warszawie, ale także organizować spotkania koordynacyjne przed posiedzeniami Rady Europejskiej. O roli Grupy Wyszehradzkiej świadczą liczne rozmowy w formacie V4+, m.in. z kanclerz Niemiec, szefami rządów Ukrainy, Belgii, Holandii, Luksemburga, czy z prezydentem Francji: https://youtu.be/zs-w0dnfSLk

20170630bsNa forum europejskim V4 podkreślała konieczność przeprowadzania reform Unii Europejskiej, zachowanie jednolitego rynku oraz wzmocnienia roli parlamentów narodowych. Określiliśmy wspólne stanowisko ws. Brexitu i mieliśmy znaczący wpływ na przyjęcie Deklaracji Rzymskiej.

Jednym, silnym głosem mówiliśmy również o problemie migracji i zaproponowaliśmy naszym europejskim partnerom konkretne rozwiązania. V4 przyjęła deklarację dotyczącą utworzenia Migracyjnego Mechanizmu Kryzysowego – jego założeniem jest pomoc uchodźcom poza terytorium Unii. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w Europie rozwijaliśmy też program Partnerstwa Wschodniego oraz rozpoczęliśmy prace nad implementacją decyzji Szczytu NATO w Warszawie.

Polska prezydencja kładła szczególny nacisk na rozwój współpracy gospodarczej oraz wzmacnianie spójności naszego regionu, w tym budowę infrastruktury energetycznej oraz transportowej. Podczas Kongresu Innowatorów Europy Środkowo–Wschodniej, który odbył się w Warszawie podpisaliśmy Deklarację Warszawską – dokument, który ułatwia współpracę w zakresie innowacyjności, cyfryzacji i projektów badawczo-rozwojowych.

Podczas ostatniej wizyty premierów Węgier, Słowacji i Czech w Warszawie uroczyście przekazałam stery V4 szefowi węgierskiego rządu Viktorowi Orbánowi. Jestem przekonana, że przed nami kolejne miesiące owocnej współpracy. Współpracy, która oparta na zrozumieniu, partnerstwie, ale też poszanowaniu własnej odrębności, może być dziś doskonałym wzorem dla Wspólnoty Europejskiej.

Polska gospodarka coraz silniejsza

premierbeataszydloSzanowni Państwo,

dynamiczny rozwój gospodarczy Polski to fakt. Potwierdzają to twarde dane.

W pierwszym kwartale tego roku wzrost PKB wyniósł 4%, co przewyższa zakładane prognozy. Zadłużenie skarbu państwa systematycznie spada. Na początku miesiąca zanotowaliśmy rekordowo niski deficyt budżetowy. Poprzez uszczelnienie systemu podatkowego zwiększyliśmy wpływy do budżetu państwa. Dochody podatkowe w okresie od stycznia do maja 2017 wzrosły o 18,8% r/r.

20170624bs123Cieszą także dane dotyczące rynku pracy. W maju 2017 r. stopa bezrobocia wyniosła zaledwie 7,5%. Jest to najlepszy wynik od 26 lat. Polska należy obecnie do sześciu państw Unii Europejskiej o najniższym bezrobociu. Rosną również płace. W maju przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 5,4% r/r.

Uznanie dla dynamiki wzrostu polskiej gospodarki potwierdzają słowa naszych zagranicznych partnerów i oceny agencji ratingowych. Dla mnie najcenniejsza jest jednak opinia samych Polaków. Mamy najwyższy od 1989 roku odsetek obywateli, którzy pozytywnie oceniają sytuację gospodarczą w kraju.

Mądra polityka gospodarcza i silny budżet to nie tylko środki na realizację programów prospołecznych takich jak Rodzina 500+, ale także możliwość dalszych inwestycji w budowę Gospodarki+.

20170624bs4Dwa tygodnie temu, podczas Kongresu Morskiego w Szczecinie mówiłam o potrzebie przywrócenia świetności polskiemu przemysłowi stoczniowemu. Dziś w Stoczni Szczecińskiej uroczyście rozpoczęła się budowa pierwszego od wielu lat promu. Nowoczesny prom będzie częścią floty Polskiej Żeglugi Bałtyckiej. Dodatkowo w najbliższych miesiącach szczecińska stocznia będzie realizować także zamówienia na budowę statków pasażerskich dla Polskiej Żeglugi Morskiej.

Bezpieczeństwo energetyczne

premierbeataszydloSzanowni Państwo,

zapewnienie Polsce bezpieczeństwa energetycznego to jeden z priorytetów mojego rządu. Naszą niezależność budujemy nie tylko poprzez inwestycje w polska energetykę, ale także udział w projektach międzynarodowych.

Dziś w Kopenhadze spotkałam się z premierem Danii Larsem Løkke Rasmussenem. Podpisaliśmy memorandum w sprawie budowy Baltic Pipe. Gazociąg umożliwi bezpośrednie dostawy gazu z Norwegii do Polski. Dla Polski to niezależność od dostaw gazu ze Wschodu oraz wzmocnienie znaczenia naszego kraju na europejskim rynku energetycznym: https://youtu.be/rXSuH6gzXMc

20170610bsWiemy, że dla zapewnienia bezpieczeństwa konieczna jest dywersyfikacja źródeł energii. Wczoraj do gazoportu w Świnoujściu wpłynął pierwszy gazowiec z dostawą LPG ze Stanów Zjednoczonych, w ubiegłym tygodniu uczestniczyłam w podpisaniu porozumienia na dofinansowanie przez Polski Fundusz Rozwoju budowy nowoczesnego bloku energetycznego w Elektrowni w Jaworznie.

