Przeskocz do treści

Kraków, 17.10.2013 r.

Minister Sprawiedliwości
Marek Biernacki
Aleje Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa

Dotyczy: odpowiedzi na nasze pismo w sprawie głębokiej reformy i naprawy sądownictwa.

pokinlogoW odpowiedzi na nasze pismo z dnia 13 maja 2013 r. otrzymaliśmy trzy pisma z dwu Departamentów Pana Ministerstwa, których główne przesłanie mówi, że nie jest Pan uprawniony do kontroli, nie do Pana należy przygotowanie projektów reformy sądownictwa i z uwagi na niezależność sądów i niezawisłość sędziów nie może się Pan wypowiadać w sprawach wyroków sądowych i poziomu etycznego sędziów. I co szczególnie ważne Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości stwierdza, że stopień ogólności naszego pisma nie pozwala na ustosunkowanie się do zarzutów zawartych w naszym piśmie. Jednym słowem Pan Minister nie widzi powodu do podjęcia jakiegokolwiek działania.

Pozwalamy sobie zachować naszą negatywną opinię o wymiarze sprawiedliwości w III RP i rozciągnąć ją po zapoznaniu się z tymi odpowiedziami na Pana cały resort. Nie tylko my kombatanci i weterani walk o niepodległą Polskę widzimy głęboką potrzebę lustracji i naprawy wymiaru sprawiedliwości, ale i publikacje prasowe mówią o ochronie zbrodniarzy komunistycznych przez wymiar sprawiedliwości III RP, o rażących błędach sędziów, fałszowaniu protokołów, bezprawnych wyrokach, nawet o prostytuowaniu się polskiego wymiaru sprawiedliwości. Z-ca Dyrektora Departamentu Sądów nie może się ustosunkować do naszych zarzutów, bo jak pisze są po pierwsze zbyt ogólne, a po drugie nie ma w tym nic nagannego, że sądy odmawiają ferowania wyroków w sprawach zbrodniarzy komunistycznych takich jak Jaruzelski i Kiszczak, a inni zbrodniarze nie spędzają nawet dnia w celi. Za protestowanie przeciwko takiemu stanowi rzeczy posyła się za to do więzienia weterana i bohatera walk o niepodległą Polskę Adama Słomkę. Panie Ministrze Sprawiedliwości niech się Pan wreszcie obudzi i przestanie udawać, że nie wie Pan nic o haniebnych wyrokach zapadających w polskich sądach.

Wg tego samego Z-cy Dyrektora w stwierdzeniu, że „Polacy sami sobie zgotowali obozy koncentracyjne, komory gazowe i getta” nie ma nic nagannego. Tym samym popiera orzeczenie sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie pani Katarzyny Wysokińskiej-Walenciak z 12.04.2013 r., która uważa, że te ewidentne kłamstwa nie znieważają Narodu Polskiego, że nie wypełniają kryteriów art. 133 KK.. Jeżeli to sformułowanie nie znieważa Narodu Polskiego, w takim razie nic nie znieważa.

Czy jest Panu wiadomo, że również Trybunał Praw Człowieka orzekł, że postępowanie w sprawie zbrodni komunistycznej zamordowania Grzegorza Przemyka trwało zbyt długo, popełniono błędy, które świadczą o poważnych niedociągnięciach w funkcjonowaniu polskiego systemu sądowego i Polska musi zapłacić 20 tys. euro odszkodowania. A przecież inne postępowania sądowe w podobnych sprawach wydają jeszcze gorsze świadectwo wymiarowi sprawiedliwości, który powinien raczej być nazwany organem ochronnym zbrodniarzy i wymiarem niesprawiedliwości.

Podlegli Panu urzędnicy twierdzą, że nie leży w kompetencji ministerstwa przygotowanie reformy sądownictwa, a przecież otrzymaliśmy pismo z Kancelarii Senatu BKS/DPK-132/27234/13 WW, które jasno stwierdza, że to należy do Pana i tu cytujemy: „Odnosząc się do proponowanych przez Państwa podjęcia prac legislacyjnych dotyczących reformy sądownictwa i prokuratury, to należy podkreślić, że w pierwszej kolejności to resorty branżowe (Ministerstwo Sprawiedliwości) powinny tworzyć rozwiązania do systemowych zmian w poddanych ich kompetencjom działach prawa, konsultować je z zainteresowanymi podmiotami i wypracowywać regulacje służące założonym celom”.

