Przeskocz do treści

Apel o odwołanie Krzysztofa Głuchowskiego ze stanowiska dyrektora Teatru im. Juliusza Słowackiego

Marszałek Województwa Małopolskiego
Witold Kozłowski
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

Szanowny Panie Marszałku,

Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie apeluje o odwołanie pana Krzysztofa Głuchowskiego ze stanowiska dyrektora Teatru im. Juliusza Słowackiego. Jego ponad pięcioletnie zarządzanie teatrem przyniosło skrajnie lewacką ideologię, totalny chaos programowy oraz cyniczny brak wartości. A przecież od początku istnienia tego teatru misją przewodnią sceny była tematyka narodowa. A i sam Głuchowski tak zapowiadał. Obiecywał świetność tej instytucji, a także nie burzenie czegokolwiek. Teatr miał kultywować tradycję. Stało się dokładnie odwrotnie.

Ostatnio Dyrektor Naczelny i Artystyczny, bo taki ma tytuł Krzysztof Głuchowski wyprodukował spektakl "Dziady" Adama Mickiewicza. Minister Edukacji Przemysław Czarnek określił trafnie tą produkcję mianem "dziadostwa". "Dziady" w reżyserii Mai Kleczewskiej są wypełnione nie troską i miłością należną Ojczyźnie, lecz nienawiścią do jej rodowodu historycznego, do tożsamości narodu opartej o ponad tysiącletni fundament tradycji chrześcijańskiej. Dyrektor Głuchowski patronuje próbie zniszczenia na scenie, za pieniądze podatnika, bezcennych wartości polskiego romantyzmu.

Staje się jasne, że funkcja, a właściwie dwie funkcje, które objął Krzysztof Głuchowski go przerosły, tak na poziomie programowym, organizacyjnym jak i wizerunkowym. Teatr im. Słowackiego ciągle dryfuje, już od co najmniej kilku lat, w bardzo złą stronę, marnując tym samym społeczne środki. Teatr nie proponuje żadnego pozytywnego programu artystycznego dla widzów, który mógłby być wychowawczy i wzbogacający duchowo, nic sensownego nie ma do zaoferowania małopolskiej młodzieży szkolnej, która była i być powinna istotną częścią widowni tego historycznego Teatru. Karkołomne pomysły obecnych realizacji scenicznych dyrektora Głuchowskiego wpisują ten teatr do najgorszej grupy skompromitowanych w Polsce teatrów, które bezmyślnie atakowały i atakują pozytywne, humanistyczne wartości, poniżają naszych bohaterów narodowych, polską literaturę oraz wybitnych poetów, chcą niszczyć filary naszej kultury oraz dobrej tradycji, proponując w zamian skrajnie ideologiczny program, wręcz marksistowski, nazywany antykulturą i antyteatrem. Trzeba się temu przeciwstawić i pilnie zaproponować nowy program odbudowy artystycznej Teatru.

Dlatego Porozumienie apeluje jeszcze raz o możliwie szybkie odwołanie Krzysztofa Głuchowskiego ze stanowiska Dyrektora Naczelnego i Artystycznego, aby zminimalizować straty ponoszone przez kulturę.

Przewodnicząca POKiN - Małgorzata Janiec
Sekretarz POKiN - Edward Jankowski