Przeskocz do treści

Oświadczenie Rady Mediów Narodowych z 22 czerwca 2017 roku

Konstytucja RP w art. 14 stanowi, że Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu, zaś Prawo prasowe w art. 1 stwierdza, iż prasa korzysta z wolności wypowiedzi i urzeczywistnia prawo obywateli do rzetelnego informowania.

Rada Mediów Narodowych (fot. Wikipedia) z niepokojem odnotowuje ataki i agresywne zachowania polityków wobec dziennikarzy, w tym szczególnie Telewizji Polskiej. Nie są to sporadyczne działania tylko przyjęta przez polityków opozycji – szczególnie Platformy Obywatelskiej - metoda, mająca na celu odebranie wiarygodności dziennikarzom oraz zastraszenie tych, którzy chcieliby wykonywać swój zawód w sposób niezależny. Ataki tych polityków, którzy nie cofają się nawet przed używaniem wobec dziennikarzy wulgarnego języka i bezpośredniej przemocy, doprowadziły już także do chuligańskich, fizycznych ataków na pracowników Telewizji Polskiej przeprowadzonych przez zwolenników opozycji.

Rada Mediów Narodowych ocenia, że ataki te wpisują się w działania na rzecz ograniczenia wolności słowa i naruszają konstytucyjne gwarancje w tym zakresie.

Rada Mediów Narodowych wzywa przedstawicieli sił politycznych do poszanowania niezależności dziennikarskiej oraz powstrzymania się od stosowania języka i działań nacechowanych agresją.