Przeskocz do treści

tomaszbieszczadTomasz Bieszczad*

Ilustracje w tekście p. Mirosław Boruta.

Wśród rodaków przejętych losami Ojczyzny, i tych w Kraju, i tych rozsianych po świecie, jak długi i szeroki, nie znajdzie się zapewne takiego, który nie rozumiałby nakazu jedności. I właśnie, zawiązana przed kilkoma miesiącami Konfederacja Interpolonia – przyjmując tymczasową formułę dobrowolnego zrzeszenia ludzi, środowisk i stowarzyszeń – stawia sobie za cel wzmacnianie i rozwijanie tych tendencji, które służą integracji z Macierzą szeroko pojętego „żywiołu polskiego” obecnego aktywnie i twórczo w dzisiejszym świecie.

sip1Pierwszą poważną próbą realizacji tego ambitnego zamiaru było częstochowskie Simposio Interpolonia – spotkanie kilkudziesięciu działaczy i organizacji, polonijnych i krajowych, środowisk, polityków i ludzi mediów. Wybór hiszpańskiej nazwy sympozjum nie jest przypadkowy. To właśnie organizacje polonijne i niezmordowani działacze z Ameryki Południowej (zwłaszcza z Chile) najpełniej zamanifestowali w Częstochowie potrzebę wspólnoty i wolę integracji z Macierzą rozczłonkowanych dotąd stowarzyszeń i środowisk. Obok nich mieliśmy możliwość wysłuchania Polaków przybyłych z USA, Kanady, Kazachstanu, Europy…

sip2Simposio Interpolonia miało miejsce 30 kwietnia tego roku, a gościny obradom użyczyło Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II (samo w sobie będące kulturowym fenomenem na skalę światową – w niesamowicie syntetyczny i precyzyjny sposób obrazujące, kim był i jest dla świata „nasz Papież”). Wielogodzinne obrady w Muzeum poprzedziła Msza św. w kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze, celebrowana przez ks. inf. Ireneusza Skubisia (honorowego redaktora naczelnego „Niedzieli”), który wygłosił też homilię dla szczelnie wypełniających kaplicę pielgrzymów – uczestników sympozjum. To było naprawdę wstrząsające wystąpienie: „raport” o tym, jak w przeszłości byliśmy na każdym kroku „rozgrywani” przez „wraże siły” i jak dopiero teraz (gdy mamy prawdziwego polskiego Prezydenta i prawdziwy polski Rząd) z trudem, ale z wiarę i nadzieją, podnosimy się, zrzucając brzemię podległości, manipulacji i agenturalnych sztuczek. Ten optymistyczny, rzeczowy ton przenikał wszystkie wystąpienia prelegentów, łącznie z programowymi referatami głównych pomysłodawców i organizatorów sympozjum – ks. Romana Piwowarczyka (teologa, naukowca i dziennikarza) oraz Mirosława Olszyckiego (filmowca dokumentalisty i podróżnika). Materiały programowe sympozjum i referaty (a także wspomniana homilia) wkrótce będą umieszczone na stronie internetowej Konfederacji, wypada jednak wymienić przynajmniej niektóre z wystąpień i ich autorów:

sip3Ks. Ireneusz Skubiś ponownie poruszył konieczność troski o polską tożsamość chrześcijańską; Natalia Rykowska (opowiadała o bolesnym losie Polaków w Kazachstanie); Wiesław Jan Wysocki (zajął się 1050. Rocznicą Chrztu Polski i rolą wiary w konstytuowaniu więzi polonijnych), dr Mirosław Boruta (szeroko omówił socjologiczne i polityczne aspekty aktywności Polonii); Zdzisław Jan Ryn (były ambasador w Chile, lekarz psychiatra, badacz skutków oddziaływania obozów koncentracyjnych na psychikę, zajął się losem ludzi żyjących w warunkach silnej opresji i wydziedziczenia); Walter Wiesław Gołębiewski (na zdjęciu powyżej - red.) (podjął temat roli i zadań Światowej Rady Badań nad Polonią ), Andrzej Zabłocki (omówił aktywność Polonii Ameryki Łacińskiej w rocznicę 1050-lecia Chrztu Polski); wreszcie senator Czesław Ryszka (podjął temat wpływu mediów na świadomość Polaków – tak często poddanej cynicznym manipulacjom zakłamującym rzeczywistość).

