Przeskocz do treści

Warto zajrzeć i poczytać - także po angielsku, choć nie wszystko 😉

https://obserwator-praworzadnosci.pl

Na liście zagadnień znajdą Państwo m.in.:

Działania Ministra Sprawiedliwości / Media publiczne / Niezawisłość sędziów /  Status Krajowej Rady Sądownictwa / Status sędziów Trybunału Konstytucyjnego / Wygaszanie mandatów poselskich.

Instytut Ordo Iuris od początku istnienia zwraca uwagę na zagrożenia wynikające z genderowej Konwencji stambulskiej. Dziś mamy realną szansę na odrzucenie tego dokumentu.

Po ogłoszeniu przez nas powołania Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej „Tak dla rodziny, nie dla gender” temat znalazł się w centrum debaty publicznej. Kilka tygodni później rozpoczęła się zbiórka podpisów pod naszym projektem ustawy o wypowiedzeniu konwencji. Obywatelska inicjatywa ustawodawcza to ogromny wysiłek organizacyjny, szczególnie w obecnych nadzwyczajnych warunkach. Więcej informacji odnajdą Państwo tutaj: https://takdlarodziny.ordoiuris.pl

ordoiurislogoForsowany przez krakowską radną projekt uchwały w sprawie dofinansowania zabiegów in vitro budzi wątpliwości prawne.

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia programu refundacji zapłodnienia in vitro ze środków miasta Krakowa złożony przez radną Małgorzatę Jantos budzi poważne zastrzeżenia natury formalnej i konstytucyjnej, uważają eksperci Instytutu Ordo Iuris W środę Rada Miasta Krakowa będzie głosowała nad projektem radnej Jantos.

Projekt, którym zajmie się Rada Miasta, jest dokumentem kierunkowym, nakładającym na prezydenta miasta obowiązek opracowania założeń programu oraz jego kosztów. Nie ustanawia on programu finansowania in vitro, jak można byłoby sądzić na podstawie tytułu projektu. Eksperci Instytutu Ordo Iuris wskazują, że projekt uchwały przygotowany przez radną Janos pozbawiony jest podstaw prawnych – wskazany przez nią art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym nie stanowi wystarczającej podstawy do uchwalenia programu przewidującego refundację sztucznego zapłodnienia ze środków publicznych. Przepis, na który powołuje się wnioskodawca wskazuje jedynie, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądów administracyjnych wskazany art. 18 ustawy gminnej dopiero w powiązaniu z odpowiednim przepisem szczegółowym stanowi podstawę prawną działań rady gminy.

ordoiuris170111Postanowienia projektu uchwały o in vitro ustalające szczegółowe kierunki działania prezydenta Krakowa nadają uchwale charakter polecenia. W opinii Ordo Iuris wydawanie poleceń stanowi niedopuszczalną ingerencję organu stanowiącego w kompetencje organu wykonawczego, który sam określa sposób wykonywania uchwał.

Eksperci Ordo Iuris podkreślają także, że niezależnie od powyższych uwag, nawet hipotetyczne przyjęcie takiej uchwały nie będzie stanowić źródła praw podmiotowych dla obywateli. Uchwała nie miałaby bowiem statusu aktu prawa miejscowego, lecz byłaby co najwyżej aktem kierownictwa wewnętrznego tzn. zawarte w niej przepisy mogłyby stanowić w pewnym zakresie podstawę do działania jedynie dla prezydenta, natomiast nie mogłyby być źródłem praw czy obowiązków dla obywateli.

Tekst i ilustracje za: http://www.ordoiuris.pl/rodzina-i-malzenstwo/forsowany-przez-krakowska-radna-projekt-uchwaly-w-sprawie-dofinansowania