Przeskocz do treści

Środowisko akademickie a świadomość obywatelska współczesnych Polaków

miroslawborutaandrzejossowskiMirosław Boruta, Andrzej Ossowski

13 maja 2013 roku odbyła się w Krakowie, środowiskowa, II Konferencja Naukowa Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie pt. NAUKA POLSKA – PRAWDA JEST NAJWAŻNIEJSZA i podtytułem: Środowisko akademickie a świadomość obywatelska współczesnych Polaków.

Obrady toczyły się w gościnnych salach Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" (Macierz Lwów) przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 27.

SGłos zabrało dwunastu mówców (spis Autorów i tytułów poniżej), a gośćmi specjalnymi byli przewodniczący Akademickich Klubów Obywatelskich im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego z Poznania i Warszawy, prof. prof. Stanisław Mikołajczak i Artur Świergiel (na fotografii wraz z prof. Ryszardem Kantorem, przewodniczącym AKO w Krakowie).

Warto dodać, że pojawiające się ostatnio - niestety, coraz częściej - tendencje do ograniczania wolności akademickich i roli środowisk akademickich (w tym wypowiedzi urzędników Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dyktujących co jest „słuszne”, a o czym „nie nada”), powodują, że zarówno referaty, jak i głosy w dyskusji były niezwykle aktualne i żywe. Wszystkie referaty - podobnie jak rok temu - ukażą się drukiem wraz z zapisem dyskusji oraz listem – Apelem Uczestników Konferencji do Środowisk Akademickich.

SPodczas obrad (na fotografii, w pierwszym rzędzie, prof. Stanisław Mikołajczak, prof. Maria Dzielska, dr inż. Krzysztof Pasierbiewicz, prof. Jan Tadeusz Duda) wygłoszono następujące wykłady (niektóre z nich, dzięki uprzejmości p. Stefana Budziaszka, zostały utrwalone także na taśmie filmowej):

• prof. dr hab. inż. Jan T. Duda (Akademia Górniczo-Hutnicza), Etos akademicki a próby politycznego ograniczania wpływu środowisk akademickich na postawy Polaków
• prof. zw. dr hab. Stefan Zawadzki (wiceprzewodniczący AKO w Poznaniu), Społeczność akademicka - możliwości wpływu na współczesne pokolenie Polaków
• ks. dr Wiesław Bożejewicz (Warszawa), Zdrowy rozsądek a poznanie zdroworozsądkowe, w krótkim zarysie
• dr inż. Feliks Stalony-Dobrzański (em., Akademia Górniczo-Hutnicza), Świadomość obywatelska środowiska akademickiego jako siła sprawcza w kształtowaniu świadomości obywatelskiej społeczeństwa oraz Życiowa i naukowa postawa prof. Jana Czochralskiego jako przykład formacyjny dla świadomości obywatelskiej Polaków
S• prof. dr hab. inż. arch. Anna Mitkowska (Politechnika Krakowska), Nauka w budowaniu jakości życia, na przykładzie architektury krajobrazu (na fotografii - która niestety nie oddaje wspaniałości rozlicznych ilustracji zaprezentowanych podczas wykładu - za stołem prezydialnym prof. Ryszard Kantor)
• prof. zw. dr hab. Tomasz Jasiński (AKO – Poznań), "Odmowa wiedzy" – w środowiskach akademickich
• prof. zw. dr hab. Ryszard Kantor (Uniwersytet Jagielloński), Hodowla umysłów zamkniętych czyli duszno na uczelniach
• dr inż. Krzysztof Pasierbiewicz (em., Akademia Górniczo-Hutnicza) Sanacja moralno etyczna środowiska akademickiego warunkiem sine qua non dla powodzenia reformy szkolnictwa wyższego
• mgr Edward Kuliga (Kraków), Nierządne państwo jako wyraz interesów postkomunistycznego i postsolidarnościowego realnego układu władzy w Polsce
• dr Mirosław Boruta (Uniwersytet Pedagogiczny), Język jako centralna wartość kultury polskiej - uwagi na marginesie wpisów w kalendarium Wikipedii
• mgr inż. Mariusz Klapper (Kraków), Gdzie jesteśmy i co można zrobić?
• prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki (Politechnika Krakowska), Jak być Sumieniem Narodu? Współczesne zadanie środowiska akademickiego

akokrakow

Więcej informacji na temat Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie znajdą Państwo pod tagiem:
https://www.krakowniezalezny.pl/tag/akademicki-klub-obywatelski-im-prezydenta-lecha-kaczynskiego-w-krakowie