Tag Archives: Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016

ŚDM – Jesteśmy Razem

andrzejkalinowskiAndrzej Kalinowski

Czas leci nieubłaganie. To już trzy miesiące temu, jak skończyły się w Krakowie kolejne Światowe Dni Młodzieży. Nadszedł okres wspomnień. Ale dla młodych festyn młodości nie skończył się w Brzegach 31 lipca. Młodzi postanowili spotykać się nadal. Chcą dalej ponieść przesłania Ojca Świętego Franciszka. Poszerzać horyzonty swojej wiary. Są ciekawi świata i wielu Bożych (niezbadanych) tajemnic. 28 października 2016 roku w Tauron Arenie zorganizowano pierwsze z cyklu kilku spotkań z młodzieżą, pod hasłem „ŚDM – Jesteśmy Razem”.

20161028ak1Na pierwsze spotkanie młodych przybyło pięć tysięcy wolontariuszy z całej archidiecezji. Dużo to czy mało? Zważywszy na dość późny termin powiadamiania uczestników spotkania, to całkiem sporo (były problemy z ustaleniami terminów). Jednak organizatorzy z nadzieją i optymizmem patrzą w przyszłość. Liczą, że na kolejnym spotkaniu ilość uczestników podwoi się a na apel biskupa Grzegorza Rysia, głównego organizatora i moderatora tych spotkań odpowie wielu młodych ludzi. Teraz już wiemy, że następne spotkania z tego cyklu odbędą się w Tauron Arenie 13 listopada 2016 roku o 17:00 – będzie to koncert „Bóg liczy na Ciebie” oraz 26 listopada 2016 roku w Łagiewnikach – będą to rekolekcje. Poniżej prezentuję PT. Czytelnikom „Krakowa Niezależnego” kilkanaście zdjęć z tego spotkania, a także zdjęcia z niezapomnianych dni pobytu Ojca Świętego Franciszka w Krakowie, na Wawelu (spotkanie z p. prezydentem Andrzejem Dudą – zdjęcia pierwszy raz prezentowane). Warto zobaczyć to raz jeszcze:
https://goo.gl/photos/8zDKmS2RKoiWGDQH8

Pozostawmy na Błoniach Krakowskich Krzyż. Komunikat nr 1

Kraków, dnia 24 sierpnia 2016 r.

Komunikat nr 1 sygnatariuszy „Listu otwartego…” w sprawie umieszczenia Krzyża na Błoniach w Krakowie

W dniu 30 lipca 2016 r. wystosowaliśmy „List otwarty” w sprawie upamiętnienia miejsca omodlonego przez trzech Papieży: św. Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka wraz z wielomilionową rzeszą wiernych na Błoniach w Krakowie. Nie ma takiego drugiego miejsca w Polsce, nie ma też wiele takich miejsc na świecie. Podkreśliliśmy, że najwłaściwszą formą takiego upamiętnienia jest znak Krzyża Chrystusowego.

Tekst listu jest dostępny od 31 lipca na portalu wPolityce.pl (link: http://wpolityce.pl/kosciol/302829-list-otwarty-do-jego-eminencji-ks-kardynala-stanislawa-dziwisza-oraz-do-prezydenta-krakowa-jacka-majchrowskiego-i-rady-miasta-krakowa), a „Nasz Dziennik” opublikował go w dniu 1 sierpnia na stronie 2. w numerze 178 (5626). Mówiono i pisano o tej inicjatywie również w wielu innych mediach.

Podpisaliśmy ten list w grupie 11 sygnatariuszy, ale od początku otrzymywaliśmy informacje o tym, że tę inicjatywę wspiera wielka rzesza Polaków.

sdmkrakowObecnie wiele osób kieruje do nas nie tylko informacje o poparciu inicjatywy, ale chcą również wiedzieć jaki jest aktualny stan prac zmierzających do jej zrealizowania. Impulsem do nasilenia się pytań w tej sprawie było zdemontowanie Krzyża, który wcześniej został ustawiony na Błoniach w związku z modlitwą prowadzoną tam przez Ojca Świętego Franciszka podczas Światowych Dni Młodzieży.

Odpowiadając na zapotrzebowanie społeczne postanowiliśmy, że będziemy sukcesywnie informować o postępie działań, które powinny doprowadzić do zrealizowania tej obywatelskiej inicjatywy. Informacje będziemy przekazywać w formie kolejnych „Komunikatów”.

1. Od czasu opublikowania „Listu otwartego” i dostarczenia jego oryginału wszystkim trzem Adresatom przedstawiciele sygnatariuszy zostali zaproszeni przez JEm. Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza – metropolitę krakowskiego oraz Pana Bogusława Kośmidera – przewodniczącego Rady Miasta Krakowa. Jak dotąd nie odpowiedział na inicjatywę Prezydent Miasta Krakowa.

