Przeskocz do treści

Współpraca państwa polskiego z Polonią i Polakami za granicą

miroslawborutaMirosław Boruta

Elementem wyróżniającym politykę Prezydenta Lecha Kaczyńskiego było podniesienie rangi problematyki obejmującej zagadnienia dotyczące Polaków żyjących poza krajem, do grupy spraw najważniejszych...

Tytuł notatki jest powtórzeniem tematu panelu specjalistycznego, który 4 lipca 2015 roku miał miejsce w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach i – rzecz jasna - broni się sam. Jest to nawiązanie do wieloletniej strategii Prawa i Sprawiedliwości, której główne założenia zawiera program partii, choćby w rozdziale „Obecność Polski, Polaków i Polonii w świecie”. Można śmiało napisać - próby dowartościowania problematyki emigracji Polaków, która przez blisko dwa stulecia (liczą tylko od 1831 roku) spowodowała wytworzenie się około dwudziestomilionowej (!) grupy osób czujących się wciąż Polakami lub mających większą bądź mniejszą świadomość swego polskiego pochodzenia.

polskaapolacyk1Uczestnicy panelu to (na zdjęciu obok od prawej): pp. Dorota Arciszewska-Mielewczyk, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej; dr Robert Wyszyński (Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego); dr hab. Paweł Hut (Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego); Michał Dworczyk (b. doradca prezydenta i premiera RP ds. Polaków za granicą) oraz Jan Dziedziczak i Adam Kwiatkowski, posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

polskaapolacyk2aWśród zaproponowanych tematów nie było nowości, raczej "pogłębianie i poszerzanie" związanie z nadzieją przejęcia władzy i większymi możliwościami prowadzenia polityki zagranicznej i wewnętrznej w relacji do omawianej problematyki. Oczywiście dobre i to na tle rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Najważniejsze propozycje i pomysły to stworzenie reprezentacji Polonii w Senacie RP, dalsze prace nad - najlepszym do tej pory rozwiązaniem - Kartą Polaka oraz wsparcia dla edukacji i szkolnictwa wyższego Polaków za granicą o czym mówił też w panelu głównym "Polityka zagraniczna" dr hab. Krzysztof Szczerski.

polskaapolacyk3Dopowiem tylko, że w tej sytuacji moja propozycja z jej głównym postulatem - podniesienia rangi problemu na szczeblu instytucjonalnym aż po utworzenie Ministerstwa ds. Polaków Zagranicą jest istotnym novum w tych rozważaniach. Odpowiedniej rangi instytucja wraz z jej statutem, zebranie rozproszonej po różnych organizacjach, stowarzyszeniach i gremiach problematyki a przede wszystkim wyznaczenia podmiotu odpowiedzialnego zdaje się być najlepszym pomysłem na wyjątkowe czasy. By przejąć władzę i dobrze rządzić trzeba zaproponować dzisiaj dużo więcej niż dotychczas. Mam nadzieję, że otwarta formuła Konferencji programowej jak i samego programu skutecznie to umożliwią. Bo 20 milionów Polaków i osób polskiego pochodzenia żyjących za granicą (il. za Wikipedią) to jest nasz narodowy skarb, narodowy skarb, "który nie może zaginąć".

Więcej na ten ostatni temat znajdą Państwo tutaj:
https://www.krakowniezalezny.pl/polacy-za-granica-bo-to-jest-nasz-narodowy-skarb