Przeskocz do treści

miroslawborutapisMirosław Boruta

Zawsze wolno było mówić prawdę w rodzinach, wolno już też publicznie, choć jeszcze nie we wszystkich środowiskach (w pracy), ale i to minie.

Trybunał Konstytucyjny mógł orzekać w 15-stu jak chce Konstytucja, bądź w 13-stu jak chce ustawa. Potwierdził to Sąd Najwyższy. Było 12-stu.

Władzy raz zdobytej nie oddamy nigdy - sądy jako ostatni bastion ekipy chcącej zachować, zdobytą w 1989 roku, władzę. Cui bono, cui prodest?

Platforma Obywatelska uznała, że rząd Prawa i Sprawiedliwości chce zastraszyć obywateli wyłudzających VAT - to okropne... I co powie Europa?

sejmrplogoPo zakończeniu w 1921 roku wojny polsko-bolszewickiej ponad milion Polaków pozostało na terenach Związku Sowieckiego. Większość z nich zamieszkiwała tereny Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej i Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej. Pomimo wielu lat brutalnej polityki sowietyzacji prowadzonej przez władze nasi Rodacy zachowali polskie tradycje, język oraz przywiązanie do wiary przodków. Z tego powodu po przeprowadzeniu agresywnej antypolskiej kampanii, 28 kwietnia 1936 roku Rada Komisarzy Ludowych ZSRS podjęła decyzję o deportacji ponad 70 tysięcy Polaków do Kazachstanu.

Nasi Rodacy byli tygodniami przewożeni w wagonach towarowych w odległe, północne rejony Kazachstanu, gdzie porzucano ich w szczerym stepie. Wielu z nich zmarło z wycieńczenia, chorób oraz wskutek skrajnie trudnych warunków.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oddaje hołd wszystkim deportowanym, represjonowanym, zesłanym i zmarłym na nieludzkiej ziemi.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej stwierdza, że dotychczasowy brak wystarczającej pomocy dla potomków polskich zesłańców, w szczególności nieprzeprowadzenie skutecznej repatriacji Rodaków, jest wielkim zaniedbaniem Państwa Polskiego.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznaje, że jak najszybsze przeprowadzenie repatriacji Polaków z Kazachstanu oraz innych miejsc katorgi stanowi dziś jedno z najważniejszych moralnych zobowiązań Narodu Polskiego.

miroslawborutapisMirosław Boruta

26 lat temu - 28 IV 1990 roku Sejm zniósł obchodzone 22 lipca Narodowe Święto Odrodzenia Polski i przywrócił Święto Narodowe Trzeciego Maja.

24 IV 1920 - Konwencja wojskowa między Polską a Ukrainą: 2). Wojska polskie i ukraińskie odbywają akcję wspólnie, jako wojska sprzymierzone.

Msza Święta w intencji księdza Jacka Międlara CM została… odwołana. Zatem znów śpiewano: "Racz nam wrócić, Panie"...
https://www.krakowniezalezny.pl/msza-swieta-w-intencji-ksiedza-jacka-miedlara-cm-zostala-odwolana

Za p. Janusza Wojciechowskiego posłem do Parlamentu Europejskiego mogą zostać w kolejności: p. Witold Waszczykowski, potem p. Urszula Krupa.

prezydentpllogoIlustracje w tekście p. Grzegorz Jakubowski.

- Bardzo serdecznie dziękuję za zorganizowanie tego Dnia Polski w szkole, w której uczy się młodzież, która zapoznała się z Polską z bliska właśnie tutaj – powiedział w czwartek prezydent Andrzej Duda, który wraz z Małżonką odwiedził Liceum Polonijne Kolegium św. Stanisława Kostki w Warszawie.

20160421aad1- To wydarzenie ma dla mnie charakter symboliczny. Chciałbym, żebyście czuli, że  należycie do narodu, który ma 1050 lat historii swojej państwowości – podkreślił Andrzej Duda.

