Źródła antypolonizmu

tomaszorlowskiTomasz Orłowski

28 października 2016 roku Duszpasterstwo Ludzi Pracy i Koło Radia Maryja we współpracy z Wydawnictwem Capital, Krakowskim Klubem Gazety Polskiej w Nowej Hucie i Kongresem Nowej Prawicy zaprosiło mieszkańców Naszego Miasta na spotkanie ze znanymi publicystami pp. Ireneuszem Lisiakiem, Stanisławem Michalkiewiczem i Leszkiem Żebrowskim. W „bunkrze” kościoła pod wezwaniem Świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Mistrzejowicach byliśmy po raz kolejny świadkami niezwykłego spotkania.

20161028to1Pierwszy z panelistów p. Ireneusz Lisiak przedstawił proces niszczenia naszych elit podczas II wojny światowej. Odziały niemieckie, które wcześniej miały przygotowane listy osób, mordowały głównie inteligencję i duchowieństwo. Następnie prelegent przedstawił, w jaki sposób Polacy bronili się podczas zaborów przed germanizacją na terenie Wielkopolski. Drugi z panelistów, p. Leszek Żebrowski zwrócił uwagę, że nie wszystkie wypowiedzi dotyczące Polaków są antypolonizmem, z tym zjawiskiem mamy do czynienia w momencie kłamstwa na wielką skalę.

20161028to2Zjawisko antypolonizmu uzewnętrzniło się po wybuchu I wojny światowej, gdy pojawiła się możliwość powstania naszego państwa. Prelegent przypomniał podstawowe kryteria cywilizacyjne tzw. pięciomian bytu prof. Feliksa Konecznego, który pozwala zrozumieć różnice pomiędzy kulturami. Dla trzeciego prelegenta p. Stanisława Michalkiewicza antypolonizm jest zjawiskiem, który powstał w wyniku połączenia polityki historycznej Niemiec i Izraela. Przerzucenie winy na nieokreślonych narodowościowo nazistów spowodowało, że można było współodpowiedzialnością za Holocaust obarczyć również Polaków.

Zapraszam Państwa do obejrzenia „komórkowych” zdjęć ze spotkania:
https://goo.gl/photos/nJ7B6xZvMxsBadqM8
podaję też linkę do relacji filmowej, wykładu p. Leszka Żebrowskiego:
https://www.youtube.com/watch?v=82tpZYXR8mM

(Od Redakcji): Za Wikipedią: Pięciomian bytu to czynnik cywilizacjotwórczy, pojęcie z historiozofii Feliksa Konecznego. Łączy pięć kategorii: dobro, prawdę, zdrowie, dobrobyt, piękno.

felikskonecznyFeliks Koneczny  (il. trybunalscy.pl) w swoich badaniach poszukiwał formuły lub czynnika opisującego wszystko co ogólnoludzkie, łączącego dzieła bytu materialnego i moralnego, istniejącego w wszystkich cywilizacjach i kulturach we wszystkich epokach. Wyróżnił pięć kategorii bytu – w sferze duchowej (wewnętrznej) to dobro i prawda (przyrodzona i nadprzyrodzona), w sferze cielesnej (zewnętrznej) to zdrowie i dobrobyt. Za sferę łączącą kwestie ducha i ciała uznał piękno. Kategorie te nie występują zupełnie oddzielnie, istnieją związki między nimi, wręcz się wzajemnie przenikają i jedne od drugich zależą. Normalny rozwój cywilizacji i kultury wymaga jednakowego uwzględniania dwóch dziedzin życia – duchowej i fizycznej.

owieloscicywilizacyjMiędzy pięcioma kategoriami winna panować współmierność i harmonia, nie może zachodzić sprzeczność. Jeśli takowa się pojawia decydującą rolę winno odgrywać dobro (hegemonia kategorii etycznej). Zdaniem Konecznego różne podejście do pięciomianu bytu jest źródłem różnorodności cywilizacyjnej. Ród jest spajany przez przestrzeganie wspólnych norm (trójprawo familijne, majątkowe i spadkowe). Większe zrzeszenia powstają wskutek łączenia się rodów w plemiona a plemion w ludy. Jednak warunkiem niezbędnym do łączenia się w liczniejsze zrzeszenia jest identyczność pięciomianu albo co najmniej daleko idące w nim analogie. W grę wchodzi tutaj prawo współmierności, co nie jest współmierne będzie zwalczane. Zgodność we współmierności stanie się metodą w ustroju życia zbiorowego. Każda z cywilizacji jest odrębną, swoistą metodą życia zbiorowego.