Przeskocz do treści

Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości o polityce edukacyjnej w Krakowie

Kraków, 14 czerwca 2013 r.

prawoisprawiedliwoscKlub Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Krakowa

Oświadczenie prasowe Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Miasta Krakowa odnoszące się do efektów rządów koalicji PO i Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego w polityce edukacyjnej w Krakowie

Efekty rządów koalicji Platformy Obywatelskiej i Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego w polityce edukacyjnej:

- Likwidacja stołówek szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach
- Ograniczenie oferty zajęć edukacyjnych w Młodzieżowych Domach Kultury poprzez poważne zmniejszenie środków finansowych w ich budżetach
- Oszczędnościowa polityka w edukacji przedszkolnej całkowicie nieadekwatna do potrzeb dzieci i oczekiwań rodziców
- Likwidacja trzech szkół, zwolnienie 917 etatów pedagogicznych, 896 etatów pracowników administracji i obsługi
- Wyprowadzenie szkół z 10 budynków, które nadal są w większości utrzymywane przez Miasto
- Wykazana kwota „oszczędności” za rok 2012, to 80,8 mln

Stan permanentnego chaosu i niepokoju w placówkach oświatowych związany z niepewnością, co do przyszłości każdej ze szkół, na skutek braku jakichkolwiek kryteriów likwidacji. Typowanie do likwidacji oprócz szkół masowych również integracyjnych i specjalnych.

Program Prawa i Sprawiedliwości naprawy stanu edukacji w Mieście Krakowie dotyczy głownie zagadnień:

- Przeprowadzenie audytu wszystkich placówek oświatowych, tak w zakresie stanu bazy lokalowej jak i wyposażenia.
- Określenie potrzeb na podstawie wyników audytu i systematyczne wprowadzanie koniecznych zmian na rzecz poprawy funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.
- Odbudowa szkolnictwa zawodowego w Krakowie.
- Przywrócenie stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych w dotychczasowej formie.
- Zapewnienie podstawowej opieki medycznej i stomatologicznej w szkołach (program profilaktyki prozdrowotnej.
- Profilaktyka zachowań bezpiecznych uczniów.
- Zwiększenie środków finansowych na funkcjonowanie Młodzieżowych Domów Kultury - zagospodarowanie czasu wolnego, rozwijanie talentów i umiejętności.
- Dofinansowanie zajęć dodatkowych w szkołach.
- Dofinansowanie wyjazdów śródrocznych uczniów, obozów naukowych i integracyjnych.
- Monitorowanie zmian demograficznych w celu zabezpieczenia potrzeb w zakresie opieki przedszkolnej i edukacji szkolnej.

Ryszard Kapuściński, Rzecznik Prasowy Klubu
Bolesław Kosior, Przewodniczący Klubu