Dziwimy się stylowi w jaki odpowiada Ministerstwo na nasz apel o reformę, uczciwość i sprawiedliwość w sądownictwie. Otrzymujemy wyliczenie przepisów zawartych w różnych ustawach, które uniemożliwiają wg Pana urzędników dokonanie reformy sądownictwa, a przecież tak nie jest. Sądy i sędziowie nie mogą być wyjęci spod jakiejkolwiek krytyki społecznej.

Musimy Panu uświadomić, że Porozumienie skupia w sobie byłych żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, Żołnierzy Niezłomnych i weteranów walki cywilnej o Niepodległą Polskę. Wielu z nas ma blisko 90 lat i więcej, i nie dajemy się oszukać tak, jak młode pokolenie. Nie chcemy czuć się jakbyśmy żyli w PRL bis. Dlatego szczególnie boli nas niesprawiedliwość w Ojczyźnie, ale jeszcze bardziej boli, że Ministerstwo Sprawiedliwości próbuje ignorować nasze uwagi i zbywać je pustymi frazesami. Oczekujemy od Pana przede wszystkim uczciwości i sprawiedliwości, czyli nie krycia się za urzędnikami i paragrafami, ale doprowadzenie do lustracji, weryfikacji sędziów i reformy wymiaru sprawiedliwości. Takiej samej naprawy wymaga również Prokuratura. Tym razem pragnęlibyśmy otrzymać odpowiedź wyłącznie od Pana, ponieważ Pana podwładni bardziej zasługują na miano faryzeuszy, niż przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości.

Przewodniczący Porozumienia / Stanisław Pazurkiewicz
Sekretarz Porozumienia / Edward Wilhelm Jankowski

Kraków, 21.06.2013

Prezydent RP Bronisław Komorowski
Premier Rządu RP Donald Tusk
Marszałek Sejmu Ewa Kopacz
Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jan Dworak

pokinlogoPorozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie jest oburzone faktem emisji w mającej pełnić misję publiczną Telewizji Polskiej niemieckiego serialu pt. „Nasze matki, nasi ojcowie”, który zakłamuje historię II wojny światowej, znieważa pamięć i honor żołnierzy Armii Krajowej oraz stara się oczyścić Niemców z dokonywanych przez nich zbrodni.

My, najstarsi członkowie POKiN, dobrze pamiętamy, że armia niemiecka od pierwszego dnia wojny 1939 roku prowadziła działania wojenne z pogardą dla  konwencji międzynarodowych, a żołnierze Wehrmachtu dopuszczali się licznych mordów i innych przestępstw na jeńcach wojennych i bezbronnej ludności cywilnej. To się nie zaczęło nagle w 1941 roku, jak wynika z serialu. Obozy koncentracyjne, ustawy norymberskie, „noc kryształowa” połączone z mordowaniem Żydów, grabieżą mienia, paleniem synagog, deportacjami - to wszystko działo się w Niemczech w latach 1933-39. Tymczasem postacie młodych Niemców z Wehrmachtu są w serialu przedstawione nader szlachetnie, jakby niczego nie wiedzieli o zbrodniach państwa, któremu wierni służyli. Dopiero na wojnie zauważają jakieś problemy, ale nikną one w stosunku do wymyślonych przez reżysera i niemieckich konsultantów historycznych win Polaków. Dlatego właśnie ten serial jest wielkim kłamstwem i niezręczną próbą napisania w 2013 roku historii na nowo, w dodatku zafałszowanej.

Za pieniądze rządu niemieckiego telewizja publiczna ZDF nakręciła serial, który  ma winę za holocaust przenieść na Polaków, w szczególności na Armię Krajową, chociaż ta podejmowała ogromne wysiłki - za cenę życia wielu żołnierzy - aby uratować od zagłady jak najwięcej Żydów.

