Przeskocz do treści

miroslawborutaMirosław Boruta

8 lutego 2013 roku w szczelnie wypełnionej, największej hali sportowej Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” (Macierz Lwów) w Krakowie odbyło się spotkanie – zorganizowane przez Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie, przy wydatnej pomocy p. posła Antoniego Macierewicza, przewodniczącego Zespołu Parlamentarnego ds. Zbadania Przyczyn Katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r. – z pp.: profesorem Wiesławem Biniendą, doktorem inżynierii mechanicznej, wykładowcą i dziekanem20130208bbn Wydziału Inżynierii Cywilnej w Kolegium Inżynierii Uniwersytetu Akron (w Akron w stanie Ohio w Stanach Zjednoczonych), redaktorem naczelnym kwartalnika naukowego „Journal of Aerospace Engineering” wydawanego przez American Society of Civil Engineers i… honorowym członkiem naszego, krakowskiego AKO; dr. inż. Wacławem Berczyńskim, ktory w koncernie lotniczym Boeing przeszedł wszystkie sześć szczebli w hierarchii specjalistów technicznych, kończąc na najwyższym i dr. Kazimierzem Nowaczykiem, adiunktem, fizykiem doświadczalnym w laboratorium w Centrum Spektroskopii Fluorescencyjnej przy Szkole Medycznej w Uniwersytecie Maryland… także honorowym członkiem AKO w Krakowie.

20130208spZa stołem prezydialnym zasiedli także prof. Jacek Rońda, specjalista w informatyce stosowanej, matematyce przemysłowej, matematyce stosowanej, mechanice stosowanej i metodach programowania, prof. Piotr Witakowski, specjalista z dziedziny miernictwa, budownictwa i kolejnictwa, publikacji naukowych z zakresu matematyki, fizyki, budownictwa, informatyki i miernictwa oraz gospodarz miejsca, mgr Konrad Firlej. Spotkanie prowadził dr Mirosław Boruta, sekretarz Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie.

Aplauz (kilkukrotne owacje na stojąco), wypowiedzi, pytania, refleksje a na zakończenie polski hymn narodowy – wszystko to zobaczą Państwo wkrótce w relacji filmowej, a już teraz zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć nadesłanych przez pp. Andrzeja Kalinowskiego, Tomasza Kowalczyka, Kazimierza Bartla i Andrzeja Rychławskiego – dziękujemy:
https://picasaweb.google.com/103511753291993799832/8Lutego2013
https://picasaweb.google.com/103511753291993799832/8Lutego2013tk
https://picasaweb.google.com/103511753291993799832/8Lutego2013kb
https://picasaweb.google.com/103511753291993799832/8Lutego2013ar

I jeszcze, wspomniany wyżej, film! Jego autorem jest p. Stefan Budziaszek:
http://www.youtube.com/watch?v=0iMmcm5Y8wA

miroslawborutaMirosław Boruta

Panie Prezydencie, dokończymy Twoją Misję!

18 stycznia 2013 roku o godz. 17:00 w Centrum Błogosławionego Jana Pawła II została odprawiona koncelebrowana Msza Święta w intencji śp. Pary Prezydenckiej i Wszystkich Poległych w katastrofie smoleńskiej oraz o Światło Prawdy dla Ojczyzny.

20130118plakat

Do intencji (odczytanych przed transmisją telewizyjną oraz podczas Mszy Świętej) włączono także modlitwę za śp. Jadwigę Kaczyńską, matkę śp. Prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego i premiera Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Mszę Świętą w tych intencjach zamówił Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie.

Zdjęcia z tego wydarzenia nadesłał p. Andrzej Kalinowski, dziękujemy:
https://picasaweb.google.com/103511753291993799832/18Stycznia2013

List otwarty Akademickich Klubów Obywatelskich im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu i w Krakowie do prof. Zbigniewa Brzezinskiego, byłego doradcy prezydenta J. Cartera ds. bezpieczeństwa narodowego USA, Kawalera Orderu Orła Białego

Poznań – Kraków, 11 listopada 2012

Szanowny Panie Profesorze,

W nawiązaniu do Pańskiej wypowiedzi (wywiad z dn. 8.11.2012*), cytowanej szeroko w prasie polskiej, uprzejmie prosimy o przyjęcie i rozważenie następujących uwag.

Katastrofa smoleńska to wielki cios w stosunkowo młodą demokrację III Rzeczypospolitej Polskiej. Blisko sto osób zajmujących kluczowe pozycje w państwie straciło w niej życie, w tym Prezydent RP Lech Kaczyński. Uważamy, że obowiązkiem władz RP i podległych im odpowiednich służb było podjęcie natychmiastowych działań w celu zabezpieczenia miejsca tragedii, zabezpieczenia zwłok ofiar, ich mienia i wszelkich dokumentów o różnym poziomie niejawności, które osoby te miały przy sobie, w tym tragicznym locie.

Obowiązkiem rządu RP było następnie, i nadal jest, dołożyć wszelkich starań w celu  wyjaśnienia i ustalenia przyczyn i okoliczności tej tragedii. Wreszcie wyciągnięcie wniosków. Obowiązkiem jest również przekazanie pełnej informacji społeczeństwu.

Czy z tych obowiązków rząd RP należycie się wywiązał i wywiązuje?
Czy oddanie śledztwa w ręce Rosjan, wbrew polskiej racji stanu i rozsądkowi to należyte wykonywanie obowiązków?
Im więcej faktów tej tragedii zostaje ujawnianych tym więcej wątpliwości i tym więcej sprzeczności.

Naród polski, w tym najbliżsi smoleńskich ofiar, znajduje się w kwestii katastrofy, w przestrzeni wypełnionej sprzecznościami, wieloma znakami zapytania – jest karmiony półprawdami i wielokrotnie wprowadzany w błąd. Naród polski znajduje się w przestrzeni ograniczonej z jednej strony hipotezą o zamachu, a z drugiej pełnym niedomówień i sprzeczności raportem Komisji Millera. Komisji, której nie przeszkadzał w opracowaniu raportu brak dostępu do kluczowych dowodów tej tragedii (wrak samolotu, oryginały czarnych skrzynek itp). Brak społecznego zaufania do czystości intencji oficjalnych instytucji odpowiedzialnych za pełne i zgodne z prawdą wyjaśnienie przyczyn i przebiegu katastrofy pogłębia niezrozumiała odmowa ich współpracy z rodzinami i bliskimi ofiar katastrofy, choćby w sprawie tak podstawowej jak prawidłowa identyfikacja zwłok. Przeprowadzane aktualnie, po trzydziestu miesiącach ekshumacje zwłok potwierdzają uzasadnienie braku zaufania.

