Przeskocz do treści

Od kilku miesięcy politycy Platformy Obywatelskiej, jej zwolennicy i uczestnicy protestów zwoływanych przez totalną opozycję łamią zapisy Konstytucji RP i prawa prasowego gwarantujące wolność mediów. Dochodzi do ataków słownych i fizycznych wobec dziennikarzy, którzy mają odwagę informować opinię publiczną w sposób niezgodny z linią propagandową tych formacji. Nie są to sporadyczne zdarzenia, tylko przyjęta przez opozycję zasada postępowania, która ma na celu dyskredytować i zastraszyć dziennikarzy mediów publicznych.

W ostatnich tygodniach doszło do kilku szczególnie chuligańskich ataków na pracowników Telewizji Polskiej, które jednak nie spotkały się z potępieniem przez kierownictwa partii opozycyjnych.

Rada Mediów Narodowych (fot. Wikipedia) wyraża oburzenie wobec tych działań i ocenia, że są one drastycznym przejawem walki o podporządkowanie sobie mediów i konsekwentnie realizowaną, stanowiącą zagrożenie dla demokracji strategią polityczną.

Apelujemy do uczestników życia publicznego w Polsce o stanowczy protest przeciw atakom wobec dziennikarzy. Wolność słowa i niezależność dziennikarska muszą być respektowane.

Konstytucja RP w art. 14 stanowi, że Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu, zaś Prawo prasowe w art. 1 stwierdza, iż prasa korzysta z wolności wypowiedzi i urzeczywistnia prawo obywateli do rzetelnego informowania.

Rada Mediów Narodowych (fot. Wikipedia) z niepokojem odnotowuje ataki i agresywne zachowania polityków wobec dziennikarzy, w tym szczególnie Telewizji Polskiej. Nie są to sporadyczne działania tylko przyjęta przez polityków opozycji – szczególnie Platformy Obywatelskiej - metoda, mająca na celu odebranie wiarygodności dziennikarzom oraz zastraszenie tych, którzy chcieliby wykonywać swój zawód w sposób niezależny. Ataki tych polityków, którzy nie cofają się nawet przed używaniem wobec dziennikarzy wulgarnego języka i bezpośredniej przemocy, doprowadziły już także do chuligańskich, fizycznych ataków na pracowników Telewizji Polskiej przeprowadzonych przez zwolenników opozycji.

Rada Mediów Narodowych ocenia, że ataki te wpisują się w działania na rzecz ograniczenia wolności słowa i naruszają konstytucyjne gwarancje w tym zakresie.

Rada Mediów Narodowych wzywa przedstawicieli sił politycznych do poszanowania niezależności dziennikarskiej oraz powstrzymania się od stosowania języka i działań nacechowanych agresją.

Rada Mediów Narodowych (fot. Wikipedia) apeluje do zarządów spółek publicznej radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej S.A. o niezatrudnianie byłych funkcjonariuszy, pracowników i współpracowników służb specjalnych PRL, a także o niepodejmowanie z nimi żadnej innej formy współpracy mającej wpływ na treść programu.