„Nasze matki, nasi ojcowie” są znakomitym przykładem na to, że propaganda w stylu Goebbelsa nadal ma się w Niemczech bardzo dobrze. Tak
właśnie obecne państwo niemieckie prowadzi swoją politykę historyczną, a władze Telewizji Polskiej przyjmują to w sposób, jaki można określić - odwołując się do czasów II wojny światowej - mianem kolaboranckiego.

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej już potępił ten film, pisząc: „My, ostatni żyjący żołnierze podziemnego wojska w okupowanej Polsce, wyrażamy zdecydowany protest wobec ewidentnych fałszerstw pod adresem żołnierzy AK w wyemitowanym w marcu br. przez niemiecką telewizję państwową ZDF trzyodcinkowym filmie fabularnym pt. »Unsere Mütter, Unsere Väter« (»Nasze matki, nasi ojcowie«), który obraża dobre imię Żołnierzy Armii Krajowej, poczucie godności narodowej i honor żołnierski”.

W tej sytuacji nasze Porozumienie oczekuje dymisji prezesa TVP Juliusza Brauna i innych osób, które podjęły decyzję zakupu prawa do emisji tego propagandowego, niemieckiego filmu.     Równocześnie oczekujemy pełnej odpowiedzi w trybie informacji publicznej na następujące pytania:

- kto we władzach TVP podjął decyzję o zakupie i emisji tego filmu i ile zapłacono z pieniędzy podatników za te kłamstwa?
- czy misja publiczna TVP polega na obrażaniu Polaków i ich pamięci narodowej oraz służeniu interesom niemieckim?
- dlaczego Szanowni Adresaci widząc antypolskie działania prezesa Juliusza Brauna nie zdymisjonowali go?

Uzyskana odpowiedź pozwoli poważnie i rzeczowo zastanowić się nad modelem funkcjonowania mediów publicznych, aby więcej nie dopuścić do
szkalowania Armii Krajowej i Narodu Polskiego. Ludzie odpowiedzialni za wydanie ogromnej kwoty na zakup tego podłego, pełnego kłamstw serialu, który narusza nasz interes narodowy, przedstawiając Polaków jako antysemitów, muszą być zwolnieni z pracy w TVP natychmiast. Dla głupców i kłamców ocierających się o zdradę racji stanu nie powinno być bowiem miejsca w Telewizji Polskiej i we władzach państwowych.

Przewodniczący Porozumienia
Edward Wilhelm Jankowski

pokinlogoKraków, 13 maja 2013 roku
Oświadczenie Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie

Pan Marek Biernacki
Minister Sprawiedliwości

W związku z narastającymi szybko karygodnymi wyrokami sądowymi nie mającymi nic wspólnego, ani z prawdą, ani ze sprawiedliwością, Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie zwraca się do Pana o przygotowanie właściwych projektów ustaw dla Sejmu w celu doprowadzenia do głębokiej reformy sądownictwa.

Sądy w Polsce nie mogą ferować wyroków w taki sposób jak w PRL, a przecież obecnie działają tak, jakby w Polsce nadal rządzili komuniści i Rosjanie. Sądy nie mogą też represjonować weteranów, którzy walczyli o Niepodległą Polskę za to że upominają się o respektowanie podstawowych praw człowieka. Takim jaskrawym przykładem są wielokrotne represje sądowe wobec Adama Słomki - więźnia politycznego PRL i działacza niepodległościowego Konfederacji Polski Niepodległej, posła trzech kadencji w III RP.

My, skupieni w Porozumieniu żołnierze AK, NSZ, WiN i członkowie innych organizacji niepodległościowych oraz patriotycznych takich jak Konfederacja Polski Niepodległej, nie zgadzamy się i nie pozwolimy, aby sędziowie uniewinniali komunistycznych oprawców winnych śmierci dziesiątków i setek osób, a osoby protestujące przeciwko temu jak pokazuje przykład Adama Słomki, zamykali do więzień. Tak postępowali bandyci przebrani za władzę i za sędziów w czasach PRL. Obecnym panom sędziom wydaje się, że czas jest taki sam. Otóż jest już inny.