W dniu 22 października w Warszawie miała miejsce Konferencja Smoleńska rozpatrująca w gronie ponad 100 specjalistów – profesorów nauk technicznych i fizyków, techniczne aspekty katastrofy. Wskazano szereg bardzo poważnych wątpliwości, co do rzetelności dochodzeń Komisja MAK i KBWL LP (Komisji Millera), a uprawdopodobniających hipotezę wybuchów na pokładzie samolotu. Doprowadzenie zgodności raportu KBWL LP do zgodności z podstawowymi prawami fizyki to minimum, którego musi domagać się każdy oświecony obywatel.

Aktualnie prace w sprawie tej katastrofy prowadzi prokuratura wojskowa. Również i to postępowanie budzi wątpliwości, gdyż ograniczenia Komisji Millera nie zostały przezwyciężone.

W takiej sytuacji Pan Profesor stawia autorytarnie kilka tez.

- Te ciągłe nieodpowiedzialne bzdury o jakimś zamachu smoleńskim, bez wskazania, kto jest za ten zamach odpowiedzialny, ale sugerując, że to jest prawdopodobnie rząd polski, a może i sowieci, może i razem. To jest coś tak wstrętnego i szkodliwego, że, mam nadzieję, osoby bardziej odpowiedzialne w opozycji rządowej jakoś inaczej odniosą się do tego. To jest strasznie wredna robota robiona widocznie przez parę osób cierpiących na jakieś psychologiczne trudności, które, być może, z punktu widzenia ludzkiego są zrozumiałe, ale dla których nie ma miejsca w życiu politycznym.

- Jeśli oni chcą wyciągnąć wnioski z tego, co mówią, powiedzieć to, co nasuwają, niech powiedzą wyraźnie kogo uważają za morderców i jak to miało mieć miejsce. Tego nie robią. Wiedzą, że nie ma wskazówek na to. Ale jednak grają konsekwentnie w tę grę. To nieodpowiedzialne. To jest nie tylko szkodliwe, to jest warte pogardy.-

Nie komentując języka, tonu i wydźwięku tych fragmentów, my, profesorowie Uczelni Krakowskich i Poznańskich – Członkowie Akademickich Komitetów Obywatelskich, w imię prawdy, której wierność jest podstawowym obowiązkiem uczonego, prosimy Pana Profesora o uzasadnienie powyższych stwierdzeń. Prosimy o podanie przesłanek, dla których należy odrzucić jedną z naturalnych hipotez dotyczących tej katastrofy, jaką jest zamach. Taka jest logika wypowiedzi w świecie nauki.

* http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/prof-brzezinski-rosji-zalezy-aby-katastrofa-smolenska-dzielila-polakow,287534.html

My niżej podpisani wyrażamy poparcie dla powyższego Listu Otwartego do prof. Zbigniewa Brzezińskiego z dnia 11 listopada 2012 roku:

prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – UAM, przewodniczący AKO im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu
prof. dr hab. Ryszard Kantor – UJ, przewodniczący AKO im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie

ks. dr Adam Adamski Cor – UAM, mgr Przemysław Alexandrowicz – KIK, mgr Mirosław Andrałojć – archeolog, dr  Aleksandra Andruszewska – Inst. Wł. Nat. Poznań, mgr Krystyna Andrzejewska – UAM, dr hab. Bartłomiej Andrzejewski – PAN, prof. dr hab. Marek Andrzejewski – Uniw. Szczeciński, dr Róża Antkowiak – UAM, prof. dr hab. Wiesław Antkowiak – UAM, prof. dr hab. Barbara Apolinarska – PAN, dr inż. Andrzej Augustynek -  AGH, dr Adam Babula – UAM, dr Teresa Bałuk-Ulewiczowa – Kraków, dr Lidia Banowska – UAM, prof. dr hab. Leszek Bednarczuk – PAN  Kraków, prof. dr hab. dr h.c. Czesław Błaszak – UAM, mgr Janina Błaszak – PP, dr  Mirosława Błaszczak-Wacławik – Uniw. Śląski, prof. dr hab. dr h.c. Jacek Błażewicz – PP, dr Paweł Binek – UP Kraków, prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bochniak, – AGH, prof. dr hab. Krystyna Boczoń – UMed, prof. dr hab. Władysław Boczoń – UAM. prof. dr hab. Mieczysława Irena Boguś – PAN  Warszawa, dr Krzysztof  Borowczyk – UAM, dr inż. Krzysztof  Borowiak, ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz – UAM, dr Mirosław Boruta – UP, Kraków, dr hab. Mariusz Bryl – UAM, prof. dr hab. Jerzy Brzeziński – Uniw. Zielonogórski, dr Krystyna Celichowska – lekarz, doc. dr hab. Bogdan Celichowski – architekt, prof. dr hab. Krzysztof Cena – Kraków, dr Marek Chabior – Uniw. Technologiczny Szczecin, dr inż. Stanisław Chęciński – Politechnika Wrocławska, prof. dr hab. Adam Choiński – UAM, dr Remigiusz Ciesielski – UAM, mgr inż. Piotr Cieszyński – informatyk, prof. dr hab. med. Andrzej Cieśliński – UMed, dr Ewa Ciosek – UAM, dr Elżbieta Czarniewska – UAM, dr Bożena Cząstka-Szymon – WSP Katowice, prof. dr hab. Janusz Czebreszuk – UAM, dr Maria Barbara Czekalska – UMed. Poznań, prof. dr hab. Stanisław Czekalski – UMed. Poznań, mgr Zbigniew Czerwiński – radny Sejmiku Wlkp., dr inż. Stanisław Czopor – leśnik, prof. dr hab. Jacek Dabert – UAM, dr Mirosława Dabert – UAM, prof. dr hab. inż  Józef Dańko – AGH, mgr Jan Dasiewicz, dr hab. Małgorzata Dąbrowska – prof. UŁ, dr Maria Dąbrowska-Bąk – UAM, mgr inż. Maria Dolata – architekt, mgr Danuta Anna Domaradzka – UMed, inż. Józef Drausowski, prof. dr hab. Leon Drobnik – UMed, prof. dr hab. inż. Jan Tadeusz Duda – AGH, prof. dr hab. Edward Dutkiewicz – UAM, prof. dr hab. Maria Dutkiewicz – UAM, prof. dr hab. Maria Dzielska – UJ, dr Tadeusz Dziuba – poseł na Sejm RP, mgr Sylwiana Firin – Gramowska, dr  Jerzy Fischbach, prof. dr hab. inż. Krzysztof Fitzner – AGH, prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga – PK, prof. dr hab. Bolesław Fleszar – Polit. Rzeszowska, prof. dr  hab. Antoni Florkiewicz, mgr inż. Wojciech Foltyn – rolnik, dr hab. Wit Foryś, prof. UJ – UJ, dr. inż. Jerzy Frąckowiak, mgr inż. Bogdan Freytag, mgr Jan Władysław Fróg – KZ NSZZ “S” UP, dr  hab. Jerzy Galina – PAN, mgr Witold  Gedymin – UE, dr Grzegorz Gertig – U Med, dr Krzysztof Godwod – Warszawa, dr hab. inż. Ryszard Golański, prof..AGH – AGH, prof. dr hab. Janusz Gołaś – AGH, prof. dr hab. Bożena Górczyńska-Przybyłowicz – UAM, prof. dr hab. Ewa Anna Gruszczyńska-Ziółkowska – Uniw. Warszawski, prof. dr hab. Witold Grzebisz – UP, mgr Stanisław Grzesiek – artysta plastyk, dr Michał Haake – UAM, dr Zdzisław Habasiński – informatyk, dr Jolanta Hajdasz – dziennikarz; nauczyciel akademicki, mgr Iwona Horodecka – kustosz; Biblioteka Raczyńskich, prof. dr hab. Henryk Hudzik – UAM, mgr Eugeniusz Ilmak – Uniw. Zielonogórski, prof. dr hab. Jacek Jackowski – PP, prof. dr hab. dr h.c. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz – UAM, prof. dr hab. Dobrochna Jankowska – UAM, prof. dr hab. Artur Jarmołowski – UAM, prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz – UAM, mgr Ewa Jemielity – UEk, Poznań, dr Teresa Jerzak-Gierszewska – UAM, prof. dr hab. Marek Jerzy – UP, mgr Jolanta Jasińska – nauczyciel, prof. dr hab. Tomasz Jasiński – UAM, mgr Ewa Jemielity – UEk. Poznań, mgr inż. Andrzej Judek, mgr Kazimierz Jósko-Wielgocki – radca prawny, dr Jerzy Kaczmarek – UAM, dr Józef Kapusta – IBiA  Warszawa, prof. dr hab. Janusz Kapuściński, dr Zofia Karaszkiewicz, dr Anna Kasprzyk – UAM, dr hab. Zofia Kaszowska  – ASP, prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki – PK, prof.  dr hab. Andrzej Kaźmierczak – SGH, prof. dr hab. Andrzej Kaźmierski – UAM, mgr inż. Adam Kieniewicz – Kraków, mgr inż. Mariusz Klapper – Kraków, dr Przemysław Kiszkowski – UAM, mgr Iwona Klimaszewska – UAM, prof. dr hab. Bożena Klimczak – UE Wrocław, prof. dr hab. Zdzisław Kołaczkowski – AWF, prof. dr hab. inż. Andrzej Korbel – Kraków, prof. dr hab. Grażyna Korpal – ASP, prof. dr hab. Maria Korytowska – UJ, mgr Izabela Komar-Szulczyńska – UAM, prof. dr hab. Aleksander Kośko – UAM, prof. dr hab. Edmund Kozal – UPrzyr. Poznań, prof. dr hab. Stanisław Kozłowski – UP,prof. UP dr hab. Henryka Kramarz – UP, Kraków, prof. dr hab. Marek Kraska – UAM, prof. dr hab. Tadeusz Marek Krygowski – Uniw. Warszawski, dr Henryk Krzyżanowski – UAM, prof. dr hab. Grzegorz Kubski – Uniw. Zielonogórski, dr hab. inż.  