2. Podczas rozmów przeprowadzonych z dwoma wymienionymi wyżej Adresatami „Listu otwartego” uściślona została forma realizacji inicjatywy. Należało bowiem uwzględnić to, że materiał i konstrukcję Krzyża ustawionego na Błoniach na czas Światowych Dni Młodzieży przyjęto, zakładając krótki czas jego zachowania w tym miejscu. Chcąc umieścić znak, który ma świadczyć wobec współczesnych i przyszłych pokoleń o wyjątkowości tego miejsca, należy zastosować odpowiedni materiał i konstrukcję Krzyża. Podjęto zatem prace nad projektem Krzyża i zagospodarowania jego najbliższego otoczenia.

3. Inicjatywa przedstawiona w „Liście otwartym”, chociaż podpisana przez 11 osób, już w chwili jej przedstawiania miała poparcie wielu Polaków. To poparcie musimy obecnie udokumentować, aby przedstawić je podejmującym decyzje administracyjne. Prosimy więc wszystkich popierających inicjatywę oznaczenia Krzyżem na Błoniach Krakowskich miejsca modlitwy trzech Papieży z milionami wiernych o nadsyłanie listów z wyrażeniem takiego poparcia.

4. Osoby i instytucje przesyłające wyrażone w liście poparcie powinny na początku listu zamieścić kilku słów wskazujących na to, że poparcie dotyczy umieszczenia Krzyża w miejscu modlitwy trzech Papieży na Błoniach w Krakowie.
Osoby indywidualnie wysyłające listy powinny również podać informacje o nadawcy tzn. imię i nazwisko, dokładny adres, datę i podpis wysyłającego list.
Osoby organizujące w swoim otoczeniu zbieranie podpisów od osób popierających inicjatywę mogą przesyłać je na wspólnej liście, w której nagłówku znajdą się zdania o poparciu inicjatywy, a następnie podpisy i informacje o podpisujących ujęte w układzie tabelarycznym. Taką listę prosimy przesłać wraz z informacją o nadawcy przesyłki.

oltarznabloniachStowarzyszenia, organizacje, zespoły parafialne, organy samorządowe przesyłają listy z poparciem inicjatywy podpisane przez uprawnionych reprezentantów tych instytucji. Prosimy listy z poparciem inicjatywy kierować pod adres: dr inż. Antoni Zięba, 31-142 Kraków, ul. Krowoderska 24 m. 6 (z zaznaczeniem na kopercie: „Krzyż na Błoniach”) (fot. pope2016.com). Można też przesyłać listy drogą internetową pod adres: biuro@pro-life.pl. Sprawę przedstawioną powyżej prosimy traktować jako bardzo pilną.

5. Zapewne wkrótce trzeba będzie powołać Komitet Budowy Krzyża, którego zadaniem będzie doprowadzenie do pełnej realizacji tej obywatelskiej inicjatywy. Informacje w tej sprawie zamieścimy w następnych komunikatach.

6. Chcąc zapewnić pełną wiarygodność i rzetelność w przekazywaniu stanowiska sygnatariuszy „Listu otwartego” będziemy nasze informacje przedstawiać w formie komunikatów przekazywanych do mediów. Wszelkie inne wypowiedzi nie mogą być traktowane jako wyrażające stanowisko sygnatariuszy

7. Zapytania i listy w sprawie inicjatywy obywatelskiej można kierować również pod adres wymieniony w punkcie 3 niniejszego „Komunikatu”.

Z nadzieją na rychłe zrealizowanie tej inicjatywy obywatelskiej w imieniu sygnatariuszy „Listu otwartego”: art. fotografik Adam Bujak / prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga, dr h. c. m. / dr inż. Antoni Zięba

Sygnatariusze „Listu otwartego”: Prof. dr hab. Franciszek Adamski, socjolog, pedagog społeczny / Art. fotografik Adam Bujak, fotograf św. Jana Pawła II / Red.Krzysztof Cyganik, wydawca pism: „Pielgrzym” i „Świat wiary” / Prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga, dr h. c. m., specjalista z zakresu konstrukcji budowlanych i mostowych / Red. Magdalena Guziak-Nowak, red. naczelny Dwutygodnika Młodzieży Katolickiej „Droga” / Prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki, przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli i Wychowawców / Paweł Kisiel, Koordynator „Mercy Festival” przed Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie / Prof. dr hab.Kazimierz Korus, członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności / Dr med. Rafał Michalik, obrońca życia / Red. Leszek Sosnowski, prezes Wydawnictwa „Biały Kruk” / Dr inż. Antoni Zięba, prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka.

ŚDM. Młodzi pielgrzymi dziękują mieszkańcom krakowskich Łagiewnik

stefanbudziaszekdariuszgorczycaStefan Budziaszek Dariusz Gorczyca

31 lipca 2016 roku w kościele parafialnym pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie Łagiewnikach, przedstawiciele młodzieży m.in. z Europy, Ameryki i Afryki, dziękowali mieszkańcom Łagiewnik za przyjęcie ich w swoich domach, za okazaną serdeczność i pomoc w czasie przebywania na terenie parafii.

Zapraszamy na film: https://www.youtube.com/watch?v=bRupLWvwdyA

Zdaliśmy trudny egzamin

premierbeataszydloSzanowni Państwo,

Za nami wyjątkowy miesiąc. W lipcu odbyły się w Polsce dwa ważne wydarzenia: Szczyt NATO oraz Światowe Dni Młodzieży. Uwaga całego świata zwrócona była na nasz kraj.