- Mimo że urodziliście się poza granicami Polski, często bardzo daleko, gdzie nierzadko mieszka już kilka pokoleń waszych rodzin, to nadal czujecie się Polakami, bo przecież dlatego tu przyjechaliście – zwrócił się prezydent do uczniów. – Chciałbym wam i waszym rodzicom ogromnie podziękować za to, że polskość jest w was, że zachowaliście to poczucie wspólnoty z ojczyzną, którą  bardzo często po raz pierwszy zobaczyliście mając kilkanaście lat, ale która jest z całą pewnością tym miejscem, w którym są wasze korzenie – dodał. - Cieszę się, że jesteśmy razem, bo to właśnie jest ta wielka polska wspólnota – zaznaczył Andrzej Duda.

20160421aad2Prezydent przypomniał, że już wkrótce, 2 maja będziemy obchodzić Dzień Polonii i Polaków za Granicą, święto ważne dla uczniów tej szkoły, bo dotyczące ich rodzin i bliskich, którzy żyją poza Polską.

Zapowiedział także nowe rozwiązania legislacyjne dotyczące Karty Polaka i repatriacji, nad którymi trwają prace i w których Prezydent RP poprzez swoją kancelarię także uczestniczy.


https://www.youtube.com/watch?v=X5kZY99-N14

20160421aad3Andrzej Duda podziękował za wiele ciepła, którego w tej szkole doświadcza jego żona. – Muszę państwu wszystkim powiedzieć, że te słowa o wysokim poziomie szkoły, o dobrym wychowaniu, także patriotycznym uczniów, biorą się z moich rozmów z moją żoną Agatą, która prowadzi tu zajęcia dodatkowe – powiedział. Małżonka Prezydenta RP w ramach wolontariatu prowadzi w liceum lekcje języka niemieckiego.

20160421aad4Para Prezydencka obejrzała przygotowany przez uczniów program artystyczny z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski „Polska to wielka rzecz”. W spotkaniu uczestniczył także Szef Gabinetu Prezydenta RP minister Adam Kwiatkowski oraz Kapelan Prezydenta RP ks. Zbigniew Kras.

Liceum Polonijne Kolegium Św. Stanisława Kostki w Warszawie to wyjątkowa szkoła w Polsce. Kontynuuje tradycje elitarnego Gimnazjum i Liceum męskiego, które istniało w latach 1908-1944, a do którego uczęszczało wielu słynnych Polaków m.in.: Adam i Tomasz Strzemboszowie, Witold Gombrowicz, Władysław Bartoszewski, Stanisław Baliński.

20160421aad5Misją Liceum Polonijnego od kilkunastu lat jest zapewnienie polskiej młodzieży ze Wschodu wysokiego poziomu nauczania, a także patriotyczne wychowanie i odbudowanie ich więzi z Polską. Od 1 września 2015 roku naukę w liceum rozpoczęło 114 uczniów z takich krajów, jak: Ukraina, Białoruś, Kazachstan, Uzbekistan, Mołdawia, Rosja, Armenia i Gruzja. Uczniowie mają polskie pochodzenie, a część z nich posiada Kartę Polaka.

Za: http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,198,dziekuje-ze-zachowaliscie-poczucie-wspolnoty-z-ojczyzna.html

krakowniezaleznymkInformacja własna

20 kwietnia 2016 roku, w związku z wcześniejszą - przed upływem kadencji - rezygnacją dotychczasowych władz Stowarzyszenia im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie wybrano ich nowy skład.

siplkwbpPrezesem Zarządu został p. dr Mirosław Boruta, a wraz z nim Zarząd tworzą pp. Maria Krakowska (wiceprezes), Natalia Karpierz (sekretarz) oraz Mateusz Prendota i Kamil Zając (członkowie). Skład Komisji Rewizyjnej to pp. Maria Kołodziej (przewodnicząca), Iwona Berdecka i Marcin Niewalda (autor ilustracji obok).

miroslawborutapisMirosław Boruta

"Sprawiedliwości musi stać się zadość, choćby świat miał zginąć", powtórzył sędzia ostateczny, Andrzej Rzepliński. Po prostu strach się bać.

Tworząc ekipę naszych, dopraszamy do niej obcych. Takich, którzy zwiększą jej siłę. Jeśli obcych będzie zbyt wielu ekipa nie będzie nasza...