Chcemy, aby polskie górnictwo i energetyka były nowoczesne i innowacyjne. Stawiamy na nowe technologie oraz rozwiązania przyjazne środowisku. Najważniejszy pozostaje jednak człowiek. Konsekwentnie realizowana przez mój rząd strategia rozwoju ma zagwarantować pracę, godziwe wynagrodzenia oraz bezpieczną przyszłość dla polskich obywateli. Ostatnie bardzo dobre wyniki gospodarcze i malejące bezrobocie wyraźnie wskazują, że to właściwa droga.

Rekordowo niskie bezrobocie

premierbeataszydloSzanowni Państwo,

7,7% – to liczba dnia. Właśnie tyle wyniosła stopa bezrobocia w kwietniu 2017 roku. To najniższy wskaźnik bezrobocia od 1992 roku.

Cieszy fakt, że sytuacja na rynku pracy poprawiła się we wszystkich regionach Polski.

Cieszę się, że wraz z minister pracy, rodziny i polityki społecznej Elżbietą Rafalską mogłam przekazać te dobre dla nas wszystkich informacje:
https://www.youtube.com/watch?v=pEkxXPqJGPM

20170506bsMój rząd od początku stawiał sobie za cel wsparcie polskich rodzin, zapewnienie im bezpieczeństwa i godnego poziomu życia. Właśnie temu służą takie programy jak Rodzina 500+ czy Mieszkanie+. Do grona tych projektów dodaliśmy również kolejny: Gospodarka+. Ten ambitny program zakłada rozwój polskiej gospodarki oraz tworzenie dobrych warunków dla pracodawców i przedsiębiorców.

Dziś z satysfakcją możemy powiedzieć, że mądra polityka prorodzinna i dobry program gospodarczy przynoszą konkretne efekty.

Siedem lat temu Prezydent z Małżonką spoczęli na Wawelu

krakowniezaleznymkInformacja własna

W siódmą rocznicę pogrzebu śp. Marii i Lecha Kaczyńskich na uroczystości w Archikatedrze Wawelskiej przybyli m.in. prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, premier Beata Szydło, ministrowie i posłowie, przedstawiciele Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy oraz liczni Krakowianie i Goście Naszego Miasta.

limkparaprezydenckaKwiaty złożono przy pomniku Świętego Jana Pawła II, na sarkofagu śp. Pary Prezydenckiej (zdjęcie Marii i Lecha Kaczyńskich z Archiwum Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej) oraz przed Krzyżem Pamięci Narodowej (Krzyżem Katyńskim) u stóp Wawelu. Niestety i tym razem uroczystość zakłóciła grupka demonstrantów, którym skuteczny odpór dali zebrani spontanicznie Krakowianie pod wodzą p. Ryszarda Majdzika ;-)

Zapraszamy Państwa do obejrzenia kilkunastu zdjęć autorstwa pp. Alicji Rostockiej, Mirosława Boruty i Józefa Wyroby: https://goo.gl/photos/6hdQWvKZNXyamsk98

(Od Redakcji): Fotoreportaż nadesłał także p. Zbigniew Galicki, dziękujemy:
https://goo.gl/photos/Zhu3KLeEbLQ4ZSpU7

#Rok500plus – Dobry rok dla polskiej rodziny

premierbeataszydloSzanowni Państwo,

rodzina i dzieci to najlepsza inwestycja. W sobotę świętowaliśmy wyjątkowy dzień – rok funkcjonowania programu Rodzina 500+. Śmiało można powiedzieć, że obchodziliśmy urodziny wszystkich rodzin w Polsce. Kiedy w ubiegłym roku przystąpiliśmy do jego realizacji było wielu takich, którzy twierdzili, że to się nie może udać. Tymczasem okazało się, że jeśli zaufa się polskim rodzinom, to pieniądze nie są marnowane, ale doskonale inwestowane. A największą inwestycją są dzieci, nasza wspólna przyszłość.

20170404bsDzisiaj, po roku funkcjonowania programu Rodzina 500+ możemy powiedzieć, że daliśmy radę. Obecnie ponad 3,8 mln dzieci otrzymuje świadczenie wychowawcze, a ponad 2,5 mln rodzin uczestniczy w programie. Przebiega on bez zakłóceń, dzięki czemu dotychczas do polskich rodzin trafiło ponad 21 mld złotych i program będzie kontynuowany przez polski rząd.

Celem programu jest to, żeby za kilka lat młode, odważne, mądre i dorosłe już pokolenie 500+ cieszyło się z tego, że mieszka w bezpiecznym państwie i właśnie w Polsce mogło realizować swoje marzenia i ambicje. Niesamowite i budujące jest to, że dzięki programowi Rodzina 500+ o ponad 94% zmalało ubóstwo wśród dzieci. To znak, że program zdaje swój egzamin:
https://www.youtube.com/watch?v=hfjs6Hv7mDE

Mam ogromną satysfakcję, że dzięki temu programowi dzieci mogą korzystać z dodatkowych zajęć i rozwijać swoje talenty. Rodzice mogą zabrać swoje dzieci na wakacje oraz ferie. Tworząc program Rodzina 500+ mojemu rządowi zależało również na tym, by w Polsce rodziło się więcej dzieci. Wszystkie dane wskazują, że z miesiąca na miesiąc w Polsce rośnie liczba urodzeń.

