Przeskocz do treści

Zakończmy funkcjonowanie symboli okupacji rosyjskiej w polskiej przestrzeni publicznej

pokinlogoSzanowni Państwo,

poniżej publikujemy list z 5 kwietnia br., napisany przez Kombatantów zrzeszonych w Porozumieniu Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych z siedzibą w Krakowie (porozumienie obejmuje 20 organizacji) do wojewody krakowskiego, dotyczący zaawansowania prac przy likwidacji pomnika "chwały Armii Czerwonej". List podpisali przewodniczący Porozumienia, dr Jerzy Bukowski oraz sekretarz, Edward Wilhelm Jankowski.

Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie zwraca się do pana Wojewody z prośbą o przekazanie informacji z postępu prac podejmowanych w celu przeniesienia zbiorowego grobu sześciu czerwonoarmistów na cmentarz komunalny w Nowym Sączu, jak również  rozbiórki pomnika chwały Armii Czerwonej zbrodniczej organizacji odpowiedzialnej za okupację  Polski i masowe mordy.

W czasie konferencji prasowej 11 grudnia 2012 roku otrzymaliśmy od Pana przyrzeczenie  likwidacji tego reliktu komunistycznego zniewolenia. Obecnie - wobec licznych zapytań skierowanych do nas przez mieszkańców Małopolski (w tym Nowego Sącza) - pragnęlibyśmy poznać szczegóły już podjętych działań.

Ta sprawa jest niezwykle ważne z punktu widzenia tożsamości narodowej i kształtowania postaw patriotycznych w młodych pokoleniach Polaków. Naszą opinię popiera również Instytut Pamięci Narodowej, który w piśmie przekazanym do naszej wiadomości wprost stwierdza, że istnienie takich reliktów komunistycznych jest działaniem niewychowawczym, pochwałą zbrodniczych ideologii i zdradą Ojczyzny.

Nadmieniamy również, że na nasze pismo w tej sprawie z 28.11.2012 r. nigdy nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Tym razem prosimy więc o udzielenie pełnej odpowiedzi biorącej pod uwagę nasze uwagi z poprzedniego pisma.