sip4Rocznica Chrztu Polski i porównanie tegorocznej z tamtą w roku 1966 obecne było w kilku wystąpieniach. W tym kontekście truizmem byłoby powtarzanie, że Polacy za granicą i katolicka Polska, jako nasza wspólna Ojczyzna, mają światu wiele do zaoferowania. To już wiemy, to już się stało i zostało opisane zarówno w tekstach dziennikarskich i politycznych, jak i w mistycznych przesłaniach od świętych. Polska, na tle Europy, ma jeszcze Ducha. Ma też Ducha Ameryka Południowa, więc wspólny cel działań wydaje się oczywisty… Z kolei wybitni Polacy zza granicy trochę inaczej (niż my, w Ojczyźnie) postrzegają nasze (i swoje) problemy, ich „całokształt” na styku: Polska – emigracja. Są – w zdrowy sposób – zdystansowani wobec często małostkowych, politycznych swarów niszczących tkankę jedności narodowej, no i są nimi wzburzeni. Jednocześnie z bólem obserwują, w jak katastrofalny sposób niemądra, ambicjonalna polityka Kraju wobec Polonii doprowadzała do rozkładu tamtejsze całkiem sensowne inicjatywy. W przeszłości – aż do czasów najnowszych – środowiska polonijne były ciągle rozgrywane przez działania o charakterze agenturalnym, przez ludzi i instytucje, dla których jakakolwiek myśl o jedności Polaków była uznawana za zagrożenie dla narzuconej Polsce koncepcji ograniczonego rozwoju.

sip5To może się teraz zmienić, na każdym kroku widzimy, że to się już zmienia. Właśnie czytam na portalu wPolityce, że „Polskie i polonijne dzieci mają mieć takie same uprawnienia! Prezydent podpisał inicjatywę legislacyjną z zakresu oświaty polonijnej”. Niedługo będziemy mogli w całej pełni odróżnić nasze czasy od tych, które – jak się wydaje – minęły bezpowrotnie. Pamiętam, jak po stanie wojennym, a nawet jeszcze całkiem niedawno, moi rodacy powtarzali z upodobaniem: „Z polskimi władzami łączy mnie taki sam dowód osobisty”. albo: „W tym kraju trzyma mnie już tylko grawitacja.”

Częstochowskie spotkanie Konfederacji Interpolonia – wypełnione głęboką refleksją (a także pięknymi, tradycyjnymi pieśniami) – dowodzi, że małostkowe, narzucone Polakom myślenie i kompleksy niższości mają szansę odejść wreszcie w głęboką, niechcianą przeszłość. Duży krok w tę stronę został właśnie zrobiony w Częstochowie…

Portal wPolityce.pl był patronem medialnym Sympozjum.

sip6* Autor (na zdjęciu drugi od lewej strony - red.) to członek Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, współorganizator dziewięciu Konferencji „Dziennikarz między prawdą a kłamstwem”. Ostatnie publikacje na stronie http://www.katolickie.media.pl/ oraz w „Gazecie Polskiej Codziennie”. Autor tekstów satyrycznych i współtwórca programów Kabaretu „Pętla Ósemki”. Jednocześnie: organizator kultury, aktor, realizator patriotycznych widowisk teatralnych i pedagog (praca z młodzieżą i z niepełnosprawnymi). Rocznik 1952, mieszka w Łodzi na Wierzbowej. Żonaty, dwóch synów, dwie wnuczki. Hobby: Tatry i wszystko, co się z nimi wiąże.

Tekst za: http://wpolityce.pl/spoleczenstwo/291576-polacy-lacza-sie-w-czestochowie-pierwsze-spotkanie-konfederacji-interpolonia-30-kwietnia-2016

Publikujemy treść rezolucji, jaką wystosowali uczestnicy i organizatorzy Simposio Interpolonia w Częstochowie do władz Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 30 kwietnia 2016 r..

