Przeskocz do treści

26-ta rocznica Okrągłego Stołu

kazimierzkubrakKazimierz Kubrak

Rozmowy prowadzone od 6 lutego do 4 kwietnia 1989.

Przy Okrągłym Stole tak naprawdę jedynie udoskonalano ustrój socjalistyczny, przy zachowywaniu kierowniczej roli partii i składano zapewnienia o niezmienności zasad geopolitycznych i sojuszy politycznych i militarnych. Świadczy o tym fakt, że dopiero dnia 17 września 1993 r. dokonano oficjalnego pożegnania przedstawicieli wojsk rosyjskich w Polsce, które niemal przez pół wieku stacjonowały na ziemiach polskich. Pobyt okupacyjnych wojsk sowieckich na obszarze państwa polskiego stanowił dowód niesuwerenności politycznej i wojskowej PRL. Należy nadmienić, że na Litwie 1 września 1993 r. był pierwszym prawdziwym dniem wolności. Rosyjskie wojska okupacyjne wyszły z tego kraju 31 sierpnia 1993r o godzinie 23.47. Litewski parlament ogłosił 1 września 1993 r. Dniem Wolności. W naszym kraju w wyniku ustaleń w Magdalence i przy Okrągłym Stole 4 czerwca 1989 roku odbyły niedemokratyczne kontraktowe wybory parlamentarne. W Polsce ten dzień ogłoszono Dniem Wolności.

okraglystolCzłonkowie „Solidarności” krytycznie odnoszą się do politycznych zaniechań oraz kompromisów, które zawarli ówcześni przedstawiciele strony solidarnościowej z postkomunistami. Wyraźnie częściej niż inni sądzą, że błędem był brak dekomunizacji rozliczenia funkcjonariuszy państwowych i partyjnych z okresu PRL. Są przekonani, że nie należało tolerować w tak dużej skali uwłaszczenia nomenklatury i godzić się na przejmowanie państwowego majątku przez działaczy państwowych i partyjnych. Uważają, że błędem był brak wystarczającej lustracji i rozliczenia współpracowników służb specjalnych PRL, a ponadto – że nie należało w takiej skali i w takim tempie prywatyzować gospodarki, bo prowadziło to do wyprzedaży majątku narodowego za bezcen.