Przeskocz do treści

Z zadowoleniem przyjmujemy decyzję o rozwiązaniu Prokuratury Wojskowej…

Centrum Ścigania Zbrodniarzy Komunistycznych i Faszystowskich
Warszawa, 4 kwietnia 2016 roku

Minister Sprawiedliwości
Prokurator Generalny
Zbigniew Ziobro

Prezes IPN
Łukasz Kamiński

Szanowni Panowie!

cszkiflogoZ zadowoleniem przyjmujemy decyzję o rozwiązaniu Prokuratury Wojskowej, której wieloletnie pozoranctwo w zakresie odnowy wymiaru sprawiedliwości po 1989 roku wyszło na jaw szczególnie, gdy nieudolnie zajmowała się śledztwem dotyczącym zbiorowej śmierci przedstawicieli polskich elit w Smoleńsku.

Według upublicznionych informacji większość wojskowych śledczych zostanie przeniesiona do terenowych struktur prokuratury cywilnej, a niektórzy „sprawdzeni towarzysze” prokuratorzy odchodzą na dobrze płatne emerytury (w wysokości od 7 do 19 tysięcy złotych miesięcznie!).

Ponieważ zdecydowana większość prokuratorów rozwiązanej obecnie struktury wojskowej to dyspozycyjni oficerowie z niechlubną przeszłością, żywe relikty totalitarnej PRL, a nierzadko zwykli zbrodniarze komunistyczni, zwracamy się o to, by w ogóle nie zatrudniać ich w organach wymiaru sprawiedliwości, wszcząć wobec nich postępowania dyscyplinarne i karne celem wydalenia ze służby.

Poniżej wymieniamy z imienia i nazwiska prokuratorów wojskowych mających zakorzenienie z PRL, którzy więzili i oskarżali patriotów antykomunistycznej opozycji zwłaszcza w stanie wojennym – o dokonanie zmistyfikowanych „zbrodni” zagrożonych wieloletnim więzieniem a nawet karą śmierci.

ppłk Stanisław Walery, oskarżał w rekordowej liczbie kilkudziesięciu spraw stanu wojennego. Bezprecedensowo nie zgodził się z wnioskiem lekarza więziennego na umieszczenie w szpitalu chorego opozycjonisty Mieczysław Rokitowskiego. W efekcie M. Rokitowski zmarł 4.IV.1982 r. w więzieniu w Załężu.

Marian Cypryś nadzwyczaj aktywny oskarżyciel stanu wojennego. Przykładowo 4 marca 1982 roku zażądał 6 lat więzienia dla Ireny Kula za… roznoszenie ulotek. Sąd w Rzeszowie skazał ją na 3 lata pozbawienia wolności.

płk Jarosław Ciepłowski, jako prokurator w Białej Podlaskiej prowadził sprawy o „przechowywanie nielegalnych wydawnictw” przez opozycjonistów, niedawno z ramienia Naczelnej Prokuratury Wojskowej członek Krajowej Rady Prokuratury III RP.

płk Lutysław Górecki jako prokurator w Rzeszowie prowadził sprawy o „rozpowszechnianie nielegalnych wydawnictw” na terenie zakładów pracy i …kościołów.

płk Andrzej Haładyn jako śledczy tropił w stanie wojennym m.in. działacza Solidarności "Ursusa" w Gorzowie Wielkopolskim uwiezionego za „ręczne sporządzenie napisu na tablicy ogłoszeń znieważającego PZPR i L. Breżniewa„ w rocznice paktu Ribbenrop-Mołotow.