Podczas Szczytu NATO gościliśmy w Warszawie głowy państw, szefów rządów i przedstawicieli organizacji międzynarodowych. To tu zapadły strategiczne dla światowego bezpieczeństwa decyzje. W organizację szczytu zaangażowanych było tysiące osób, w tym żołnierze, funkcjonariusze Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej oraz Policji.

Doświadczenia zdobyte podczas szczytu NATO w Warszawie zostały wykorzystane podczas zabezpieczenia Światowych Dni Młodzieży. Pielgrzymi, którzy odwiedzili nasz kraj, by spotkać się z papieżem Franciszkiem, chwalili polską gościnność, a zagraniczni dziennikarze i obserwatorzy podkreślali doskonałą organizację wydarzenia. Sam papież Franciszek przekazał na ręce ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka podziękowania za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom Światowych Dni Młodzieży.

To prawda, organizacja takich wydarzeń jest ogromnym wyzwaniem. Dziś możemy z dumą powiedzieć: zdaliśmy trudny egzamin. Pokazaliśmy Polskę nowoczesną i otwartą, a przede wszystkim bezpieczną. Gratuluję wszystkim zaangażowanym w organizację lipcowych wydarzeń. Wasza ciężka praca i profesjonalizm sprawiły, że w ostatnich tygodniach Polska była wyjątkowym miejscem.

Szczególne podziękowania kieruję do wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży – Wasza bezinteresowna pomoc to wypełnienie przesłania, jakie pozostawił nam wszystkim papież Franciszek: „Tak to jest: jeśli nie dasz z siebie tego, co w tobie najlepsze, świat nie będzie inny. To jest wyzwanie”.

https://www.youtube.com/watch?v=ySy84QRg-1I

Pozostawmy na Błoniach Krakowskich Krzyż zbudowany w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży

Kraków, dnia 30 lipca 2016 roku

List otwarty do Jego Eminencji Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza oraz do Prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego i Rady Miasta Krakowa

sdmkrakowPrzeżywamy czas łaski. W Świętym Roku Miłosierdzia, w którym Polska obchodzi 1050. rocznicę przyjęcia Chrztu św., w Krakowie ma miejsce wyjątkowe wydarzenie. Młodzi z całego świata pod przewodnictwem Ojca Świętego Franciszka uczestniczą w XXXI Światowych Dniach Młodzieży.

Wśród kilku miejsc modlitwy Ojca Świętego z młodymi jest jedno miejsce szczególne. To Błonia Krakowskie. W ciągu 37 lat modlili się tu kolejni Papieże. Najpierw, poczynając od 1979 roku, kilka razy modliliśmy się tu ze św. Janem Pawłem II. Potem, w 2006 roku, młodzi modlili się z Benedyktem XVI. A obecnie, w tym samym miejscu, odprawiona została Droga Krzyżowa z udziałem Ojca Świętego Franciszka. Jest więc to miejsce omodlone przez trzech Papieży. Nie ma wiele takich miejsc na świecie.

Trzeba to podkreślić! Trzeba o tym stale pamiętać!

Rozmowy z wieloma uczestnikami XXXI Światowych Dni Młodzieży oraz mieszkańcami Krakowa potwierdzają wyrażone wyżej oczekiwanie. Krzyż jest znakiem, który był zawsze obecny podczas modlitwy sprawowanej w tym szczególny miejscu. Jest więc to znak, który powinien świadczyć wobec współczesnych i przyszłych pokoleń o szczególnym znaczeniu tego miejsca.

Biorąc to wszystko pod uwagę w czasie, gdy jeszcze na Błoniach stoi Krzyż wzniesiony w związku z wizytą Ojca Świętego Franciszka, zwracamy się do Adresatów tego listu z następującą prośbą.

Prosimy Księdza Kardynała, Metropolitę Krakowskiego o poparcie naszego, obywatelskiego wystąpienia wobec Władz Miasta Krakowa.

oltarznabloniachPrzedkładamy Panu Prezydentowi Krakowa oraz członkom Rady Miasta Krakowa niniejszym listem wniosek o podjęcie stosownych decyzji administracyjnych, które umożliwią pozostawienie na Błoniach Krakowskich Krzyża (fot. pope2016.com) zbudowanego w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży. Niech pozostanie on na swoim miejscu. Wystarczy tylko opracować i zrealizować projekt zagospodarowania najbliższego otoczenia, aby zaistniał tu znak odpowiednio upamiętniający ten czas łaski przeżywany z trzema Papieżami przez mieszkańców Krakowa i młodych z całego świata.

Piszemy ten list z nadzieją, że umieszczony na Błoniach Krakowskich Krzyż Chrystusowy już tam pozostanie i będzie przypominał nam oraz następnym pokoleniom o szczególnym wyróżnieniu Krakowa i tego miejsca w naszym mieście.

