Przeskocz do treści

14 sierpnia / Średniowiecze da się lubić! 2022

Barbara Świadek / Moc utkwiona w obrazie – o cudownych wizerunkach w średniowieczu i epoce nowożytnej. – wykład, godz. 12:00, Celestat.

Sprawczość obrazów stanowi od wielu wieków kwestię dyskusyjną. Faktem jest natomiast wiara ludzi w ich niezwykłe właściwości. Od najdawniejszych czasów da się zauważyć szczere przekonanie o nadzwyczajnych mocach wizerunków. Nie chodzi tu bynajmniej jedyne o sztukę wysoką, o wysokich wartościach artystycznych; w równym stopniu oddziaływały obrazy zaliczane do sztuki niskiej. Wykład ma na celu przybliżenie kilku przykładów wizerunków uznanych za cudowne i prześledzenie ich wpływu na różne typy odbiorców: tych najmłodszych czy niewykształconych, jak i widzów dojrzałych, w pełni świadomych i z odpowiednim przygotowaniem intelektualnym. Ciekawą grupą na tym tle są obrazy Matki Boskiej Krakowskiej w typie Hodegetrii, zwane w skrócie Hodegetriami Krakowskimi.