Program Rodzina 500+ był naszym wielkim zobowiązaniem wyborczym, które spełniliśmy.

Innowacyjna Polska, innowacyjna Europa

premierbeataszydloSzanowni Państwo,

innowacyjna Europa to nasza przyszłość. Wczoraj byłam gospodarzem szczytu premierów państw Grupy Wyszehradzkiej, który odbywał się w ramach warszawskiego Kongresu Innowatorów. Wśród istotnych tematów, jakie omawiałam z premierami Czech, Słowacji i Węgier był przede wszystkim rozwój gospodarczy naszego regionu.

Podczas Kongresu Innowatorów poruszaliśmy tematy dotyczące gospodarki, cyfryzacji i polityki regionalnej. W trakcie wspólnej debaty podkreśliliśmy, że chcemy zbudować w Europie Środkowej nową płaszczyznę współpracy, tak aby umożliwić wymianę dobrych praktyk i inspirować młodych ludzi do podejmowania wyzwań opartych na innowacyjności. Jako Grupa Wyszehradzka będziemy rozwijali współpracę w tym zakresie.

20170330bsPodczas spotkania z partnerami z Grupy Wyszehradzkiej omówiliśmy również sytuację w Unii Europejskiej związaną z Brexitem, nasze wspólne oczekiwania w odniesieniu do zbliżających się negocjacji i kwestie dotyczące problemu migracji, z którym od wielu miesięcy Unia Europejska nie potrafi sobie skutecznie poradzić.

Na zakończenie Kongresu Innowatorów wspólnie z premierami Czech, Słowacji i Węgier podpisaliśmy Deklarację Warszawską. Dokument, w którym największy akcent kładziemy na rozwój innowacji, tak aby stały się one znakiem rozpoznawczym i marką Grupy Wyszehradzkiej – zwłaszcza, że w naszym młodym, dynamicznie rozwijającym się regionie mamy ku temu potencjał:
https://www.youtube.com/watch?v=grFwiMcORLk

Szybszy rozwój gospodarczy

premierbeataszydloSzanowni Państwo,

W zeszłym roku skupialiśmy się na poprawie życia zwykłych Polaków poprzez wdrożenie wielu reform społecznych. W tym roku naszym celem jest wprowadzenie zmian przyczyniających się do jeszcze szybszego rozwoju gospodarczego Polski. Warto dodać, iż te dwie sfery w wielu projektach się wzajemnie przenikają. Na przykładzie programu Rodzina 500+ możemy stwierdzić, że osiągnęliśmy nie tylko zamierzone efekty prospołeczne, prodemograficzne, ale również ekonomiczne w postaci zwiększonego popytu wewnętrznego i konsumpcji, co przyczyniło się do wysokiego wzrostu gospodarczego.

Polska, biorąc pod uwagę inne kraje europejskie, szybko się rozwija i jest doskonałym miejscem, w którym można realizować się zawodowo. Świadczy o tym nie tylko jeden z najniższych wskaźników bezrobocia w Unii Europejskiej, ale także rosnący poziom wynagrodzeń. Potwierdzają to wysokie lokaty w wielu międzynarodowych rankingach.

20170315bsDzięki skutecznym działaniom naszej dyplomacji, Polska po raz pierwszy w historii została zaproszona na odbywający się w tym roku szczyt G20, gdzie reprezentować będzie nasz kraj wicepremier Mateusz Morawiecki. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele największych światowych gospodarek, a obecność Polski na szczycie z całą pewnością jest ukoronowaniem naszych działań i licznych reform, ułatwień, które wprowadzamy w związku z realizowanym od wielu miesięcy ,,Planem na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. Będziemy dążyli do stałego członkostwa w grupie G20, choć wiemy, że jest to cel bardzo ambitny:
https://www.youtube.com/watch?v=pG6i2X1voJg

W minionym roku Polska osiągnęła 2,7% wzrostu gospodarczego. Świadczy to o tym, iż nasze programy zaczęły działać. To najszybszy wzrost IV kwartału od dziewięciu lat i jeden z najlepszych wyników w Europie. Rosną też wynagrodzenia. Za czasów rządu koalicji PO-PSL średni, roczny wzrost wynagrodzeń wynosił 2%, a na koniec dwóch pierwszych lat rządu PiS ten współczynnik wyniesie 4,5 do 5%.

Wszystkie programy jakie wdrażamy mają poprawić standard życia Polaków i otoczenie ekonomiczne dla przedsiębiorców, bo chcemy, aby Polska się rozwijała. Będziemy w tym konsekwentni. Dotrzymujemy słowa.

Lepsza Europa

premierbeataszydloSzanowni Państwo,

Wczoraj w Warszawie odbył się nadzwyczajny szczyt państw Grupy Wyszehradzkiej, gdzie spotkałam się z premierami Czech, Słowacji i Węgier. Głównym tematem naszych rozmów były sprawy związane bezpośrednio z wizją przyszłości Unii Europejskiej: wypracowanie wspólnego stanowiska dla państw regionu oraz przygotowanie się do nadchodzących spotkań przywódców UE w Brukseli i Rzymie.