Uważamy Pana Ministra za uczciwego człowieka, który z sobie tylko wiadomych powodów udaje, że nie wie nic o stanie gangreny moralnej toczącej niezlustrowane po 1990 roku środowisko sędziów i prokuratorów. A są w nim i byli agenci SB, i była agentura wojskowa, i osoby represjonujące działaczy niepodległościowych w PRL.

Niech Pan przyjrzy się uniewinniającym wyrokom lub w zawieszeniu wobec sprawców stanu wojennego, czy masakry na Wybrzeżu w grudniu 1970 roku, ochranianiu przez sędziów głównych zbrodniarzy komunistycznych, czyli Wojciecha Jaruzelskiego, Czesława Kiszczaka i szeregu innych prokuratorów, a także sędziów i ubecko-esbeckich specjalistów od łamania kości. Obecni sędziowie potrafili tylko skazać na więzienie przy Rakowieckiej Adama Słomkę, czyli tam, gdzie w latach 40. i 50. mordowano działaczy niepodległościowych, a kilka dni temu skazali go na więzienie w Białołęce, gdzie więziono ludzi z Solidarności i Konfederacji w latach osiemdziesiątych.

Warto wspomnieć, że ci sędziowie uważają, iż nie ma nic złego w artykule napisanym przez dziennikarza i historyka Mariusza Nowika w „Przekroju”, w którym stwierdził, że Polacy sami sobie zgotowali obozy koncentracyjne, komory gazowe i getta. Tak uważa sędzia z Sądu Okręgowego w Krakowie - pani Katarzyna Wysokińska-Walenciak. Podobnie Sąd Okręgowy w Warszawie uważa, że nie należy zakazać sformułowania „polski obóz” użytego przez dziennik „Die Welt” i zajęło mu to miesiąc czasu, podczas gdy ustawa zobowiązywała do podjęcia decyzji w ciągu siedmiu dni.

Państwo w którym nie ma prawdy, nie ma sprawiedliwości, w którym sędziowie wykonują swój zawód jak w okupowanym kraju, nie może ani się rozwijać, ani długo przetrwać. Dlatego apelujemy do Pana, a za Pana pośrednictwem do Sejmu i Senatu RP o rychłą naprawę polskiego sądownictwa. Nie zgodzimy się nigdy, aby krzywoprzysiężni sędziowie terroryzowali nasz naród Jesteśmy ludźmi wolnymi i będziemy żyć jak ludzie wolni, a te karykatury sędziów trzeba usunąć z sądownictwa raz na zawsze.

Przewodniczący POKiN
(-) Edward Wilhelm Jankowski

pokinlogoSzanowni Państwo,

poniżej publikujemy list z 5 kwietnia br., napisany przez Kombatantów zrzeszonych w Porozumieniu Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych z siedzibą w Krakowie (porozumienie obejmuje 20 organizacji) do wojewody krakowskiego, dotyczący zaawansowania prac przy likwidacji pomnika "chwały Armii Czerwonej". List podpisali przewodniczący Porozumienia, dr Jerzy Bukowski oraz sekretarz, Edward Wilhelm Jankowski.

Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie zwraca się do pana Wojewody z prośbą o przekazanie informacji z postępu prac podejmowanych w celu przeniesienia zbiorowego grobu sześciu czerwonoarmistów na cmentarz komunalny w Nowym Sączu, jak również  rozbiórki pomnika chwały Armii Czerwonej zbrodniczej organizacji odpowiedzialnej za okupację  Polski i masowe mordy.

W czasie konferencji prasowej 11 grudnia 2012 roku otrzymaliśmy od Pana przyrzeczenie  likwidacji tego reliktu komunistycznego zniewolenia. Obecnie - wobec licznych zapytań skierowanych do nas przez mieszkańców Małopolski (w tym Nowego Sącza) - pragnęlibyśmy poznać szczegóły już podjętych działań.

