Przeskocz do treści

Radni Prawa i Sprawiedliwości o budżecie Krakowa i edukacji

Kraków, 03.01.2012 r.

KLUB RADNYCH PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI RADY MIASTA KRAKOWA

Informacja dla mediów

Uwagi do budżetu – edukacja

Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości sprzeciwia się likwidacji Młodzieżowych Domów Kultury oraz szkół.  Likwidacja  szkół , których liczba uczniów wynosi ponad  70  jest niezgodna z prawem, zapisami Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 z późniejszymi zmianami.

Poprawki  PO do budżetu – edukacja

1. Odebranie przedszkolom, szkołom podstawowym, gimnazjom, liceom i zasadniczym szkołom zawodowym kwoty 4 600 000 zł. z wydatków bieżących związanych z realizacją ich zadań statutowych, przy równoczesnym planie  termomodernizacji  budynków  11 szkół wycenionej na  13 970 595 zł.

2. W budżetach szkół i przedszkoli tzw. „rzeczówka” jest niedoszacowana. Zniesione zostało dofinansowanie do wyjazdów śródrocznych dla uczniów, nie ma pieniędzy na zajęcia dodatkowe, kółka zainteresowań itp. Niedoszacowana  „rzeczówka”,  która w ubiegłym roku wystarczyła przedszkolom zaledwie na miesiąc do dwóch miesięcy, a szkołom na  zapłatę zobowiązań, najwyżej trzech do pięciu miesięcy,  wygląda w tym roku podobnie. Mimo takiego stanu biedy budżetowej Klub PO proponuje w poprawce do budżetu realizację pomysłu termomodernizacji  dla  11 szkół, wytypowanych bez planu, bez kryteriów, w kwocie 13 970 595 zł.  

W Krakowie Wydział Edukacji przygotował przed laty listę szkół do „termomodernizacji”. Ten plan był realizowany do 2006 roku, potem z powodu braków finansowych,  został zarzucony. Szkoły wskazane przez  Klub PO w poprawce nie są placówkami ujętymi wg kolejności w tej liście rankingowej. Rodzi się zatem pytanie – jakimi przesłankami kierowali się Radni Klubu PO typując konkretne szkoły do kosztownej termomodernizacji i czy aby na pewno te szkoły, spośród placówek krakowskich, najbardziej tego typu remont wymagają.  A może to tylko partykularne interesy radnych przesądziły o takim typowaniu?

3. Odebrane zostają środki z budżetu Zespołu Ekonomiki Oświaty  na działalność podstawową,  wydatki rzeczowe i działalność dodatkową w wysokości  5 600 000 zł.

Pytanie:  Jak można bez reformy strukturalnej zmniejszyć budżet ZEO o  1/3 środków?