Przeskocz do treści

Realizacja projektu pomnika Niezłomnym-Ojczyzna w Morawicy k. Krakowa

wladyslawpalmowskiKs. Władysław Palmowski

Pragniemy poinformować osoby zainteresowane pamięcią o Żołnierzach Niezłomnych, że postanowiliśmy upamiętnić ich imiona i nazwiska dla potomnych a zarazem ukazać wielkość ofiar totalitaryzmu komunistycznego w Polsce.

niezlomnymojczyzna1Historia i dzieje narodów piszą ludzie swoim życiem i postawą osobistą jak i wspólnotowym działaniem. Każde wydarzenie zapisane jest przez życie konkretnego człowieka, jego imię i nazwisko. Dziś jeszcze historia naszej Ojczyzny ma wiele białych plam. Wielu wspaniałych jej synów i córek oddających swe życie z miłości do Ojczyzny nie posiada swego grobu a imię i nazwisko skazane jest na zapomnienie. Najczęściej to ci, co do końca walczyli o Niepodległość Ojczyzny po II wojnie światowej. Nazywamy ich dziś Żołnierzami Niezłomnymi a Wyklętymi przez mających wtedy władzę. Czas by przywołać ich pamięć chociaż często nie mają swych grobów. Czas wyryć ich imiona i nazwiska dla potomnych. Czas pokazać ilu ich było zamordowanych (il. Szkic projektu).

niezlomnymojczyzna2Dlatego parafia zgodziła się na realizację idei pomnika obok swego kościoła. Ludzie dobrej woli, oraz NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Region Małopolski zapraszają każdego, kto pragnie zachować ich pamięć do tego dzieła. Pomnik zaprojektował pan prof. Czesław Dźwigaj i niesie on w swoim wizerunku elementy mówiące o wartościach, niezłomności i bohaterstwie Narodu Polskiego. Kamieniem węgielnym będzie ziemia z miejsc pochówków Niezłomnych i kamienie z więzień w których ich mordowano. Mur symbolizujący ich niezłomną postawę do końca, przyjmie ich imiona i nazwiska. Przyjmie pamięć o całych oddziałach i każdym osobno (il. Szkic urny z ziemią miejsc mordowania Niezłomnych).

Patronat Honorowy nad budową pomnika przyjęli: Ks. Kard. Stanisław Dziwisz; Instytut Pamięci Narodowej oraz NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”. O przewodniczenie całej Radzie Honorowej poprosiliśmy Pana Prezydenta RP Pana dr Andrzeja Dudę. Jeżeli wyrazi na to zgodę pragniemy, by sam osobiście wmurował kamień węgielny pod ten pomnik. Długość pomnika 18 m, wysokość 11 m.

Ofiary na budowę pomnika można wpłacać na konto Parafia Rzym-Kat. Morawica 5 32-084 Morawica nr : 94 1240 4722 1111 0010 6441 3421 z dopiskiem „Dar na realizację pomnika „Niezłomnym – Ojczyzna”.

niezlomnymojczyzna3Na pomniku może być umieszczone imię i nazwisko osoby - zgłoszonej przez rodzinę, przyjaciół czy organizację – mającej status Żołnierza Niezłomnego. Przy zgłoszeniu należy podać : Imiona i nazwiska osób mających status Niezłomnych potwierdzony przez IPN z krótką notom biograficzną tj. imię nazwisko, data urodzenia i śmierci jeżeli jest znana, stopień , funkcja , w jakim oddziale służył, jaki wyrok sądu, gdzie zginął (fot. Przekazanie kamieni węgielnych z więzień Małopolski pod budowę pomnika przez płk Krzysztofa Trelę, dyrektora Okręgowej Służby Więziennej).

niezlomnymojczyzna4Dane te przesyłamy email: ks.palmowski@op.pl do sekretariatu realizującego ideę pomnika. Nazwiska te będą wyryte na tablicach i umieszczone przy pomniku. Zachęcamy, by jeżeli to jest możliwe podawać całe oddziały z nazwiskiem i imieniem dowódcy potwierdzone przez dany oddział IPN. Nazwiska będą umieszczane sukcesywnie w miarę gromadzonych środków finansowych. Istnieje możliwość umieszczenia ok. 20 tys. nazwisk (fot. Przekazanie kamienia węgielnego w Muzeum Zamku Lubelskiego z dawnego więzienia na zamku przez dyrektor, p. dr Katarzynę Mieczkowską-Czerniak).

Ziemię i kamienie z miejsc pochówku, katowania czy mordowania Niezłomnych można przekazywać do Rady Realizacji Pomnika z opisem pobrania i świadectwem podpisanym przez organizacje, szkoły, stowarzyszenia itp. Adres: Rada Realizacji Pomnika ”Niezłomnym-Ojczyzna” / Morawica 5 / 32-084 Morawica / tel. 607-148-886.

W imieniu Rady, ksiądz Władysław Palmowski

(Od Redakcji): Spotkanie poświęcone projektowi zorganizował także - 29 września 2015 roku - Krakowski Klub Wtorkowy, zapraszamy do obejrzenia relacji filmowej i zdjęć:
http://krakowskiklubwtorkowy.pl/pl/spotkania/niezlomnym-ojczyzna