Unia Europejska musi stworzyć nową drogę i plan, który pozwoli na to, by dalej się rozwijała i spełniała oczekiwania Europejczyków. Obecnie dyskusja powinna toczyć się nie o tym czy mniej, czy więcej Europy, lecz o tym, że Europa powinna być lepsza. Lepsza Europa oznacza, że Unia powinna zajmować się realnymi sprawami Europejczyków. Powinna pochylać się nad tymi kwestiami, które dzisiaj ich nurtują i są ich problemami. Powinna im gwarantować bezpieczeństwo, godne życie, sprawiedliwość i jednakowe traktowanie poszczególnych państw członkowskich:
https://www.youtube.com/watch?v=RAoeaa-_8DU

20170303bsPodczas spotkania w Warszawie wraz z pozostałymi państwami Grupy Wyszehradzkiej wypracowaliśmy wspólne oświadczenie, będące wkładem do Deklaracji Rzymskiej 2017 – „Silna Europa – Unia Działania i Zaufania”.

Sześćdziesiąta rocznica podpisania Traktatów Rzymskich daje sposobność do refleksji na temat dotychczasowych działań, osiągnięć i przyszłego kierunku integracji europejskiej. Cieszę się, że wypracowane stanowisko będziemy mogli przedstawić wspólnie na zbliżającym się szczycie w Rzymie.

Rozmowy o Europie

premierbeataszydloSzanowni Państwo,

ostatnie dni obfitowały w ważne spotkania międzynarodowe.

W ubiegły piątek wzięłam udział w nieformalnym szczycie Rady Europejskiej na Malcie, a w tym tygodniu spotkałam się z kanclerz Niemiec Angelą Merkel, premierem Holandii Markiem Rutte oraz premierem Irlandii Endą Kennym. Wspólnym mianownikiem wszystkich tych spotkań była przyszłość Unii Europejskiej.

20170209bs1Podczas szczytu na Malcie w gronie europejskich liderów rozmawialiśmy o migracji, Brexicie oraz przygotowaniach do 60. rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich. Przyjęliśmy deklarację dotyczącą polityki migracyjnej Unii. Z satysfakcją mogę stwierdzić, że jej założenia w dużym stopniu wynikają ze zdecydowanego stanowiska Polski. Od początku kładliśmy silny akcent na potrzebę rozwiązania kryzysu migracyjnego poza granicami Europy. I właśnie taki model, niesienia pomocy w miejscach, w których problem powstaje, został przyjęty. Cieszę się, że po raz kolejny miałam również okazję spotkać się z naszymi najbliższymi partnerami z Grupy Wyszehradzkiej. Nieformalny szczyt na Malcie pokazał, że wspólne stanowisko Polski, Czech, Słowacji i Węgier jest ważnym głosem w dyskusji nad problemami Europy.

We wtorek gościłam w Kancelarii Premiera kanclerz Niemiec Angelę Merkel. Obie stoimy na stanowisku, że Polska i Niemcy mają ogromną rolę do odegrania podczas reformy Unii Europejskiej. W rozmowie z kanclerz Merkel podkreśliłam, że dla mojego rządu ważne jest utrzymanie jedności Unii, a jednocześnie wzmocnienie roli parlamentów narodowych:
https://www.youtube.com/watch?v=CPbFjTfaj3Q

O zmianach, jakie zachodzą w Europie mówiłam także w Hadze. Z szefem holenderskiego rządu Markiem Rutte (zdjęcie poniżej) ustaliliśmy, że naszym wspólnym celem jest obrona rynku wewnętrznego po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Dziś natomiast spotkałam się z premierem Irlandii Endą Kennym. Polska i Irlandia mają wspólne spojrzenie na temat przyszłości Unii Europejskiej. Jesteśmy zdania, że musimy zrobić wszystko, aby ograniczyć negatywne skutki opuszczenia wspólnoty przez Wielką Brytanię oraz zmienić Unię tak, by żadne państwo nie chciało już iść drogą Brytyjczyków.

20170209bs2Muszę wspomnieć również o jeszcze jednym bardzo ważnym wątku moich rozmów z europejskimi politykami. To temat sytuacji Polaków mieszkających za granicą: w Niemczech, Holandii czy Irlandii. Dla mojego rządu priorytetem jest zagwarantowanie polskim obywatelom ich praw oraz tworzenie dla nich jak najlepszych warunków do życia, pracy i rozwoju. Jestem przekonana, że Polacy, gdziekolwiek mieszkają, są zawsze najważniejszymi ambasadorami naszego kraju i to oni poprzez swoje sukcesy budują międzynarodowy wizerunek naszej Ojczyzny.

Dziś w Sejmie minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski przedstawił plan działania w zakresie polskiej polityki międzynarodowej w 2017 roku. Przed nami wiele istotnych wyzwań, wśród których najważniejsze jest zapewnienie bezpieczeństwa poprzez realizację postanowień warszawskiego szczytu NATO oraz stworzenie nowych ram dla funkcjonowania Unii Europejskiej. Polska jest dzisiaj szczególnie aktywnym uczestnikiem tych międzynarodowych procesów. Z dumą mogę powiedzieć, że nasza Ojczyzna odzyskała swoją podmiotowość na arenie międzynarodowej. Potrafimy nie tylko jasno sformułować swoje oczekiwania, ale też bronić naszych interesów i negocjować rozwiązania dobre dla Polski i Polaków.

#RokNowychZadań: Przemysł i informatyzacja

premierbeataszydloSzanowni Państwo,

Dziś z minister cyfryzacji Anną Streżyńską oraz ministrem gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Markiem Gróbarczykiem rozmawiałam o pracy ich resortów w najbliższych miesiącach. Oba ministerstwa mają przed sobą ambitne zadania do wykonania.

