Przeskocz do treści

Święta Bożego Narodzenia 2015

Bożego narodzenia
ta noc jest dla nas święta.
federicobaroccibn1Niech idą w zapomnienia
niewoli gnuśne pęta.

Daj nam poczucie siły
i Polskę daj nam żywą,
by słowa się spełniły
nad ziemią tą szczęśliwą.

Jest tyle sił w narodzie,
jest tyle mnogo ludzi;
niechże w nie duch twój wstąpi
i śpiące niech pobudzi.

Niech się królestwo stanie
nie krzyża, lecz zbawienia.
O daj nam, Jezu Panie,
geertgentotsintjansbn2twą Polskę objawienia.

O Boże, wielki Boże,
ty nie znasz nas Polaków;
ty nie wiesz, czym być może
straż polska u twych znaków!

Nie ścierpię już niedoli
ani niewolnej nędzy.
Sam sięgnę lepszej doli
i łeb przygniotę jędzy.

Zwyciężę na tej ziemi,
z tej ziemi PAŃSTWO wskrzeszę.
Synami my twojemi,
błogosław czyn i rzeszę!

(Stanisław Wyspiański, Wyzwolenie, 1903 / Federico Barocci, Narodzenie, 1597 / Geertgen tot Sint Jans, Boże Narodzenie, koniec XV w.)

A przy wigilijnym stole niechaj panują wiara, nadzieja i miłość,
bo warto być Polakiem, warto by polskość trwała, szczęść Boże 😉
Mirosław Boruta