płk Jacek Jatczak, jako kapitan LWP zwalczał antysocjalistyczne napisy, represjonował m.in. działacza opozycji uwięzionego za „wywieszenie prześcieradła z czerwonym napisem SOLIDA w sposób sugerujący, że związek Solidarność ocieka krwią.". Tropił podziemny Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”. Represjonował studentów NZS za „umieszczanie napisów szkalujących WRON i gen. Jaruzelskiego”. Oskarżał także w rozprawie opozycjonisty zakończonej 19 X 1982 r wyrokiem bezwzględnego więzienia za ulotki wykonane… stemplem [sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu sygn. W-74/82]

płk Jarosław Kieroński, wielokrotnie oskarżał działaczy opozycji, m.in. w procesie 17-letniego ucznia obwinionego i skazanego za to, iż: "w dniach 13- 16 grudnia 1981 r. w miejscowości Wschowa, działając wspólnie i w porozumieniu z nieletnimi rozlepiał w miejscach publicznych plakaty zawierające fałszywe informacje o aktualnej sytuacji w kraju, a mianowicie o panującym w kraju strajku i zaprzestaniu pracy w kopalniach węgla kamiennego oraz zaatakowaniu przez wojsko wszystkich większych zakładów produkcyjnych na terenie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej".

płk Jerzy Krawiec, jako prokurator LWP oskarżał działaczy NSZZ Solidarność o „nielegalne informowanie o trwającym strajku w Stoczni Szczecińskiej”, w efekcie zapadły wyroki więzienia. Tropił też młodzież piłsudczykowską za „udział w nielegalnym związku o nazwie Drużyny Strzeleckie mającym na celu przestępstwo".

gen. Janusz Palus - był oskarżycielem w procesie dziewięciu górników z najdłużej na świecie strajkującej pod ziemią załogi kopalni "Ziemowit", którzy zostali skazani na kary więzienia od trzech do siedmiu lat. Udzielał się równolegle w zespole oskarżycielskim przeciwko bohaterom z Komitetu Strajkowego KWK „Wujek” gdzie zapadły surowe wyroki na ofiary krwawej pacyfikacji. Ulubieniec Leszka Millera i Aleksandra Kwaśniewskiego, podejrzewany dodatkowo przez Rzecznika Interesu Publicznego o tajną współpracę z komunistycznymi służbami specjalnymi.

Krzysztof Parulski, tropił m.in. dużą ilość młodzieży za ich patriotyczną działalność w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów Politechniki Poznańskiej. Toczył publiczna polemikę z ministrem sprawiedliwości w 2007 roku, zdymisjonowany powrócił dzięki rekomendacji Donalda Tuska. Awansowany przez Bronisława Komorowskiego na stopień generała.

płk Zenon Serdyński, m.in. represjonował młodego chłopaka za wywieszenie w Darłowie jednej ulotki, skazanego za ten czyn na bezwzględny rok więzienia.

płk Wojciech Trześniewski, m.in. wszczął śledztwo przeciwko działaczowi Solidarności Stoczni im. Lenina w Gdańsku za kolportaż ulotek, skazanego za to na… 3 lata więzienia.

ppłk Lech Wysocki, oskarżał 17-letniego ucznia skazanego za to iż "(...) w okresie od 14.01.1982 r. do 21.01.1982 r. działając czynem ciągłym w celu rozpowszechnienia sporządził pismem ręcznym, a także przy użyciu dziecięcej drukarenki, a następnie częściowo rozpowszechniał poprzez rozplakatowanie na terenie Kostrzyna i na terenie szkoły ulotki w charakterze antypaństwowym, które w swej treści lżyły, wyszydzały oraz poniżały ustrój i naczelne organy PRL (...)"

Szczególnie bulwersuje kariera znanego nam zbrodniarza PRL, zastępcy szefa Naczelnej Prokuratury Wojskowej, pułkownika Sławomira Gorzkiewicza, który jako porucznik oskarżał kierownictwo Konfederacji Polski Niepodległej o próbę "zerwania jedności sojuszniczej z bratnim Związkiem Radzieckim" oraz zarzucał rozpowszechniania kłamliwych informacji, iż niemieckiej zbrodni Katyńskiej dokonali rzekomo Rosjanie… Jest to ten sam funkcjonariusz, który w III RP umorzył ważne śledztwo w sprawie oskarżeń Ministra Spraw Wewnętrznych A. Milczanowskiego wobec Józefa Oleksego o zdradę Rzeczpospolitej na rzecz Rosji.

Domagamy się zwolnienia z pracy zbrodniarzy komunistycznych oraz skierowania przeciwko nim wniosków o ściganie karne. Przemawia za tym dalekowzroczność i odpowiedzialność, co wymaga oczywiście odwagi w podjęciu takiej decyzji.