Cóż można poradzić posłance partii "Nowoczesna", która nie śpiewa "Boże coś Polskę"? Jak się nie wierzy w Boga to się wierzy w cokolwiek...

Gdyby nie to, że Meysztowicz et consortes używają słowa "oszustwo" co chwilę, być może coś by to wczoraj dało. A tak, to tylko spekulacje...

miroslawboruta15Mirosław Boruta

Elementem wyróżniającym politykę Prezydenta Lecha Kaczyńskiego było podniesienie rangi problematyki obejmującej zagadnienia dotyczące Polaków żyjących poza krajem, do grupy spraw najważniejszych…

18 kwietnia 2016 roku odbyła się w Krakowie konferencja poświęcona problematyce migracji. Jej głównym organizatorem był prof. dr hab. Ryszard Legutko, poseł do Parlamentu Europejskiego.

20160418rl1Jak napisał w zaproszeniu: "Rzeczpospolita Polska ma wielkie i ciągle nieuregulowane zobowiązania w stosunku do tysięcy osób polskiego pochodzenia, które wskutek zsyłek i przesunięcia granic pozostały nie z własnej woli na terenach dawnych republik ZSRS. Po latach marazmu, dzięki zmianie władzy w Polsce, inicjatywa sprowadzenia ich do kraju, wreszcie przybrała realną formę i mam nadzieję niebawem będziemy obserwować jej efekty. Uważam, że temat repatriacji i ułatwienia powrotu osobom o polskich korzeniach do Ojczyzny, wymaga szczególnej uwagi oraz nagłośnienia w kontekście napływu imigrantów do Unii Europejskiej i jej oczekiwań w stosunku do poszczególnych krajów członkowskich".

20160418rl2Do udziału w dyskusji zaproszono przedstawicieli władz państwowych (byli to wiceminister spraw wewnętrznych p. Jakub Skiba oraz wiceminister spraw zagranicznych, p. Jan Dziedziczak), a także konsul węgierską w Krakowie, p. Adrienne Kormendy oraz wybranych ekspertów (pp. Aleksandra Ślusarek, Magdalena Tadeusiak, dr hab. Paweł Hut, prof. dr hab. Zdzisław Krasnodębski, dr Robert Wyszyński), w części znanych nam już z katowickiej konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości, z początku lipca 2015 roku. Nie miejsce tu i nie czas by wykazać plusy i minusy tej "nadzwyczajnej hermetyczności" składu uczestników panelu.

telewizjapoloniaRefleksje, jakie budzą we mnie tego typu spotkania są dosyć jednoznaczne. Podczas toczącej się wojny ideologicznej pomiędzy zwolennikami tożsamości narodowej (polskiej) a entuzjastami tożsamości obywatelskiej (czyli nijakiej) jakakolwiek opowieść o Polakach żyjących na Kresach (czy to jest chęć radykalnych zmian na lepsze, czy też nawet i "chłopski lament") to jednoznaczne opowiedzenie po pierwszej ze stron. A w "europejskim sporze o imigrantów - uchodźców" konieczna jest choćby i propozycja, by polski kościół ogłosił, że każda parafia przyjmie jedną polską rodzinę z Kazachstanu albo z Ukrainy. Taki apel to byłoby coś. Podobnie jest z tzw. trzecimi konsulami "polonijnymi" w polskich placówkach dyplomatycznych, "Wspólnotą Polską", czy Telewizją Polonia.

polskaapolacyk3Dopowiem tylko, że w tej sytuacji moja - ubiegłoroczna - propozycja z jej głównym postulatem – podniesienia rangi problemu na szczeblu instytucjonalnym aż po utworzenie Ministerstwa ds. Polaków Zagranicą jest istotnym novum w tych rozważaniach. Odpowiedniej rangi instytucja wraz z jej statutem, zebranie rozproszonej po różnych organizacjach, stowarzyszeniach i gremiach problematyki a przede wszystkim wyznaczenia podmiotu odpowiedzialnego zdaje się być najlepszym pomysłem na wyjątkowe czasy. By mając władzę - dobrze rządzić trzeba zaproponować dzisiaj dużo więcej niż dotychczas. Bo 20 milionów Polaków i osób polskiego pochodzenia żyjących za granicą (il. za Wikipedią) to jest nasz narodowy skarb, narodowy skarb, „który nie może zaginąć”.

