Przeskocz do treści

List biskupa Antoniego Dydycza do uczestników Konferencji ws Mediów

bapdlistSzanowny Panie Przewodniczący,
Dostojni Członkowie Krucjaty Różańcowej,
Drodzy Uczestnicy Konferencji "Powstań, Polsko!”

Żałuję bardzo, ale nie mogę być razem, w domu naszej Jasnogórskiej Pani i Polski Królowej. Chciałbym jednak zapewnić o duchowej łączności, a rankiem 16 stycznia odprawię Mszę św. w intencji Waszego spotkania. Ważne, iż odbywa się ono przy Sercu Matki.

A temat Konferencji jest wyjątkowo aktualny. Zdajemy przecież sprawę z tego, że współczesna technika daje mediom wyjątkowe możliwości oddziaływania na umysły ludzkie i także na sferę emocjonalną. Ostatnie dziesięciolecia ukazały nam, jak bardzo nowoczesne środki komunikacji między ludzkiej mogą być użyteczne i jak też mogą być groźne, uderzając w fundamenty moralności, a także usiłując niszczyć poczucie tożsamości, tej człowieczej jako takiej i tej katolickiej oraz polskiej.

Idea powołania i kształtowania Mediów Narodowych jest jak najbardziej słuszna. Jasna rzecz, że używając przymiotnika "narodowy" nie chcemy w ten sposób przeciwstawiać się innym narodom. Wprost przeciwnie. Niech kwitną wszystkie kwiaty. Niech wszystkie narody troszczą się o rozwój poszczególnych narodowości, gdyż to ubogaci ludzkość i w tej różnorodności tradycji, obyczajów i wartości - przyczyni się do ratowania ludzi przed monotonią, tak kulturową, jak i obyczajową.

Bogactwo narodowych doświadczeń i osiągnięć będzie ożywiało pomysłowość i wynalazczość, zdrową konkurencję w odkrywaniu tego, co piękne; w pomnażaniu tego, co dobre; w utrwalaniu tego, co prawdziwe! Niech nam w tym dziele dopomaga miłość, będąca natchnieniem do wszystkiego, co wartościowe; a motorem Miłosierdzie, wyzwalające jak najwięcej energii, ukierunkowanej na służbę bliźnim.

Oddany w Chrystusie!

Za: http://stowarzyszenierkw.org/2801-list-bp-antoniego-dydycza-do-uczestnikow-konferencji-ws-mediow