Przeskocz do treści

Lwowski ruch Usłyszcie nas! Święty Antoni Padewski módl się za nami…

lwowswantoniRuch "Usłyszcie nas!" powstał z inicjatywy parafian i sympatyków kościoła Św. Antoniego w czerwcu 2015 roku. Jego zadaniem jest aktywna pomoc OO. Franciszkanom (duszpasterzom tego Sanktuarium) w staraniach odzyskania budynku parafialnego przy ul. Łyczakowskiej 53. Dawny klasztor i plebania obecnie znajduje się we władaniu Rady miasta Lwowa, a zajmowane są przez Szkołę Muzyczną nr 4.

Obecna praca członków Ruchu skupia się na aktywizacji społeczeństwa, pomocy w zbiórce podpisów do Prezydenta Ukrainy, Rzecznika Praw Obywatelskich i Rady miasta Lwowa, nagłośnieniu istniejących od lat problemów oraz wszechstronnej pomocy i współpracy z ludźmi chętnymi, by wziąć udział w procesie zwrotu domu parafialnego Sanktuarium.

Apel do władz Ukrainy!

lwowswantoni1Zwracamy się do Was, usłyszcie nas! Pozwólcie na rozwój i dalszą działalność! Umożliwcie realizację planów swoich obywateli! Parafianie św. Antoniego i wszyscy którzy przychodzą do Sanktuarium proszą o oddanie Domu Parafialnego. Nie zabierajcie nam możliwości dla organizacji spotkań dzieci i młodzieży.

W filmiku (w języku ukraińskim, linka poniżej - red. KN) ludzie proszą, dzieci proszą i pokładają nadzieję oraz wszystkie swoje dziecięce życzenia w możliwości spotkań w swoich grupach w domu parafialnym przy Sanktuarium św. Antoniego. Dążymy do organizacji odpowiedniej przystani dla wszystkich. Urządzenia miejsca miłego i upragnionego dla wszystkich wspólnot parafialnych oraz każdej osoby która tego potrzebuje.

Zwracamy się do Was! Do burmistrza miasta, do rady miejskiej Lwowa, do najwyższych władz Ukrainy. Nie odbierajcie nam zasobów do istnienia. Miejcie racjonalne podejście do tego, czym bogate jest nasze miasto. Przedstawiajcie interes każdego obywatela co Was wybierał, a i pokażcie tym co na Was nie głosowali, że wasze działania są skierowane ku dobru wszystkich. Został organizowany ruch oddolny p. t. Usłyszcie nas!

lwowswantoni2Potrzebujemy miejsca spotkań jak powietrza, bo każdy chce tu przyjść, a o Sanktuarium św. Antoniego przy ul. Łyczakowskiej wie każdy Lwowianin. I nie tylko. Ludzie przyjeżdżają z zagranicy aby tu się pomodlić i wypraszać cuda. To czy z łaski miejscowej władzy nie może stać się jeden jedyny cud dla mieszkańców Lwowa?

Nie pozostańcie ambiwalentnymi w stosunku do potrzeb własnych obywateli! Przede wszystkim dzieci i młodzieży która potrzebuje szansy na lepsze jutro i ma swoje aspiracje oraz postulaty życiowe.

Nie znamy innej drogi niż szukanie wsparcia u Was, ponieważ jesteście przedstawicielami naszych spraw. Narodowo różni – Polacy, Litwini, Rosjanie, Ukraińcy i Białorusini – jesteśmy wszyscy obywatelami Ukrainy. Będąc obywatelami jednego kraju, mamy wszyscy te same prawa, gwarantowane Konstytucją Ukrainy, a które Wy jako władza wcielacie reprezentując nasz interes.

lwowswantoni3Jeszcze raz prosimy o wykonywanie powierzonych Wam przez obywateli funkcji – dbania o nasze dobro wspólne. Postulujemy tym samym o zwrot Domu Parafialnego sanktuarium św. Antoniego.

Parafia św. Antoniego to: 300 rodzin, 19 wspólnot parafialnych, ok. 200 dzieci uczęszczających na katechezę, ponad 1 tysiąc parafian.

Apelujemy do władz – Usłyszcie nas!

(Materiał i fotografie na podstawie): http://sanktuarium-antoni.lviv.ua


• https://www.youtube.com/watch?v=KZM_TBkpzVg