Więcej na ten ostatni temat znajdą Państwo tutaj:
https://www.krakowniezalezny.pl/polacy-za-granica-bo-to-jest-nasz-narodowy-skarb
a linkę do 20 "komórkowych zdjęć" z konferencji tutaj:
https://picasaweb.google.com/103511753291993799832/18Kwietnia2016mb

miroslawborutapisMirosław Boruta

Daj nam poczucie siły
i Polskę daj nam żywą,
by słowa się spełniły
nad ziemią tą szczęśliwą.
Jest tyle sił w narodzie.
- Stanisław Wyspiański

Gdyby nie to, że Meysztowicz et consortes używają słowa "oszustwo" co chwilę, być może coś by to wczoraj dało. A tak, to tylko spekulacje...

Podziały społeczne nie stanowią niebezpieczeństwa dla grupy. Stanowi ją nienawiść. A już szczególnie nienawiść do swoich zamiast do obcych.

Grupa społeczna najbardziej zniszczona po 1939 r. przez Rosjan i ich lokalnych służących to arystokracja (ziemiaństwo). Trwa to do dzisiaj.

miroslawborutapisMirosław Boruta

Zdaniem Niemców niechęć do Żydów jest jednym z ważnych uprzedzeń w krajach Europy Wschodniej. Czy to nie Niemcy wymordowali 6.000.000 Żydów?

Dopiero po 50 latach Rosjanie przekazali Polsce dokumenty ich zbrodni w Katyniu i innych miejscach. Wpis dedykuję ideologom "braci Słowian".

11 kwietnia 1079 roku zginął biskup Stanisław ze Szczepanowa. Naród mądry, przewidujący nie oddziela państwa i kościoła a polityki od etyki.

10 kwietnia 2016 roku. To elita powoduje, że naród trwa setki lat. Polacy żyją, pracują, modlą się i umierają dla Polski... Tak od 1050 lat.

miroslawborutapisMirosław Boruta

Jeżeli polski Trybunał Konstytucyjny będzie to umiał to Polska na tym wygra, jeśli nie będzie tego umiał możemy zapomnieć o suwerenności...

W dyskusji o Trybunale Konstytucyjnym najważniejsze jest czy jego skład będzie umiał odrzucać prawo unijne, którego nie będą chcieć Polacy.

Są dwie podstawy systemu wartości środowiska Platformy Obywatelskiej - wiernie służyć obcym i bez umiaru robić kasę. Więc teraz się rozpada.

Różnica między nami a lewicą jest zawsze taka sama. Oni - mieniąc się twórcami raju na ziemi - muszą zabijać. Teraz dzieci z zespołem Downa.

miroslawborutapisMirosław Boruta

Może warto, by polski kościół ogłosił, że każda parafia przyjmie jedną polską rodzinę z Kazachstanu albo z Ukrainy. Taki apel to byłoby coś.

Należy wreszcie zrobić coś porządnie, np. utworzyć Ministerstwo Polaków Zagranicą. To się 20 milionom ludzi od Polski, ich Ojczyzny należy.

Jak wspominałem w ostatnie wakacje: "Nadchodzi czas wspólnoty narodowej" - tutaj chodzi jednak o większy projekt...
http://naszdziennik.pl/polska-kresy/142439,nadchodzi-czas-wspolnoty-narodowej.html

Sejm przyjął nowelizację Karty Polaka. "Państwo polskie będzie wspierać podtrzymanie polskiej tożsamości narodowej".
http://wpolityce.pl/polityka/287186-sejm-jednoglosnie-przyjal-nowelizacje-karty-polaka-panstwo-polskie-bedzie-wspierac-podtrzymanie-polskiej-tozsamosci-narodowej

miroslawborutapisMirosław Boruta

W USA p. prezydent Andrzej Duda spotkał się z Polakami w tym z p. Władysławem Zachariasiewiczem, ur. 7 XI 1911 roku! "Światpol" to było coś.

Albo - jak bardzo uczył mądrze August Comte - miej przede wszystkim obowiązki, a dopiero potem domagaj się praw. A że to niełatwe, no cóż...

