Przeskocz do treści

Przeciwko Małopolsce, czyli po co nam senatorowie z Platformy Obywatelskiej?

krakowniezaleznymkInformacja własna

10 stycznia 2014 roku głosowano w Senacie poprawki umożliwiające pomoc budżetową (czyli wydatkowanie naszych, wpłacanych tam  pieniędzy) dla Małopolski: kopalń w Bochni i Wieliczce, Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, przejśc i kładek dla pieszych w Gaju, Libertowie i Mogilanach oraz dróg w Gotkowicach, Jerzmanowicach, Przegini, obwodnicy Zabierzowa i pozostałych inwestycji drogowych województwa.

Wyniki tych głosowań podajemy Państwu w formie skróconej, zaznaczając, że wśród wymienionych poniżej p. senator Bogdan Pęk należy do Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, a Bogdan Klich i Janusz Sepioł do Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej.

Poprawka 25
kosztem obsługi długu krajowego zwiększa o 5 milionów zł dotacje na zabezpieczenie wyrobisk Kopalni Soli „Bochnia”.
Głosowało 92 senatorów, 30 – za, 62 – przeciw. (Głosowanie nr 25)
Poprawka została odrzucona.
Senator Bogdan Pęk – za
Senator Janusz Sepioł – przeciw
Senator Bogdan Klich – nie głosował

Poprawka 27
kosztem obsługi długu krajowego zwiększa o 5 milionów zł dotacje na zabezpieczenie wyrobisk Kopalni Soli „Wieliczka”.
Głosowało 93 senatorów, 32 – za, 61 – przeciw. (Głosowanie nr 27)
Poprawka została odrzucona.
Senator Bogdan Pęk – za
Senator Janusz Sepioł – przeciw
Senator Bogdan Klich – nie głosował

Poprawka 28
kosztem obsługi długu krajowego zwiększa o 23 miliony zł dotacje na zabezpieczenie wyrobisk Kopalni Soli „Wieliczka”.
Głosowało 92 senatorów, 33 – za, 59 – przeciw. (Głosowanie nr 28)
Poprawka została odrzucona.
Senator Bogdan Pęk – za
Senator Janusz Sepioł – przeciw
Senator Bogdan Klich – nie głosował

Poprawka 29
kosztem obsługi długu krajowego zwiększa o 45 milionów zł dotacje na zabezpieczenie wyrobisk Kopalni Soli „Wieliczka”.
Głosowało 94 senatorów, 32 – za, 61 – przeciw, 1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 29)
Poprawka została odrzucona.
Senator Bogdan Pęk – za
Senator Janusz Sepioł – przeciw
Senator Bogdan Klich – nie głosował

Poprawka 30
kosztem obsługi długu krajowego zwiększa o 10 milionów zł dotacje na zabezpieczenie wyrobisk kopalni soli „Bochnia”.
Głosowało 94 senatorów, 32 – za, 62 – przeciw. (Głosowanie nr 30)
Poprawka została odrzucona.
Senator Bogdan Pęk – za
Senator Janusz Sepioł – przeciw
Senator Bogdan Klich – nie głosował

Poprawka 50
kosztem wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa z tytułu obsługi zadłużenia zagranicznego zwiększa o 10 milionów zł dotację dla Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.
Głosowało 93 senatorów, 32 – za, 60 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 50)
Poprawka została odrzucona.
Senator Bogdan Pęk – za
Senator Janusz Sepioł – przeciw
Senator Bogdan Klich – nie głosował

Poprawka 58
przeznacza 500 tysięcy zł z rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich na budowę przejścia dla pieszych w ciągu DK nr 7 w miejscowości Mogilany.
Głosowało 93 senatorów, 30 – za, 63 – przeciw. (Głosowanie nr 58)
Poprawka została odrzucona.
Senator Bogdan Pęk – za
Senator Janusz Sepioł – przeciw
Senator Bogdan Klich – nie głosował

Poprawka 73
zmniejsza o 8 milionów zł rezerwę celową na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, z przeznaczeniem na budowę kładki dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 7 w miejscowości Gaj, gmina Mogilany.
Głosowało 93 senatorów, 31 – za, 62 – przeciw. (Głosowanie nr 73)
Poprawka została odrzucona.
Senator Bogdan Pęk – za
Senator Janusz Sepioł – przeciw
Senator Bogdan Klich – nie głosował

Poprawka 74
zmniejsza o 100 tysięcy zł rezerwę celową na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz koncepcji przejścia podziemnego dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 7 w miejscowości Libertów.
Głosowało 92 senatorów, 30 – za, 62 – przeciw. (Głosowanie nr 74)
Poprawka została odrzucona.
Senator Bogdan Pęk – za
Senator Janusz Sepioł – przeciw
Senator Bogdan Klich – nie głosował

Poprawka 75
zmniejsza o 12 milionów zł rezerwę celową na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, z przeznaczeniem na realizację przebudowy i modernizacji drogi krajowej nr 94 w miejscowościach Gotkowice i Jerzmanowice oraz drugi etap w miejscowości Przeginia.
Głosowało 93 senatorów, 30 – za, 63 – przeciw. (Głosowanie nr 75)
Poprawka została odrzucona.
Senator Bogdan Pęk – za
Senator Janusz Sepioł – przeciw
Senator Bogdan Klich – nie głosował

Poprawka 87
kosztem rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich zwiększa o 3 miliony zł wydatki na drogi publiczne krajowe, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dla obwodnicy Zabierzowa w ciągu drogi krajowej nr 79.
Głosowało 92 senatorów, 31 było za, 61 – przeciw. (Głosowanie nr 87)
Poprawka została odrzucona.
Senator Bogdan Pęk – za
Senator Janusz Sepioł – przeciw
Senator Bogdan Klich – nie głosował

Poprawka 88
kosztem obsługi długu krajowego zwiększa o 50 milionów zł wydatki na drogi publiczne krajowe z przeznaczeniem na rozpoczęcie i kontynuację prac projektowych i modernizacyjnych dotyczących budowy mostu w Nowym Sączu oraz obwodnic Mszany Dolnej, Limanowej, Nowego Sącza, Grybowa i Gorlic, budowę pasów wolnego ruchu, prace projektowe drogi ekspresowej Brzesko – Nowy Sącz, modernizację i budowę pasów wolnego ruchu na drodze krajowej nr 75 Brzesko – Nowy Sącz – Muszynka oraz wykup gruntów pod przebudowę drogi krajowej S7 Rabka – Nowy Targ.
Głosowało 93 senatorów, 31 było za, 62 – przeciw. (Głosowanie nr 88)
Poprawka została odrzucona.
Senator Bogdan Pęk – za
Senator Janusz Sepioł – przeciw
Senator Bogdan Klich – nie głosował