Przeskocz do treści

Poziom średniego zanieczyszczenia powietrza w miastach Europy. Average Air Pollution Levels in European Cities

PM2,5 to pył zawieszony o średnicy 2,5 mikrometrów. Według ŚOZ długotrwałe narażenie na działanie pyłu zawieszonego powoduje skrócenie średniej długości życia, wzrost liczby zgonów z powodu chorób układu oddechowego i krążenia...

average