Przeskocz do treści

Inicjatywa Społeczna w obronie polskiej literatury klasycznej

Gdańsk, 10.10.2013 r.

Informacja o Inicjatywie Społecznej w obronie polskiej literatury klasycznej

"O, gdybym kiedy dożył tej pociechy,
Żeby te księgi zbłądziły pod strzechy"
Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, Epilog

skoiwlogoSekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w poczuciu odpowiedzialności za dobrą polską szkołę we współpracy z zainteresowanymi środowiskami ogłasza Inicjatywę Społeczną promującą klasyczne dzieła polskiej literatury – "Pan Tadeusz", "Trylogia", "Konrad Wallenrod" rugowane z kanonu lektur szkolnych. Oficjalne ogłoszenie tego przedsięwzięcia nastąpi 14 października br. w Lublinie.

Inicjatywę kierujemy do Wszystkich – bez różnicy na wiek, wykształcenie i wykonywaną pracę, którzy są świadomi nieodwracalnych i niezwykle szkodliwych  działań dla kształcenia i wychowania młodzieży realizowanych przez  ministerstwo edukacji narodowej jako konsekwencję zmiany podstawy programowej kształcenia ogólnego zawartej w rozporządzeniu z dnia 23 grudnia 2008 roku.

Zachęcamy do uważnego czytania w/w utworów i poszukiwania odpowiedzi wraz z uzasadnieniem na pytanie: JAKIE SŁOWA ZASZKODZIŁY KLASYCE LITERATURY POLSKIEJ: UTWOROM ADAMA MICKIEWICZA "PAN TADEUSZ" i "KONRAD WALLENROD" oraz "TRYLOGII" HENRYKA SIENKIEWICZA, ŻE MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ RUGUJE JE Z KANONU LEKTUR SZKOLNYCH? Na odpowiedzi czekamy do 31 stycznia 2014 roku.

Formularz kontaktowy na stronie: http://w-obronie-literatury.oswiata-solidarnosc.pl

Organizatorzy spośród nadesłanych prac dokonają wyboru uwzględniając logikę uzasadnienia, dbałość  o piękno stylu i retorykę oraz wnikliwość hipotezy. Prace będą publikowane w "Przeglądzie Oświatowym" i innych mediach, które obejmą patronat medialny. Wybór prac zostanie przekazany ministrowi edukacji narodowej jako uzasadnienie do apelu  o zmianę rozporządzenia.

Autorzy najciekawszych prac zostaną uhonorowani tytułem "Obrońcy polskiej literatury" i symboliczną  statuetką.

Jednocześnie zwracamy się do Wszystkich Redakcji Prasy, Radia, Telewizji oraz Portali Internetowych z prośbą o objęcie Patronatem Medialnym tej Inicjatywy.
W tej sprawie proszę o kontakt:

Rzecznik prasowy SKOiW NSZZ „S”
Wojciech Jaranowski
603-090-888; e-mail: wjaran@wp.pl; rzecznikskoiw@solidarnosc.org.pl