Przeskocz do treści

Jak władze miasta Krakowa i Województwa Małopolskiego konsultacje z mieszkańcami prowadzą…

Tomasz Poller

16 września br miała odbyć się kolejna z cyklu debat zaplanowanych w ramach konsultacji społecznych zwanych krakowskim Okragłym Stołem Mieszkaniowym. Podczas debaty przedstawiciele strony społecznej zamierzali zapytać m.in. o prace Rady Miasta związane z wnioskami i postulatami wypracowanymi podczas wcześniejszych obrad i przekazanymi Radzie. Niestety Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider (Platforma Obywatelska), będący zresztą głównym reprezentantem władz miasta w zaplanowanych konsultacjach, nie przyszedł na spotkanie (po raz kolejny zresztą) ani też nie przysłał swojego przedstawiciela, uniemożliwiając tym samym przeprowadzenie debaty zgodnie z planem.

Ta sama debata Okragłego Stołu Mieszkaniowego miała dotyczyć ponadto programów rządowych związanych z mieszkalnictwem, dlatego też przedstawiciele organizacji społecznych przygotowali się do rozmów na ten temat z Wojewodą Małopolskim Jerzym Millerem, który również (ewentualnie reprezentowany przez swego przedstawiciela), ma być uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu. Tymczasem, także ze strony Urzędu Wojewódzkiego, na debatę nie przybył nikt.

Zasadniczy temat debaty zaplanowanej na 16 września br., a więc problematyka Towarzystw Budownictwa Społecznego oraz byłych mieszkań zakładowych, z uwagi na nieobecność kompetentnych przedstawicieli władz również nie mógł zostać zrealizowany. Zamiast zaplanowanej debaty z władzami kilku przedstawicieli strony społecznej poruszało w swych wystąpieniach różnorakie problemy mieszkaniowe, rozmawiając także z kilkoma obecnymi przedstawicielami Urzędu Miasta.

Przypomnijmy, że celem konsultacji zaplanowanych uchwałą Rady Miasta z 6 lipca 2011 r., jest rozwiązywanie problemów mieszkaniowych a w szczególności zasięgnięcie opinii na temat głosowanych przez Radę Miasta uchwał dotyczących polityki mieszkaniowej. Niestety, z uwagi na permanentną nieobecność głównych reprezentantów władz rzeczywisty dialog w ramach zaplanowanych konsultacji okazał się niemożliwy. Uczestnicy Okrągłego Stołu reprezentujący organizacje społeczne podejrzewają także, iż wbrew przyjętemu programowi konsultacji, Rada Miasta w ogóle nie zajęła się przekazanymi jej wnioskami.