Jeśli chcesz budować wspólnotę, jakąkolwiek wspólnotę - to przede wszystkim dawaj, np. pracuj na lidera lub bądź solidarny z potrzebującymi.

To rzeczywiście największe, ludzkie zadanie - zrobić coś dobrego dla innych, a nie dla siebie. Pozornie jest inaczej, ale to właśnie pozory.

miroslawborutapisMirosław Boruta

Poniedziałek Wielkanocny - drugi dzień Świąt Wielkanocnych. W Krakowie zachował się Emaus, odpust przy klasztorze Norbertanek na Salwatorze.

Niedziela Wielkanocna, Wielka Niedziela, Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego to pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i ostatni dzień Triduum.

W Wielką Sobotę trwamy przy Grobie Pańskim, przy Męce i Śmierci Chrystusa. Liturgia Wigilii Paschalnej należy do Niedzieli Zmartwychwstania.

Wielkopiątkowa liturgia jest pamiątką zwycięstwa odniesionego przez umęczonego i ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa, po niej zaczynamy adorację.

miroslawborutapisMirosław Boruta

Tadeuszu, wywiad Żakowskiego z Twoim imiennikiem, Gadaczem to taka "uboga niechęć" do innych. Być czyimś uczniem, a zrozumieć nauczyciela...

Czego nas uczy Bruksela? Opisać, by zrozumieć, by wyjaśnić, by przewidzieć, by zapobiec - August Comte 1798-1857, twórca terminu socjologia.

Neumann: PO rządzi w 15. regionach! Czy PiS wygrawszy w 14. województwach Polski pozwoli, by opozycja rządziła 3 lata tak dużymi pieniędzmi?

Kuźniar uznał biuro p. Róży Thun (Platforma Obywatelska) za knajpę! Coś w tym jest 😉
Por.: https://twitter.com/MiroslawBoruta/status/709312391633367040?lang=pl

jaroslawkuzniart

miroslawborutapisMirosław Boruta

Lewica przyjąwszy, że nie ma Boga, tworzy nawet religie. Takie religie, które pod pewnymi warunkami pozwalają na mordowanie ludzi, znamy je.

Lewica przyjąwszy, że nie ma Boga, tworzy zawsze "raj na ziemi" przez mordowanie: Żydów, Polaków, Słowian, burżujów, płodów, niedołężnych...

Lewica przyjąwszy, że nie ma Boga, zdegradowała człowieka do poziomu biologii - komórek, płodów, materiału genetycznego, zasobów ludzkich.

Lewica przyjąwszy, że nie ma Boga, nie przyjmuje do wiadomości, że człowiek ma Boga w sobie. Od naturalnego poczęcia do naturalnej śmierci.

miroslawborutapisMirosław Boruta

Witajże, polski Gonto! Witaj, rzymski Brucie, A że i głupstwo ze złą połączyłeś wolą, osadzą cię za kratą i głowę ogolą, Schetynie Zabłocki.

Platformie Obywatelskiej: "Godzi się kraść Ojczyznę łatwą i powolną, a mnie sarkać na takie bezprawie nie wolno?" - Krasicki, Świat zepsuty.

Jeżeli 800.000 osób przejdzie na emeryturę to zwolni 800.000 miejsc pracy i tyle młodych Polek i tylu młodych Polaków nie wyjedzie z Polski.

Jednym z celów "reformy emerytalnej" Platformy Obywatelskiej była wieloletnia blokada miejsc pracy, czyli wypchanie młodzieży za granicę...

miroslawborutapisMirosław Boruta

Wypowiedź p. Jadwigi Staniszkis nt. p. Andrzeja Dudy, wówczas jeszcze kandydata na prezydenta w „Do Rzeczy”, składała się z 2 słów, to uraz?

Na widok Frasyniuka, Niesiołowskiego: "Są trzy wielkie ewolucje ludzkości: pogaństwo - chrześcijaństwo - chamstwo" - Gustaw Flaubert, Listy.

Niemiecka gazeta sugeruje, by szczyt NATO przenieść z Warszawy, a my sugerujemy, by przenieść bazy z Niemiec do Polski a tam dać imigrantów.