W imieniu licznej grupy inicjatorów niniejszego wystąpienia: Prof. dr hab. Franciszek Adamski, socjolog, pedagog społeczny / Art. fotografik Adam Bujak, fotograf św. Jana Pawła II / Red. Krzysztof Cyganik, wydawca pism: „Pielgrzym” i „Świat wiary” / Prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga, dr h. c. m., specjalista z zakresu konstrukcji budowlanych i mostowych / Red. Magdalena Guziak-Nowak, red. naczelny Dwutygodnika Młodzieży Katolickiej „Droga” / Prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki, przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli i Wychowawców / Paweł Kisiel, Koordynator „Mercy Festival” przed Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie / Prof. dr hab. Kazimierz Korus, członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności / Dr med. Rafał Michalik, obrońca życia / Red. Leszek Sosnowski, prezes Wydawnictwa „Biały Kruk” / Dr inż. Antoni Zięba, prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka.

Pielgrzymi Światowych Dni Młodzieży w drodze na Campus Misericordia

kazimierzbartelKazimierz Bartel

„Idą Ci, którzy wstali z kanapy,
Którzy nie chcą być młodymi emerytami,
Idą ci, którym się chce
iść w pielgrzymce młodzieży na papieską Mszę Świętą”

Przesyłam Państwu 175 zdjęć z sobotniego marszu – pielgrzymki z Krakowa do Brzegów (Campus Misericordia), na uroczystą, papieską Mszę Świętą Posłania w niedzielę – 31 lipca 2016 roku. Zrobiłem te zdjęcia obok wiaduktu kolejowego na Zabłociu, miejscu dobrym do sesji, bo słońce za plecami, pielgrzymi maszerują cały czas, plan ciągle się zmienia, nikt nie przeszkadza idącym w modlitwie, skupieniu, rozmowie… a fotograf jest prawie niewidoczny dla pielgrzymów.
Zapraszam: https://goo.gl/photos/EkJTPf5MroM8m2ku6

Światowe Dni Młodzieży niosą w sobie moc nadziei i nowy powiew Ducha Świętego…

kazimierzbartelKazimierz Bartel

„Czujemy się wyróżnieni, bo Światowe Dni Młodzieży niosą w sobie moc nadziei i nowy powiew Ducha Świętego, który porusza serca młodych całego świata. Jako Kościół w Polsce, a zwłaszcza Kościół krakowski, podejmujemy wspólnie trud przygotowania tego dzieła. Nie jesteśmy jednak sami, wspiera nas Ojciec Święty, wspierają wszyscy zaangażowani w przygotowania oraz tak wielu młodych (także chorych – w ramach akcji L4) z całego świata, którzy już teraz modlą się za nas i nie mogą się doczekać spotkania w lipcu 2016 roku” (za: krakow2016.com).

Zapraszam Państwa do obejrzenia 59 zdjęć:
https://goo.gl/photos/z7CKGfQHjbKjcNzk6

Zaścianek zachwyca a „ksenofobia” Polaków jest piękna!

annadabrowskaAnna Dąbrowska*

I wreszcie wszystko stało się jasne. Młodzi z całego świata mogą na tzw. „własnej skórze” odczuć ksenofobię i zaściankowość Polaków. Są do tego stopnia wystraszeni, że nie mają odwagi powiedzieć jednego słowa krytyki.

Amerykanie udają, że smakuje im nasze jedzenie a ulice są czyste, choć nie ma na nich koszy na śmieci. Włosi, ponieważ nie umieją kłamać, mówią tylko o urodzie Polek. Pielgrzymi z Trynidadu i Tobago trzęsącym się głosem opowiadają o naszej gościnności. Szok i przerażenie, zwłaszcza u Francuzów, którzy przyciszonym głosem pytają, czy mogą nosić łańcuszki z krzyżykami „na wierzchu”? Światowe Dni Młodzieży pokazały młodym prawdziwą Polskę i ten obraz ponieśli do swoich ojczyzn.

20160730adksdWszystko co działo się w Polsce w związku z ŚDM pokazało, dlaczego Komisja Europejska jest przerażona sytuacją w naszym kraju. To zwykły strach o to, że podobnie, jak w latach osiemdziesiątych „bakcyl” Solidarności rozniósł się po całej Europie Wschodniej, dziś to samo stać się może z polską duchowością. Ci młodzi, rozmodleni, uśmiechnięci i rozśpiewani Pielgrzymi (fot. YouTube) z całego świata nie dadzą już sobie wmówić, że Polacy to nietolerancyjni, prymitywni i zacofani „katole” nie rozumiejący Ewangelii i nauczania św. Jana Pawła II. Nie uwierzą, że w Polsce nie ma demokracji a ludzie są zastraszani i boją się o swoją przyszłość.

Niezależnie od tego, kto i jak bardzo będzie się starał zniszczyć wizerunek Polski, świat tego nie kupi. Miliony ludzi oglądają w swoich krajach wiadomości a w nich migawki z Częstochowy, Łagiewnik, Krakowa…

Polska jest piękna, a Polacy są życzliwymi, tolerancyjnymi i przyjaznymi ludźmi. Papież Franciszek to wie i dał nam szansę, żebyśmy pokazali to światu. Jego modlitwa z młodymi, tematy, które porusza i zadania, jakie przed nimi stawia są trudne i jednoznaczne. Bez komentarzy i omówień słowa Franciszka są wreszcie prawdziwe i zrozumiałe. Choć najważniejsze spotkanie przed nami, już teraz trzeba Panu Bogu dziękować za to, co dane nam jest przeżyć przez te kilka dni. To potężny dar i łaska. Z tą siłą odbudujemy Polskę!