Wojciech Kucewicz, prof. AGH – AGH, prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk – PAN, dr Dariusz Kucharski – Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej, prof. dr hab. Mieczysław Kujawski, prof. dr hab. Maria Kujawska – UAM, inż. Julian Kulczyński – rolnik, mgr Ewa Kuleczka – Drausowska, dr Małgorzata Kulesza-Kiczka – lekarz, mgr Edward Kuliga – socjolog, Kraków, dr Katarzyna Kulińska – PAN, prof. dr hab. Tadeusz Kuliński – PAN, dr Beata Kuna – Politechnika Gdańska, dr Krystyna Laskowicz – nauczyciel akademicki, dr Przemysław Lehmann – PAN, mgr Elżbieta Leszczyńska – UAM, prof. dr hab. Maria Teresa Lizisowa – UP, Kraków, dr Maria Leśniewicz – PP, prof. dr hab. Ignacy Lewandowski – UAM, dr Jarosław Liberek – UAM, mgr Jolanta Lisiak – architekt, mgr Rafał  Lisiak – architekt, prof. dr hab. inż. Władysław Łańczak – PP, mgr Agata Ławniczak – dziennikarz, dr Eryk Łon – UE, mgr Małgorzata Łośko – UAM, dr Piotr Łukasiak – PP, prof. dr hab. Andrzej Maciejewski – UAM, mgr Małgorzata Maciukiewicz – UAM, mgr Agata Macniak, ks. kan. lic. Tadeusz Magas – duszpasterz „S”, ks. inż. Jan Majchrzak – Chodzież, dr hab. Przemysław Makarowicz – UAM, prof. dr hab. Edward Malec – UJ, prof. dr hab. Andrzej Malinowski – UAM, prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski – Centrum Badawcze Helmholtza, Monachium, prof. dr hab. Jerzy Marcinek – UP, prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak – UAM, prof. dr hab. Wojciech Markiewicz – PAN, mgr Jan Martini – artysta muzyk, mgr Helena Materny – nauczyciel, mgr Ryszard Materny, mgr  Maria Matysiak – UAM, inż. Janusz Matysiak – przedsiębiorca, prof. dr hab. Karol Mausch – UAM, dr inż. Wojciech Mayer – AGH, prof. dr hab. inż. Krystyna Mędrzycka – Polit. Gdańska, dr Jerzy Michalik – UAM, prof. dr hab. inż. Jacek Bolesław Michalski – UP, prof. dr hab. Michał Mierzejewski – Uniw.  Wrocławski, dr Bożena Mikołajczak – UAM, prof. dr hab. Krzysztof Moliński – UP, mgr Celina Monikowska-Martini – artysta muzyk, dr Elżbieta Morawiec – dziennikarz, Kraków, mgr Marek Morawski – ekonomista, Kraków, mgr Grażyna Musiał – MN, Poznań, prof. dr hab. Grzegorz Musiał – UAM, prof. dr hab. Czesław Muśnicki – UP, mgr Danuta Namysłowska – nauczyciel, dr hab. Adam Michał Nodzeński em prof. AGH, prof. dr hab. Andrzej Nowak – UJ, Kraków, mgr Wilhelmina Nowak, dr hab. Aurelia Nowicka – UAM, prof. dr hab. Elżbieta Nowicka – UAM, dr Małgorzata Okulicz-Kozaryn – UAM, prof. dr hab. Radosław Okulicz-Kozaryn – UAM, mgr inż. Andrzej Ossowski – em. AGH, Włodzimiera Pajewska – UAM, dr hab. n.med. Józefa Panek – UJ, inż. Ryszard Paprzycki, prof. dr hab. Jan Paradysz – UE, dr inż. Krzysztof Pasierbiewicz – AGH, prof. dr hab. Stanisław Paszkowski – UP, dr Andrzej Pawuła – UAM, prof. dr hab. Krystyna Pecold – UMed, dr Barbara Peplińska – UAM, dr Ryszard Piasek – reżyser, mgr Mikołaj Pietraszak-Dmowski – Fundacja Raczyńskich, prof. dr hab. Barbara Piłacińska – UAM, dr Ryszard Piotrowicz – UAM, dr hab. Jacek Piszczek – IOR PIB Toruń-Poznań, prof. dr hab. Jan Prostko-Prostyński – UAM, mgr Maria Przybylska – UAM, dr n.med. Andrzej Przybyszowski – Nowy Sącz, prof. dr hab. Andrzej Przyłębski – UAM, prof. dr hab. Tadeusz Puchałka – PP, prof. dr hab. Zdzisław Puślecki – UAM, dr Jacek Radomski – UAM, dr hab. Wiesław Ratajczak – UAM, dr hab. Lucyna Rempulska – prof.nadzw. PP, mgr Emilia Rogalińska – nauczyciel, dr hab. Mieczysław Rokosz – Kraków, prof. dr hab. Tadeusz Rorat – PAN, prof. dr hab. Grzegorz Rosiński – UAM, prof. dr hab. Ewa Ryś – UAM, dr Lech Różański, mgr Wanda Różycka-Zborowska – reżyser, prof. dr hab. Wojciech Rypniewski – PAN, prof. dr hab. Jan Sadowski – UAM, prof. dr hab. Jerzy Samson-Zakrzewski – UMed, dr inż. Maria Sapor – AGH, mgr Jolanta Sekutowicz – ASP, prof. dr hab. Stanisław Sędziwy  – em. UJ, mgr Halina Aurelia Siwa – dziennikarz, prof. dr hab. Jan Skuratowicz – UAM, dr Andrzej Jan Skrzypczak – PP, prof. dr hab. Marian Smoczkiewicz – UMed, mgr Janusz Smólski, mgr Maria Sobańska-Liberek – UAM, prof. dr hab. Marek Sozański – PP, mgr Zygmunt Sporny – UAM, dr inż. Feliks Stalony-Dobrzański – em. AGH, prof. dr hab. Krystyna Stamirowska – UJ, dr Teresa Stanek – UAM, prof. dr hab. Anna Stankowska – UAM, prof. dr hab. Wojciech Stankowski – UAM, mgr Piotr Stawicki – radca prawny, mgr Gabriela Stępczak, prof. dr hab. Kazimierz Stępczak – UAM, mgr Bernadeta Sturzbecher – UAM, dr inż. Krzysztof Szturzbecher – PP, prof. dr hab. Wojciech Suchocki – UAM, prof. dr hab. Eugeniusz Szcześniak – UAM, prof. dr hab. Zofia Szczotka – UP, dr hab. Andrzej Szpulak – UAM, prof. dr hab. Jacek Sztaudynger – Uniw. Łódzki, dr Anna Szukalska – PP, mgr inż. Edwin Szukalski, mgr Maciej Szulc – przedsiębiorca, prof. dr hab. Roman Szulc – UMed, dr Mirosław Szulczyński – UAM, dr Mirosław Szumiło – UMCS – Lublin, mgr Halina Szwarc-Hetmaniak – lekarz, dr Hanna Szweycer, prof. dr hab. Michał Szweycer, prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska – UAM, dr Urszula Szybiak-Stróżycka – UAM, prof. dr hab. Henryk Szydłowski – UAM, mgr Stanisław Szymański – przedsiębiorca, ks. prof. dr hab. Jan Szymczyk – KUL  Lublin, prof. dr hab. Wojciech Święcicki – PAN, prof. dr hab. inż. Stefan Taczanowski – AGH, mgr Małgorzata Talarczyk-Andrałojć – archeolog, prof. dr hab. Jerzy Tarajkowski – UE, prof. dr hab. Kazimierz Tobolski – UAM, mgr Grzegorz Tomczak – reżyser, prof. dr hab. Lech Torliński – UMed, mgr Jacek Tuchołka, dr n.hum. Marek Mariusz Tytko – UJ, prof. dr hab. Ryszard Vorbrich – UAM, dr hab. Anna Walczuk – UJ, prof. dr hab. Jerzy Bożydar Warchoł – UMed, dr hab. Robert Walkowiak – UP, dr hab. Ryszard Walkowiak – UPrzyr. Poznań, Stanisław Walkowski, Kraków, dr hab. Andrzej Waśko (UJ), prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk – Uniw. Warszawski, dr Marek Wedemann – UAM, dr Maria Wejchan-Judek – PP, prof. dr hab. inż. Jerzy Weres – UP, dr Józef Wieczorek – Niezależne Forum Akademickie, dr Jerzy Wierzchowiecki – Szpital Miejski Grodzisk Wlkp., prof. dr hab. Michał Wierzchowiecki – UMed, prof. dr hab. Janina Wiszniewska – Państw.Inst.Geol. Warszawa, dr Maria Wołuń-Cholewa – UMed,, prof. dr hab. Henryk Woźniakowski – Uniw. Warszawski, dr Bartłomiej Wróblewski – WSPS Poznań, mgr Andrzej Wybrański, prof. dr hab. Barbara Wysocka – PAN, prof. dr hab. Zygmunt Zagórski – UAM, dr hab. Grażyna Zając – UJ, mgr Maria Zawadzka – nauczyciel, prof. dr hab. Stefan Zawadzki – UAM, mgr Tomasz Zdziebkowski – przedsiębiorca, dr Franciszek Zerbe – lekarz, dr Jerzy Zerbe – UAM, mgr Małgorzata Zielonacka – adwokat, dr Andrzej Zielonacki – adwokat, dr Bronisława Zielonka – Uniw. Gdański, dr Tadeusz Zysk – przedsiębiorca, Jerzy Żarnowski – emeryt HCP, prof. dr hab. Tadeusz Żuchowski – UAM, dr Jakub Żmidziński – UAP.