W ubiegłym roku rozpoczęliśmy proces odbudowy polskiego przemysłu stoczniowego. 1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych, która stwarza dobre warunki do inwestycji w tym sektorze. Kilka dni temu udało się doprowadzić do finalizacji umowy, która przywróci produkcję w Stoczni Szczecińskiej i sprawi, że stanie się ona częścią największej grupy stoczniowej w Europie.

Odbudowa przemysłu stoczniowego to nie jedyne zadanie ministra Marka Gróbarczyka. W 2017 roku kontynuowane będą prace nad przywróceniem znaczenia żegludze śródlądowej. Rozpoczął się proces budowy kanału przez Mierzeję Wiślaną. Przygotowujemy się też do powołania nowych szkół żeglugi śródlądowej.

20170202bsResort tworzy również warunki do rozwoju rybołówstwa i wspiera polskich rybaków. Polska ma olbrzymi potencjał, by stać się europejskim liderem w zakresie gospodarki morskiej. Potencjał, który do tej pory nie był wykorzystany.

Dla Ministerstwa Cyfryzacji ubiegły rok był czasem porządkowania systemów informatycznych kraju oraz skoordynowania prac różnych resortów w zakresie cyfryzacji. Polska administracja musi sprostać wyzwaniom, które niesie współczesny świat oparty na technologiach IT. W 2017 roku resort będzie kontynuował prace nad uruchomieniem portalu administracji rządowej. Dzięki dostępnym tam e-usługom Polacy będą mogli bez wychodzenia z domu m.in. wyrobić dowód osobisty czy zapisać dziecko do szkoły.

W połowie 2017 roku Ministerstwo Cyfryzacji ruszy z pilotażem programu mDokumenty. Dzięki niemu nie będziemy musieli mieć przy sobie podstawowych dokumentów, a nasz dowód osobisty czy prawo jazdy będzie dostępne na ekranie telefonu. Cyfryzacja to także olbrzymie ułatwienia dla przedsiębiorców w zakładaniu i prowadzeniu ich działalności.

Polacy oczekują sprawnego i bezpiecznego państwa, dlatego Ministerstwo Cyfryzacji aktywnie działa w zakresie poprawy cyberbezpieczeństwa i ochrony danych, które pozostawiamy w Sieci. Resort opracował projekt podłączenia wszystkich polskich szkół do szybkiego Internetu. Informatyzacja to nie tylko wyzwanie, ale także szansa dla młodych ludzi na lepsze wykształcenie i rozwój zawodowy: https://www.youtube.com/watch?v=pTqzu1PC1kI

XXIII Gala Strefy Wolnego Słowa

alicjarostockaAlicja Rostocka

XXIII Gala Strefy Wolnego Słowa oraz wręczenie nagród Człowieka Roku „Gazety Polskiej” miała miejsce w poniedziałek, 30 stycznia w Warszawie. Laureatami tytułu Człowieka Roku Gazety Polskiej zostali premier Beata Szydło, minister Mateusz Morawiecki oraz profesor Sławomir Cenckiewicz. Zapraszam do obejrzenia fotoreportażu: https://goo.gl/photos/GsmwP54C5qYRm14AA

#RokNowychZadań: Kultura i historia

premierbeataszydloSzanowni Państwo,

o zadaniach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozmawiałam dziś z szefem tego resortu, wicepremierem Piotrem Glińskim.

W 2016 roku mój rząd obrał nowy kurs, jeżeli chodzi o działania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To nie tylko wsparcie dla środowisk artystycznych oraz promocja polskiej kultury w kraju i poza jego granicami. Po raz pierwszy resort zajął się kompleksowym prowadzeniem polityki historycznej. W końcu zaczęliśmy dbać o prawdę historyczną i śmiało dopominać się o dobre imię Polski.

Patrzymy w przeszłość, aby móc tworzyć lepszą przyszłość. Mamy ambitne plany związane z rozwojem nowoczesnych polskich mediów oraz przemysłu audiowizualnego. Trwają prace nad przygotowaniem Ogólnopolskiej Konferencji Kultury, której owocem będzie nowa ustawa o prowadzeniu działalności kulturalnej.

20170131bsW roku 2017 wydatki na kulturę wyniosą ponad 4 mld złotych, co znaczy, że wzrosną one o 220 mln zł w porównaniu z ubiegłym rokiem. Skupiamy się nie tylko na rozwoju oraz promocji kultury, ale także inwestujemy w to, co niezwykle cenne – nasze dziedzictwo.

Właśnie takie kierunki pracy resortu będą kontynuowane w 2017 roku. Ich wyrazem będzie m.in. budowa sieci muzeów, w tym Muzeum Historii Polski czy Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, a także powołanie Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego. Ministerstwo przeznaczy również ponad 120 mln złotych na ratowanie polskich zabytków.

Zdecydowanie najważniejszy jest jednak projekt dotyczący 100. rocznicy obchodów polskiej niepodległości. Wieloletni Program Rządowy „Niepodległa” to szereg inicjatyw, wydarzeń i uroczystości, które mają nie tylko uczcić ważną rocznicę, ale przede wszystkim sprawić, że my – Polacy będziemy świętować ją wspólnie:
https://www.youtube.com/watch?v=q2dPg5bbn14

#RokNowychZadań: Inwestycje

premierbeataszydloSzanowni Państwo,

2017 rok będzie czasem inwestycji i mądrego dysponowania środkami unijnymi. Rozmawiałam dziś o tym z ministrem infrastruktury i budownictwa Andrzejem Adamczykiem oraz ministrem energii Krzysztofem Tchórzewskim.

