Przeskocz do treści

Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie w odpowiedzi Ministrowi Sprawiedliwości

Kraków, 17.10.2013 r.

Minister Sprawiedliwości
Marek Biernacki
Aleje Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa

Dotyczy: odpowiedzi na nasze pismo w sprawie głębokiej reformy i naprawy sądownictwa.

pokinlogoW odpowiedzi na nasze pismo z dnia 13 maja 2013 r. otrzymaliśmy trzy pisma z dwu Departamentów Pana Ministerstwa, których główne przesłanie mówi, że nie jest Pan uprawniony do kontroli, nie do Pana należy przygotowanie projektów reformy sądownictwa i z uwagi na niezależność sądów i niezawisłość sędziów nie może się Pan wypowiadać w sprawach wyroków sądowych i poziomu etycznego sędziów. I co szczególnie ważne Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości stwierdza, że stopień ogólności naszego pisma nie pozwala na ustosunkowanie się do zarzutów zawartych w naszym piśmie. Jednym słowem Pan Minister nie widzi powodu do podjęcia jakiegokolwiek działania.

Pozwalamy sobie zachować naszą negatywną opinię o wymiarze sprawiedliwości w III RP i rozciągnąć ją po zapoznaniu się z tymi odpowiedziami na Pana cały resort. Nie tylko my kombatanci i weterani walk o niepodległą Polskę widzimy głęboką potrzebę lustracji i naprawy wymiaru sprawiedliwości, ale i publikacje prasowe mówią o ochronie zbrodniarzy komunistycznych przez wymiar sprawiedliwości III RP, o rażących błędach sędziów, fałszowaniu protokołów, bezprawnych wyrokach, nawet o prostytuowaniu się polskiego wymiaru sprawiedliwości. Z-ca Dyrektora Departamentu Sądów nie może się ustosunkować do naszych zarzutów, bo jak pisze są po pierwsze zbyt ogólne, a po drugie nie ma w tym nic nagannego, że sądy odmawiają ferowania wyroków w sprawach zbrodniarzy komunistycznych takich jak Jaruzelski i Kiszczak, a inni zbrodniarze nie spędzają nawet dnia w celi. Za protestowanie przeciwko takiemu stanowi rzeczy posyła się za to do więzienia weterana i bohatera walk o niepodległą Polskę Adama Słomkę. Panie Ministrze Sprawiedliwości niech się Pan wreszcie obudzi i przestanie udawać, że nie wie Pan nic o haniebnych wyrokach zapadających w polskich sądach.

Wg tego samego Z-cy Dyrektora w stwierdzeniu, że „Polacy sami sobie zgotowali obozy koncentracyjne, komory gazowe i getta” nie ma nic nagannego. Tym samym popiera orzeczenie sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie pani Katarzyny Wysokińskiej-Walenciak z 12.04.2013 r., która uważa, że te ewidentne kłamstwa nie znieważają Narodu Polskiego, że nie wypełniają kryteriów art. 133 KK.. Jeżeli to sformułowanie nie znieważa Narodu Polskiego, w takim razie nic nie znieważa.

Czy jest Panu wiadomo, że również Trybunał Praw Człowieka orzekł, że postępowanie w sprawie zbrodni komunistycznej zamordowania Grzegorza Przemyka trwało zbyt długo, popełniono błędy, które świadczą o poważnych niedociągnięciach w funkcjonowaniu polskiego systemu sądowego i Polska musi zapłacić 20 tys. euro odszkodowania. A przecież inne postępowania sądowe w podobnych sprawach wydają jeszcze gorsze świadectwo wymiarowi sprawiedliwości, który powinien raczej być nazwany organem ochronnym zbrodniarzy i wymiarem niesprawiedliwości.

Podlegli Panu urzędnicy twierdzą, że nie leży w kompetencji ministerstwa przygotowanie reformy sądownictwa, a przecież otrzymaliśmy pismo z Kancelarii Senatu BKS/DPK-132/27234/13 WW, które jasno stwierdza, że to należy do Pana i tu cytujemy: „Odnosząc się do proponowanych przez Państwa podjęcia prac legislacyjnych dotyczących reformy sądownictwa i prokuratury, to należy podkreślić, że w pierwszej kolejności to resorty branżowe (Ministerstwo Sprawiedliwości) powinny tworzyć rozwiązania do systemowych zmian w poddanych ich kompetencjom działach prawa, konsultować je z zainteresowanymi podmiotami i wypracowywać regulacje służące założonym celom”.

Dziwimy się stylowi w jaki odpowiada Ministerstwo na nasz apel o reformę, uczciwość i sprawiedliwość w sądownictwie. Otrzymujemy wyliczenie przepisów zawartych w różnych ustawach, które uniemożliwiają wg Pana urzędników dokonanie reformy sądownictwa, a przecież tak nie jest. Sądy i sędziowie nie mogą być wyjęci spod jakiejkolwiek krytyki społecznej.

Musimy Panu uświadomić, że Porozumienie skupia w sobie byłych żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, Żołnierzy Niezłomnych i weteranów walki cywilnej o Niepodległą Polskę. Wielu z nas ma blisko 90 lat i więcej, i nie dajemy się oszukać tak, jak młode pokolenie. Nie chcemy czuć się jakbyśmy żyli w PRL bis. Dlatego szczególnie boli nas niesprawiedliwość w Ojczyźnie, ale jeszcze bardziej boli, że Ministerstwo Sprawiedliwości próbuje ignorować nasze uwagi i zbywać je pustymi frazesami. Oczekujemy od Pana przede wszystkim uczciwości i sprawiedliwości, czyli nie krycia się za urzędnikami i paragrafami, ale doprowadzenie do lustracji, weryfikacji sędziów i reformy wymiaru sprawiedliwości. Takiej samej naprawy wymaga również Prokuratura. Tym razem pragnęlibyśmy otrzymać odpowiedź wyłącznie od Pana, ponieważ Pana podwładni bardziej zasługują na miano faryzeuszy, niż przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości.

Przewodniczący Porozumienia / Stanisław Pazurkiewicz
Sekretarz Porozumienia / Edward Wilhelm Jankowski