Przeskocz do treści

krakowniezaleznymkInformacja własna

6 listopada 2013 roku, podczas minikonferencji prasowej w podcienach krakowskich Sukiennic zaprezentowano dokument  - Apel środowiska naukowego w sprawie finansowania odnowy zabytków Krakowa i innych miast historycznych w Polsce - podpisany przez pięćdziesięciu (w większości) krakowskich naukowców, reprezentujących największe uczelnie Naszego Miasta. Poniżej treść Apelu oraz lista sygnatariuszy zilustrowane zdjęciami z konferencji. Dokument zaprezentowali pp. prof. dr hab. Jan Tadeusz Duda z Akademii Górniczo-Hutniczej i dr Mirosław Boruta z Uniwersytetu Pedagogicznego.

Szanowny Pan
Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

OLYMPUS DIGITAL CAMERAKraków corocznie otrzymuje z budżetu państwa na renowację swoich zabytków około 40 milionów złotych. W świetle danych Generalnego Konserwatora Zabytków to około 4% ogółu corocznych nakładów publicznych na odnowę zabytków w Polsce. Środki przeznaczone dla Krakowa, ujęte w budżecie Kancelarii Prezydenta RP, rozdziela Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa, a gwarantuje je ustawa o Narodowym Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.

Niestety dochodzą nas niepokojące sygnały o możliwości likwidacji funduszu na renowację zabytków Krakowa. Pieniądze z Kancelarii Prezydenta RP, którymi dysponował dotąd Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa, planuje się przekazać Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a następnie rozproszyć pomiędzy blisko 60 zespołów zabytkowych z całego kraju wpisanych na listę UNESCO lub mających status pomnika historii.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAZdecydowanie sprzeciwiamy się tym planom. Jako obywatele świadomi naszej historii i poczuwający się do obowiązku troski o naszą historyczną spuściznę przypominamy o szczególnym znaczeniu dziedzictwa stolicy Piastów i Jagiellonów dla historii i teraźniejszości Polski. Dziedzictwo to wymaga stałej i systematycznej opieki. Dotychczasowy mechanizm finansowania renowacji zabytków Krakowa działa prawidłowo i dobrze służy polskiej kulturze. Patronat kolejnych Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje temu dziełu stabilność i w pełni obywatelski, wolny od nacisków politycznych charakter.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAJesteśmy absolutnie za tym, aby zwiększyć pulę pieniędzy na odnowę zabytków w Polsce. Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa, zrzeszający wiele wybitnych i zasłużonych dla polskiej kultury i nauki osób, wypracował przez lata swego działania szereg dobrych praktyk. Do wzorców tych nawiązuje wprost inicjatywa utworzenia Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Miast Historycznych podjęta w ostatnim czasie przez prezydentów Krakowa i ośmiu innych największych miast historycznych w Polsce. W naszym przekonaniu idea ta zasługuje na wnikliwe i głębokie rozważenie przez władze państwowe, gdyż łącząc, a nie dzieląc Polaków z różnych regionów naszego kraju przynosi realne szanse na zwiększenie nakładów na odnowę zabytków w Polsce, odwołuje się do wypróbowanego z powodzeniem w Krakowie modelu zarządzania odnową wielkich zabytkowych zespołów urbanistycznych oraz otwiera nowe, ważne pole dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Z poważaniem,

Do wiadomości: - Pan Bronisław Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

I jeszcze lista sygnatariuszy:

prof. dr hab. inż. Bronisław Barchański, AGH, Kraków
prof. dr hab. Włodzimierz Bernacki,UJ, Kraków
dr Mirosław Boruta, socjolog, UP, Kraków
prof. dr hab. med. Zbigniew Chłap, Kraków, em. profesor UJ,  Kraków
dr Magdalena Ciechowska, Akademia Ignatianum w Krakowie
dr hab. inż. Stanisława Dalczyńska-Jonas, AGH, Kraków
dr hab. Małgorzata Dabrowska, prof. UŁ, Łódź
dr hab. Antoni Leon Dawidowicz, prof. UJ, Kraków
prof. dr hab. inż. Jan T. Duda, AGH, Kraków
prof. dr hab. Maria Dzielska, UJ, Kraków
dr hab. Katarzyna Dybeł prof. UJ, Kraków
prof. dr hab. inż. Krzysztof Fitzner, AGH, Kraków
prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga, dr h. c., PK, Kraków
mgr Jan Władysław Fróg, Przew. KU NSZZ "Solidarność" UP, Kraków
dr hab. Marta Lempart-Geratowska, ASP, Kraków
dr hab. Aleksander Głogowski, Kraków
prof. dr hab. Halina Grzmil-Tylutki, UJ, Kraków
prof. dr hab. Ryszard Kantor, UJ, Kraków
dr hab. Zofia Kaszowska, ASP, Kraków
prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki, PK, Kraków
mgr inż. Mariusz Klapper, informatyk, Kraków
prof. dr hab. inż. Andrzej Korbel, PAU, Kraków
prof. dr hab. Grażyna Korpal, ASP, Kraków
dr hab. inz. Adam Korytowski, prof. AGH, Kraków
prof. dr hab. Maria Korytowska, UJ, Kraków
dr hab. Henryka Kramarz, em. UP, Kraków
prof. dr hab. inż. Stanisław Kuta, AGH, Kraków
dr Andrzej Marzec. Instytut Historii UJ, Kraków
prof. dr hab. inż. Janusz Miczyński, UR, Kraków
prof. dr hab. inż. Janina Milewska-Duda
dr hab. inż. Marek Miśkowicz, AGH, Kraków
dr Elżbieta Morawiec, pisarka, Kraków
dr hab. Adam Nodzeński, em. prof AGH, Kraków
dr inż. Janusz Opiła, Kraków
mgr inż. Andrzej Ossowski, em. AGH
dr hab. n. med. Józefa Panek, Kraków
dr inż. Bernadeta Pasierb, PK, Kraków
dr inż. Krzysztof Pasierbiewicz, am. AGH, Kraków
prof. dr hab. inż. Krzysztof Pieła, AGH, Kraków
dr hab. Olga Płaszczewska, UJ, Kraków
prof. dr hab. inż. Maciej Pompa-Roborzyński, UR, Kraków
dr med. Andrzej Przybyszowski, Nowy Sącz
dr Krystyna Rakoczy-Pindor, em. AGH
dr inż. Maria Sapor, Kraków
prof. dr hab. Stanisław Sędziwy, em. UJ, Kraków
dr inż. Feliks Stalony-Dobrzański, em. AGH, Kraków
prof. dr hab. inż. Stefan Taczanowski, AGH, Kraków
dr n. hum. Marek Mariusz Tytko, UJ, Kraków
dr hab. Wiesław Marek Woch, AGH, Kraków
dr hab. Grażyna Zając, UJ, Kraków
dr hab. Zbigniew Zegan, ASP, Kraków