Pan Andrzej Duda – Prezydent RP
Pani Beata Szydło – Premier Rządu RP
Pan Stanisław Karczewski – Marszałek Senatu RP
Pan Marek Kuchciński – Marszałek Sejmu RP

Szanowni Państwo,

Jako przedstawiciele środowisk polonijnych oraz wszystkich tych, którym bliskie są problemy Polaków zamieszkałych poza granicami Ojczyzny, zwracamy się z apelem do władz Rzeczypospolitej o podjęcie działań mających na celu powołanie anglojęzycznego kanału informacyjnego polskiej telewizji – stacji mówiącej prawdę o Naszej Ojczyźnie, Jej dorobku, historii, potencjale, sile gospodarczej i sprawach wewnętrznych, komentowanych zgodnie z polską racją stanu.

Wydarzenia ostatnich miesięcy udowodniły, że poza granicami naszego kraju, opinie o Polsce kształtują media nieprzychylne naszemu krajowi lub wręcz działające na jego szkodę. Reprezentując interesy swoich właścicieli, zakłamują one nie tylko historię Polski, ale i w niekorzystnym świetle przedstawiają działania obecnych władz Rzeczypospolitej Polskiej, pragnących przywrócić rodakom ich godność oraz poczucie dumy narodowej.

Polonia stanowi integralną część polskiego Narodu i ona też wymaga szczególnej troski ze strony władz Rzeczypospolitej. Troska ta powinna wyrażać się m.in. w mediach: prasie, radiu, telewizji, internecie i innych współczesnych środkach społecznej komunikacji. To właśnie media powinny działać na rzecz jedności Narodu polskiego, m.in. poprzez transmisję „na żywo” Apelu Jasnogórskiego z klasztoru oo. Paulinów na Jasnej Górze, a także ciągłe przypominanie, że np. Polacy mieszkający w Niemczech od dawna starają się, bez rezultatu, odzyskać status mniejszości narodowej, który odebrano im po II wojnie światowej. O to powinny zabiegać także polskie placówki dyplomatyczne, których zadaniem jest stanie na straży interesów Polaków mieszkających za granicą. Polonia powinna posiadać własną reprezentację w polskim parlamencie i senacie!

Flaga na latarni morskiejNależy na nowo odnajdywać, wspierać i promować Polaków szczególnie uzdolnionych zwłaszcza w wymiarze społecznym, Polaków uczciwych i mądrych. Potrzebni są nam ludzie którzy rozumieją nadrzędność dobra wspólnego nad egoistycznymi zachciankami (fot. PAP/Marcin Bielecki). Gleba, na której mogą się zakorzeniać nie jest jałowa: polska kultura narodowa to przebogaty wachlarz fascynującego dorobku w takich dziedzinach jak: literatura, film, teatr, muzyka, technika czy religia. Polska wniosła również olbrzymi wkład w rozwój Europy i innych kontynentów. Mamy się czym pochwalić przed światem. O tym powinno się mówić w mediach, a szczególnie w anglojęzycznym kanale informacyjnym polskiej telewizji, którego powołanie popieramy i uważamy za niezmiernie istotny element w kreowaniu pozytywnego wizerunku Polski zagranicą i w budowaniu jedności Polaków wszędzie tam, gdzie się znajdują.

Korzystając z okazji, jaką stwarzają prace nad nową ustawą medialną, stwórzmy kanał telewizyjny, który pokaże Polskę taką jaką jest – piękną, kultywującą najpiękniejsze tradycje narodowe, dynamicznie rozwijającą się i nowoczesną.

To niezwykle ważne zadanie!

Podpisali: Uczestnicy oraz organizatorzy Zjazdu Polonii Świata oraz Simposio Interpolonia w Częstochowie w rocznicę 1050-lecia Chrztu Polski w dniu 30 kwietnia 2016 roku.