Mieszkanie+ to jeden ze sztandarowych projektów mojego rządu. To pierwszy kompleksowy program, który ma rozwiązać problemy mieszkaniowe w Polsce. W 2016 roku ruszyły budowy inwestycji realizowanych w ramach pilotażu tego programu. A już w tym roku klucze do pierwszych mieszkań trafią do swoich właścicieli.

Resort kierowany przez ministra Andrzeja Adamczyka stoi także przed ważnym wyzwaniem, jakim jest racjonalne wykorzystanie środków unijnych przeznaczonych na rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej. Dogodny transport to nie tylko łatwiejsza podróż z domu do miejsca pracy dla mieszkańców naszego kraju. To także ważny argument, którym kierują się inwestorzy podczas wyboru miejsc, w których chcą rozwijać swoje firmy. Na 2017 rok planowane jest oddanie niemal 400 km dróg. A na powstanie kolejnych prawie 580 km podpisane zostaną umowy o wartości 24 mld zł. W tym roku realizowane będą między innymi kolejne odcinki dróg Via Carpatia i Via Baltica, a także autostrady A1. Polska kolej cieszy się coraz większym zainteresowaniem podróżnych, w tym roku ruszą przetargi na nowe inwestycje kolejowe o wartości 12 mld zł.

20170126bsWiemy, że kopalnie oraz inne firmy związane z branżą górniczą i energetyką zapewniają byt tysiącom polskich rodzin w naszym kraju. Utworzenie Ministerstwa Energii niezbicie świadczy o tym, że mój rząd przykłada olbrzymią wagę do problemów górnictwa i energetyki, a jednocześnie dostrzega ich ogromny potencjał.

W 2016 roku rozpoczęliśmy proces restrukturyzacji i modernizacji polskich kopalń. Ważnym krokiem było także utworzenie Polskiej Grupy Górniczej – największego przedsiębiorstwa górniczego w Europie. Powstanie grupy pozwoliło na uratowanie upadających zakładów i zachowanie miejsc pracy.

Mówimy jasno: polska energetyka oparta jest na węglu. Bierzemy jednak pod uwagę wyzwania, jakie przed nami stoją i będziemy tworzyć warunki do badań nad alternatywnym wykorzystaniem tego surowca oraz rozwoju innowacyjnych technologii węglowych. Współpraca z instytutami badawczymi, naukowymi i uczelniami ma dać podstawy do tego, by rok 2018 stał się rokiem nowoczesnego polskiego górnictwa:
https://www.youtube.com/watch?v=z50bzuVUjPU

#RokNowychZadań: Edukacja i sport

premierbeataszydloSzanowni Państwo,

na dzisiejszym spotkaniu z ministrami rozmawiałam o połączonych działaniach, które prowadzą Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wspólne inicjatywy podejmowane przez obydwa resorty dadzą młodym Polakom możliwość lepszego rozwoju zawodowego.

Warto przypomnieć, że Ministerstwo Edukacji Narodowej w 2016 roku przeprowadziło wiele kluczowych zmian w systemie oświaty. Najważniejszym było zniesienie obowiązku szkolnego dla sześciolatków. Ponadto zlikwidowaliśmy tzw. godziny karciane i sprawdzian dla szóstoklasistów, wzmocniliśmy nadzór pedagogiczny i wprowadziliśmy centralny rejestr orzeczeń dyscyplinarnych wobec nauczycieli.

Bardzo ważnym zadaniem, stojącym przed nami w tym roku, jest wdrożenie reformy oświaty likwidującej gimnazja – konieczna jest tutaj współpraca z rodzicami, nauczycielami i dyrektorami oraz samorządowcami. To jest dobra i potrzebna reforma, przyjazna dzieciom i przyjazna polskiej szkole.

Rok 2016 w resorcie nauki to przede wszystkim ograniczenie biurokracji na uczelniach. Zmieniliśmy także przepisy dotyczące finansowania, które sprawią, że uczelnie stawiać będą nie na liczbę studentów, ale na jakość kształcenia.

20170125bsPriorytetem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego będzie przygotowanie zmian w ustawie o szkolnictwie wyższym. Wprowadzimy reformy, które są potrzebne polskiej nauce – nasze uczelnie i instytuty badawcze zostaną głęboko przebudowane i zaczną nadrabiać dystans dzielący je od najlepszych ośrodków akademickich świata. Bardzo ważnym jest fakt, że nowa ustawa nie powstaje na biurkach urzędników, ale w dialogu ze środowiskiem akademickim.

W minionym roku resort sportu i turystki wdrożył wiele projektów – ruszył m.in. program „Klub”, dzięki któremu 2151 klubów sportowych otrzymało dofinansowanie. W tym roku jego budżet dodatkowo wzrośnie, dzięki czemu będziemy mogli wesprzeć więcej małych i średnich klubów. Również w ubiegłym roku rozpoczęliśmy prace nad nowelizacją ustawy o sporcie, a za priorytet postawiliśmy sobie zwalczanie dopingu, w efekcie czego w połowie 2016 roku funkcjonowanie rozpoczęła Polska Agencja Antydopingowa.

W tym roku więcej uwagi poświęcimy dbaniu o przejrzystość i transparentność polskich związków sportowych. Ponad 43 mln zł przeznaczymy na sport niepełnosprawnych, a budżet na inwestycje sportowe wzrośnie do 443,3 mln zł.

