Przeskocz do treści

List otwarty do rodzin Żołnierzy Wyklętych-Niezłomnych warszawskiej „Łączki” Cmentarza Powązkowskiego

Cała Polska, 16 września 2015

W dniu 27 września 2015 roku na cmentarzu powązkowskim w kwaterze "Ł" nastąpi pochówek części naszych bohaterów Żołnierzy Wyklętych-Niezłomnych, których udało się do tej pory zidentyfikować.

Mimo kontrowersji wokół tej sprawy, licznych głosów krytyki i inicjatyw społecznych sprzeciwiających się częściowemu pochówkowi, pragniemy Państwa poinformować, że rozumiemy i szanujemy decyzję tych z Państwa, którzy zdecydowali się na pochowanie swoich bliskich w panteonie dnia 27 września.

Uroczysty pogrzeb naszych bohaterów od dawna był wyczekiwany zarówno przez rodziny, kombatantów jak i liczne środowiska patriotyczne, którym bliskie jest hasło Bóg, Honor i Ojczyzna. Idea walki i męczeństwa Żołnierzy Wyklętych-Niezłomnych jest już częścią polskiej historii i spuścizną całego polskiego narodu. Ich testament jest dla żyjących powinnością i honorem, a idea walki o wolną, niepodległą i sprawiedliwą Polskę w czasie pokoju nie traci na znaczeniu, a wręcz nakłada na nas obowiązek "zachowania się jak trzeba".

Ubolewamy, że niechęć i opieszałość władz z jaką mieliśmy do czynienia do tej pory w tej sprawie zaowocowała faktem, że obecnie możemy pochować tylko część naszych Bohaterów. Niewątpliwie tworzy to podziały wewnątrz samych tzw. "łączkowych" rodzin. Po raz kolejny metodą "dziel i rządź" rozgrywane są środowiska patriotyczne. Nie możemy jednak odwrócić się plecami do faktu, że w panteonie będą teraz chowani nasi Bohaterowie Narodowi. Oddamy im cześć niezależnie od układów politycznych i manipulacji. Musimy jednak pamiętać, że na godne upamiętnienie czekają wydobyci, a jeszcze niezidentyfikowani Bohaterowie, a przede wszystkim, że w dołach śmierci spoczywa jeszcze około 100 osób. Musimy się o nich upominać, musimy wymagać od władz Rzeczypospolitej Polskiej szybkich i konkretnych działań by "pohańbiona godność ludzka została przywrócona".

Stańmy się strażnikami ich pamięci i gwarantem, że każdy z nich nie tylko w Warszawie, ale i w innych miejscach, na terenach gdzie byli mordowani, odzyska tożsamość i własny grób. Dlatego też w przededniu pogrzebu naszych bohaterów Żołnierzy Wyklętych-Niezłomnych apelujemy i prosimy rodziny, które pochowają swoich bliskich o wsparcie naszych działań. Nie dajmy się podzielić. Bądźmy razem dla Wyklętych, dla Polski i dla przyszłych pokoleń. Tym samym zapraszamy osoby, organizacje, grupy patriotyczne oraz kombatantów do ścisłej współpracy w celu wydobycia, zidentyfikowania i godnego upamiętnienia wszystkich Żołnierzy Wyklętych-Niezłomnych.

"Dopóki ostatni Żołnierz Wyklęty nie zostanie wyjęty z dołów śmierci"- walka trwa.

Cześć i Chwała Bohaterom!

Z wyrazami szacunku:
płk Tadeusz Bieńkowicz ps. "Rączy" / ppor. Wacław Szacoń ps. "Czarny" - Honorowy Prezes ZOP "WiN" / kpt. Stanisław Szuro ps. "Zamorski" - więzień komunizmu / ks. dr Jarosław Wąsowicz SDB - historyk, publicysta, duszpasterz kibiców / Tadeusz Płużański – historyk, publicysta, prezes fundacji „Łączka” / Beata Sławińska - fundacja „Łączka” / dr Zuzanna Kurtyka - wdowa po prezesie IPN Januszu Kurtyce / Leszek Żebrowski - historyk, publicysta / Piotr Szubarczyk - historyk, publicysta, pracownik BEP Gdańsk IPN / Dariusz Walusiak - historyk, reżyser dokumentalista / Anna Kołakowska - najmłodsza więźniarka stanu wojennego, radna miasta Gdańsk / dr Andrzej Kołakowski - poeta, bard Wielkiej Polski / prof. Wojciech Polak – historyk / Paweł Kurtyka - prezes honorowy SDR / Kajetan Rajski - autor książki "Wilczęta. Rozmowy z dziećmi Żołnierzy Wyklętych" / Małgorzata Janiec - prezes Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" Obszar Południowy w Krakowie / Jacek Janiec - prezes Środowiska Żołnierzy AK Obszaru Lwowskiego im. "Orląt Lwowskich" / kpt. dr Janusz Kamocki - prezes Światowego Związku Żołnierzy AK koło Krowodrza w Krakowie / Władysław Kucia - prezes Światowego Związku Żołnierzy AK koło Śródmieście w Krakowie / dr inż. Paweł Myszkowski - pracownik naukowy Politechniki Białostockiej, radny miasta Białystok / Zbigniew Kowalski - przewodniczący Klubu Gazety Polskiej w Kętach im. rtm. W. Pileckiego / Tomasz Baliczek - przewodniczący Klubu Gazety Polskiej w Nowym Sączu / Leszek Zakrzewski - Polskie Towarzystwo Historyczne Nowy Sącz / Mariusz Szewczyk - Sztafeta Pokoleń Nowy Sącz/ Piotr Szymanowski - AkcjaTestament.pl / Beata Popławska- Walusiak, Przemysław Bober- Akcja" Wyklęci-Niezłomni. Przywróćmy pamięć naszym Bohaterom"/ Artur Szablak - prezes Stowarzyszenia Pamięci Żołnierzy Wyklętych / Grzegorz Krawczyński - członek Zarządu Stowarzyszenia Pamięci Żołnierzy Wyklętych / Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Małopolski / Noworudzcy Patrioci / Akcja "Poczekajmy na Rotmistrza" / Fani Śląska Wrocław / Ostrowieccy Patrioci / Wągrowieccy Patrioci / Patriotyczny Mielec / Nowodębscy Patrioci / Małopolscy Patrioci / Augustowscy Patrioci