Przeskocz do treści

Małopolska wyeliminowana z sieci transportowej TEN-T

stefanbudziaszekStefan Budziaszek

4 listopada 2013 roku w Biurze Poselskim Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie, odbyła się konferencja prasowa w czasie której poseł, p. Andrzej Adamczyk oraz radny Sejmiku Małopolskiego, p. Grzegorz Biedroń zapoznali opinię publiczną z nowym projektem Komisji Europejskiej dotyczącym układu sieci TEN-T dla Europy. Komisja Europejska - przy biernej postawie rządu Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego - nie dostrzega potrzeby, by na terenie całej południowo-wschodniej Polski, przebiegał choćby jeden z głównych europejskich korytarzy transportowych.


http://www.youtube.com/watch?v=8Rz36sZ6kDk

michalciechowskiMichał Ciechowski

Informacja prasowa

Prawo i Sprawiedliwość: uwzględnić małopolskie inwestycje kolejowe i drogowe na liście głównych korytarzy transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T.

Prawo i Sprawiedliwość w Małopolsce domaga się od liderów największych polskich partii politycznych, ministrów, europarlamentarzystów oraz włodarzy Województwa Małopolskiego podjęcia niezwłocznych działań mających na celu zapewnienie finansowania kluczowych dla rozwoju regionu inwestycji infrastrukturalnych, poprzez uwzględnienie ich na liście głównych korytarzy transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. W tej sprawie przygotowało specjalny list do Donalda Tuska, Leszka Millera oraz Janusza Piechocińskiego.

Transeuropejska sieć transportowa (TEN-T) jest jednym z kluczowych w całej Unii Europejskiej programów, dotyczących sieci drogowych, kolejowych, wodnych i powietrznych. Aktualne założenia programu TEN-T zawarte są w specjalnej Białej Księdze, a zdefiniowane, jako plan utworzenia konkurencyjnego i zasobooszczędnego jednolitego europejskiego systemu transportu.

Andrzej Adamczyk, wiceprzewodniczący sejmowej komisji infrastruktury poinformował, ze inwestycje, które znajdą się na liście dziewięciu głównych korytarzy transportowych TEN–T, uzyskają, praktycznie niezależnie od decyzji rządów poszczególnych krajów członkowskich, pewność finansowania ze środków wspólnotowych.

W tym celu stworzono specjalny fundusz Connecting Europe Facility (CEF), który będzie dysponował na ten cel kwotą kilkudziesięciu miliardów euro. Na Polske przypadnie ok 4,3 miliarda Euro.

Komisja Europejska zaproponowała nowy układ sieci TEN-T dla Europy, który niebawem zostanie poddany pod głosowanie w Parlamencie Europejskim. Niestety, w projekcie nowego układu  sieci brakuje inwestycji z województw: małopolskiego, podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego oraz południowego Mazowsza, czyli z całej południowo wschodniej Polski. Nie będzie tędy przebiegał choćby jeden z głównych transportowych korytarzy europejskich. Województwa te nie będą mogły korzystać z pieniędzy CEF, a jedynie z ogólnej puli środków UE z nowej perspektywy finansowej 2014 – 2020.

Kraków i Małopolska zostały tym samym wyłączone z jednolitego europejskiego obszaru transportu. Za przykład niech posłuży fakt, że kolejowy korytarz łączący Bałtyk z Adriatykiem będzie przebiegał przez Śląsk, co w znaczny sposób ogranicza szansę na budowę m. in. odcinka linii kolejowej Podłęże – Piekiełko w Małopolsce. Ujęcie tej linii w ramach głównych korytarzy TEN-T, gwarantowałoby finansowanie jej budowy przez UE, a jest to jedna z kluczowych inwestycji infrastrukturalnych w Małopolsce o niebagatelnym znaczeniu dla całego regionu, zwłaszcza dla mieszkańców ziemi sądeckiej, którzy na co dzień borykają się z ograniczeniami komunikacyjnymi.

„Korytarz transportowy łączący Polskę południowo-wschodnią z naszymi tak znaczącymi partnerami handlowymi, jak Słowacja i Węgry, służyłby zarówno polskim interesom gospodarczym jak też byłby zgodny z polityką UE wyrównywania szans rozwojowych słabiej rozwiniętych europejskich województw. Budowa tego odcinka wydaje się mieć także kluczowe znaczenie w kontekście planów związanych z organizacją Olimpiady Zimowej w Krakowie i Zakopanem w 2022 r. – mówił Grzegorz Biedroń, przewodniczący klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości w Sejmiku Województwa Małopolskiego.

W dotychczasowych dokumentach UE, odnoszących się do polityki transportowej UE, brak jakiejkolwiek wzmianki o planach budowy nowej linii kolejowej łączącej Kraków z Zakopanem.

„Parlament Europejski wkrótce ostatecznie zadecyduje, którędy będą przebiegać transeuropejskie korytarze transportowe. Wobec braku skutecznych działań ze strony polskiego rządu oraz władz Województwa Małopolskiego zwracamy się do liderów największych partii politycznych w Polsce, których reprezentanci zasiadają w Parlamencie Europejskim oraz do wszystkich europarlamentarzystów o podjęcie niezwłocznych działań mających na celu zapewnienie finansowania kluczowym dla rozwoju Małopolski, inwestycji infrastrukturalnych, poprzez uwzględnienie ich na liście głównych korytarzy transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T”  -apelował poseł Andrzej Adamczyk.

Poseł Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział, że złoży na ręce Ministrów: Rozwoju Regionalnego, Spraw Zagranicznych oraz  Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  interpelację poselską w sprawie linii kolejowej Podłęże – Piekiełko, w której zwróci się z prośbą o odpowiedź na następujące pytaniami:

1/ Czy dostrzegacie Państwo potrzebę umieszczenia linii Podłęże – Piekiełko w ramach jednego z głównych korytarzy TEN-T?

2/  Jakie przesłanki stoją za aprobatą rządu dla rozwiązań, które faworyzują połączenia sieci TEN-T pomiędzy Polską a Europą Południową poprzez Śląsk kosztem wschodniej części Województwa Małopolskiego sąsiadującej ze Słowacją i położoną najbliżej Węgier i Rumunii i czy jest szansa i wola zmiany rekomendacji dla przebiegu korytarza?