Turystyka jest ważną gałęzią polskiej gospodarki, jest to też priorytet Ministerstwa Sportu i Turystyki na rok 2017. Jeszcze w tym roku przeprowadzimy zmiany w Polskiej Organizacji Turystycznej, która stanie się nowoczesną agencją promocji turystyki w kraju i za granicą:
https://www.youtube.com/watch?v=3X3HnG4NX0s

#RokNowychZadań: Dobre relacje

premierbeataszydloSzanowni Państwo,

obowiązkiem rządu jest dbanie o sytuację Polski na arenie międzynarodowej i budowanie partnerskich relacji z innymi państwami. Właśnie o współpracy międzynarodowej rozmawiałam dziś z ministrem spraw zagranicznych Witoldem Waszczykowskim.

2016 rok był okresem bardzo aktywnej polityki zagranicznej polskiego rządu. W ciągu ostatnich 12 miesięcy spotkałam się z najważniejszymi światowymi politykami, szefami państw oraz rządów. W Kancelarii Premiera gościłam m.in. premier Wielkiej Brytanii Theresę May i kanclerz Niemiec Angelę Merkel. Od lipca Polska sprawuje prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej, byliśmy także gospodarzami ważnych wydarzeń, takich jak szczyt NATO.

W 2017 roku będziemy kontynuować politykę ukierunkowaną na wzmocnienie roli Polski w Europie i świecie. Wśród priorytetów Ministerstwa Spraw Zagranicznych znalazło się zacieśnianie relacji z krajami Grupy Wyszehradzkiej. Widzimy także olbrzymi potencjał, jaki niesie współpraca z najsilniejszymi gospodarkami świata, takimi jak m.in. Chiny. Umacniamy również partnerstwo ze Stanami Zjednoczonymi, a jednym z pierwszych efektów realizacji postanowień szczytu NATO w Warszawie jest obecność wojsk amerykańskich w Polsce. Właśnie z myślą o zapewnieniu stabilnej sytuacji w naszym regionie, polska dyplomacja będzie w tym roku prowadzić kampanię na rzecz niestałego członkostwa Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.

20170123bsDbamy nie tylko o dobre relacje zagraniczne, ale również o sytuację Polaków przebywających poza granicami kraju. W tym roku otwarte zostaną dwie nowe ambasady RP: w Zjednoczonej Republice Tanzanii oraz w Panamie. Na ten rok planowane jest uruchomienie dwóch konsulatów: w Belfaście oraz w Houston, a także Instytutu Polskiego w Tbilisi. Zostanie otwarte również Centrum Informacji Konsularnej dla Polaków w Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Przed nami rok, w którym Europa będzie musiała zmierzyć się z dwoma wyzwaniami: kryzysem migracyjnym i Brexitem. W kwestii migracji stoimy na jasnym stanowisku: zrobimy wszystko, by problem ten był rozwiązany tam, gdzie powstaje – poza granicami Europy. Widzimy również potrzebę głębokich reform Unii Europejskiej, tak aby już żaden z krajów wspólnoty nie chciał podążać drogą Wielkiej Brytanii. Jestem przekonana, że Polska jest dobrze przygotowana, by aktywnie uczestniczyć w rozwiązywaniu tych międzynarodowych problemów:
https://www.youtube.com/watch?v=hIsUk5KtQCw

#RokNowychZadań: Gospodarka i rozwój

premierbeataszydloSzanowni Państwo,

dzisiaj spotkałam się z wicepremierem, ministrem rozwoju i finansów Mateuszem Morawieckim oraz ministrem Henrykiem Kowalczykiem, przewodniczącym Komitetu Stałego Rady Ministrów.

W najbliższych tygodniach uruchomione będą zmiany pomagające polskim przedsiębiorcom. Przygotowaliśmy projekty prorozwojowe, inwestycyjne, które będą w tym roku wprowadzane w życie. Wdrażamy kilkadziesiąt nowych projektów, w tym te związane z tzw. „Konstytucją dla biznesu”.

Skupiamy się przede wszystkim na strategii, która ma dać zrównoważony rozwój: równe szanse wszystkim regionom, województwom, tym wszystkim miastom, miasteczkom, niewielkim miejscowościom, które dzisiaj mają problemy gospodarcze.

20170123bsUszczelnienie systemu podatkowego to kolejny ważny punkt, którego realizację rozpoczęliśmy w zeszłym roku. Chcemy, by z tego źródła jak najwięcej środków wpływało do budżetu państwa – i przekładało się na realizację projektów społecznych oraz na realizację inwestycji.

Pokazujemy, że w Polsce jest wystarczająca ilość środków budżetowych, trzeba nimi tylko umiejętnie gospodarzyć. Stawiamy na gospodarkę i ekonomię, która ma służyć obywatelom. Pieniądze publiczne powinny być wydawane w sposób transparentny, uczciwy i rozsądny.

Rozwój i transparentność spółek Skarbu Państwa to kolejny priorytet na nadchodzący rok. Chcemy, żeby spółki Skarbu Państwa były kołem napędowym polskiej gospodarki, aby inwestowały i stawały się coraz większymi graczami na europejskim i światowym rynku.

Dbamy o majątek narodowy systematycznie go odbudowując. Przykładem takich działań są chociażby repolonizacja banków, program modernizacji stoczni, czy wielu innych zakładów przemysłowych. Nasze plany stopniowo stają się rzeczywistością:
https://www.youtube.com/watch?v=dpuH6tC-cAE

#RokNowychZadań: Służba Polakom

premierbeataszydloSzanowni Państwo,

służba obywatelom to priorytet mojego rządu. O bezpiecznym i sprawiedliwym państwie rozmawiałam dziś z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą oraz ministrem, koordynatorem służb specjalnych Mariuszem Kamińskim.