Nasz List ma charakter otwarty. Każda osoba, która zgadza się z jego treścią może wyrazić poparcie dla niego przez złożenie deklaracji na poniższe adresy:

akopoznanAkademicki Klub Obywatelski
im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
w Poznaniu
www.ako.org.pl
Adres do korespondencji:
Akademicki Klub Obywatelski
im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu
ul. Strzeszyńska 197
60-479 Poznań
Adres e-mail: ako.poznan@gmail.com 

akokrakowAkademicki Klub Obywatelski
im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
w Krakowie
www.akokrakow.blogspot.com
Adres e-mail: ako.krakow@gmail.com

I Konferencja Akademickiego Klubu Obywatelskiego
im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie

NAUKA POLSKA. PRAWDA JEST NAJWAŻNIEJSZA
Rozważania o stanie szkolnictwa uniwersyteckiego w Polsce
Kraków dnia 18 kwietnia 2012 roku
Materiały konferencyjne i pokonferencyjne

naukapolska

SPIS TREŚCI WYDAWNICTWA:

O Akademickim Klubie Obywatelskim im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie

Zamiast wstępu / mgr Marek Morawski, Kraków

O głębsze zrozumienie wydarzeń / ks. dr Wiesław Bożejewicz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w  Warszawie

Nauka w służbie prawdy – służbą (integralnemu) człowiekowi / dr Katarzyna Świerszcz, Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Odpowiedź środowiska akademickiego na przesłanie bł. Jana Pawła II / prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie

Uwagi o stanie polskiego szkolnictwa wyższego (uniwersyteckiego) w początku drugiej dekady XXI wieku / prof. dr hab. inż. arch. Anna Mitkowska, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie

Uwagi o kierunkach zmian szkolnictwa wyższego w Polsce / prof. dr hab. inż. Wojciech Mitkowski, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Jak przywrócić rolę wychowawczą polskiej szkoły? / dr inż. Krzysztof Pasierbiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Nauka Polska – Prawda jest jedna / prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Korbel, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Nowelizacja Ustawy o Szkolnictwie Wyższym: uwagi i postulaty praktyka / dr Kazimierz Mrówka, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Głos w dyskusji / dr Mirosław Boruta, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Nauka, Gospodarka, Elita / dr inż. Feliks Stalony-Dobrzański, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

„Grepnij kontent po eseselu”, czyli o niepohamowanym zastępowaniu języka polskiego / mgr inż. Jan Mitkowski, Kraków

Program I Konferencji Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie

List Otwarty do Środowiska Akademickiego

andrzejossowskiAndrzej Ossowski

Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie zaprosił do naszego miasta p. Mitta Romneya, byłego gubernatora stanu Massachusetts, kandydata na Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki, nominowanego przez Partię Republikańską w wyborach w 2012 roku. Jest to zaproszenie także do odwiedzenia grobu śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Jego Małżonki, znajdującego się w krypcie Wieży Srebrnych Dzwonów w Archikatedrze Wawelskiej. 

mittromneyW zaproszeniu zaznaczono, że zatrzymanie się przy tym sarkofagu byłoby pokreśleniem uznania dla skuteczności działań Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jak również docenieniem zasług tych wszystkich, którzy tragicznie zginęli w kwietniu 2010 roku w Smoleńsku, w Rosji. W liście podniesiono fakt, że przez wiele lat Polska była postrzegana jako bardzo dobry przyjaciel i  sojusznik Stanów Zjednoczonych Ameryki i teraz także jest dumna z możliwości goszczenia p. gubernatora Mitta Romneya (fot. Gage Skidmore).

