Przeskocz do treści

krakowniezaleznymkInformacja własna

16 grudnia 2014 roku na Cmentarzu Batowickim w Krakowie pochowaliśmy śp. pułkownika Czesława Nalezińskiego, pseudonim "Arsen". Wieczne odpoczywanie, racz Mu dać Panie...

Fotoreportaż z pogrzebu, poprzedzonego koncelebrowaną Mszą Świętą nadesłała p. Elżbieta Serafin: https://picasaweb.google.com/103511753291993799832/16Grudnia2014

malgorzatakoszarekMałgorzata Koszarek*

Zdjęcia w tekście p. Elżbieta Serafin.

Ppłk mgr Czesław Naleziński ps. „Arsen”, ur. 9.1.1923 r. w Rzeszowie

spczeslawnalezinski127 VIII 1939 r. powołany do Wojska jako przeszkolony harcerz w 17 pp. w Rzeszowie, i w PW (Jego dwaj starsi bracia wybrali karierę zawodowych wojskowych. 8.IX.1939 ewakuuje się w pełnym uzbrojeniu, aż do granicy ZSRR Równe (dyplom udziału w Kampanii 1939). W dniu 1.XI.1940 r. zaprzysiężony przez Jana Bałdę „Piotra" do ZWZ. Od 1940 r. współpracuje przy wydawaniu w Handzlówce pisma konspiracyjnego "Ruch Polski". Od 1941 r. aż do zajęcia Rzeszowa przez wojska sowieckie w 1944 r. był pracownikiem redakcji organu prasowego Inspektoratu ZWZ-AK Rzeszów „Na Posterunku". W III 1942 r. zdał maturę w Błażowej przed Komisją Egzaminacyjną „Kuźnica". W V 1943 r. ukończył konspiracyjną szkołę podchorążych piechoty i został awansowany do stopnia plutonowego podchorążego. Od IX 1943 r. ukrywał się. Przeniósł się z Chmielnika do Tyczyna do Mieczysława Huchli „Wilbika" (po 2000 r. gen. bryg. ) wraz z powielarnią „Na Posterunku". Poszukiwany przez Gestapo zostaje przypadkowo aresztowany w czasie łapanki w Rzeszowie przez (Bahnschutzów) pod nazwiskiem Józef Ranocha. Został osadzony na Zamku w Rzeszowie. W czasie pobytu w więzieniu opracowuje plan zdobycia niemieckiej więziennej maszyny drukarskiej. Pomysł ten został zrealizowany dzięki pomocy Danuty Stachurównej „Borówki", sekretarki Naczelnika Więzienia, która również była żołnierzem „Wedety" (oddziału propagandowo-dywersyjnego Inspektoratu AK Rzeszów). Po wyjściu z więzienia będąc poszukiwany przez Gestapo wraz    z bratem Ludwikiem dalej pracuje przy wydawaniu „Na Posterunku". Od VII 1943 pełni funkcję zastępcy kier. KiP Inspektoratu Rzeszów /propaganda/ i z-cy d-cy „WEDETY"  przy Inspektorze Rzeszów (dywersja i propaganda). Brał udział w akcji "Burza", w czasie której wraz z drukarzem z „Wedety" Albinem Pajdą rozbroił w Słocinie k. Rzeszowa niemiecki patrol liczący 8 żołnierzy w pełnym uzbrojeniu. Brał udział 7 X 1944 r. w nieudanej próbie odbicia więźniów z więzienia w Zamku w Rzeszowie. Wyróżniany w rozkazach inspektora rzeszowskiego płk Łukasza Cieplińskiego „Pługa” (późniejszego Prezesa IV ZG WiN, straconego w 1951 r.). W X 1944 r. aresztowany przez NKWD, więziony początkowo w Rzeszowie    w więzieniu NKWD, następnie przekazany w ręce UB. 20 II 1945 r. po rozbrojeniu strażnika ucieka z rąk UB wraz ze współwięźniem. Po ucieczce nawiązuje kontakt z mjr Adamem Lazarowiczem inspektorem Rzeszowskiego Inspektoratu NIE, zostaje przeniesiony na Śląsk, gdzie jako członek Zrzeszenia WiN zostaje szefem technicznym „Orła Białego" - konspiracyjnego organu Obszaru Południowego WiN-u. W WiN używał pseudonimu "Bronek". Działa w  WiN do chwili rozbicia przez UB IV Zarządu Głównego na przełomie 1947/1948 r. Od 17.X.1947 do 15.XII.1952 ukrywa się na terenie Polski, jego poszukiwaniem kieruje gen. UB Romkowski.

(W V.1948 r., przyłapany przez UB we Wrocławiu na skutek wsypy uciekł z rąk UB skacząc  z balkonu I pietra). W XII.1952 r. ujawnił się w Prokuraturze Wojskowej w Krakowie. W PRL obstawiony przez UB. Posiada z IPN oryginalny Raport Oficerów UB w Krakowie skierowany  do Naczelnika Wydziału III Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w którym piszący raport oświadcza swojemu naczelnikowi  po rozmowie z Czesławem Nalezińskim w dniu 22 marca 1948 r., „że ten nigdy nie pójdzie na współpracę z UB, ponieważ on ich po prostu nienawidzi”.

spczeslawnalezinski2Po 1989 r. czynnie włączył się w pracę organizacji kombatanckich. W latach 1991 – 1997 był prezesem Zarządu Obszaru Południowego Zrzeszenia WiN. Redaktorem naczelnym "Orła Białego", ostatni numer ukazał się w czasie jego nagłej choroby. Od 1997 r. Z-za Prezesa Obszaru Południowego "WiN" w Krakowie. 2011 r. został awansowany przez Ministra Obrony Narodowej do stopnia podpułkownika. Zastępca Przewodniczącego Zarządu Głównego NŚZŻAK w Krakowie, członek Fundacji Muzeum Historii Armii Krajowej w Krakowie, członek Rady Muzeum AK, b. członek  Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych, brał udział w pracach Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie.

Odznaczony m.in.: Krzyż Oficerski OOP, Krzyż Walecznych (1943), Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami (1943), Złoty Krzyż Zasługi (dwukrotnie),Krzyż Armii Krajowej, Krzyż Partyzancki, Krzyż Zasługi dla ZHP z Mieczami, Krzyż WiN, Medal Wojska czterokrotnie nadany (Londyn), Medal Pamiątkowy za Kampanię Wrześniową, Croix de Partisant (Francja). W roku 1943 przedstawiony do Orderu Virtuti Militari przez płk. Łukasza Cieplińskiego. Wniosek odrzucony przez ZBOWID, uzasadnienie: więzień UB, członek nielegalnej organizacji AK.

* Autorka jest absolwentką Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, adiunktem w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie.