Przeskocz do treści

Kolejne spotkanie Prezydenta Polski z Polakami w Niemczech

prezydentdrandrzejduda12 i 13 lutego 2016 roku (piątek i sobota) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, p. dr Andrzej Duda weźmie udział w 52. Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Już w pierwszym dniu wizyty, w piątek wieczorem, spotka się z przedstawicielami Polaków mieszkających w Niemczech (fot. www.prezydent.pl).

Jak podaje Wikipedia: "Zbiorowość migrantów z Polski jest silnie zróżnicowana pod względem poczucia tożsamości etniczno-kulturowej, co wynika z falowości migracji z Polski do Niemiec. W ciągu ostatnich dwustu lat do Niemiec przemieściło się z terytoriów Polski ponad 8 mln osób. Można tu rozróżniać m.in. Polaków, którzy znaleźli się w obrębie Związku Niemieckiego na skutek przesunięcia granic, oraz Polaków, którzy przybyli do Niemiec po zrywach narodowych lub w celach zarobkowych (np. w okresie stanu wojennego lub po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej).

Obecnie w Niemczech mieszka według różnych danych ok. 2 mln Polaków, osób polskiego pochodzenia lub wywodzących się z Polski. Według Ministerstwa Spraw Zagranicznych należy jednak zakładać, że część z nich, zwłaszcza przesiedleńców, nie identyfikuje się z polskością. Według danych niemieckiego urzędu statystycznego z 31 grudnia 2013 w Niemczech zameldowanych było 609 855 osób legitymujących się wyłącznie obywatelstwem polskim oraz 690 000 osób posiadających zarówno niemieckie, jak i polskie obywatelstwo".

O Polakach w Niemczech piszemy także tutaj:
https://www.krakowniezalezny.pl/tag/polacy-w-niemczech