List zawiera informację o AKO, które to środowisko - reprezentujące wspólnotę akademicką - identyfikuje się z  patriotycznymi i republikańskimi wartościami, tak mocno akcentowanymi w publicznej działalności swojego patrona – Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

andrzejossowskiAndrzej Ossowski

W sobotę, 26 maja, korzystając z okazji pobytu p. profesora Wiesława Biniendy w Polsce pozwoliliśmy sobie dokonać wręczenia Mu dyplomu Honorowego Członka Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie „w uznaniu odwagi i niezłomności w dążeniu do poznania prawdy o katastrofie nad Smoleńskiem oraz za budzącą podziw postawę polskiego uczonego na Obczyźnie”.

dyplomdlaprofesorabiniendy1Dyplom został podpisany przez naszych przewodniczących, sekretarzy i skarbnika a wręczony przez delegację w osobach pp. prof. dr. hab. inż. Stefana Taczanowskiego, obu sekretarzy i skarbnika. Ceremonia wręczenia dyplomu odbyła się w jedynym dostępnym dla nas miejscu i czasie, czyli… w Sielpi koło Kielc podczas Zjazdu Klubów „Gazety Polskiej”. Wręczyliśmy Mu również nasz List Otwarty z 18 kwietnia 2012 roku (treść listu można znaleźć tutaj: https://www.krakowniezalezny.pl/uniwersytety/list-otwarty-do-srodowiska-akademickiego).

dyplomdlaprofesorabiniendy2P. Profesor był wyraźnie przejęty tak owacyjnym (na stojąco) przyjęciem przez zebranych delegatów Klubów „Gazety Polskiej”, jak też i naszym dyplomem. W adresie skierowanym do profesora Wiesława Biniendy, p. dr Mirosław Boruta zawarł informację, że analogiczne dyplomy są już przygotowane dla panów prof. Kazimierza Nowaczyka (University Maryland School od Medicine, Baltimore) i dr. Grzegorza Szuladzińskiego (Analytical Service Pty Ltd. Sydney oraz Research Network for a Secure w Australii), i że zostaną wręczone przy… najbliższej, nadarzającej się, okazji.

Na zdjęciach z uroczystości (autorstwa J. O.) zobaczyć można – od lewej do prawej – dr. Mirosława Borutę, sekretarza AKO (z mikrofonem), mgr. inż. Andrzeja Ossowskiego, sekretarza AKO (trzyma dwa pozostałe dyplomy), prof. dr. hab. inż. Stefana Taczanowskiego (wręcza dyplom) i oczywiście p. profesora Wiesława Biniendę. Są tam także pp. Tomasz Sakiewicz („Gazeta Polska”) i Katarzyna Gójska-Hejke („Nowe Państwo”), za których przychylność dla naszej inicjatywy bardzo serdecznie dziękujemy.

Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie

akokrakow

My, uczestnicy I Konferencji Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie – konferencji zatytułowanej „NAUKA POLSKA – PRAWDA JEST NAJWAŻNIEJSZA” – w trosce o przyszłość polskiej edukacji i nauki zwracamy się do środowisk akademickich z apelem o głęboką refleksję nad aktualnym stanem szkolnictwa polskiego w Kraju i za granicą.

Motorem rozwoju kultury i cywilizacji był zawsze wysiłek intelektualny, który – ukierunkowany na poszukiwanie prawdy – dawał owoce podnoszące jakość życia społeczności ludzkich.

Misja poszukiwania prawdy ma w polskiej nauce wielowiekową tradycję sięgającą XIV wieku i współcześnie, jej wypełnianie musi być najważniejszą powinnością środowisk naukowych skupionych w uniwersytetach oraz innych instytucjach badawczych.

Rozumienie tej misji dobitnie sformułował rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Jan Łoś w przemówieniu inauguracyjnym z roku akademickiego 1923/24: „Dopiero wtedy cenną i drogą dla ludzkości stanie się Polska, kiedy silniej będzie z niej promieniować prawda i dobro na pożytek powszechny”. Uznał też, że państwo „swą kulturę i cywilizację, swą siłę i wytwórczości, czerpie przeważnie z mrówczej pracy uczonych”.

Należy przypomnieć, że takie pojmowanie misji uniwersytetu przyczyniło się do odbudowania polskiej państwowości, poczucia narodowej dumy z niepodległego Państwa Polskiego i zbudowania silnych podstaw narodowej gospodarki w okresie międzywojennym.

Znaczenie środowisk akademickich zrozumieli, na swój zbrodniczy sposób, okupanci dokonując masowej eksterminacji intelektualnych i patriotycznych elit polskich – Niemcy podczas Sonderaktion Krakau, w Oświęcimiu czy Palmirach, a Rosjanie w Katyniu, Kozielsku, Ostaszkowie, Miednoje, Kazachstanie czy na Syberii.

Po zakończeniu II wojny światowej sowieccy „wyzwoliciele”, a potem uległe im władze PRL podjęły dzieło niszczenia etosu polskich środowisk naukowych. Prawda zastępowana była kłamstwem, autorytety – ich zaprzeczeniem, dotychczasowe wartości – antywartościami, a wychowywanie nowych pokoleń podporządkowano idei „internacjonalizmu proletariackiego”. Działania te dotknęły szczególnie uniwersytety a w nich nauki humanistyczne. Wtedy strach przed następstwami mówienia prawdy stawał się przyczyną konfliktu pomiędzy treścią wypowiedzi a przekonaniami. Strach ten był przekazywany kolejnym pokoleniom. W konsekwencji, głoszenie nieprawdy stało się przyzwyczajeniem i normą. Tę chorobę potęgowały działania ówczesnych decydentów państwowych poprzez politycznie motywowane awanse, „mianowania marcowe” czy łatwiejszy dostęp do środków finansowych dla ośrodków i osób posłusznych.

Skutki tych działań odczuwamy do tej pory, 20 lat po odzyskaniu suwerenności. Stały się one bowiem destrukcyjne dla współczesnej edukacji i nauki; spowodowały, że powinność odkrywania prawdy była i jest nadal traktowana selektywnie. Oznacza to często, że głoszone wyniki badań są kompromisem między ustaloną, obiektywną prawdą a wymogami „poprawności politycznej” lub dążeniem do spełnienia oczekiwań zleceniodawców. Jest to sprzeniewierzanie się misji poszukiwania prawdy!

Przykładem takich działań może być hańbiące milczenie ośrodków badawczych i akademickich w odpowiedzi na wołanie o prawdę podczas ustalenia przyczyn Tragedii Smoleńskiej i konieczność szukania ekspertów poza granicami Polski.

