Przeskocz do treści

Stanowisko Światowego Porozumienia Polonii ws. wyborów prezydenckich

Pan Robert Tyszkiewicz
Przewodniczący Komisji Łączności z Polakami za Granicą
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa

Do wiadomości:
- Pani Elżbieta Witek, Marszalek Sejmu RP
- Pan Jan Dziedziczak, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą
- Senator Kazimierz Michał Ujazdowski, Przewodniczący Senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

Oświadczenie Światowego Porozumienia Polonii w sprawie wyborów prezydenckich 2020 w Polsce.

Szanowny Panie Przewodniczący,

Światowe Porozumienie Polonii na zebraniu swoich członków w dniu 23.04.2020 r. wydało oświadczenie popierające przeprowadzenie wyborów prezydenckich w Polsce w 2020 r. przed upływem bieżącej kadencji obecnego Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Dr. Andrzeja Dudy. Wybory prezydenckie powinny, zgodnie z prawem, odbyć się w maju br. w bezpiecznej formie korespondencyjnej, zarówno w kraju jak i dla Polonii i Polaków za granicą. W okresie światowego kryzysu spowodowanego epidemią koronawirusa najbezpieczniejsze.

Nie zgadzamy się ze stanowiskiem opozycji, która dąży do przesunięcia wyborów o rok i wywołania chaosu politycznego, aby w ten sposób wymusić przejęcie władzy.

Wyrażamy zdziwienie, że Rada Polonii Świata w liście do Pana Przewodniczącego dopatrując się w zaproponowanej ustawie trudności, wyraziła przekonanie, że wybory prezydenckie w maju br. nie mogą się odbyć. Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, Rada Polonii Świata nie prowadziła na ten temat jakichkolwiek konsultacji z Polonią, a więc powstaje pytanie o to, kogo RPŚ reprezentuje.

Światowe Porozumienie Polonii postanowiło udzielić poparcia w wyborach prezydenckich Panu Dr Andrzejowi Dudzie, obecnemu Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej. Żywimy nadzieję, że wybory odbędą się w terminie zgodnie z prawem.

Wnioskujemy jednocześnie, aby forma korespondencyjna wyborów stała się odtąd stałą opcją wyborcza dla Polonii i Polaków przebywających za granicą.

Z wyrazami szacunku,

Marek Wasag – Niemcy / Edward Cyran – USA / Marian Chomiak - Szwajcaria / Roza Chomiak - Szwajcaria / Mirosława Dulczewska - USA / Adam Gajkowski - Australia / Wiesław Gołębiewski – USA / Monika Gąsiorowski – Szwajcaria / Adam Gryczman - Polska / Jarzy Jankowski - Norwegia / Jagoda Kadziela – Francja / Christopher Karpinski – Szwajcaria / Danuta Knapp – Szwecja / dr Jean Konopka - Szwajcaria / Zenon Łupina - Belgia / Krystyna Latawiec – Francja / Jadwiga Lepipec – Francja / Edmund Lewandowski – USA / Marek Ludwikiewicz - Polska / Monika Obrębska – Francja / Tomasz Pawłowski - Niemcy / Krystyn Pietka – Kanada / Marek Przykorski – Kanada / Piotr H. Radowski - Austria / Zygmunt Staszewski – USA / Agnieszka Scheidegger - Szwajcaria / Maria Szonert Binienda – USA / Izabela Sunghay - USA / Wojciech Wesolowski - Kanada / Mirosława Woroniecki - Francja / Urszula Vittoriani – Francja / Krystyna Zamorska - USA / Darek Zarzeczny - USA