Wiemy na przykładzie bezkarnych prokuratorów śląskiego okręgu wojskowego, którzy zacierali dowody zbrodni plutonu „antyterrorystycznego MO” na kopalni Wujek, iż oprawcy z PRL są systemowo chronieni przez kuriozalne uchwały sędziów Sądu Najwyższego III RP i Trybunału Konstytucyjnego (np. w zakresie lustracji) – a są to praktyki identyczne, jakie stosowali hitlerowscy sędziowie w Najwyższym Trybunale RFN opóźniając denazyfikację o około30 lat.

Niemniej jednak zgodnie z obowiązującym prawem wszystkie wzmiankowane zbrodnie komunistyczne (większość czynów tych funkcjonariuszy jest także zbrodnią przeciwko ludzkości), dokonywane przez dyspozycyjnych funkcjonariuszy PRL tj. SB-ków, prokuratorów, sędziów itp. nie podlegają przedawnieniu, domagamy się konsekwentnego ich ścigania, a przynajmniej na początek chociaż zwolnienia z pracy i odebrania uprzywilejowanych, nienależnych emerytur.

Przykład skazania Czesława Kiszczaka w efekcie protestów „tortowych” i presji opinii publicznej dowodzi, iż można skutecznie przełamać zmowę „okrągłego stołu”.

Domagamy się wprowadzenia fundamentów praworządności i przywrócenia elementarnego ładu moralnego.

Czas najwyższy, by dyspozycyjni funkcjonariusze przestali deprawować swoją bezkarnością następne pokolenia pracowników wymiaru sprawiedliwości.

Jako weterani walki o Niepodległą i demokratyczną Polskę nie poprzestaniemy w naszych wysiłkach, aż zostanie zbudowana uczciwa Rzeczpospolita!

za Centrum Ścigania Zbrodniarzy Komunistycznych i Faszystowskich:
Koordynator Centrum, Adam Słomka

List otwarty podpisali również: Nina Milewska - założyciel KPN w 1979 r. - Gdańsk / Stanisława Korolkiewicz - stowarzyszenie więzionych i represjonowanych w PRL - Białystok / Janusz Szkutnik - współzałożyciel podziemnej Solidarności Walczącej - Rzeszów / Andrzej Melak - Komitet Katyński Warszawa, internowany, radny PiS / Krzysztof Bzdyl - założyciel KPN w 1979 r. - Kraków / Janusz Olewiński - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych - Siedlce / Paweł Władkowski - stowarzyszenie rodzin ofiar Grudnia 1970 na wybrzeżu / Stefan Kucharzewski - nestor opozycji demokratycznej w Lublinie / Jan Raczycki - Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w PRL "Przymierze" – Bydgoszcz / Jacek Smagowicz - działacz jawnej i podziemnej NSZZ Solidarność Małopolska / Janusz Fatyga - stowarzyszenie III Konspiracji - Łódź / Zygmunt Miernik - stowarzyszenie więźniów politycznych „Niezłomni”. Znany z protestu tortowego na procesie Kiszczaka - Dąbrowa Górnicza / Tadeusz Wołyniec - Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym - Koszalin / Agata Michałek-Budzicz - działacz KPN, NZS, PPS, założyciel Ruchu Wolność i Pokój oraz Polskiej Sekcji Ligii Obrony Praw Człowieka - Kraków / Mariusz Cysewski - więzień polityczny PRL i ZSRR (również psychuszek), tłumacz literatury angielskiej, społecznie tłumaczył dokumenty Rodzin Katyńskich przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu w procesie przeciwko Rosji - Piekary Śląskie / Jarosław Rolewski - więzień polityczny stanu wojennego, KPN i Strzelec - Poznań / Jerzy Trojanowski – dziennikarz / Henryk Bąkowicz - stowarzyszenie Solidarni 2010 na Śląsku / Wojciech Grabowski - RKW - Ruch Kontroli Władzy, Katowice / Zygmunt Korus - więziony za koordynowanie protestów 1968 roku w Krakowie, Klub Gazety Polskiej Chorzów.