Przeskocz do treści

Dotyczy: wykonania zobowiązań…

Kraków, dnia 8 X 2014 r.

Wojewoda Małopolski Jerzy Miller, Prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak

Dotyczy: wykonania zobowiązań czyli przeniesienia grobu czerwonoarmistów na cmentarz komunalny i usunięcia pomnika.

Panie Wojewodo! Panie Prezydencie!

pokinlogoPorozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych przypomina, że w odpowiedzi na nasze pisma domagające się usunięcia i rozbiórki pomnika chwały Armii Czerwonej w Nowym Sączu zorganizował Pan Wojewoda 11 grudnia 2012 r. konferencję prasową wspólnie z Sekretarzem Rady Ochrony Pamięci i Męczeństwa dr Andrzejem Kunertem i prezydentem Nowego Sącza Ryszardem Nowakiem. Na tej konferencji obiecał Pan Wojewoda przeniesienie grobu czerwonoarmistów z głównej ulicy na cmentarz komunalny. Równocześnie prezydent Ryszard Nowak obiecał zrobić to samo z pomnikiem Armii Czerwonej. Do tej pory zobowiązania Panów nie zostały wykonane. Grób, jak i pomnik dalej znajdują się przy Alei Wolności.

Porozumienie oczekuje od Panów zachowania się jak ludzie honorowi, to jest wykonania publicznie podjętych zobowiązań. Nie istnieje żadna przeszkoda, aby przenieść grób czerwonoarmistów na cmentarz komunalny, bo umowa miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, a Rządem Federacji Rosyjskiej, na którą się Pan Wojewoda powołuje stwierdza jasno w art. 5 punkcie 1, że to Strona na której terytorium znajduje się grób może podjąć samodzielnie decyzję o zmianie miejsca spoczynku szczątków zwłok żołnierzy. Jedyne, co jest wymagane, to zawiadomienie właściwych władz drugiej Strony. Warunek ten został spełniony w 2013 r. Nie rozumiemy więc dlaczego do tej pory Pan nie zrealizował swojego zadania, zwłaszcza, że zgodnie z Ustawą z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z dnia 30 maja 1933 r.) Pana zadaniem i obowiązkiem w zakresie porządkowania cmentarzy wojennych jest przeniesienie tego grobu na położony w pobliżu cmentarz komunalny, gdzie są kwatery wojenne. Chyba Pan nie uważa, że ma Pan oczekiwać na polecenia i zezwolenia z Rosji, bo umowa rządowa tego nie przewiduje.

Porozumienie przypomina także Panu Prezydentowi Nowego Sącza, że nie ma żadnych przeszkód prawnych, aby rozebrać obiekt chwały Armii Czerwonej. Sekretarz Rady Ochrony Pamięci i Męczeństwa dr Andrzej Kunert na wzmiankowanej wyżej konferencji prasowej stwierdził jasno i dobitnie, że nie ma żadnych przeszkód, aby usunąć pomnik-obiekt chwały Armii Czerwonej w Nowym Sączu, bo nie jest on integralną częścią grobu i umowa z Federacją Rosyjską z 1994 r. go nie obejmuje. Dlatego powoływanie się w dyskusji telewizyjnej w dniu 1.10. br. przez wiceprezydenta Nowego Sącza Jerzego Gwiżdża na jakieś prawo zabraniające tego, jest żenujące i do tego jest prymitywnym kłamstwem. Porozumienie nie wchodząc w motywację pana Gwiżdża przypomina, że to prezydent Ryszard Nowak stwierdził, że chce, by pomnik ten stał niezależnie od stanu prawnego, bo mu się podoba. Natomiast, jeżeli Wojewoda przeniesie grób czerwonoarmistów na cmentarz komunalny, to on będzie zmuszony przenieść tamże pomnik.

Porozumienie jeszcze raz apeluje do Panów o zachowanie patriotyczne, kierowanie się uczciwością i dotrzymywanie zobowiązań. Obrona tego symbolu okupacji sowieckiej i świadectwa zniewolenia - jest niegodziwa. Oczekujemy zarówno pisemnej odpowiedzi jak i bezzwłocznej realizacji podjętych zobowiązań, czyli przeniesienia grobu czerwonoarmistów na cmentarz komunalny i rozbiórki, ewentualnie przeniesienia obiektu na cmentarz. Wybierzcie Panowie, co reprezentujecie, polską czy rosyjską rację stanu. Jeżeli polską rację stanu, to wykonajcie swoje zobowiązania.

Sekretarz Porozumienia, Edward Wilhelm Jankowski
Przewodniczący Porozumienia, Jan Jarosz