Przeskocz do treści

Nielegalne obrady parlamentu Izraela w Polsce – zawiadomienie do Prokuratora Generalnego

Pan Andrzej Seremet
Prokurator Generalny

Zawiadomienie o usiłowaniu dokonania czynów naruszających Konstytucyjne Imponderabilia Rzeczpospolitej.

oswiadczenieszUzasadnienie:
Każde zgromadzenie, a w szczególności polityczne powinno być zgłoszone do stosownych organów administracji zgodnie z wymogami art. 52 Kodeksu Wykroczeń oraz dostrzega się potrzebę odpowiednich działań patronackich adekwatnych Konstytucyjnych władz RP. Z uwagi na zapowiedzianą i podaną do publicznej wiadomości: iż pod koniec stycznia 2014 roku odbędą się polityczne czynności sprawcze Parlamentu obcego państwa i ich sojuszników vel aliantów na terenie Rzeczpospolitej oraz na rangę polityczną „Knesset” – Parlament Izraela rodzi się podejrzenie naruszenia Konstytucyjnych Suwerenności Rzeczypospolitej polegającej na tym, że na terenie suwerennego Państwa Polskiego dojdzie do niezależnych obrad konstytucyjnych instytucji Państwa Izrael.

Jeżeli tak się stanie, to ten fakt będzie miał znamiona naruszenia podstawowych zasad suwerenności Rzeczpospolitej.

Nie wykluczone, że niezależnie zgromadzony Knesset w obecności swych koalicjantów vel aliantów może w granicach swoich uprawnień, podjąć skrajnie wrogie decyzje względem interesów Państwa, Narodu, Społeczeństwa Polskiego i sojuszy zawartych przez Rzeczpospolitą. Przykładem tym ocieramy się o dalsze tworzenie utraty suwerenności i niezawisłości Polski. Jeżeliby zaistniała taka kolej rzeczy to zatem, wzywa się wszystkich świadomych; uczciwych i oddanych obywateli Rzeczpospolitej o uniemożliwienie stworzenia i trwania tego wrogiego procederu.

W związku z powyższym domagamy się pełnej i komplementarnej informacji na te tematy i wskazanie personalne oraz metodyki działania i odpowiedzialności za powyższe. Czynimy to świadomie wobec poczucia obowiązków patriotycznych względem Ojczyzny Polski.

Rafał Gawroński, prezes, Stowarzyszenie Ziemiańskie w Polsce

Warszawa, dnia 9 stycznia 2014 roku