Taki stan może się pogłębiać wobec braku reakcji ze strony tych, których wiodącą rolą powinna być obrona prawdy i polskości, a do takich chcemy zaliczać senaty uniwersytetów, Polską Akademię Umiejętności czy Polską Akademię Nauk. Nie możemy pozwolić na kreowanie fałszywych autorytetów, akceptujących kłamstwo, dowodzących tym samym, że  niewiele mają wspólnego z moralnością i poczuciem odpowiedzialności za wypełnianie misji polskiej nauki dla dobra społeczeństwa.

Ogłoszona w Bolonii, w 1988 roku Wielka Karta Uniwersytetów  stanowi, że  „aby sprostać potrzebom otaczającego świata, realizowane na uniwersytecie badania naukowe i kształcenie muszą być – pod względem motywów ich realizacji oraz przekazywanych treści – wolne od wszelkich wpływów politycznych i uwarunkowań ekonomicznych”.

Czy w związku z tym można przyjąć, że koniunkturalnie nastawione środowiska akademickie są w stanie promować absolwentów uczciwie traktujących swój zawód, prawych i odpowiedzialnych a nie oportunistycznie nastawionych wyrobników, gotowych dla doraźnych korzyści ogłaszać każde kłamstwo za prawdę? Czy oportunistyczni nauczyciele akademiccy są w stanie wychowywać wchodzących w życie młodych ludzi na pełnowartościowych obywateli? Odpowiadamy: nie.

I dopowiadamy, że przed narzucaną z zewnątrz (i z wewnątrz) doktryną zakłamania Polacy potrafią się obronić. Także dzięki niezłomnej postawie Kościoła Katolickiego, opowiadającego się niezmiennie za trwałym systemem wartości uniwersalnych.

Apelujemy do wszystkich środowisk akademickich, dla których ważne są te wartości, potwierdzone wielowiekową tradycją – o refleksję nad stanem szkolnictwa polskiego w Kraju i za granicą i nad sposobami jego uzdrowienia. Mamy nadzieję, że nasza konferencja przyczyni się do zapoczątkowania tego, koniecznego procesu. Prawdą jest to, co jest.

Kraków, 18 kwietnia 2012 roku

My, niżej podpisani, deklarujemy poparcie dla Listu Otwartego do Środowisk Akademickich powstałego podczas I Konferencji Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie w dniu 18 kwietnia 2012 roku:

1. dr inż. Andrzej Augustynek (AGH)
2. Adam Bak (USA)
3. dr hab. Włodzimierz Bernacki (UJ)
4. prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bochniak (AGH)
5. dr Mirosław Boruta (UP)
6. ks. dr płk Wiesław Bożejewicz (SGGW, Warszawa)
7. prof. dr hab. Krzysztof Cena (Kraków)
8. prof. dr hab. inż.  Stanisława Dalczyńska-Jonas (AGH)
9. dr inż. Feliks Stalony-Dobrzański (em. AGH)
10. dr Andrzej Duda (UJ)
11. prof. dr hab. inż. Jan Tadeusz Duda (AGH)
12. dr hab. Katarzyna Dybeł (UJ)
13. prof. dr hab. Maria Dzielska (UJ)
14. mgr Konrad Firlej (em. AGH, adwokat)
15. prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga (dr h.c., PK)
16. mgr Jan Władysław Fróg (UP)
17. dr Aleksander Głogowski (UJ)
18. dr Krzysztof Godwod (Warszawa)
19. dr hab. inż. Ryszard Golański (AGH)
20. prof. dr hab. Janusz Gołaś (AGH)
21. dr hab. Halina Grzmil-Tylutki (UJ)
22. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka (AGH)
23. prof. zw. dr hab. Ryszard Kantor (UJ)
24. prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki (PK)
25. prof. dr hab.  Andrzej  Kaźmierczak (SGH, Warszawa)
26. mgr inż. Mariusz Klapper (Kraków)
27. prof. dr hab. inż. Andrzej Korbel (Kraków)
28. prof. dr hab. Grażyna Korpal (ASP)
29. prof. dr hab. Maria Korytowska (UJ)
30. dr hab. inż. Adam Korytowski (AGH)
31. prof. zw. dr hab. inż. Janusz Kotlarczyk (em. AGH)
32. dr hab. Henryka Kramarz (em. UP)
33. dr hab. inż.  Wojciech Kucewicz (AGH)
34. dr hab. Marta Lempart-Geratowska (ASP)
35. prof. dr hab. Maria Teresa Lizisowa (UP)
36. dr hab. Kinga Maciuszak (UJ)
37. prof.  dr hab. Edward Malec (UJ)
38. prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski (Helmholtz Zentrum, Monachium)
39. dr hab. Barbara Marczuk (UJ)
40. prof. dr hab. inż. arch. Anna Mitkowska (PK)
41. prof. dr hab. inż. Stanisław Mitkowski (AGH)
42. prof. dr hab. inż. Wojciech Mitkowski (AGH)
43. dr Elżbieta Morawiec (Kraków)
44. mgr Marek Morawski (Kraków)
45. dr Kazimierz Mrówka (UP)
46. mgr inż. Andrzej Ossowski (em. AGH)
47. dr hab. n. med. Józefa Panek (UJ CM)
48. dr inż. Krzysztof Pasierbiewicz (AGH)
49. Ava Polansky-Bak (USA)
50. dr n. med. Andrzej Przybyszowski (Nowy Sącz)
51. dr inż. Maria Sapor (AGH)
52. prof. dr hab. Stanisław Sędziwy  (em. UJ)
53. prof. dr hab. Krystyna Stamirowska (UJ)
54. prof. dr hab. inż. Stefan Taczanowski (AGH)
55. prof. dr hab. Ryszard Terlecki (WSFP Ignatianum)
56. dr Marek Mariusz Tytko (UJ)
57. dr hab. Anna Walczuk (UJ)
58. dr hab. Andrzej Waśko (UJ)
59. dr hab. Wiesław Marek Woch (AGH)
60. dr hab. Grażyna Zając (UJ)

Podpis można także złożyć pisząc na adres: ako.krakow@gmail.com

akokrakow18 kwietnia 2012 roku w Krakowie odbyła się I Konferencja Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie, pt. "NAUKA POLSKA - PRAWDA JEST NAJWAŻNIEJSZA".

