Przeskocz do treści

Komunikat Kancelarii Prezydenta RP

prezydentpllogoBiuro Prasowe KPRP informuje, że informacje zawarte w materiale p. Arkadiusza Gduli „Biuro Wyborcze” wyemitowanym w dniu 7 września w programie „Czarno na białym” na antenie TVN24 nie mają odzwierciedlenia w faktach.

Biuro Interwencyjnej Pomocy Prawnej, wcześniej znane jako „Duda-pomoc”, zostało włączone do struktury Kancelarii Prezydenta RP Zarządzeniem nr 1 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Jego głównym zadaniem jest pomoc osobom, które ze swoimi problemami wyczerpały wszystkie drogi prawne i nie znajdują zrozumienia w instytucjach państwowych.

Do Kancelarii Prezydenta RP wpływa dziennie ponad 500 listów w formie papierowej i elektronicznej, pracownicy biura przyjmują też około 200 zgłoszeń telefonicznych. Wszystkie sprawy, prośby i problemy są rejestrowane oraz analizowane pod kątem możliwości udzielenia natychmiastowej pomocy. Na miarę obecnych możliwości kadrowych przyjmowane są również osoby zgłaszające się do Kancelarii osobiście. Jeszcze we wrześniu w Kancelarii Prezydenta RP otwarty zostanie nowy punkt, w którym będą przyjmowani interesanci.

W celu jak najlepszej obsługi zgłaszanych spraw Kancelaria Prezydenta planuje w niedługim czasie podjąć współpracę z przedstawicielami Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, Naczelnej Rady Adwokackiej i Krajowej Izby Radców Prawnych. W ramach wspólnego programu adwokaci i aplikanci adwokaccy będą dokonywać wstępnej selekcji spraw wpływających do Biura i przekazywać wskazania co do dalszego postępowania w sprawie.