* Autorka jest prezesem Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Tekst i ilustracja za: http://warszawskagazeta.pl/felietony/anna-dabrowski/item/4043-zascianek-zachwyca-a-ksenofobia-polakow-jest-piekna

ŚDM. Śpiewem i tańcem Bogu na chwałę

stefanbudziaszekStefan Budziaszek

„Jako datę ustanowienia Światowych Dni Młodzieży przyjmuje się dzień 20 grudnia 1985 roku, kiedy to Jan Paweł II na spotkaniu opłatkowym, wobec Kardynałów i Pracowników Kurii Rzymskiej, wyraził pragnienie, by Światowe Dni Młodzieży odbywały się co roku w Niedzielę Palmową jako spotkanie diecezjalne, a co dwa lub trzy lata w wyznaczonym przez niego miejscu jako spotkanie międzynarodowe” (za: www.krakow2016.com).

Zapraszam na film: https://www.youtube.com/watch?v=J7i6XOgd-zI

ŚDM. Papież Franciszek w Łagiewnikach

stefanbudziaszekStefan Budziaszek

30 lipca 2016 roku papież Franciszek przebywał w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia oraz Centrum Świętego Jana Pawła II w Łagiewnikach. Wzdłuż trasy przejazdu między sanktuariami towarzyszyli Mu licznie zgromadzeni pielgrzymi oraz mieszkańcy Łagiewnik.

Zapraszam na film: https://www.youtube.com/watch?v=id9i0bokkqc

ŚDM 2016. Święci apostołowie Miłosierdzia na Rynku Krakowskim

Anna M. Jurek

W Krakowie podczas ŚDM od początku tygodnia gościły sprowadzone z różnych stron świata relikwie świętych patronów, apostołów Miłosierdzia. U oo. Dominikanów, w sąsiedztwie sławnego kultem grobu św. Jacka Odrowąża znajdował się (przybyły po raz pierwszy do Polski) turyński relikwiarz w postaci trumny z ciałem bł. Pier Giorgia Frassatiego – opiekuna i patrona młodzieży, człowieka świeckiego o niezwykłej biografii duchowej.

20160727amj1Z okazji trwających aktualnie obchodów 800-lecia Zakonu Kaznodziejskiego, w dn. 27 lipca, dominikanie krakowscy przygotowali rekolekcje (pn. Nocy Świętych Dominikańskich) tematycznie poświęcone historiom życia świętych dominikańskich oraz świadectwom powołań i nawróceń swoich braci zakonników. Po Eucharystii, sprawowanej przez generała zakonu, o. Bruno Cadore OP, dla uczestników ŚDM do zwiedzania były udostępnione klasztorne ogrody, zwykle zamknięte dla świeckich, a na tę jedną noc zmienione na miłą kawiarenkę, serwującą chleb z masłem i czarującą zapachem kawę.

Gdzie indziej, w niewielkim kościele rektoralnym, usytuowanym na rogu ulic Sławkowskiej i św. Marka przez cały tydzień obowiązywała „strefa Ciszy” – tu uczcić było można relikwie św. Teresy z Lisieux, propagatorki tzw. „małej drogi”, opisanej w dziele Rękopisy autobiograficzne (wyd. Karmelitów Bosych, 1997). Studenci z duszpasterstwa akademickiego PAT, pełniący dyżur przed świątynią, zapraszali wszystkich przechodniów na osobistą kontemplację ze św. Teresą od Dzieciątka Jezus, która, zakończywszy życie ziemskie w wieku studenckim (24 lata), została ogłoszona przez papieża św. Jana Pawła II doktorem Kościoła (1997).

20160729amj2Niewiele dalej od św. Marka, na przeciwległej ulicy Reformackiej, w kościele oo. Reformatów przebywały na ŚDM cenne relikwie umiłowanej uczennicy Chrystusa, św. Marii Magdaleny, która, jak poucza ewangelia, ubiegła dwunastu apostołów, udając się jako pierwsza do grobu Mistrza, by tam odnaleźć pełnię wiary. Relikwiarz świętej zdobiony jest złotym napisem z jej imieniem. Przy relikwiach czuwali młodzi zakonnicy z francuskiej diecezji Frejus-Toulon – oficjalni strażnicy relikwii św. Marii Magdaleny.