Jaka Róża takie okna... 😉 Alu, dziękuję za te fotki, te obrazy same mówią...

miroslawborutapisMirosław Boruta

Niesiołowski apeluje do UE "Nałóżcie sankcje na Polskę, nie wahajcie się!" Bo co? Bo dzieci dostaną 500 zł a Chrystus znów Zmartwychwstanie!

Waga instytucji: prezydent ma największą (indywidualną), Sejm i Senat mniejszą (partyjną), a najmniejszą gremia wybierane przez te gremia...

Gdy się widzi Rzeplińskiego uzgadniającego z Platformą Obywatelską wspólny front działań, to nie chce się słuchać o niezawisłych sędziach...

Polacy nie są zmęczeni sporem o Trybunał Konstytucyjny, bo Polaków ten spór nie interesuje. Ważne jest teraz 500 plus i to, że idą Święta...

miroslawborutapisMirosław Boruta

Wypowiedzi liderów lewactwa, pełne nienawiści i jadu, to poziom lumpenelit. Ich uprzywilejowane miejsce zajmują teraz Polacy, to ich boli...

Opinia społeczna jest ukierunkowana na łatwiznę, bylejakość, na postawę "mieć", ale w taki sposób, by zostać nikim, prof. Anna Pawełczyńska.

Droga konfrontacji do której dąży lewactwo jest ich ostatnią szansą - zabójstwo polityczne także nic dla nich nie znaczy... Uważajmy więc...

Ludzie o mentalności kolonialnej, ludzie służby nigdy nie będą niepodlegli. Wolą codziennie wymyślać coraz to nowe przeszkody na tej drodze.

miroslawborutapisMirosław Boruta

Czy Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym czy niedemokratycznym państwem prawników? Czy to stojąca ponad prawem kasta?

Trybunał Konstytucyjny obradował w niezgodnym z prawem składzie, czyli: mamy orzeczenie, które jest nieważne ze względu na skład sędziowski.

Gdy symbol Polaków zza granicy - Anna Maria Anders wygrywa wybory do Senatu, lewactwo krzyczy o obcości zamieszkania i obcości pochodzenia.

Widziałem dzisiaj dzieciaki z Kresów, jak zbierały przy Bazylice Mariackiej pieniądze do puszek na swoją szkołę w Warszawie. 6 marca 2016 r.

miroslawborutapisMirosław Boruta

Imigranci są co prawda "mile widziani", ale "nie przyjeżdżajcie do Europy". Tak się Angeli Merkel odmieniło - ogłosił to prezydent Europy...

5 marca mija 76 lat od rosyjskiej decyzji o zamordowaniu 25.000 Polaków. A w latach 1937-1938 Rosjanie wymordowali 111.000 tysięcy Polaków!

Muzeum Armii Krajowej pomoże Klubom Obywatelskim Platformy Obywatelskiej - niekoniecznie. Dzięki krakowskim patriotom:
https://www.krakowniezalezny.pl/muzeum-armii-krajowej-wspomoze-kluby-obywatelskie-platformy-obywatelskiej-niekoniecznie

Muzeum Armii Krajowej im. Generała Emila Fieldorfa-Nila wspomoże Kluby Obywatelskie Platformy Obywatelskiej...
http://www.dziennikpolski24.pl/aktualnosci/a/ofensywa-po-zacznie-sie-w-krakowie,9458724

miroslawborutapisMirosław Boruta

Żołnierze Niezłomni to Rycerze spod Giewontu... Wstaną a Polska będzie wolna. Właśnie wstali i Polska staje się wolna, codziennie bardziej.

"Amnestia to jest dla złodziei, a my jesteśmy Wojsko Polskie" - Hieronim Dekutowski, ps. „Zapora” (24 IX 1918 Dzików - 7 III 1949 Warszawa).

Czy udało się zniszczyć tę niedzielę Żołnierzy Niezłomnych za pomocą Bolka. No, raczej nie. Cała Polska oddawała cześć prawdziwym Bohaterom.

