Przeskocz do treści

Rezolucja uczestników i organizatorów Simposio Interpolonia w Częstochowie do władz Rzeczypospolitej Polskiej

Publikujemy treść rezolucji, jaką wystosowali uczestnicy i organizatorzy Simposio Interpolonia w Częstochowie do władz Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 30 kwietnia 2016 r..

Pan Andrzej Duda – Prezydent RP
Pani Beata Szydło – Premier Rządu RP
Pan Stanisław Karczewski – Marszałek Senatu RP
Pan Marek Kuchciński – Marszałek Sejmu RP

Szanowni Państwo,

Jako przedstawiciele środowisk polonijnych oraz wszystkich tych, którym bliskie są problemy Polaków zamieszkałych poza granicami Ojczyzny, zwracamy się z apelem do władz Rzeczypospolitej o podjęcie działań mających na celu powołanie anglojęzycznego kanału informacyjnego polskiej telewizji – stacji mówiącej prawdę o Naszej Ojczyźnie, Jej dorobku, historii, potencjale, sile gospodarczej i sprawach wewnętrznych, komentowanych zgodnie z polską racją stanu.

Wydarzenia ostatnich miesięcy udowodniły, że poza granicami naszego kraju, opinie o Polsce kształtują media nieprzychylne naszemu krajowi lub wręcz działające na jego szkodę. Reprezentując interesy swoich właścicieli, zakłamują one nie tylko historię Polski, ale i w niekorzystnym świetle przedstawiają działania obecnych władz Rzeczypospolitej Polskiej, pragnących przywrócić rodakom ich godność oraz poczucie dumy narodowej.

Polonia stanowi integralną część polskiego Narodu i ona też wymaga szczególnej troski ze strony władz Rzeczypospolitej. Troska ta powinna wyrażać się m.in. w mediach: prasie, radiu, telewizji, internecie i innych współczesnych środkach społecznej komunikacji. To właśnie media powinny działać na rzecz jedności Narodu polskiego, m.in. poprzez transmisję „na żywo” Apelu Jasnogórskiego z klasztoru oo. Paulinów na Jasnej Górze, a także ciągłe przypominanie, że np. Polacy mieszkający w Niemczech od dawna starają się, bez rezultatu, odzyskać status mniejszości narodowej, który odebrano im po II wojnie światowej. O to powinny zabiegać także polskie placówki dyplomatyczne, których zadaniem jest stanie na straży interesów Polaków mieszkających za granicą. Polonia powinna posiadać własną reprezentację w polskim parlamencie i senacie!

Flaga na latarni morskiejNależy na nowo odnajdywać, wspierać i promować Polaków szczególnie uzdolnionych zwłaszcza w wymiarze społecznym, Polaków uczciwych i mądrych. Potrzebni są nam ludzie którzy rozumieją nadrzędność dobra wspólnego nad egoistycznymi zachciankami (fot. PAP/Marcin Bielecki). Gleba, na której mogą się zakorzeniać nie jest jałowa: polska kultura narodowa to przebogaty wachlarz fascynującego dorobku w takich dziedzinach jak: literatura, film, teatr, muzyka, technika czy religia. Polska wniosła również olbrzymi wkład w rozwój Europy i innych kontynentów. Mamy się czym pochwalić przed światem. O tym powinno się mówić w mediach, a szczególnie w anglojęzycznym kanale informacyjnym polskiej telewizji, którego powołanie popieramy i uważamy za niezmiernie istotny element w kreowaniu pozytywnego wizerunku Polski zagranicą i w budowaniu jedności Polaków wszędzie tam, gdzie się znajdują.

Korzystając z okazji, jaką stwarzają prace nad nową ustawą medialną, stwórzmy kanał telewizyjny, który pokaże Polskę taką jaką jest – piękną, kultywującą najpiękniejsze tradycje narodowe, dynamicznie rozwijającą się i nowoczesną.

To niezwykle ważne zadanie!

Podpisali: Uczestnicy oraz organizatorzy Zjazdu Polonii Świata oraz Simposio Interpolonia w Częstochowie w rocznicę 1050-lecia Chrztu Polski w dniu 30 kwietnia 2016 roku.

Z szacunkiem,

ks. dr Roman Piwowarczyk, wiceprezes Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy
ks. infułat dr Ireneusz Skubiś, Honorowy Redaktor Naczelny Tygodnika „Niedziela”
Andrzej Zabłocki, prezes Zjednoczenia Polskiego w Chile
prof. dr hab. Jan Ryn, wykładowca UJ
ks. prof. dr hab. Waldemar Gliński, wykładowca UKSW
Wiesław Gołębiowski, prezes Światowej Rady Badań nad Polonią
Stanisław Lis, prezes Zarządu Instytutu Strategii i Współpracy INTERcharrette
Marek Lubiński, członek Rady Polonii Świata
Piotr Makos, wiceprezes Konfederacji Interpolonia
Mirosław Olszycki, wiceprezes Konfederacji Interpolonia

Tekst i ilustracja za: http://wpolityce.pl/polityka/291498-rezolucja-uczestnikow-i-organizatorow-simposio-interpolonia-w-czestochowie-do-wladz-rzeczypospolitej-polskiej