Tag Archives: Polacy w Austrii

Apel Sejmiku Polonii w Austrii

W pojęciu wolności, zawiera się obowiązek robienia tego, co uznajemy za dobre, słuszne i potrzebne. Podkreślę słowo „obowiązek”. Dlatego – nie robić nic – znaczy być zniewolonym.
Aleksander Ścios

sejmikpolakowwaustriiSzanowni Państwo, Drodzy Rodacy,

w dniu Flagi i Polonii wzywamy patriotów, wszystkich ludzi dobrej woli,  a wierzymy, że tych ludzi jest więcej, uczciwych i prawych do długiego marszu w drodze ku światłości. Nie lękajmy się rozważnej pracy i wysiłku na rzecz kultywowania polskości w naszych rodzinach. Nawet w niesprzyjających warunkach jesteśmy w stanie swoim własnym życiem świadczyć o największej spuściźnie po przeszłych pokoleniach, polskich wartościach takich jak ludzka solidarność, gościnność, poszanowanie tradycji, pielęgnowanie mowy i kultury dziadów i pradziadów.

Znajdźmy czas na pracę dla dobra rodziny, sąsiadów, dla dobra wspólnego, pamiętajmy o pracy nas sobą i o zachowaniu wartości ważnych dla naszych ojców i matek. Nie przechodźmy obojętnie wobec przypadków marnotrawienia pieniędzy podatników na cele czy stowarzyszenia godzące w interesy Polaków.

W szczególności apelujemy do Rodaków w Austrii o nieustawanie w walce na rzecz odzyskania polonijnego dziedzictwa jakim jest Dom Polski w Wiedniu oraz potajemnie wywiezione z niego ponad 100-letnie, historyczne Tablice, będące świadectwem ofiarności Polaków podczas zaborów.

Pragniemy przypomnieć i podziękować za wielki wkład Polonii w odzyskanie Niepodległości oraz ogromne wsparcie duchowe i materialne Rodaków na całym świecie dla Solidarności oraz demokratycznych przemian w Polsce.

Apelujemy również do polskich polityków i  urzędników o poszanowanie Polonii, o przeciwdziałanie jej marginalizacji  i wykluczenie m.in. poprzez zmianę blednie przyjętych celów i wytycznych w Rządowym Programie Współpracy z Polonią i Polakami za granica w latach 2015-2020. Domagamy się skonsolidowania działań polskich władz poprzez stworzenie Ministerstwa ds Polonii koordynującego działania innych resortów, wprowadzenia przejrzystości w finansowaniu polonijnych projektów oraz szerszego otwarcia poprzez stworzenie możliwości zgłaszania potrzeb, uczestniczenia w otwartych spotkaniach z polskimi władzami również poprzez osoby niestowarzyszone.

Czerwcowe Obrady Sejmiku Polonii w Austrii odbyły się w dwóch terminach

sejmikpolakowwaustriiKonsultacje polonijne w ramach otwartego spotkania z przedstawicielami Polonii z senatorem prof. Janem Żarynem odbyły się 19 czerwca 2016, natomiast spotkanie sprawozdawczo-informacyjne Sejmiku Polonii miało miejsce 25 czerwca 2016 r.

Oficjalnym powodem przyjazdu prof. senatora Jana Żaryna do Wiednia był wykład pt. „Aktualna sytuacja społeczna i polityczna w Polsce”, który odbył się 18.06.2016 o godz. 20.00 w Centrum Pastoralnym „Emaus” na zaproszenie ks. rektora Krzysztofa Kasperka, szefa Polskiej Misji Katolickiej w Wiedniu. Podczas rozmów interwencyjnych w Warszawie w sprawie historycznych tablic Reprezentantka Polonii, p. Agnieszka Heckhausen zaproponowała poszerzenie wizyty Senatora w Wiedniu o uczestnictwo w otwartych Konsultacjach Polonijnych organizowanych w ramach kwartalnych obrad Sejmiku Polonii. Wedle ustaleń, 18 czerwca w godzinach przedpołudniowych, miały odbyć się Konsultacje Polonijne, a wieczorem o godz. 20.00 wykład – w obu przypadkach z udziałem prof. Żaryna.

Niestety, z przyczyn niezależnych od organizatorów Sejmiku Polonii, otwarte spotkanie z Polonią ustalone z prof. Żarynem na 18 czerwca w godzinach przedpołudniowych, musiało zostać przesunięte na 19.06. 2016 (czytaj: PS.).

18 czerwca 2016 r., podczas dwugodzinnego spotkania z przedstawicielami Polonii, senator Żaryn informował w ponad godzinnym wkładzie o zakresie współpracy Senatu z Polonią. Ponieważ Senator tego dnia wracał do kraju, obecnym na zgromadzeniu przedstawicielom wiedeńskiej Polonii zabrakło więc czasu aby w pełni zaprezentować działalność i problemy środowisk, które reprezentują. Niemniej jednak konsultacje te należy uznać za przełomowe, gdyż było to pierwsze tego typu otwarte dla wszystkich spotkanie (w odróżnieniu do poprzednich wizyt polityków zapraszanych na koszt podatnika, jednak izolowanych od działaczy czy chociażby mediów polonijnych przez prezesów Forum Polonii). Ponadto warta odnotowania jest publiczna wypowiedź prezes Forum Polonii p. Kopeć, która po raz pierwszy przyznała, że nie jest „pełnomocnym reprezentantem Polonii” a jedynie reprezentuje organizacje zrzeszone w Forum Polonii.

Podczas zebrania sprawozdawczo-informacyjnego Reprezentantów Polonii wyłonionych w I Sejmiku Polonii 25 czerwca 2016 r. omówiono:
- bulwersującą większość Polonii sprawę utajnionego wywozu historycznych tablic z byłego Domu Polskiego, obecnie Polskiej Akademii Nauk, administrowanej przez prof. Dybasia,
- skrytykowano i potępiono samowolne decyzje dotyczące wywozu własności i dziedzictwa Polonijnego i udzielenie zezwolenia na przekazanie tablic do Polski przez prezesów Forum Polonii i Strzechy,
- postanowiono podjąć kroki niezbędne do zorganizowania powrotu tablic do Domu Polskiego,
- omówiono działania i protesty Sejmiku Polonii oraz innych organizacji polonijnych w sprawie niechlubnego tekstu red. Martina Pollacka, opublikowanego 1 maja 2016 r. w Der Standard „Polen: Das Freund-Feind-Schema”,
- dyskutowano główne kierunki dalszej działalności Reprezentantów Polonii,
- ustalono termin kolejnych obrad Sejmiku Polonii na 24 września 2016.

PS.
Kwartalne obrady Sejmiku Polonii nie odbyły się 18 czerwca 2016 roku ponieważ prof. Jerzy Żaryn w ostatniej chwili zmienił pierwotnie ustalony z Reprezentantami Polonii termin. Uzgodniony udział w Sejmiku Polonii prof. Żaryn dopasował do spontanicznych planów ustalonych w porozumieniu z Forum Polonii a Polską Misją Katolicką, spotykając się ze zmobilizowanymi w ostatniej chwili wybrańcami prezes Forum Polonii.

O planowanych spotkaniach prof. Żaryna z Polonią starali się poinformować Reprezentanci Polonii wybrani na I Sejmiku Polonii oraz redakcja I Love Polen, jednak z powodu braku szczegółowego i konkretnego (względnie opóźnionego) potwierdzenia ze strony Misji Katolickiej, niedoprecyzowana informacja podana została dopiero w przeddzień spotkań, czyli późnym wieczorem 17.06 br.

Za: http://www.sejmikpolonii.at/index.php/aktualnosci/14-kwartalne-obrady-sejmiku

Głos w sprawie pomnika na Kahlenbergu

Wiktor Ptasznik

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy w Krakowie,

ja osobiście mam tylko takie pytania do pani Minister Anders – niby retoryczne, ale mimo to warto je zadać: 1) Czy widziała Pani ostatnią wersję modelu pomnika? 2) Co Pani zdaniem znaczą dziwne kształty postaci oraz wyrzeźbienia i odbicia wyryte w odlewie?

pomniknakahlenberguRetoryczne dlatego, że wg moich badań i rozmów z przyjacielem artystą wielokrotnie zaangażowanym w konkursowe przygotowania projektów artystycznych, a w szczególności „pomników zwycięskich”… nie wszystko jest w przypadku pomnika wiedeńskiego jasne (fot. kresy.pl). W naszym przypadku nie trzeba też być jakimś szczególnym ekspertem, by wyciągnąć wnioski. Może nawet niektórym wystarczy oglądnąć filmy…

kosciolnakahlenberguDzisiaj istotną rolę – wydaje się – odgrywa nasz wiedeński ks. Rektor Kahlenbergu (fot. Kościół Św. Józefa, OO. Zmartwychwstańców, za: Wikipedią), gdyż On pierwszy i ostatni jest zobowiązany w ramach swojego honoru, a przede wszystkim wiary, przeciwstawić się ewentualnemu złu – może nawet w tym przypadku tylko pomnikowi, który przecież jednak, już na pierwszy rzut oka, godzi w Polskę, jej wielkość oraz naszą wiarę. A że On, Ksiądz Krekora widział i tą „pierwszą wersję” pomnika i nawet dwa razy święcił miejsce pod pomnik, to przecież nie może być, że nie jest przytomny. Gdyby nie poświęcił, to by Go jakoś tłumaczyło, ale poświęcił.