Brak zaufania Polaków do sądów oraz potrzeba zmian w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości – to problemy, z którymi po objęciu urzędów musieliśmy się zmierzyć. W 2016 roku Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało i wprowadziło przepisy, które usprawniły działanie prokuratury, a dzięki zmianom w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym dzieci nie są już zabierane rodzicom z powodu biedy. Ważnym osiągnięciem jest także wprowadzenie przepisów, które eliminują patologie w sferze gospodarczej. Zmiany te pozwalają skutecznie walczyć z wielomilionowymi wyłudzeniami podatków oraz bronić uczciwych przedsiębiorców.

Przed nami nowe wyzwania: najważniejszym jest reforma sądownictwa. Zwiększenie profesjonalizmu sądów, gwarancja bezstronności sędziów oraz ograniczenie przewlekłości postępowań – to główne cele, który chcemy osiągnąć. Oprócz tego w 2017 roku Ministerstwo Sprawiedliwości planuje wprowadzenie większej elastyczności w zakresie wymierzania kar – chodzi o zaostrzenie kar za najbrutalniejsze przestępstwa i adekwatne reagowanie na drobne występki.

20170121bsNad bezpieczeństwem naszego kraju codziennie czuwają polskie służby specjalne. To dzięki ich pracy w ubiegłym roku mogliśmy ze spokojem brać udział w takich wydarzeniach jak Światowe Dni Młodzieży czy szczyt NATO w Warszawie.

Rok 2017 będzie poświęcony modernizacji oraz wzmocnieniu tych służb. Do priorytetów na kolejne miesiące zaliczamy także skuteczniejszą walkę z korupcją. Obecnie pracujemy nad projektem ustawy o jawności życia publicznego.

To ważne, by Polacy odzyskali zaufanie do osób, które pełnią funkcje publiczne. By wiedzieli, że państwo stoi po ich stronie: https://www.youtube.com/watch?v=BzI5cBnaR-s

#RokNowychZadań: Rodzina i zdrowie

premierbeataszydloSzanowni Państwo,

dzisiaj, w ramach trwającego przeglądu resortów, spotkałam się z minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietą Rafalską oraz ministrem zdrowia Konstantym Radziwiłłem.

Zapewnienie Polakom dostępu do profesjonalnej opieki zdrowotnej, rozwój rynku pracy oraz tworzenie kompleksowych programów prorodzinnych – to ważne zadania dla mojego rządu.

W 2016 roku skupiliśmy się na zagwarantowaniu polskim rodzinom godnych warunków życia. Służy temu m.in. sztandarowy program mojego rządu Rodzina 500+. W nowym roku zamierzamy kontynuować ten kierunek: wydatki na politykę prorodzinną w 2017 wyniosą ponad 71 mld zł. W budżecie zabezpieczyliśmy środki na realizację programu Rodzina 500+, ponadto będziemy rozwijać miejsca opieki dla najmłodszych – żłobki, przedszkola i kluby dziecięce oraz poszerzymy zakres funkcjonowania Karty Dużej Rodziny.

W ubiegłym roku zanotowaliśmy najniższy od wielu lat wskaźnik bezrobocia, a od 1 stycznia 2017 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2 tys. zł. Wśród planów na 2017 rok znajduje się m.in. przeprowadzenie reformy urzędów pracy oraz zwiększenie wysokości zasiłku dla bezrobotnych do 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

20170120bsMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pracuje także nad programem „Za Życiem”. Zacznie on obowiązywać od 1 lipca 2017 roku i będzie realnym wsparciem dla kobiet w trudnych ciążach i ich rodzin.

W 2016 roku rozpoczęliśmy pracę nad systemową reformą służby zdrowia oraz wprowadziliśmy darmowe leki dla seniorów 75+. Przed nami kolejne zmiany, które będziemy realizować mając na uwadze przede wszystkim dobro i bezpieczeństwo pacjentów.

Ministerstwo Zdrowia pracuje nad likwidacją Narodowego Funduszu Zdrowia tak, aby już w 2018 roku z publicznej służby zdrowia mógł korzystać nieodpłatnie każdy obywatel. Planowane jest także utworzenie Urzędu Zdrowia Publicznego – instytucji, która skoordynuje działania rozproszone do tej pory w instytucjach takich jak m.in. SANEPID, NFZ, Krajowe Centrum ds. AIDS, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dbamy nie tylko o pacjentów, ale też o pracowników służby zdrowia. Godne warunki pracy i uczciwe wynagrodzenie zapewnić należy nie tylko lekarzom, ale też pielęgniarkom, położnym czy ratownikom medycznym. W 2017 roku planujemy wprowadzenie ustawy o minimalnych wynagrodzeniach dla pracowników medycznych, do których trafi dodatkowo 6,7 mld zł.

Wiemy, że nowoczesna, profesjonalna opieka medyczna wymaga zwiększenia nakładów na służbę zdrowia. Chcemy, aby w kolejnych latach wsparcie finansowe służby zdrowia stopniowo rosło i osiągnęło poziom 6% PKB, podobnie jak to jest w wielu krajach zachodniej Europy:
https://www.youtube.com/watch?v=O5yPK7DBEi8