Przeskocz do treści

List Pary Prezydenckiej do Nauczycieli Szkół Polonijnych i Polskich za Granicą

prezydentpllogoNauczyciele
Szkół Polonijnych i Polskich za Granicą

Szanowni Państwo!
Drodzy Rodacy!

W Dniu Edukacji Narodowej, obchodzonym w Polsce uroczyście i radośnie jako święto państwowe, nasze myśli i serdeczne życzenia kierujemy do nauczycieli, którzy realizują zawodowe powołanie wśród rzeszy uczniów szkół polonijnych i polskich poza granicami kraju.

Praca nauczyciela w polskiej szkole za granicą jest szczególną misją i wyzwaniem. Oprócz głębokiej wiedzy i wszechstronnych umiejętności wymaga pełnego zaangażowania w kształtowanie charakteru i ducha nowego pokolenia, często urodzonego i wychowanego poza Polską. Niesie wiele wyrzeczeń, wymaga poświęcenia. Za patriotyczną postawę służby ojczystemu krajowi i Rodakom należą się Państwu słowa najwyższego uznania i wdzięczności.

Szanowni Państwo! Nasz naród ma bogatą i barwną historię. Nie brakowało w niej okresów trudnych, wiodących do dziejowych przełomów. Wracamy dziś pamięcią do czasów oświecenia, gdy powołana z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Komisja nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mająca stała się pierwszą instytucją o charakterze ministerstwa oświaty publicznej nie tylko w Polsce, ale także w całej Europie. Utworzona w trudnym momencie dziejowym, na mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego z dnia 14 października 1773 roku, sprawiła, że – pomimo pogarszającej się sytuacji politycznej, która ostatecznie przyniosła Rzeczypospolitej utratę państwowości – wychowano wspaniałe pokolenia Polaków świadomych swojej tożsamości. Wprowadzono wówczas wiele koniecznych i nowatorskich refor m systemu edukacji narodowej. Dzisiaj Wy, Drodzy Państwo, jesteście spadkobiercami i kontynuatorami szczytnej tradycji troski i dbałości o młodzieży chowanie.

paraprezydencka1W tym szczególnym dniu kierujemy do Państwa (fot. Kancelaria Prezydenta RP, za: http://wiadomosci.wp.pl) wyrazy naszego głębokiego uznania i wdzięczności za wytrwały nauczycielski trud, z ofiarnością i oddaniem wkładany każdego dnia w edukację, a przede wszystkim w wychowanie w duchu polskości młodych pokoleń urodzonych na emigracji, często w najdalszych zakątkach świata. Ze wzruszeniem wspominamy każde ze spotkań z Państwem, każdą z rozmów o Polsce, o której tradycje i kulturę dbacie Państwo z ogromnym zaangażowaniem.

Uczynimy, co w naszej mocy, aby nauczyciele szkół polonijnych i polskich za granicą mogli odczuć opiekę Państwa Polskiego i mieli pewność, że dla Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tworzenie jak najlepszych warunków dla rozwoju oświaty polonijnej i polskiej poza granicami kraju zawsze mieć będzie znaczenie priorytetowe.

Drodzy Rodacy! Przy tej okazji dziękujemy za chętne, aktywne i twórcze włączanie się w inicjatywy upowszechniające historię, język ojczysty, kulturę i dziedzictwo narodowe, zwłaszcza te, które są realizowane pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej lub Pary Prezydenckiej.

Odzew Rodaków ze świata na zaproszenie do udziału w Narodowym Czytaniu dzieł Henryka Sienkiewicza w tym roku przerósł nasze najśmielsze oczekiwania.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia wielu sukcesów w pracy pedagogicznej. Życzymy szczęścia i pomyślności w życiu osobistym. Sercem jesteśmy z Wami.

Agata Kornhauser-Duda
Andrzej Duda

Tekst za: http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/inne/art,260,list-pary-prezydenckiej-do-nauczycieli-szkol-polonijnych-i-polskich-za-granica.html