Jakoś niedawno to przerabiałem – te nie wiadomo skąd przychodzące zaskakujące informacje od naszych wiedeńskich duchownych – gdy walczyliśmy o tablicę ku czci Marszałka Józefa Piłsudskiego, też na Kahlenbergu i nawet na tą okoliczność zostały przez Ks. Krekorę uhonorowane osoby… ale czy właśnie te?

Polacy z Austrii popierają Polskę

piotrradowskiPiotr Radowski*

W sobotę 23 stycznia br. przed budynkiem Ambasady RP w Wiedniu w godzinach od 17:00 do 18:00 odbywała się manifestacja pod hasłem: „Polskie sprawy w polskich rekach”.

20160123w1Została ona zorganizowana przez środowisko Polonii austriackiej Porozumienia Patriotyczno-Chrześcijańskiego, w którego skład wchodzą Polsko-Austriacki Klub „Sierpień ‘80”, Wiedeńska Inicjatywa Narodowa, Klub Gazety Polskiej im.rtm.W.Pileckiego, Stowarzyszenie Polskich Rodzin Katolickich w Austrii oraz kilku znanych działaczy polonijnych. Pomimo bardzo niesprzyjajacych warunków atmosferycznych demonstracja zgromadzila dużą, dochodzącą do kilkuset, osób grupę.

W demonstracji wzięli aktywny udział także Austriacy oraz przebywający w tym czasie w Wiedniu senator Artur Warzocha. W programie demonstracji były przemówienia oraz złożenie w Ambasadzie RP petycji skierowanej do ambasadora.

20160123w2W przemówieniach oraz petycji wyrażono całkowite poparcie dla reform, demokratycznie wybranych władz polskich oraz stanowczy sprzeciw przeciwko kłamliwym informacjom, które podawane są społeczeństwu austriackiemu.

Senator Artur Warzocha zwracając się do zebranych poinformował też min o pracach parlamentu nad przepisami ułatwiającymi powrót do kraju Polakom, którzy zdecydują się na ten krok.

* Autor jest prezesem Polsko-Austriackiego Klubu Informacji i Kultury – „Sierpień ‘80″.

(Od Redakcji): Za nadesłanie relacji dziękujemy p. Ryszardowi Bocianowi.

Wiedeń. Odeszła śp. Joanna Mądroszkiewicz

Andrzej W. Waligóra

Szanowni Państwo, Czytelnicy Krakowa Niezależnego!

joannamadroszkiewiczZ wielkim żalem przekazujemy Wam smutną wiadomość – odeszła od nas nagle – 4 czerwca 2014 roku – wspaniała patriotka, genialna skrzypaczka i poetka – Joanna Mądroszkiewicz. Niewiele osób mogło dostrzec, że zmagała się Ona od wielu lat z chorobą, a Smoleński Zamach – jak sama mówiła – ją po prostu dobijał. Walczyła do ostatnich dni – na zawsze pozostanie w naszej pamięci ostatni jej koncert w Wiedniu w Katedrze Św. Szczepana w 4-tą rocznicę Tragedii Smoleńskiej, w tym roku.

Pamięta zeszłoroczne koncerty pani profesor Joanny Mądroszkiewicz „Solidarność” Pomorza, pamięta Redakcja w Toruniu napisane i recytowane przez Nią wiersze o „Zielonej wyspie” i o ukochanej Polsce – kraju jeszcze nadal walczącym o wolność.

Studenci Wiedeńskiego Uniwersytetu Muzycznego, Kluby Gazety Polskiej w świecie, a w szczególności w Klub w Wiedniu z którym była związana od dnia wystawy poświęconej Tragedii Smoleńskiej w lutym 2011 roku, składają najszczersze wyrazy współczucia, żalu oraz kondolencje rodzinie, a szczególnie dzieciom, wspaniale wychowanym w duchu patriotycznym – Klarze i Janowi.

Msza Święta pogrzebowa zostanie odprawiona w piątek, 13 czerwca 2014 roku o godzinie 9:00 w kaplicy Św. Antoniego przy kościele OO. Franciszkanów na wzgórzu Św. Maksymiliana w Gdyni. Po Mszy Świętej odbędzie się pogrzeb na Cmentarzu Witomińskim o godzinie 11:00.