Przeskocz do treści

Jak – 10 maja 2015 roku – głosował Prądnik Czerwony?

miroslawborutaMirosław Boruta

W naszej dzielnicy zlokalizowano 31 Obwodowych Komisji Wyborczych o rozpiętości ilości głosujących od 701 osób do 2042 osób.

Przy uprawnionych do głosowania 40252 osobach daje to obwody o przeciętnej bliskiej 1300 wyborców. W wyborach wzięło udział 59% z nas, co o ponad dziesięć procent przekracza szacunki dla całej Polski.

Wyniki: Braun Grzegorz Michał - 268; Duda Andrzej Sebastian - 6983 (29,62%); Jarubas Adam Sebastian - 160; Komorowski Bronisław Maria - 9325 (39,55%); Korwin-Mikke Janusz Ryszard - 1071 (4,54%); Kowalski Marian Janusz - 104; Kukiz Paweł Piotr - 4525 (19,19%); Ogórek Magdalena Agnieszka - 491; Palikot Janusz Marian - 419; Tanajno Paweł Jan - 102; Wilk Jacek - 127.

Druga tura - 24 maja 😉