Zapraszam do obejrzenia fotografii ze spacerów po Rynku i okolicach pod linką:
https://goo.gl/photos/G59crV4d3wZbNvM3A

ŚDM 2016. 26 lipca – Ceremonia otwarcia

Anna M. Jurek

Błonia. Spotkanie młodzieży z całego świata na wspólnej Eucharystii dwa dni przed oficjalnym powitaniem Ojca Świętego Franciszka I. Do młodych gości, wyczekiwanych od dawna przez Kraków i Polskę, ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz zwrócił się ze słowami homilii:

20160726amj1Drodzy Przyjaciele!
[…] Przychodzimy „ze wszystkich narodów pod słońcem” (Dz 2, 5) jak przybysze tłumnie zebrani w dniu Zesłania Ducha Świętego w Jerozolimie […].
Spotykając się z Jezusem, doświadczamy […], że wszyscy stanowimy wielką wspólnotę, czyli Kościół przekraczający granice wytyczone przez ludzi – i dzielące ludzi. […] Od naszej wiary i świętości zależy oblicze Kościoła […] – by docierał on z Ewangelią do tych, którzy jeszcze nie znają Chrystusa albo nie znają Go w wystarczającym stopniu.
[…] Niech płomień miłości ogarnie nasz świat, by nie było w nim egoizmu, przemocy i niesprawiedliwości, by na naszej ziemi umacniała się cywilizacja dobra, pojednania, miłości – i pokoju.

Zapraszam na reportaż fotograficzny z i-phone’a pod linką:
https://goo.gl/photos/zKeRYFwehKkQX2Px7

Młodzi z wszystkich stron świata na krakowskim Rynku Głównym

stefanbudziaszekStefan Budziaszek

Światowe Dni Młodzieży to międzynarodowe spotkania młodych całego świata, którzy razem ze swoimi katechetami, duszpasterzami, biskupami i Papieżem gromadzą się w jednym miejscu, by wyznać wiarę w Jezusa Chrystusa. Pomysłodawcą i pierwszym gospodarzem tych Dni był św. Jan Paweł II, który zgromadził młodych w Rzymie (1984, 1985, 2000), Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela (1989), Częstochowie (1991), Denver (1993), Manili (1995), Paryżu (1997) i Toronto (2002) (za: krakow2016.com/idea-sdm).

Zapraszam na film: https://www.youtube.com/watch?v=d3qF5ta02Bw

Światowe Dni Młodzieży – Kraków 2016

stefanbudziaszekStefan Budziaszek

Tematem XXXI Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 są słowa: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7). Ojciec Święty Franciszek wybrał na motto piąte z ośmiu błogosławieństw, wypowiedzianych przez Jezusa w Jego Kazaniu na brzegu Jeziora Galilejskiego (za: www.krakow2016.com).

Zapraszam na film: https://www.youtube.com/watch?v=BVN707E74VM

Dwie publikacje na Światowe Dni Młodzieży

krakowniezaleznymkInformacja własna

13 lipca 2016 roku w Pałacu Arcybiskupów Krakowskich (przy ul. Franciszkańskiej 3) odbyła się konferencja prasowa, podczas której zaprezentowano publikacje Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Instytutu Pamięci Narodowej na Światowe Dni Młodzieży: „1050 lat. Przewodnik po historii Polski 966-2016” (nakład 500 tys. egz.), wydany po polsku, angielsku, francusku, hiszpańsku, niemiecku, portugalsku, rosyjsku, ukraińsku i włosku, którego autorami są dr dr Łukasz Kamiński i Maciej Korkuć oraz „Ambasador Polskości” (nakład 250 tys. egz.), w języku polskim, krótki poradnik promocji Polski.

davW konferencji udział wzięli: ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz – arcybiskup Metropolita Krakowski, minister Jan Dziedziczak – sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, dr Łukasz Kamiński – prezes Instytutu Pamięci Narodowej i dr Marek Lasota – dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie.

Zapraszamy Państwa do obejrzenia fotoreportażu dokumentującego również pracę środowiska dziennikarskiego ;-) 43 zdjęcia nadesłał p. Mirosław Boruta:
https://picasaweb.google.com/103511753291993799832/6307077444456653521

Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016 (34) / World Youth Day Krakow 2016 (34)

sdmkrakowmZobacz ostatni odcinek „Minuty z ŚDM”! Wszystkie odcinki „Minuty z ŚDM” – w których wzięli udział: Aleksandra, Aleksandra, Aleksandra, Alex, Ambroise, Angela, Anna, Caroline, Daniel, Danielle, Elletra, Eva, Ewa, Ezequiel, Fabiola, Fatima, Hugues, Inna, Janina, Marian, Mateusz, Michał, Michele, Nailton, Paula, Rachel, Raymond, Sołomija, Stella, Thomas, Uliana i Viktoria – dostępne są także na stronach „Krakowa Niezależnego” pod linką:
http://www.krakowniezalezny.pl/tag/swiatowe-dni-mlodziezy-krakow-2016

papiezfranciszek34e- po angielsku (WYD Minute – Ep. 34):
https://www.youtube.com/watch?v=AoV3aI1V8LU
- po niemiecku (Eine Minute WJT – Folge 34):
https://www.youtube.com/watch?v=g4mf_QU_F_Q
- po rosyjsku (Minuta z WDM – Epizod 34)
https://www.youtube.com/watch?v=CFYWtKIfMRM
- po ukraińsku (Chwilina z SDM – Epizod 34)
https://www.youtube.com/watch?v=B6QiQs-SbbY

programsdm

Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016 (33) / World Youth Day Krakow 2016 (33)

sdmkrakowmZobacz nowy odcinek „Minuty z ŚDM”! Nie zapomnij: jeżeli masz jakiekolwiek pytania, zadaj je w komentarzach poniżej! „Minuta z ŚDM” jest dostępna we wszystkich oficjalnych językach ŚDM. Podziel się ze znajomymi!

