Przeskocz do treści

Szanowna Pani Beata Szydło
Prezes Rady Ministrów
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów / Aleje Ujazdowskie 1/3 / 00-583 Warszawa

JE Karsten Klepsvik
Ambasador Królestwa Norwegii
Ambasada Królestwa Norwegii / Ul. Chopina 2A / 00-559 Warszawa

Do wiadomości:
Sz. P. Mateusz Morawiecki, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów

Dot.: Norweski Mechanizm Finansowy i Fundusze EOG dla wspierania organizacji pozarządowych

Kraków, 22 marca 2017 roku

eeagrantsSzanowni Państwo,
w związku ze zbliżającym się nowym okresem wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce za pośrednictwem środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz funduszy EOG, jako organizacje pozarządowe zwracamy się z propozycją zmian w sposobie dystrybucji tych środków. Zgłaszamy postulat zróżnicowania systemu przekazywania funduszy, tak aby tworzyło go kilka organizacji.

System kilku różnorodnych pośredników i to mających swoje siedziby nie tylko w stolicy Polski, stworzyłby nowe szanse rozwojowe dla całego III sektora.

1. Byłby rozwiązaniem zdecentralizowanym i bardziej demokratycznym

2. Zapewniłby szerszy dostęp do tych funduszy organizacjom z regionów peryferyjnych oraz z ośrodków mniejszych i zaniedbanych

3. O dostęp do funduszy Norweskiego Mechanizmu Finansowego mogłyby występować organizacje, które nie czyniły tego wobec operatora drugiej edycji programu, ze względu na duże różnice ideowe i światopoglądowe, a które mają równe prawo być obecne w publicznej debacie i do otrzymania wsparcia dla prowadzonej działalności, cenionej przez ogół społeczeństwa.

4. Większa liczba organizacji pośredniczących i ich różnorodność przyniosłyby większą skuteczność w animowaniu i mobilizacji wielu nowych środowisk do działań prospołecznych.

Celem naszej petycji jest przyczynienie się do zapewnienia zrównoważonego rozwoju całego społeczeństwa obywatelskiego, odzwierciedlającego całe spektrum wartości realizowanych przez aktywnych społecznie obywateli. Opowiadamy się za zwiększeniem partycypacji organizacji pozarządowych. Chcemy przyczynić się do wyrównywania szans rozwojowych, do wspierania również tych słabszych, mniej aktywnych i do tej pory pomijanych.

Inicjatorzy petycji: Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania
Wojciech Żmudziński SJ – Warszawa, Przewodniczący Zarządu
Wojciech M. Słonina – Kraków, Z-ca Przewodniczącego
dr Robert Zbierański OFMConv. – Gdańsk, Skarbnik
Jacek Gazda - Kraków, Sekretarz

schdwDane kontaktowe: Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania (SChDW) / 31-501 Kraków, ul. Kopernika 26, Tel./fax 12 430 31 45, tel. kom: 792 768 002 / e-mail: biuro("małpa")schdw.org.pl / http://www.schdw.org.pl

Lista organizacji i inicjatyw popierających petycję (stan z dnia 2017-03-25, godz. 10.00):

1. Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania – Kraków
2. Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo – Lublin
3. Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień "Nadzieja" – Bielsko-Biała
4. Kongres Rodzin – Poznań
5. Fundacja Homo Homini im. Karola de Foucauld – Kraków
6. Stowarzyszenie Pedagogów NATAN – Lublin
7. Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe – Warszawa
8. Stowarzyszenie "Juvenes" – Muszyna
9. Stowarzyszenie Klucz Muszyński – Muszyna
10. Obywatelskie Stowarzyszenie Rodziców – Gliwice
11. Stowarzyszenie Ewangelizacyjno-Charytatywne "Mocni z Duchu" – Łódź
12. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Solny Gwarek" – Wieliczka
13. Stowarzyszenie na rzecz Profilaktyki Społecznej "Arche" – Wieliczka
14. Fundacja Rozwoju Osobistego Progres – Wieliczka
15. Instytut Rozwoju Społecznego – Kraków
16. Towarzystwo Edukacji Patriotycznej im. gen.K.Ziemskiego – Niemce/Nasutów
17. Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw Św. Józefa – Bielsko-Biała
18. Fundacja „Dom Nadziei” – Bytom
19. Śląska Federacja Ośrodków Terapii Uzależnień – Bytom
20. Fundacja „Posłaniec” – Otwock-Świder
21. Dom Pojednania i Spotkań im. M.Kolbego – Gdańsk
22. Stowarzyszenie "W Przyszłość" – Gdynia
23. Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty Samorządowej – Kraków
24. Młodzieżowy Klub Środowiskowy GRUPKA – Kraków
25. Kongres Kobiet Konserwatywnych – Poznań
26. Stowarzyszenie Absolwentów "Radośni" – Piekary, gm.Liszki
27. Stowarzyszenie „Patrioci Lokalni” – Łąkta Górna, gm.Żegocina
28. Fundacja Magis – Gdynia
29. Stowarzyszenie Przyjaciół Centrum Arrupe – Gdynia
30. Obywatelska Inicjatywa Rodzin – Warszawa
31. Klub Przyjazny Rodzinie im.Jana Pawła II – Warszawa
31. Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza – Warszawa
32. Instytut Globalizacji – Gliwice
33. Portal "Kraków Niezależny" - Kraków
34. Fundacja Życie i Rodzina – Warszawa
35. Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne – Wrocław
36. Fundacja Budzenie Pasji – Kraków
37. Fundacja Wychowanie i Profilaktyka im. Jana Pawła II – Busko-Zdrój
38. Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci - Wrocław
39. Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców - Warszawa