Ta sprawa jest niezwykle ważne z punktu widzenia tożsamości narodowej i kształtowania postaw patriotycznych w młodych pokoleniach Polaków. Naszą opinię popiera również Instytut Pamięci Narodowej, który w piśmie przekazanym do naszej wiadomości wprost stwierdza, że istnienie takich reliktów komunistycznych jest działaniem niewychowawczym, pochwałą zbrodniczych ideologii i zdradą Ojczyzny.

Nadmieniamy również, że na nasze pismo w tej sprawie z 28.11.2012 r. nigdy nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Tym razem prosimy więc o udzielenie pełnej odpowiedzi biorącej pod uwagę nasze uwagi z poprzedniego pisma.

krzysztofbzdylKrzysztof Bzdyl

W imieniu Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych chciałbym powitać serdecznie wszystkich przybyłych na tę uroczystość patriotyczną poświęconą pamięci tych, którzy walczyli w latach 1939-1956 o niepodległą Polskę. Będziemy mówić o ofiarach komunizmu, szczególnie  o zamordowanych w tym więzieniu.

W okresie międzywojennym było tu Wojskowe Więzienie Śledcze. Już w pierwszych tygodniach okupacji we wrześniu 1939 r. Niemcy zorganizowali w nim więzienie podległe Gestapo. Tu, w tych budynkach więziono, torturowano i mordowano polskich patriotów. Tak postępowano z każdym podejrzanym o jakikolwiek sprzeciw lub akt oporu przeciw okupantowi niemieckiemu. Dokonywano masowych egzekucji więźniów także w okolicach Krakowa. Ci którzy przeżyli śledztwo byli wywożeni w transportach do obozów koncentracyjnych na niechybną śmierć. Taki był los blisko 50 tys. więźniów.

Należy też pamiętać, że w niedalekim zakładzie Helclów gestapo zarządzało więzieniem dla kobiet w podobny sposób i wiele z nich kończyło życie pędzone w transporcie do Auschwitz. Po blisko  pięciu latach okupacji niemieckiej wojska sowieckie wkroczyły na terytorium II Rzeczypospolitej, wypierając niemiecki Wehrmacht i w styczniu 1945 r. wkroczyły do Krakowa.  Złudzenia, które część społeczeństwa mogła żywić, że odzyskaliśmy niepodległość rozwiały się szybko. To przecież na skutek paktu Ribbentrop-Mołotow Niemcy hitlerowskie i Związek Sowiecki wspólnie we wrześniu 1939 r. napadły Polskę i dokonały IV rozbioru. Podobnie jak Niemcy mordowali masowo Polaków, w tym ponad 20 tysięcy oficerów i inteligencji polskiej w 1940 r.

W 1945 r. pieczę nad więzieniem przejęło NKWD, a potem komunistyczny Urząd Bezpieczeństwa.  Celem było zniszczenie przy pomocy krwawych represji wszelkiego oporu przeciw wprowadzaniu reżimu komunistycznego tj. rządowi agentów i zdrajców przysłanych z Moskwy. I znów rozpoczęto torturowanie i mordowanie żołnierzy AK, NSZ, WiN i innych organizacji niepodległościowych. Tym razem robili to Rosjanie i polscy komuniści, agenci Moskwy, wśród nich Stefan Michnik ukrywający się teraz na terenie Szwecji. Mordowano polskie elity intelektualne na podstawie sfabrykowanych, kłamliwych dowodów i wyroków wydawanych przez bandytów ubranych w togi sędziowskie. Bowiem dla komunistów największą zbrodnią była walka polskich patriotów o wolność swojej ojczyzny. Zabijano w tym więzieniu i w kilkudziesięciu innych na terenie całej Polski. Setki, i tysiące innych więźniów,  wysyłano transportami  kolejowymi  do łagrów sowieckich na Sybir. Większość tam zginęła i do Polski nie wróciła. I tak do 1956 r. Więźniowie polityczni w większej ilości znów wrócili w latach 80-tych zwłaszcza po wprowadzeniu stanu wojennego przez namiestnika Moskwy  Wojciecha Jaruzelskiego. Tu więziono działaczy Konfederacji Polski Niepodległej, „Solidarności” i innych niezależnych ugrupowań. Umieszczano ich na tzw. Getcie pod kontrolą Służby Bezpieczeństwa. Zamykano w celach razem ze skazanymi na karę śmierci. W czasie stanu wojennego na mocy rozkazów Wojciecha Jaruzelskiego i Czesława Kiszczaka zamordowano blisko 300 patriotów podczas strajków, manifestacji lub skrytobójczo.