Z szacunkiem,

ks. dr Roman Piwowarczyk, wiceprezes Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy
ks. infułat dr Ireneusz Skubiś, Honorowy Redaktor Naczelny Tygodnika „Niedziela”
Andrzej Zabłocki, prezes Zjednoczenia Polskiego w Chile
prof. dr hab. Jan Ryn, wykładowca UJ
ks. prof. dr hab. Waldemar Gliński, wykładowca UKSW
Wiesław Gołębiowski, prezes Światowej Rady Badań nad Polonią
Stanisław Lis, prezes Zarządu Instytutu Strategii i Współpracy INTERcharrette
Marek Lubiński, członek Rady Polonii Świata
Piotr Makos, wiceprezes Konfederacji Interpolonia
Mirosław Olszycki, wiceprezes Konfederacji Interpolonia

Tekst i ilustracja za: http://wpolityce.pl/polityka/291498-rezolucja-uczestnikow-i-organizatorow-simposio-interpolonia-w-czestochowie-do-wladz-rzeczypospolitej-polskiej

krakowniezaleznymkInformacja własna

Ostatni dzień kwietnia 2016 roku był zwieńczeniem wielomiesięcznych przygotowań projektu "InterPolonia.org. Łączymy Polaków na świecie", projektu, którego głównymi postaciami są ks. dr Roman Piwowarczyk, wiceprezes katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy oraz pp. Marek Lubiński, Piotr Makos i Mirosław Olszycki.

20160439zpskiBył zwieńczeniem, ale i nowym początkiem. W Częstochowie, w gościnnych progach Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II (przy ul. Jagiellońskiej 67/71), odbyła się bowiem konferencja - Simposio Interpolonia - pod patronatem JE bpa Wiesława Lechowicza, przewodniczącego Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą Konferencji Episkopatu Polski oraz JM księdza prof. dra hab. Stanisława Dziekońskiego, rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - poprzedzona koncelebrowaną Mszą Świętą, odprawioną pod przewodnictwem księdza infułata Ireneusza Skubisia, honorowego redaktora naczelnego "Niedzieli" i wiceprzewodniczącego Komisji Episkopatu ds. Kultury i Środków Społecznego Przekazu.

polacywkazachstanieW ramach sympozjum, noszącego podtytuł "Rola mediów i znaczenie Polskiej Kultury Narodowej w procesie jednoczenia Polaków na świecie. Polonia w rocznicę 1050-lecia Chrztu Polski" głos zabrali: ksiądz infułat Ireneusz Skubiś; p. Stanisław Lis, organizator tarnowskich zjazdów dziennikarzy mediów polonijnych, prof. Zdzisław Jan Ryn, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, wieloletni ambasador Polski w Chile, Boliwii i Argentynie; p. Wiesław Gołębiewski, prezes Światowej Rady Badań nad Polonią; inż. Andrzej Zabłocki, prezes Zjednoczenia Polskiego w Chile, ksiądz prof. dr hab. Waldemar  Gliński, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego; senator Czesław Ryszka, dr Mirosław Boruta, socjolog i polityk, wykładowca Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, dr Jerzy Achmatowicz, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, wykładowca Uniwersytetu Santiago de Chile; polska uczona pochodząca z Kazachstanu dr Natalia Rykowska (na ilustracji powyżej okładka książki Jej autorstwa) oraz ksiądz dr Roman Piwowarczyk, wiceprezes Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

afonicojkNa zakończenie obrad obejrzeliśmy również prapremierową projekcję filmu dokumentalnego w reż. Mirosława Olszyckiego pt. Afonico. Film o życiu i działalności polskiego działacza polonijnego i biznesmena, Jana Kobylaoskiego, założyciela Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polskich w Ameryce Łacińskiej z siedzibą w Urugwaju. Gościem specjalnym Simposio Interpolonia była też p. Marzena Konowalska, śpiewaczka musicalowa i operowa oraz jeden z najbardziej znanych tenorów w Polsce, p. Kordian Kacperski, którzy przy akompaniamencie p. Janusza Janysta, wykładowcy Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi (instr. klawiszowe) wykonali kilka utworów ze swojego repertuaru. Przed oficjalnym otwarciem sympozjum nastąpiło też rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla dzieci szkół podstawowych pod nazwą "1050 rocznica Chrztu Polski".

Zapraszamy Państwa do obejrzenia trzech fotoreportaży, autorami zdjęć są pp. Natalia Rykowska (33 zdjęcia), Mirosław Boruta (74 zdjęcia) i Marian Koczur (34 zdjęcia):
https://picasaweb.google.com/103511753291993799832/6280178385957038833
https://picasaweb.google.com/103511753291993799832/6279652835382615585
https://picasaweb.google.com/103511753291993799832/6280177355253595233