Katy Carr - dziewczyna z Nottingham, która dla Polski i polskości robi dużo więcej niż służby dyplomatyczne... 28 II miała koncert w Krakowie.

miroslawborutapisMirosław Boruta

Tego uniknąć się nie da. Manifestujący swój "antyrasizm", bo Afro... nie mają Oskara okazali się rasistami - i nie jest to jedyny przykład.

Jeśli polski wywiad znał treść raportu Komisji Weneckiej wcześniej, to dobrze, jeśli szybszy był wywiad GW to ten pierwszy należy rozwiązać.

About Committee for the Defence of Informers: "and listen to others, even the dull and the ignorant; they too have their story". Max Ehrmann.

O Komitecie Obrony Donosicieli: "wysłuchaj innych, nawet tępych i nieświadomych, oni też mają swoją opowieść"... - Max Ehrmann (1872-1945).

pierwszadamaFotografie w tekście p. Piotr Molecki.

Agata Kornhauser-Duda przyjęła w Pałacu Prezydenckim dzieci Polaków i osób pochodzenia polskiego, którzy z rodzinami ewakuowani zostali z Ukrainy, a obecnie przebywają w Archidiecezjalnym Ośrodku Charytatywnym CARITAS Archidiecezji Warmińskiej w Rybakach.

20160226akd1Dzieci i młodzież wraz z opiekunami oraz Dyrektorem Ośrodka – Ks. Piotrem Hartkiewiczem zwiedzili Pałac Prezydencki, a następnie spotkali się z Małżonką Prezydenta i zaprezentowali krótki występ artystyczny. Agata Kornhauser-Duda, witając dzieci i młodzież powiedziała: „W imieniu mojego Męża oraz własnym witam Was gorąco i cieszę się, że zechciałyście przyjechać do Warszawy i odwiedzić Pałac Prezydencki. Wiem, że za Wami niełatwy czas, kiedy musiałyście opuścić swoich bliskich, domy oraz przyjaciół. Cieszę się, że to w Polsce, w Rybakach znalazłyście z Waszymi rodzicami bezpieczną przystań.”

20160226akd2Spotkanie było okazją do rozmowy – Goście Pierwszej Damy opowiadali o tym, co podoba im się w Polsce, a Małżonka Prezydenta RP zauważyła, że dzieci świetnie władają językiem polskim i zachęcała do systematycznego czytania książek, co ułatwia opanowanie języka i rozwija słownictwo. Na zakończenie spotkania Agata Kornhauser-Duda skierowała do dzieci i młodzieży pozdrowienia dla wszystkich osób przebywających w Ośrodku w Rybakach: „Wierzę, że Wasze przybycie do naszego kraju jest i w przyszłości będzie pożyteczne zarówno dla Was, jak i dla naszej Ojczyzny. Jest mi niezmiernie miło, że mogłam gościć Was w Pałacu Prezydenckim. Życzę Wam – w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej oraz swoim – wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, radości i pomyślności w Waszym nowym życiu w Polsce. Przekażcie, proszę, najserdeczniejsze życzenia i pozdrowienia Waszym rodzicom, dziadkom oraz rodzeństwu i wszystkim bliskim, którzy przebywają z Wami w Ośrodku Caritas w Rybakach”.

20160226akd3Ewakuowani z Ukrainy to głównie rodziny z dziećmi z Sartany (obw. Mariupol), Selidowych, Talakówki, Nowoazowskiej, Wołodarskiego, Doniecka, Ługańska, Makijewki, Gorłówki, Antracytu i Swierdłowska, które 23 listopada 2015 roku przyleciały do Polski samolotami wojskowymi. Jest to już druga grupa osób ewakuowanych z Ukrainy, która uczestniczy w Polsce w programie adaptacyjnym. Obecnie wszyscy mieszkają w Ośrodku w Rybakach, a dzieci i młodzież uczą się Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Stawigudzie, oraz w I Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynie.

W spotkaniu uczestniczyli również: minister Adam Kwiatkowski, Szef Gabinetu Prezydenta RP i Andrzej Iwaszko, Prezes Polsko-Ukraińskiego Stowarzyszenia Kulturalnego w Mariupolu.

Za: http://www.prezydent.pl/pierwsza-dama/aktywnosc/art,67,dzieci-z-rodzin-ewakuowanych-z-ukrainy-w-palacu-prezydenckim.html