Program konferencji:

Powitanie zgromadzonych Uczestników konferencji przez Przewodniczącego Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Lecha Kaczyńskiego w Krakowie oraz o. dr. Stanisława Jaromiego OFMConv

• dr Katarzyna Świerszcz (SAN w Warszawie): Nauka w służbie prawdy – służbą (integralnemu) człowiekowi
• prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki (PK): Odpowiedź środowiska akademickiego na przesłanie bł. Jana Pawła II
• ks. dr płk. Wiesław Bożejewicz (SGGW): O głębsze zrozumienie wydarzeń
• prof. dr hab. inż. arch. Anna Mitkowska (PK): Uwagi o stanie polskiego szkolnictwa wyższego (uniwersyteckiego) w początku drugiej dekady XXI wieku
• prof. dr hab. inż. Wojciech Mitkowski (AGH): Uwagi o kierunkach zmian szkolnictwa wyższego w Polsce
• prof. dr hab. Włodzimierz Bernacki (UJ): Reformowanie czy deformowanie? Stan szkolnictwa wyższego w Polsce
• dr inż. Krzysztof Pasierbiewicz (AGH): Jak przywrócić rolę wychowawczą polskiej szkoły?
• prof. dr hab. inż. Andrzej Korbel (AGH): Nauka Polska – Prawda jest jedna

Podsumowanie Konferencji, dyskusja nad projektem Listu Otwartego do Środowiska Akademickiego.
Zakończenie Konferencji.

10 lutego 2012 roku Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie wziął udział w uroczystych obchodach 22. Miesięcznicy Tragedii Smoleńskiej.

Poniżej trzy zdjęcia z wawelskiej krypty:

201202101

201202102

201202103

Protest Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Lecha Kaczyńskiego w Krakowie w sprawie decyzji odmawiającej telewizji TRWAM miejsca na multipleksie cyfrowym

akokrakowDo końca lipca 2013 roku ma zniknąć sygnał telewizji naziemnej na rzecz sygnału telewizji cyfrowej. Niestety, decyzja Urzędu Komunikacji Elektronicznej w porozumieniu z przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jest taka, iż na pierwszym polskim multipleksie zabraknie miejsca dla jedynej katolickiej telewizji w Polsce. Dla Telewizji Trwam.

Stało się to pomimo protestów wielu organizacji społecznych i politycznych, w tym Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu.

120216ndZabrakło miejsca na multipleksie cyfrowym dla Telewizji, której oglądalność przewyższa oglądalności wielu innych nadawców, którzy uzyskali akceptację. Dla telewizji, której wymiar społeczny jest nie do zastąpienia, dla telewizji wartości najwyższych (Il. Nasz Dziennik, Nr 39 (4274), 16 lutego 2012, wyd. internetowe).

Brak kryteriów kwalifikacyjnych, jak również argumentacja, odwołująca się do niezgodnych z prawdą faktów medialnych, mająca stanowić podstawę do odrzucenia wniosku, prowokuje do pytań o bezstronność postępowania kwalifikacyjnego.

My, niżej podpisani, w poczuciu obywatelskiej odpowiedzialności za pomyślny rozwój Rzeczypospolitej Polskiej, jako suwerennego, solidarnego Państwa, w trosce o utrzymanie naszej tożsamości narodowej, więzi rodzinnych i społecznych, mając świadomość roli pluralistycznych mediów w całokształcie życia Kraju, protestujemy przeciwko tej decyzji i żądamy jej zmiany.

Komitet Założycielski AKO w Krakowie:

1. dr inż. Andrzej Augustynek (AGH),
2. dr hab. Włodzimierz Bernacki (UJ),
3. prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bochniak  (AGH),
4. dr Mirosław Boruta (UP),
5. prof. dr hab. inż  Stanisława Dalczyńska-Jonas  (AGH),
6. dr Andrzej Duda  (UJ),
7. prof. dr hab. inż. Jan Tadeusz Duda  (AGH),
8. prof. dr hab. Maria Dzielska (UJ),
9. prof. dr hab.  Jerzy Fijał  (AGH),
10. prof. dr hab. Janusz Gołaś (AGH),
11. dr inż. Marta Januś (AGH),
12. prof. dr hab. Ryszard Kantor  (UJ),
13. prof. dr hab. inż. Andrzej Korbel  (AGH),
14. prof. dr hab. Grażyna Korpal  (ASP),
15. dr hab. inż. Adam Korytowski (AGH),
16. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz (AGH),
17. dr hab. Marta Lempart-Geratowska  (ASP),
18. prof. dr hab. Edward Malec  (UJ),
19. dr hab. inż. Janusz Mikuła  (PK),
20. prof. dr hab. inż. Janina Milewska-Duda  (AGH),
21. prof. dr hab. inż. arch. Anna Mitkowska (PK),
22. prof. dr hab. inż. Wojciech Mitkowski, (AGH),
23. mgr Marek Morawski,
24. mgr inż. Andrzej Ossowski (AGH),
25. dr hab. Józefa Panek  (CM UJ),
26. dr Tomasz Panz (UJ),
27. dr inż. Krzysztof Pasierbiewicz (AGH),
28. prof. dr hab. Stanisław Sędziwy  (UJ),
29. dr inż. Feliks Stalony-Dobrzański  (AGH),
30. prof. dr hab. Krystyna Stamirowska  (UJ),
31. dr n. med. Jolanta Świerszcz  (CM UJ),
32. prof. dr hab. Stefan Taczanowski (AGH),
33. prof. dr hab. Ryszard Terlecki (WSF-P „Ignatianum”)

10 stycznia 2012 roku Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie wziął udział w uroczystych obchodach 21. Miesięcznicy Tragedii Smoleńskiej.

Poniżej dwa, wieczorne zdjęcia spod Krzyża Narodowej Pamięci (Krzyża Katyńskiego):

10stycznia201217

10stycznia201218