Na murze więzienia są Tablice Pamięci poświęcone tym działaczom

niepodległościowym, którzy zostali rozstrzelani przez komunistycznych oprawców. Blisko 80 % z nich to byli młodzi ludzie, którzy nie przekroczyli 30 roku życia.

Całe  życie było przed nimi, ale komunistyczni sędziowie odebrali im to prawo i prawo całemu narodowi do życia w wolnym i niepodległym kraju. Wśród ofiar jest 19 letni uczeń Liceum im. Jana Sobieskiego Marek Kubliński, jest ksiądz-kapelan Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej Władysław Gurgacz. Są też nazwiska członków II Zarządu Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” legionisty, majora i oficera AK Waleriana Tumanowicza, Józefa Ostafina – posła na Sejm II RP i członka ZWZ-AK,   Alojzego Kaczmarczyka – dawnego legionisty i kawalera Orderu Virtuti Militari.  Takich ofiar mordów sądowych, wg niekompletnych statystyk było około 8 tysięcy.

W III Rzeczypospolitej, nikt z komunistycznych oprawców  nie został ukarany. Nie ukarano szefa Naczelnej Komunistycznej Prokuratury Wojskowej Stanisława Zarakowskiego, tego który fałszywie oskarżał właśnie w procesie II Zarządu WiN, nie ukarano sędziego Mieczysława Widaja, który wydał 105 wyroków śmierci na żołnierzy AK, a zmarł kilka lat temu, podobnie było z sędziami Ryszardem Wierciochem, Władysławem Sierackim i Zbigniewem Furtakiem. Każdy z nich wydał po kilkadziesiąt wyroków śmierci na niewinnych ludzi. Dziesięciu  zbrodniarzy z UB  żyje dostatnio, na wysokich emeryturach w samej Warszawie, przez nikogo nie niepokojonych. Żyje też około 50 sędziów i prokuratorów odpowiedzialnych za te zbrodnie, opływając w dostatki. Kaci z więzień i wykonawcy egzekucji hodują róże w swoich willach. Ich ofiary, którym udało się przeżyć tortury i więzienia wegetują na głodowych emeryturach.  Sędziowie byli pobłażliwi dla swoich kolegów, nikogo nie ukarali. Być może odczuwają solidarność zawodową ze swoimi kolegami – mordercami skazującymi polskich patriotów na śmierć. A przecież chodzi tutaj o elementarną sprawiedliwość. Mordercy w niepodległej Polsce nie tylko nie zostali skazani, ale nawet nie zostali napiętnowani. Obecny prezydent Bronisław Komorowski  zaprosił do siebie na posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, zbrodniarza komunistycznego Wojciecha Jaruzelskiego. Jest nawet całe lobby postkomunistyczne z  Gazetą Wyborczą na czele, które uważa  Jaruzelskiego za bohatera.

Dlaczego  nie ukarano zbrodniarzy komunistycznych, dlaczego nie wymierzono sprawiedliwości ? Jaki sygnał III RP daje młodym pokoleniom. Te pytania były zadawane już setki razy. Dziś coraz mniej spodziewam się odpowiedzi od rządzących i od sędziów.

Dlatego apeluję do młodszych pokoleń, a szczególnie do młodzieży, aby nie zapomnieli o tych, którzy walczyli i ginęli za wolną Polskę, tak na drodze walki zbrojnej jak i cywilnej, aby bronili ich pamięci.  Dzięki nim Polska wciąż istnieje na mapie świata. Ich nazwiska są wypisane na tych Tablicach.

Cześć Ich pamięci.