Przeskocz do treści

Prawo i Sprawiedliwość składa wniosek do CBA

michalciechowskiMichał Ciechowski

Informacja prasowa

Prawo i Sprawiedliwość składa wniosek do CBA w sprawie przetargu na dostarczanie przesyłek z sądów i prokuratur

15 stycznia 2014, podczas konferencji Andrzej Adamczyk zaapelował do premiera oraz marszałka Sejmu o specjalną debatę w Parlamencie w sprawie przetargu na dostarczanie przesyłek sądowych, który kosztem Poczty Polskiej wygrała cypryjska firma Polska Grupa Pocztowa (PGP). Zapowiedział także złożenie wniosku do CBA odnośnie kontroli przetargu. Wniosek zostanie dziś (30 stycznia) złożony. Podpisali się pod nim posłowie Andrzej Adamczyk oraz Adam Kwiatkowski.

Przejęcie rynku przesyłek sądowych i prokuratorskich przez PGP może rodzić wiele potencjalnych zagrożeń dla obywateli. Przede wszystkim chodzi tu o skuteczność doręczania korespondencji i związanej z nią terminowości przebiegu postępowań sądowych, a także, z uwagi na możliwy brak przeszkolonych i doświadczonych pracowników - zagrożenie prywatności obywateli.

 „Z otrzymanych przez nas informacji wynika, że istnieje możliwość braku rzetelnej weryfikacji w trakcie postępowania przetargowego prawdziwości oświadczenia PGP w zakresie posiadania placówek na dzień składania ofert, a także po 1 stycznia br.(…) Nie jest również jasne, czy PGP w trakcie przetargu rzetelnie zweryfikowano pod kątem ochrony danych osobowych i tajemnicy korespondencji” – czytamy we wniosku.

Wątpliwości posłów Prawa i Sprawiedliwości budzi także proces legislacyjny dotyczący wprowadzania przez rząd zmian do polskiego porządku prawnego. W rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – kodeks postępowania karnego, ustawy – kodeks karny i niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 870, uchwalony 27 września 2013 r.) zmieniono art. 124 k.p.k. w kierunku umożliwienia doręczeń przesyłek sądowych i prokuratorskich, poprzez nadanie pisma w placówce podmiotu zajmującego się doręczeniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej, a nie jak dotychczas, w placówce operatora wyznaczonego.

Zmiana brzmienia art. 124 k.p.k. podyktowana jest przekonaniem, że brak jest obecnie uzasadnienia dla utrzymywania monopolu operatora publicznego, to jest Poczty Polskiej S.A., na poświadczanie terminu nadania w placówce pocztowej pisma procesowego, kiedy wiąże się to z zachowaniem terminu.

Ta, z pozoru drobna zmiana legislacyjna przesądziła o możliwości udzielenia intratnego zlecenia w ramach przetargu podmiotowi innemu, niż Poczta Polska S.A.