Przeskocz do treści

W dniu 28 XII 2012 r. Urząd Miasta Krakowa poinformował nas pisemnie o zamiarze likwidacji Gimnazjum nr 44. Jako uzasadnienie podano: małą liczbę uczniów, wysokie koszty utrzymania budynku i słabe wyniki z egzaminu. Nikt z nami nie podjął próby rozmowy i konsultacji tego projektu. Nie dano nam możliwości przedstawienia rzetelnej informacji na temat sytuacji szkoły. Dane, na których oparła się p. wiceprezydent A. Okońska, nie są aktualne, nie uwzględniają programu naprawczego wdrożonego przez szkołę i nie podejmują próby ukazania sytuacji placówki jako całości. Gimnazjum zostało potraktowane w sposób przedmiotowy, nikt nie liczy się z dobrem uczących się w nim dzieci. Liczą się tylko cyfry i koszty. A gdzie w tym wszystkim czynnik ludzki?

gimnazjum44aW związku z powyższym szkoła nie zgadza się z decyzją Urzędu Miasta i rozpoczyna akcję protestacyjną. Na budynku szkoły zawisły banery protestacyjne, poinformowano media, zbierane są podpisy pod listami protestacyjnym do Radnych Miasta Krakowa, planujemy demonstracje. W walkę o utrzymanie szkoły zaangażowali się również rodzice, uczniowie i absolwenci. Szkołę wspierają instytucje, z którymi współpracujemy od lat i rodziny patrona szkoły – Bohaterów Poległych w Krzesławicach (fot. ze strony www Gimnazjum). To oni widzą ogromne znaczenie naszego gimnazjum w środowisku lokalnym. To dzięki m.in. naszym działaniom uratowano pamięć o 440 Polakach zamordowanych w Forcie 49, a szkołę odznaczono Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.

gimnazjum44bGimnazjum jest Lokalnym Centrum Aktywności Ekologicznej i posiada wiele certyfikatów za działania prospołeczne („Szlachetna Paczka”, „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”, „Trzymaj formę”). To tu pracują wysoko wykwalifikowani nauczyciele, laureaci Nagród Ministra Edukacji Narodowej, Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta. Nasi uczniowie są laureatami wielu konkursów, nawet na szczeblu ogólnopolskim i zwycięzcami wielu imprez sportowych (fot. ze strony www Gimnazjum). To tu realizowane są innowacje programowe i to, tu powstały – jedyne w Krakowie – klasy o profilu filmowym i wojskowym. To wreszcie w Gimnazjum nr 44 organizowane są Memoriały Szachowe, które cieszą się ogromną popularnością wśród uczestników w różnym wieku.

Wierzymy, że nie pozostaniecie obojętni i zainteresujecie naszą sprawą szeroką opinię publiczną, naszych wyborców. Liczę na Państwa pomoc.

Z poważaniem,
Andrzej Michalczyk