swietyjanpawelii- po polsku (Minuta Z ŚDM – Odc. 33):
https://www.youtube.com/watch?v=bThOkj4pY-g
- po angielsku (WYD Minute – Ep. 33):
https://www.youtube.com/watch?v=B6bAWh2RAgo
- po francusku (La Minute JMJ – Épisode 33):
https://www.youtube.com/watch?v=mmbyuBjmQ-o
- po hiszpańsku (Minuto JMJ – Ep. 33):
https://www.youtube.com/watch?v=zuuRmpVACVE
- po niemiecku (Eine Minute WJT – Folge 33):
https://www.youtube.com/watch?v=SPQHBnC-Fp8
- po portugalsku (Minuto JMJ – Ep. 33):
https://www.youtube.com/watch?v=E0FWYQ74KDE
- po rosyjsku (Minuta z WDM – Epizod 33)
https://www.youtube.com/watch?v=RTjd4Hzh3W4
- po ukraińsku (Chwilina z SDM – Epizod 33)
https://www.youtube.com/watch?v=Hpx4ZmWE62c
- po włosku (GMG in un minuto – Ep. 33):
https://www.youtube.com/watch?v=-6MovSo92Jo

Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016 (32) / World Youth Day Krakow 2016 (32)

sdmkrakowmZobacz nowy odcinek „Minuty z ŚDM”! Nie zapomnij: jeżeli masz jakiekolwiek pytania, zadaj je w komentarzach poniżej! „Minuta z ŚDM” jest dostępna we wszystkich oficjalnych językach ŚDM. Podziel się ze znajomymi!

sdmminutae32- po polsku (Minuta Z ŚDM – Odc. 32):
https://www.youtube.com/watch?v=AO10ZVsTWlY
- po angielsku (WYD Minute – Ep. 32):
https://www.youtube.com/watch?v=3svhLpwcbtY
- po hiszpańsku (Minuto JMJ – Ep. 32):
https://www.youtube.com/watch?v=u-Gvxo-nlfc
- po niemiecku (Eine Minute WJT – Folge 32):
https://www.youtube.com/watch?v=T3p04LHB2Po
- po ukraińsku (Chwilina z SDM – Epizod 32)
https://www.youtube.com/watch?v=XiuWS6Lg3Uc

Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016 (31) / World Youth Day Krakow 2016 (31)

sdmkrakowmZobacz nowy odcinek „Minuty z ŚDM”! Nie zapomnij: jeżeli masz jakiekolwiek pytania, zadaj je w komentarzach poniżej! „Minuta z ŚDM” jest dostępna we wszystkich oficjalnych językach ŚDM. Podziel się ze znajomymi!

sdmminutae31a- po polsku (Minuta Z ŚDM – Odc. 31):
https://www.youtube.com/watch?v=buqflmTYSCU
- po angielsku (WYD Minute – Ep. 31):
https://www.youtube.com/watch?v=C4722hzLuGE
- po francusku (La Minute JMJ – Épisode 31):
https://www.youtube.com/watch?v=daqsaFMW37Q
- po hiszpańsku (Minuto JMJ – Ep. 31):
https://www.youtube.com/watch?v=DQYAb_XM5g4
- po niemiecku (Eine Minute WJT – Folge 31):
https://www.youtube.com/watch?v=379SstLJffc
- po portugalsku (Minuto JMJ – Ep. 31):
https://www.youtube.com/watch?v=60MikCN_IzM
- po ukraińsku (Chwilina z SDM – Epizod 31)
https://www.youtube.com/watch?v=hKNJX5LIp3Y
- po włosku (GMG in un minuto – Ep. 31):
https://www.youtube.com/watch?v=2ZxuONVWjOY

Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016 (30) / World Youth Day Krakow 2016 (30)

sdmkrakowmZobacz nowy odcinek „Minuty z ŚDM”! Nie zapomnij: jeżeli masz jakiekolwiek pytania, zadaj je w komentarzach poniżej! „Minuta z ŚDM” jest dostępna we wszystkich oficjalnych językach ŚDM. Podziel się ze znajomymi!

sdmminutae30- po polsku (Minuta Z ŚDM – Odc. 30):
https://www.youtube.com/watch?v=C631X7Ns4Zc
- po angielsku (WYD Minute – Ep. 30):
https://www.youtube.com/watch?v=2i-2H3UJdA4
- po francusku (La Minute JMJ – Épisode 30):
https://www.youtube.com/watch?v=B_i4bwl1Wv0
- po hiszpańsku (Minuto JMJ – Ep. 30):
https://www.youtube.com/watch?v=J2HMUBnkLO4
- po niemiecku (Eine Minute WJT – Folge 30):
https://www.youtube.com/watch?v=Nfg2Rx2BUMA
- po portugalsku (Minuto JMJ – Ep. 30):
https://www.youtube.com/watch?v=hRcdF0jHcMM
- po rosyjsku (Minuta z WDM – Epizod 30)
https://www.youtube.com/watch?v=f_9lR-_W6nY
- po ukraińsku (Chwilina z SDM – Epizod 30)
https://www.youtube.com/watch?v=ttALIuOqPfc
- po włosku (GMG in un minuto – Ep. 30):
https://www.youtube.com/watch?v=DFLxw93Ow9E

Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016 (29) / World Youth Day Krakow 2016 (29)

sdmkrakowmZobacz nowy odcinek „”Minuty z ŚDM”"! Nie zapomnij: jeżeli masz jakiekolwiek pytania, zadaj je w komentarzach poniżej! „”Minuta z ŚDM”" jest dostępna we wszystkich oficjalnych językach ŚDM. Podziel się ze znajomymi!

sdmminutae29- po polsku (Minuta Z ŚDM – Odc. 29):
https://www.youtube.com/watch?v=esCXAfwWY3U
- po angielsku (WYD Minute – Ep. 29):
https://www.youtube.com/watch?v=U6EBF9nF79A
- po francusku (La Minute JMJ – Épisode 29):
https://www.youtube.com/watch?v=CjCUgUK_HVY
- po hiszpańsku (Minuto JMJ – Ep. 29):
https://www.youtube.com/watch?v=BPgzo1cpQIE
- po niemiecku (Eine Minute WJT – Folge 29):
https://www.youtube.com/watch?v=u_t8rti5wLg
- po portugalsku (Minuto JMJ – Ep. 29):
https://www.youtube.com/watch?v=HNGx2go-Zus
- po rosyjsku (Minuta z WDM – Epizod 29)
https://www.youtube.com/watch?v=dYt4k6_P5r8
- po ukraińsku (Chwilina z SDM – Epizod 29)
https://www.youtube.com/watch?v=z-jEoUT5uKU
- po włosku (GMG in un minuto – Ep. 29):
https://www.youtube.com/watch?v=OuZrOuQEcY8

Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016 (28) / World Youth Day Krakow 2016 (28)

sdmkrakowmZobacz nowy odcinek „Minuty z ŚDM”! Nie zapomnij: jeżeli masz jakiekolwiek pytania, zadaj je w komentarzach poniżej! „Minuta z ŚDM” jest dostępna we wszystkich oficjalnych językach ŚDM. Podziel się ze znajomymi!

sdmminutae28- po polsku (Minuta Z ŚDM – Odc. 28):
https://www.youtube.com/watch?v=E_tqsD1ingg
- po angielsku (WYD Minute – Ep. 28):
https://www.youtube.com/watch?v=K2sUkwltWuE
- po francusku (La Minute JMJ – Épisode 28):
https://www.youtube.com/watch?v=10G_g5MrOlQ
- po hiszpańsku (Minuto JMJ – Ep. 28):
https://www.youtube.com/watch?v=V30Ao7kfTGI
- po niemiecku (Eine Minute WJT – Folge 28):
https://www.youtube.com/watch?v=qYArRBhoO7Y
- po portugalsku (Minuto JMJ – Ep. 28):
https://www.youtube.com/watch?v=mtd9V8tbhPU
- po rosyjsku (Minuta z WDM – Epizod 28)
https://www.youtube.com/watch?v=5ubQre_RPwI
- po ukraińsku (Chwilina z SDM – Epizod 28)
https://www.youtube.com/watch?v=faHXMr57XvU
- po włosku (GMG in un minuto – Ep. 28):
https://www.youtube.com/watch?v=AGFPVlRRxcU

Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016 (27) / World Youth Day Krakow 2016 (27)

sdmkrakowmZobacz nowy odcinek „Minuty z ŚDM”! Nie zapomnij: jeżeli masz jakiekolwiek pytania, zadaj je w komentarzach poniżej! „Minuta z ŚDM” jest dostępna we wszystkich oficjalnych językach ŚDM. Udostępnij dla swoich znajomych!

sdmminutae27- po polsku (Minuta Z ŚDM – Odc. 27):
https://www.youtube.com/watch?v=ZA0vXjhaOBk
- po angielsku (WYD Minute – Ep. 27):
https://www.youtube.com/watch?v=IAvrhN_GjqY
- po francusku (La Minute JMJ – Épisode 27):
https://www.youtube.com/watch?v=uH3gbM1n0LQ
- po hiszpańsku (Minuto JMJ – Ep. 27):
https://www.youtube.com/watch?v=GHk57Lt3WbA
- po niemiecku (Eine Minute WJT – Folge 27):
https://www.youtube.com/watch?v=EV6UkaVQh_0
- po portugalsku (Minuto JMJ – Ep. 27):
https://www.youtube.com/watch?v=a4SuTX4hlb4
- po rosyjsku (Minuta z WDM – Epizod 27)
https://www.youtube.com/watch?v=YZZtjJ1la9A
- po ukraińsku (Chwilina z SDM – Epizod 27)
https://www.youtube.com/watch?v=WRTPDI5aNOQ
- po włosku (GMG in un minuto – Ep. 27):
https://www.youtube.com/watch?v=rM15xFDyqlQ